Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rektor May-Helen Kjenner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rektor May-Helen Kjenner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rektor May-Helen Kjenner
Overordnet ansvar for skolens strategi og virksomhet Overordnet personalansvar som arbeidsgiverrepresentant Stillingsplan Skolebruksplan Pedagogisk utviklingsarbeid Organisasjonsutvikling Mål- og tiltaksplan Budsjett Økonomi Profilering og ekstern kontakt Lederteamutvikling Personalansvar lederteam og bibliotekar Lokale lønnsforhandlinger Utvikle elevråd Utvikle foreldreråd Skoleutvalg og tilsettingsutvalg Kvalitetssystemet Internkontroll Nye fagtilbud Ressurssenteret

2 Fungerende ass. rektor og adm. leder Astrid Aubert
Personal – og budsjettansvarlig kontoransatte, språk og MK. IST/Extens Fravær/vikarer (kontoret) Timeplan – gr.lag et tett samarbeid i lederteam Elevveiledning; herunder utarb. skjema, info fagvalg Org. fellesmøter, planleggingsdager, foreldremøter, kveldsmøter Årsplan, i tett samarbeid med lederteamet Daglig og ukentlig info – Atlantium Drifte SERVICE – kontor for alle ansatte. Telefoni

3 Avdelingsleder 1 Margaret Rensvik
NK etter adm. Leder Personal- og budsjettansvarlig rådgivere og MU Leder ressursteam Inntaksansvarlig Utvekslingselever/fremmedspråklige Koordinator samarbeid kulturskolene og Operaen Samlingsstyrer MU Skolemiljøutvalg Den kulturelle skolesekken Holdningsskapende, rusforebyggende og annet forebyggende tiltak ved skolen, hybelboere, i tett samarbeid med rådgiverne og helsesøster. Lage handlingsplan inn i årsplan Karriereutvikling/veiledning ; i tett samarbeid med rådgiverne og ungdomsskolene

4 Avd.leder 2 Rune Heggdal Personalansv. og budsjettansv. realfag, drift, øk. fag, IKT. Eksamen/vitnemål; også privatister Lokus (Lars Erik) IKT i undervisningen (Lars Erik) Utbygging Evaluering Mål- og tiltaksplanen, herunder utarbeide statistikker

5 Avd.leder 3 Jørgen Øksenvåg
Personalansv. og budsjettansv. idrettsfag, krø., norsk og samfunnsfag. Lede og koordinere samarbeid idrettslag, org. i forbindelse med idrettslinje Idretts- og aktivitetsdager Prøveplan/heldagsprøver – i samarbeid med fagrettlederne. Fagdager Profilering skolen Utnytte lokalitetene i Nordvesthall 1


Laste ned ppt "Rektor May-Helen Kjenner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google