Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærvær- sykefravær og ledelse Vårt fokus på sykefravær HMS konferansen 2014 Linda Stenbeck Haukeland Avdeling for sykepleie Sykehuset Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærvær- sykefravær og ledelse Vårt fokus på sykefravær HMS konferansen 2014 Linda Stenbeck Haukeland Avdeling for sykepleie Sykehuset Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærvær- sykefravær og ledelse Vårt fokus på sykefravær HMS konferansen 2014 Linda Stenbeck Haukeland Avdeling for sykepleie Sykehuset Østfold

2 Kort om avdeling for sykepleie (AFS) 7 seksjoner 354 Årsverk Sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer,assistenter 85 % kvinner Avdelingsledelsen 7 seksjonsledere 2 avdelingsrådgivere

3 Oppdragsdokument HSØ Rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere i spesialisthelsetjenesten og sikre bærekraftig utvikling. Helse Sør-Øst skal legge til rette for at sykefraværet er så lavt som mulig. Å redusere sykefraværet er en prioritert oppgave i alle foretak.

4 Endring

5 3 store organisatoriske endringer Omlegging av akuttberedskap mai 2011 Ny sengepoststruktur 2013

6

7 Kliniske & administrative løsninger + mer enn 200 andre IKT systemer i sykehuset

8 10 WBAkutt 26.10.128 Arbeidsprosess for elektronisk tavle

9 Økende sykefravær 11.7 % - januar 2013 Kostnadsmessige konsekvenser Menneskelige dimensjoner

10 Kvalitetsmessige konsekvenser for pasientsikkerhet og behandling Sykefravær= fravær av kompetanse Kunnskapsbedrift

11 Prosjekt : Nærvær – sykefravær og ledelse Prosjektgruppa: Seksjonsledere i AFS Avdelingsrådgivere HR rådgiver NAV rådgiver Avdelingssjef Prosjektdirektiv med aktivitets- og tidsplan Månedlig økonomisk oversikt

12 Mål: Overordnet: IA arbeidet skal være en integrert del av avdelingens operative drift Tydelig krav til ledelse og rolleavklaringer Opplæring og kunnskap om sykefraværsproblematikk Tydeliggjøre hensikt og mål med igangsetting av tiltak for medarbeider – Nav og BHT sin rolle Trygghet og kunnskap om den «vanskelige samtalen» Fastsetting av rammer og handlingsrom for tilrettelegging (jfr AML § 4-6) Medarbeidere skal ha tilstrekkelig kunnskap om sin rolle, rettigheter og plikter: «Hva kan man som ansatt selv bidra med…»

13 Dårlige ledere gir økt risiko for langvarig sykefravær, viser ny studie. Aftenposten 21.10.14 Blir syke av sjefen

14 Fokus: Ledelse

15 Forankring - Avdelingssjef: Oppstartsmøter med hver enkelt seksjonsleder Presentasjon av prosjektets innhold og forventinger til seksjonslederne: «Hva gjør du med det?» Oppfølgingsmøter med hver seksjonsleder i driftsmøter samt oppfølging i felles ledermøte: «Hvor er sykefraværet» Kartlegge hva hver enkelt seksjonsleder har behov for av opplæring/oppfølging: «Hva trenger du hjelp til?» Involvering av tillitsvalgte og verneombud (men tydelig hvor/hvem besluttende myndighet er) Evaluering underveis/Rapportering/oppfølging/kvalitetssikring

16 Samarbeid med tillitsvalgt og vernetjenesten Felles oppdrag etter Hovedavtalen §28: Mål: Spekter og Unio er enige om at forholdet mellom ledelsen og ansatte skal være basert på tillit og gjensidig respekt mellom partene på alle nivåer. Etablerte samarbeidsordninger skal være hensiktsmessige og godt fungerende. IA-prosess som er utarbeidet og diskutert med tv og vernetjenesten – synlig for alle i SØ

17 Praktisk arbeid: IA teater - kulturhuset Deltagelse på alle fagdager i seksjonene med fokus på sykehusets IA – arbeid Avklaring av roller: Arbeidsgivers ansvar og plikter Medarbeiders ansvar og plikter

18 Kartlegging Sykefravær Seksjonsvis kartlegging av sykefraværet i hver seksjon Hvor er sykefraværet? Hva består det i? Hva skyldes det? Nærvær Hva er nærværsfaktorene og hvordan skal vi ha det hos oss?

19 Hva motiverer deg til å være på jobb?

20 Ukentlige møter med hver enkelt seksjonsleder Innkalling og samtale med medarbeider Videre systematisk oppfølging i enkeltsaker med bistand fra NAV og BHT Felles forståelse av krav til drift: Hvorfor er vi her..?

21 Tilretteleggingsplikt Tilretteleggingsplikten strekker seg langt, og brede BIA-prosesser men: Realisme i forhold til hva som er praktisk mulig for tilrettelegging: Hva er mulig og hvor går smertegrensen? Tidsavgrensning med oppfølging og evaluering underveis Tydelig og direkte kommunikasjon med ansatte, forventningsavklaringer

22 Sykefraværsarbeidet er forankret - i ledelse - blant tillitsvalgte og verneombud - blant ansatte. -i virksomhetens samarbeidsfora

23 Resultater

24 Mnd Syk korttidSyk langtid Sum Syk 2013-01 2,5 %9,3 % 11,70 % 2013-02 2,4 %8,2 % 10,58 % 2013-03 2,3 %8,1 % 10,42 % 2013-04 2,2 %6,1 % 8,32 % 2013-05 1,7 %7,1 % 8,80 % 2013-06 2,3 %5,6 % 7,88 % 2013-07 2,7 %6,6 % 9,37 % 2013-08 2,7 %5,3 % 8,00 % 2013-09 2,1 %4,6 % 6,72 % 2013-10 2,0 %6,9 % 8,96 % 2013-11 3,1 %5,7 % 8,79 % 2013-12 2,4 %6,0 % 8,34 % Totalsum 2,3 %6,7 % 9,01 % Mnd Syk korttidSyk langtid Sum Syk 2014-01 2,2 %4,5 % 6,69 % 2014-071,7 %5,5 %7,2 %

25 Hva har vi lært? Hvilke tiltak virker?

26 Lederfokus evne og vilje til gjennomføring

27 Felles forståelse

28 Oppsummert AFS Intern mobilisering og organisering Lederstøtte - forankring/involvering avdelingssjef Lederinvolvering i linja: «IA ut i driften» Tydeliggjøring av fokus, forventninger, krav, rettigheter og plikter

29 Tydeligere ledelse - Økt kunnskap og erfaring gir trygghet Klare rammer for tilrettelegging Avvikling av langvarig kompliserte saker Veiledet ut til det beste for seg selv og organisasjonen Handlingslammelse – (Hvem venter på hvem?)

30 KUNNSKAP Prioritering Beslutningsstøtte

31

32 ARNE NÆSS: Når man går i helt gal retning… For eksempel mot et stup… ……hjelper det ikke så mye at man bestemmer seg for å gå litt langsommere ……. i den samme retningen……

33 Pasienten i fokus

34 Tydelig oppdrag…. Tydelig oppdrag…


Laste ned ppt "Nærvær- sykefravær og ledelse Vårt fokus på sykefravær HMS konferansen 2014 Linda Stenbeck Haukeland Avdeling for sykepleie Sykehuset Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google