Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 36 Reza forteller om sin arbeidserfaring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 36 Reza forteller om sin arbeidserfaring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 36 Reza forteller om sin arbeidserfaring

2 a) Sett strek mellom ordene og forklaringene
i begynnelsen å anta slik enkelt å skaffe seg veldig annerledes å klare taus en bistand tilfreds i) i starten f) å tro g) sånn h) lett b) å få tak i a) svært k) forskjellig e) å greie c) stille d) en hjelp j) fornøyd

3 a) Sett strek mellom ordene og forklaringene
i begynnelsen å anta slik enkelt å skaffe seg veldig annerledes å klare taus en bistand tilfreds i) i starten f) å tro g) sånn h) lett b) å få tak i a) svært k) forskjellig e) å greie c) stille d) en hjelp j) fornøyd

4 b) Sett strek mellom ordene som betyr omtrent det motsatte.
ung livet enkelt rik fin å gifte seg dessverre negativ lang tålmodig c) gammel i) døden f) vanskelig b) fattig h) stygg j) å skille seg d) heldigvis a) positiv e) kort g) utålmodig

5 b) Sett strek mellom ordene som betyr omtrent det motsatte.
ung livet enkelt rik fin å gifte seg dessverre negativ lang tålmodig c) gammel i) døden f) vanskelig b) fattig h) stygg j) å skille seg d) heldigvis a) positiv e) kort g) utålmodig

6 c) Sett inn preposisjoner som passer.
Han kom ___ Norge for lenge siden. Han var ___ andre ord en ganske ung mann. Det var ikke så enkelt ___ begynnelsen. Integrasjonsprosessen var litt vanskelig ___ ham. Han ønsket å studere ___ universitetet. 1. til 2. med 3. i 4. for 5. ved

7 c) Sett inn preposisjoner som passer.
Han tenkte aldri ___ at han skulle jobbe som renholder. Jobben dreide seg ___ å hjelpe de syke. Han dro ofte ___ turer med dem. Han dro ofte ___ Danmark med dem. Nå klarer han å gi uttrykk ___ sine egne meninger. 6. på 7. om 8. på 9. til 10. for

8 c) Sett inn preposisjoner som passer.
Han jobbet ___ politikken i flere år i hjemlandet. ___ den jobben lærte han mye viktig. Det er naturlig ___ ham å snakke norsk nå. Han har jobbet ___ denne saken lenge. Nå er han representant ___ et politisk parti i Norge. 11. i 12. I 13. for 14. med 15. for

9 c) Sett inn preposisjoner som passer.
Han fikk tilbud ___ en god og interessant jobb i Norge. Han takket ja ___ den jobben. Jeg er ___ jobb nå. Jeg skal hjem klokka to. Er du ___ jobb, eller er du arbeidssøkende? Jeg går ___ arbeidstiltak. 16. om 17. til 18. på 19. på 20. på

10 Han ___ til Norge for mange år siden.
d) Sett inn verb som passer i preteritum. å skaffe seg, å bli, å komme, å bo, å tro, å tenke, å ha, å vite, å forstå, å klare, å bestå Han ___ til Norge for mange år siden. Han ___ at livet i Norge ville bli enkelt. Han ___ ikke hvor lang integreringsprosessen ville bli. Han ___ ikke det norske språket. Han ___ å finne en grei jobb som renholder. Han ___ jobben som renholder i fire år. 1. kom 2. trodde 3. visste 4. forstod 5. klarte 6. hadde

11 Han ___ ofte på familien sin i hjemlandet.
d) Sett inn verb som passer i preteritum. å skaffe seg, å bli, å komme, å bo, å tro, å tenke, å ha, å vite, å forstå, å klare, å bestå Han ___ ofte på familien sin i hjemlandet. I begynnelsen ___ han i en liten ettroms leilighet. Livet i Norge ___ vanskeligere enn han trodde. Han ___ en jobb som renholder. Etter åtte år ___ han Bergenstesten. 6. tenkte 7. bodde 8. ble 9. skaffet seg 10. bestod

12 e) Lag hvis-setninger 1. Læreren gir elevene mange lekser (test hvis skal de ha en.) hvis de skal ha en test. 2. Hun lager matpakke til ham (han på hvis tur skal.) hvis han skal på tur. 3. De hjelper henne (problemer har hun hvis.) hvis hun har problemer.

13 e) Lag hvis-setninger 4. Hun gir ham litt juice (tørst hvis er han.)
hvis han er tørst. 5. Han passer på henne (hun hvis syk er.) hvis hun er syk. 6. Moren gir datteren penger (trenger hvis det hun.) hvis hun trenger det.

14 e) Lag hvis-setninger 7. Faren gir ham gode råd (usikker hvis er han.)
hvis han er usikker. 8. Hun kjøper klær til mannen sin (et tilbud godt hvis ser hun.) hvis hun ser et godt tilbud. 9. De spiser biff (har de hvis penger det til å kjøpe.) hvis de har penger til å kjøpe det.

15 e) Lag hvis-setninger 10. De lærer om hvis-setninger (de denne hvis oppgaven gjør.) hvis de gjør denne oppgaven.

16 f) Ordne setningene fra forrige oppgave, med hvis-setningen først.
1. Hvis de skal ha en test, (læreren elevene gir mange lekser.) gir læreren elevene mange lekser. 2. Hvis han skal på tur, (matpakke hun til ham lager.) lager hun matpakke til ham. 3. Hvis hun har problemer, (henne de hjelper.) hjelper de henne.

17 f) Ordne setningene fra forrige oppgave, med hvis-setningen først.
4. Hvis han er tørst, (hun ham gir litt juice.) gir hun ham litt juice 5. Hvis hun er syk, (han på henne passer.) passer han på henne 6. Hvis hun trenger det, (moren datteren penger gir.) gir moren datteren penger

18 f) Ordne setningene fra forrige oppgave, med hvis-setningen først.
7. Hvis han er usikker (faren ham råd gode gir.) gir faren ham gode råd. 8. Hvis hun ser et godt tilbud, (til mannen sin hun kjøper klær.) kjøper hun klær til mannen sin. 9. Hvis de har penger til å kjøpe det, (biff de spiser.) spiser de biff.

19 f) Ordne setningene fra forrige oppgave, med hvis-setningen først.
10. Hvis de gjør denne oppgaven, (hvis-setninger om lærer de.) lærer de om hvis-setninger.

20 g) Orddiktat 1. en ung mann 2. livet i Norge 3. å skaffe seg en god jobb 4. en kjæreste 5. mye vanskeligere 6. å bestå Bergenstesten 7. allerede 8. å gi opp 9. en grammatikk 10. utlendinger 11. å forstå – forstår – forstod – har forstått 12. nordmenn 13. hjemlandet 14. faktisk 15. ikke så verst 16. en opplevelse 17. politikken 18. en politiker 19. en innvandrer 20. spesiell


Laste ned ppt "Kapittel 36 Reza forteller om sin arbeidserfaring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google