Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Simulering Interprofesjonelt samarbeid som styrker fagspesifikk- og teamkompetanse UiT- Norges arktiske universitet: Unni Igesund – operasjonssykepleier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Simulering Interprofesjonelt samarbeid som styrker fagspesifikk- og teamkompetanse UiT- Norges arktiske universitet: Unni Igesund – operasjonssykepleier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Simulering Interprofesjonelt samarbeid som styrker fagspesifikk- og teamkompetanse UiT- Norges arktiske universitet: Unni Igesund – operasjonssykepleier og universitetslektor Anne Grete Lilletun Elvebu - operasjonssykepleier og faglærer

2 UiT - Norges arktiske universitet

3 Kvalitetskrav Samfunnets behov for spesialistkompetanse Tilstandsrapporten 2014

4 Trygg kirurgi Utdanning & Forskning Pasientsikkerhet Fokus på kultur

5 Funksjonsdyktighet Teamkompetanse Praksis

6 Studentene Under- visning Arbeid med case Ferdighets- trening SimuleringPraksis

7 Pilotprosjekt Planlegging kull 2013 H Pedagogisk oppleggSamarbeidspartnereRom og utstyr

8

9 Pasienten Teamarbeid Yrkesfunksjon Kommunikasjon Samhandling Mål

10 Fullskalasimulering Fullskalasimulering er en metode for å trene seg på en pasientsituasjon som er så virkelig som mulig uten å utsette pasienten for risiko. Fullskalasimulering innebærer å få knytte teori og praksis nærmere sammen (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research 2006) (SAFER)

11 Foss/Operasjonsavdelingen Praksisnær/virkelighetsnær læringsarena Rom: UiT- 2006 invisterte i pasientsimulatorer UNN Utstyr Flerfaglig kompetanse Lærerressurser Gjennomføring av scenariet. Tydelig plan som er lett å følge. Ikke skape usikkerhet. Prioriteringer ift. andre pedagogiske opplegg Tid Rammefaktorer

12 Innhold Ses i sammenheng med læringsutbyttene og mål. Realistisk og virkelighetsnært. Case trappetrinn – vanskelighetsgrad – læringsutbyttene Læringsutbytter – ulike nivå Starte med enkle scenarioer øke vanskelighetsgrad Taksonomi Fagspesifikk (O) Mottak pasient (AO) Innleggelse av tracheostomi (AO + kirurg og anestesilege) Katastrofesectio (ABO + kirurg, anestesilege, barnelege) Pedagogisk opplegg Kull 2013H

13 Arbeidsmåte/metode Forberedelse Gjennomføring av scenario Debrief Ny runde Simulering 1.runde: Hva gikk bra? Funksjon og team 2.runde: Utfordringer/forbedringer? Funksjon og team Debrief

14 SIMULERING Gjennomføring av scenario

15 Evaluering Debrief Fagspesifikk gjennomgang av case Læreprosess studenter Oppsummering av erfaring Hva bra? Hva forbedre? Læreprosess lærere Muntlig tilbakemeldinger fra studentene og praksis Skriftlig evalueringer fra studentene Mestringsnivået øker Fagspesifikk kompetanse Teamkompetanse Sluttprodukt

16 Erfaringer sålangt………. planlegging forberedelser gjennomføring Tidkrevende personell rom utstyr Ressurser ta på alvor/være i rollen være godt forberedt Studentenes deltakelse bratt læringskurve ”kjenner igjen i praksis” økte ferdigheter i praksis Begeistring; mer!!

17 Hva så? Veien videre…. Fullscalasimulering ABO Katastrofesectio på FOSS Plan for høsten På tvers av institusjoner UiT UNN Samarbeid felles nasjonal satsing i operasjonssykepleien NSFLOS rolle – samarbeidsprosjekt Nasjonalt F e ll e s c a s e b a n k, f e ll e s s c e n a r i o e r, li t t e r a t u r / f o r s k n i n g, o p p l æ r i n g a v f a s c il i t a t o r e r / o p e r a t ø r e r Erfaringsdeling

18 Referanser P:\UNNI\Artikkelarbeid\simuleringsprosjekt\Samhandlingsreformen i kortversjon - regjeringen_no.htm http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/tilstandsrapport-uh- 2014.html?id=758598 www.regjeringen.no/.../269393-rammeplan_for_videreutdanning_i_opewww.regjeringen.no/.../269393-rammeplan_for_videreutdanning_i_ope... www.an.no/nyheter/article7399508.ece Lyngsnes, Kitt - Rismark, MaritLyngsnes, Kitt - Rismark, Marit (2014): Didaktisk arbeid, Gyldendal akademisk(2014): Didaktisk arbeid, Gyldendal akademisk http://www.laerdal.com

19 Tusen takk for oss!!


Laste ned ppt "Simulering Interprofesjonelt samarbeid som styrker fagspesifikk- og teamkompetanse UiT- Norges arktiske universitet: Unni Igesund – operasjonssykepleier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google