Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norskopplæring for innvandrere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norskopplæring for innvandrere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norskopplæring for innvandrere
obligatorisk norskopplæring og ny finansieringsordning Kommunalminister Erna Solberg - Pressekonferanse 9. juli 2003

2 En helhetlig integreringspolitikk
Realkompetansereformen Introduksjonsordningen Lovbestemt rett og plikt til norskopplæring

3 Norskopplæring for voksne innvandrere
språk en forutsetning for deltagelse KRD overtar ansvaret fra 2004 pedagogisk ansvar blir liggende i UFD sektoransvaret for opplæring ellers ikke berørt KRD overtar ansvaret fra 2004 tett sammenheng til første tid i landet og introduksjonsordningen kap 254 post 60 (nesten 900 millioner) omtalt i kommuneproposisjonen 2004 pedagogisk ansvar blir liggende i UFD sektoransvaret for opplæring ellers ikke berørt

4 Utfordringene sterk økning i kostnadene
få deltagere fullfører opplæringen bedre og mer effektiv norskopplæring mer frihet for kommunene hvordan nå hjemmeværende med barn? Utfordringene sterk økning i kostnadene få deltagere fullfører opplæringen bedre og mer effektiv norskopplæring mer frihet for kommunene en forutsetning for deltagelse i samfunnet hjemmeværende kvinner med barn I 1997 var det deltagere og 250 millioner, mens det i 2002 var deltagere og 760 millioner statstilskudd. Dagens ordning: frivillig deltagelse, opp til 850/3000 timer opplæring, uten tidsfrist. Kommunene har ansvar for å tilby. Finansiering gjennom statlig refusjonsordning (tilskudd per elev- og lærertime) Språkprøven på mellomnivå er i dag prøven som definerer det nivå deltagerne er tenkt å nå. Dette er under revisjon. Bedre og mer effektiv opplæring, bl.a gjennom bruk av IKT og gjennom rammefinansiering, som sporer kommunene til effektiv bruk av midlene.

5 Målgruppe personer med en tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, dvs flyktninger personer med opphold på humanitært grunnlag enkelte grupper spesialister familiegjenforente med gruppene over familiegjenforente med nordiske og norske borgere nordiske borgere og EØS/EFTA-borgere (ikke plikt) Målgruppe personer med en tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, dvs · flyktninger · personer med opphold på humanitært grunnlag · enkelte grupper spesialister · familiegjenforente med gruppene over · familiegjenforente med nordiske og norske borgere · nordiske borgere og EØS/EFTA-borgere Målgruppen betraktlig større enn den for introduksjonsordningen I tillegg: Nordiske borgere får en rett til 300 norskopplæring. Svensker og dansker får kun slik opplæring hvis det ikke kan dokumenteres at de snakker svensk og dansk. Personer med en EØS-oppholdstillatelse får også rett til 300 timer norskopplæring, men ingen plikt. Og ikke opplæring utover de 300 timene.

6 Forslag til ny ordning – I
300 timer obligatorisk opplæring inkl. 50 timer samfunnskunnskap på et språk vedkommende forstår individuell rett til 300 timer gyldig i tre år tilrettelagt opplæring Forslag til ny ordning – I 300 timer obligatorisk opplæring inkl. 50 timer samfunnskunnskap på et språk vedkommende forstår individuell rett til 300 timer gyldig i tre år tilrettelagt opplæring Aldersspenn for plikt: 16 – 55 år Aldersspenn for rett: 16 – 67 år

7 Forslag til ny ordning - II
kommunal plikt til å tilby inntil 3000 timer etter behov opplæring må tas innen fem år arbeid med ny læreplan og nytt prøvesett nasjonalt registreringssystem (individnivå) regelsettet inn i introduksjonsloven Forslag til ny ordning - II kommunal plikt til å tilby inntil 3000 timer etter behov opplæring må tas innen fem år arbeid med ny læreplan og nytt prøvesett nasjonalt registreringssystem (individnivå) regelsettet inn i introduksjonsloven Nasjonalt registreringssystem: Behov kommunene: slå fast hvem som har rett og plikt kommunene: å vite hvor mange timer den enkelte har fått/skal få den enkelte: å kunne dokumentere gjennomført opplæring og prøver UDI: saksbehandling for bosettingstillatelse og statsborgerskap for bedre statistikk og oversikt for introduksjonsprogrammet

8 Bosettingstillatelse og statsborgerskap
personer som får opphold etter omfattes av ny ordning vilkår om gjennomført obligatorisk opplæring for bosettingstillatelse og statsborgerskap vilkårene trer i kraft Bosettingstillatelse og statsborgerskap personer som får opphold etter omfattes av ny ordning vilkår om gjennomført obligatorisk opplæring for bosettingstillatelse og statsborgerskap vilkårene trer i kraft noen år senere enn ordningen Personer som får opphold etter , omfattes av ordningen. Vilkår om gjennomført opplæring for bosettingstillatelse trer i kraft etter tre år. Vilkår om kunnskap i norsk for statsborgerskap tenkes tre i kraft etter fem år.

9 Finansieringsordning
rammetilskudd gjennom kommunenes inntektssystem utgiftsdekning for kommunene utgiftspukkel i overgangsperiode gir kommunene spore til mer effektiv bruk av ressursene åpner for andre former for opplæring (IKT, private aktører, interkomm. samarb.) Finansieringsordning rammetilskudd gjennom kommunenes inntektssystem utgiftsdekning for kommunene utgiftspukkel i overgangsperiode gir kommunene spore til mer effektiv bruk av ressursene åpner for andre former for opplæring (IKT-basert, private aktører, interkommunalt samarbeid) Penger legges inn over fem år, etterhvert som nye kull går inn i ordningen. Kriterium for fordelingen: innvandrere bosatt i Norge opp til fire år, og ikke-vestlige innvandrerere vektes dobbelt. Fordeling synliggjøres i egen kolonne i beregningsteknisk grunnlag ’grønt hefte’. Mulig for korrekturer i overgangsperioden, særlig ettersom datagrunnlaget blir bedre.

10 Videre arbeid høringsbrev ut i juli 2003
ot.prp. fremmes i vårsesjonen 2004 planlagt gjennomføring fra 1. januar 2005 gammel ordning fases ut over fem år Videre arbeid høringsbrev ut i juli 2003 ot.prp. fremmes i vårsesjonen 2004 planlagt gjennomføring fra 1. januar 2005 gammel ordning fases ut over fem år Gammel ordning fases ut over fem år, gjennom opprettholdelse av refusjonsordning. Personer som har ankommet tidligere og ikke tatt norskopplæring, får dermed fem år på seg til å gjennomføre norskopplæring, hvis de er interessert. Personer som befinner seg i et opplæringsløp, får fem år på seg til å fullføre.


Laste ned ppt "Norskopplæring for innvandrere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google