Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunale idrettsanlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunale idrettsanlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Interkommunale idrettsanlegg
Hvorfor interkommunale idrettsanlegg ?

2 Forutsetninger Det kan være ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge idrettsanlegg det ellers ville vært vanskelig å realisere innenfor én kommune. Særskilt tilskudd for interkommunale anlegg kan tildeles til ett anlegg per anleggstype i samarbeidende kommuner. Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 30 % av ordinær tilskuddssats til større interkommunale idrettsanlegg, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt Anlegget er et større kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller idrettshall. Andre anlegg vurderes særskilt. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer: Hver deltagende kommune bidrar med minimum 5 % av godkjentkostnad. Kommunenes bidrag må dokumenteres. b) Det kreves skriftlig driftsavtale på minimum 20 år mellom deltagende kommuner, hvor kommunene forplikter seg til å bidra økonomisk til driften av anlegget. Bidraget må være i samsvar med kommunens bidrag etter pkt. a).

3 Hvorfor bygge interkommunale idrettsanlegg?
Idretten er i utvikling - nye krav stilles Eks. Langrenn, utstyr, bredder, nye øvelser etc. Bygg – TEK10, -universell utforming-nye energikrav Kostnadsdrivende - mindre dekning av spillemidlene Samarbeide/dele på driftskostnader

4 Behovsanalyse SENTRALE PUNKT FOR Å TENKE INTERKOMMUNALT Vår kommune
Anleggssituasjonen i egen kommune? Nabokommune(r) Anleggssituasjonen i nabokommune (r)? Hva kan vi bygge i vår kommune for nabokommunene? Hva kan nabokommunen bygge for våre innbyggere? HVA KAN VI BYGGE SAMMEN! Kan eksisterende anlegg inngå i en avtale ? Utfordre idretten, med idrettslag og idrettsråd Finne anlegg som «balanserer»

5 Kartlegging Hvor finnes etablerte velfungerende miljøer?
Idrett (Ressurser, personer, fysiske) Kultur (Bibliotek, kulturhus, skole) Annen offentlig virksomhet (Eks. politi, brann, ambulanse) Næringsliv (Industri, tilbud til ansatte osv.) Hvor er smertegrensen for reisetid til anlegg?  Fordelaktig finansiering 30% mer spillemidler Hver deltakende kommune må bidra med min. 5% av godkjent kostnad RUP-midler for anlegg med regional status (Fylkeskommunen). Tilsv. økning i spillemidler. Mer usikkert med dagens politikk! Fordelaktig drift Alle deltakende kommuner må inn med 5% av driftskostnader i 20 år Samarbeide om investering til driftsutstyr Samarbeide om personell til drift Øke kvalitet på drift Økt kvalitet på anlegg – lettere å oppfylle stadig mer kostnadskrevende tiltak for nye anlegg ved samarbeid. Fører til færre men bedre anlegg!

6 Eksempel Skianlegg Bjørgan Grong IL

7 Aktuelle anlegg i Nord Trøndelag
1. Vanvikan fotballhall 7èr og flerbrukshall + div småanlegg 2. Sykkelvelodrom 250m, Moan, Levanger 11 3. Kampsporthall-judo, Frolhallen, Levanger 13 10 4. Røra, Inderøy kommune, Kampsporthall, fotballhall 7èr, ishall, flerbrukshall, + div småanlegg 12 5. Egge IL Steinkjer kommune, Fotballhall 7èr + div småanlegg i eksisterende skolebygg 9 6. Steinkjer kommune, Dampasaga bad, klatrehall Campus, Rulleskiløype Campus til Steinkjer skistadion 8 7 7. Grong IL og Snåsa IL Grong og Snåsa kommune, Langrenn + skiskyting 8. Råbakkan – motorsport NMK Namdal , Overhalla kommune 5 6 9. Namsos, Turnhall, Namsos kommune 10. Valmyra motorsport, NMK ytre Namdal, Nærøy kommune 4 11. Friidrett Kolvereid IL Nærøy kommune 2 3 12. Skianlegg med rulleskiløype, Kolvereid IL Nærøy kommune 13. Fotballhall Rørvik, Vikna kommune 1

8 Stikkord Samarbeid mellom idrettslagene og idrettsråd i samarbeidende kommuner Felles anleggsplan Forankres politisk i aktuelle kommuner


Laste ned ppt "Interkommunale idrettsanlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google