Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Andvord Tybring-Gjedde ASA Jan Mærøe Forretningsutvikler e-Handel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Andvord Tybring-Gjedde ASA Jan Mærøe Forretningsutvikler e-Handel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Andvord Tybring-Gjedde ASA Jan Mærøe Forretningsutvikler e-Handel

2 Innhold: Presentasjon av Andvord Tybring-Gjedde ASA
e-Handel i et mer modent marked Innkjøpsopplevelse - Hvordan kan mekanisk kundepleie dekke nesten alle tradisjonelle behov Utfordringer i en nær fremtid

3 Andvord Tybring-Gjedde ASA
Corporate Express Andvord Tybring-Gjedde ASA 2005 Ekstern omsetning e-Omsetning over 900 millioner ordre- 3 mill. ordrelinjer. Intern omsetning Helintegrert bestillingsprosess fra Binders butikker mot sentrallager. RA Grafisk AS Rich Andvord AS EMO AS TG Skrivab AB Binders AS Grieg Kal.forl. AS

4 e-Handel, mer strategisk viktig enn før.
ATG e-Konsept: Web butikkonsepter for Privat, Bedrift og Forhandlermarkedet. Punchout mot portaler og innkjøpssystemer. B2B- EDI integrasjoner mot kundens innkjøpssystemer. B2B- EDI integrasjoner mot portaler. Web butikkkonsept for trykksaker Scanner Leverandører må ha et bredt e-Konsept for å dekke et stadig mer modent marked

5 e-Handel, mer strategisk viktig enn før.
Hvilke utfordringer skaper mangfoldet i e-Markedet En stor leverandør av forbruksvarer må forholde seg til alt fra enmannsbedrifter til store konsern, offentlige og kommunale foretak. Alt fra enkle innkjøp via web butikk, til komplekse innkjøpsstrukturer der e-Handelsmodenheten er stor. Utfordring prosess og koordinering Vi som leverandør har full kontroll over egen webplattform når det gjelder prosesser og utviklingsønsker. Der kundene benytter sitt eget innkjøpssystem har man delvis kontroll da den merkantile avtalen som oftest styrer prosessene og eventuelt nye krav som måtte komme. Der kunden benytter en markedsplass/portal vil det kreve en ny type organisering, da det er tre parter som må være koordinert. Dette for å ha full kontroll på prosesser og utvikling. Kontrakter som skrives er ansvarsmessig flyttet fra et kunde-leverandør forhold til Kunde-Markedsplass Leverandør-Markedsplass.

6 e-Handel, mer strategisk viktig enn før.
Leverandørens utfordringer mot eksterne systemer Hvordan skal leverandør, via systemer de ikke har kontroll over, skape en best mulig innkjøpsopplevelse for sine kunder? Mekanisk informasjon erstatter tradisjonell kundepleie. Innkjøp sentraliseres på færre ressurser og tid blir et knapphetsgode. Ønsker en innkjøper å bli standardisert? Har vi som leverandør handlingsrom som setter oss i stand til å lage en arbeidsbenk der det kan skapes en god innkjøpsopplevelse for de fleste? Tid trenger vi mer av.

7 Definerer kjøper og leverandør e-Handel likt?
Webside Mail Fax Manuelle rutiner Kjøper Portal Leverandør Tolk Ofte må leverandør yte 1. linjesupport for kundens eget system Standardisering av formater er en fordel for kjøper og leverandør Kjøper og leverandør i samarbeid, eks. e2b.no

8 Mennesket Innkjøpsopplevelse kan være:
Jobbrelatert behov x mennesketyper x erfaring x motivasjon Innkjøpsverktøy = Lojal / Ikke lojal innkjøper Den enkleste måten er å presse innkjøpere ned i samme form, men skaper det de resultater man ønsker?

9 Mennesket På 70- tallet ble det gjort et studie kalt Neuro Linguistic Programming (NLP) John Grinder og Richard Bandler. Den visuelle Mottar informasjon best gjennom bilder Den auditive Mottar informasjon best gjennom å lytte Den auditivt digitale Mottar informasjon best gjennom konkrete fakta Kinestetisk Mottar informasjon best gjennom praktiske øvelser (Ta og føle)

10 Innkjøpsopplevelsen Hva skal da til for å lette overgangen til en ny innkjøpsorganisering som kan innbære begrensninger og strengere rutiner for hvordan et innkjøp skal utøves? Innkjøpsledelsen anser det som lettere å implementere et nytt innkjøpssystem med mindre funksjonalitet. Jeg vil her argumentere for at bred funksjonalitet i et enkelt grensesnitt vil gjøre det lettere å implemetere, og skaper mer lojale innkjøpere. Produktkatalog: For få produkter Innkjøper tvinges til å omgå systemet ved henvendelser til leverandør via andre kanaler, eller tar kontakt med leverandør som ikke har avtale. Utstrakt bruk av fritekstordre vil medføre problemer ved helintegrering. Feil produktergruppe Skaper en lojalitetskonflikt mot gjeldene rammeavtale. Riktige produktgrupper i samsvar med rammeavtale gir trygghet.

11 + Innkjøpsopplevelsen
Mange innkjøpssystemer/portaler har valgt en standardisert struktur. Vil denne dekke bransjespesifikke behov? + Leverandører vil som regel benytte sin egen struktur på intern e-Plattform. Hvorfor ikke spille inn begge for å øke søkbarhet mot produkter?

12 Varevisning Vedlikeholde relevant produktinformasjon og kunne være istand til å overføre denne til kundens systemer.

13 Innkjøpsopplevelsen Teknisk informasjon for å spare kunde for vedlikehold av lovpålagte arkiver. Instruksjonsfilmer for produkter som krever opplæring. Det er viktig at alle data det går an å overføre, overføres via url (linker). Dette for å hindre lagringsproblemer hos systemeier.

14 I en nær fremtid? Utvikling Webservices Hvor kommer flaskehalsen som vil medføre at harmonien i en god anskaffelsesprosess vil reduseres? Økt e-Handelsvolum. Flere leverandører blir integrert. Krav fra innkjøper om hyppigere oppdatering av produkter. Funksjonen i prosessen som godkjenner katalog- og prisfiloppdateringer kan på sikt bli flaskehalsen. Punchoutløsninger fra leverandør kan løse utfordringen. Raskere oppdaterting av produktdata ved at leverandør vedlikeholder i sitt system. Redusert behov for lagring av produktdata hos systemeier. Kjøper kan ta del i funksjonalitet både i eget system og i leverandørens system. Punchout Tid

15 Andvord Tybring-Gjedde ASA Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Andvord Tybring-Gjedde ASA Jan Mærøe Forretningsutvikler e-Handel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google