Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norskopplæring for innvandrere obligatorisk norskopplæring og ny finansieringsordning Kommunalminister Erna Solberg - Pressekonferanse 9. juli 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norskopplæring for innvandrere obligatorisk norskopplæring og ny finansieringsordning Kommunalminister Erna Solberg - Pressekonferanse 9. juli 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norskopplæring for innvandrere obligatorisk norskopplæring og ny finansieringsordning Kommunalminister Erna Solberg - Pressekonferanse 9. juli 2003

2 En helhetlig integreringspolitikk Realkompetansereformen Introduksjonsordningen Lovbestemt rett og plikt til norskopplæring

3 Norskopplæring for voksne innvandrere språk en forutsetning for deltagelse KRD overtar ansvaret fra 2004 pedagogisk ansvar blir liggende i UFD sektoransvaret for opplæring ellers ikke berørt

4 Utfordringene sterk økning i kostnadene få deltagere fullfører opplæringen bedre og mer effektiv norskopplæring mer frihet for kommunene hvordan nå hjemmeværende med barn?

5 Målgruppe personer med en tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, dvs –flyktninger –personer med opphold på humanitært grunnlag –enkelte grupper spesialister –familiegjenforente med gruppene over –familiegjenforente med nordiske og norske borgere nordiske borgere og EØS/EFTA-borgere (ikke plikt)

6 Forslag til ny ordning – I 300 timer obligatorisk opplæring inkl. 50 timer samfunnskunnskap på et språk vedkommende forstår individuell rett til 300 timer gyldig i tre år tilrettelagt opplæring

7 Forslag til ny ordning - II kommunal plikt til å tilby inntil 3000 timer etter behov opplæring må tas innen fem år arbeid med ny læreplan og nytt prøvesett nasjonalt registreringssystem (individnivå) regelsettet inn i introduksjonsloven

8 Bosettingstillatelse og statsborgerskap personer som får opphold etter 1.1.05 omfattes av ny ordning vilkår om gjennomført obligatorisk opplæring for bosettingstillatelse og statsborgerskap vilkårene trer i kraft 1.1.2008

9 Finansieringsordning rammetilskudd gjennom kommunenes inntektssystem utgiftsdekning for kommunene utgiftspukkel i overgangsperiode gir kommunene spore til mer effektiv bruk av ressursene åpner for andre former for opplæring (IKT, private aktører, interkomm. samarb.)

10 Videre arbeid høringsbrev ut i juli 2003 ot.prp. fremmes i vårsesjonen 2004 planlagt gjennomføring fra 1. januar 2005 gammel ordning fases ut over fem år


Laste ned ppt "Norskopplæring for innvandrere obligatorisk norskopplæring og ny finansieringsordning Kommunalminister Erna Solberg - Pressekonferanse 9. juli 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google