Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østerdalsgata boliger – gode naboer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østerdalsgata boliger – gode naboer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Østerdalsgata boliger – gode naboer
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Østerdalsgata boliger – gode naboer Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad 1

2 Hva slags boliger Kommunale leiligheter:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hva slags boliger Kommunale leiligheter: 16 møblerte 1-roms leiligheter, 22 m² 24 umøblerte 2-roms leiligheter, 39 m² Akuttavdeling; 6 rom (samhandlingsreformen, «ikke kartlagte» med akutte boligbehov). Felles bad, kjøkken, vaskemaskin, TV-stue. 2

3 Hvem bor i Østerdalsgata boliger?
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hvem bor i Østerdalsgata boliger? Mennesker med psykiske lidelser og-/eller ruslidelser Mennesker som har behov for noe mer enn en ordinær bolig Mennesker som ønsker å delta i sosialt fellesskap og aktiviteter 3

4 Kommunal bolig husleieloven §11.1
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Kommunal bolig husleieloven §11.1 Ordinære kommunale leiekontrakter med egen bydel Vilkår og samarbeidsavtale: Mål for boforholdet Bruk av huset Avtale om å ta imot tjenester 4

5 Boligsosialt arbeid Definisjon av ”vanskeligstilt i boligsituasjon”:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Boligsosialt arbeid Definisjon av ”vanskeligstilt i boligsituasjon”: En person er vanskeligstilt når det er et misforhold mellom individets ressurser og krav, eller forventninger i boligsituasjonen. Boligsosialt arbeid er å; bistå individene i å erverve nødvendige ressurser og redusere hindringene i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan anskaffe og opprettholde en bolig og en god boligsituasjon. 5

6 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Samarbeid Bydel Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo driver huset sammen Huset driftes av bydel Grünerløkka og ligger under NAV-Sosial, boligavdelingen

7 Bemanning Miljøterapeuter er på arbeid kl.09:00 – kl.20:00 alle dager
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bemanning Miljøterapeuter er på arbeid kl.09:00 – kl.20:00 alle dager Miljøpersonalet er på vakt alene store deler av dagen Daglig leder er på huset i ukedager Runder med vaktselskap kl.09:00 og kl.19:30 hver dag BSH: psykisk helsearbeider 2 dager per uke BGO: bo-oppfølgere på vedtak BGA: en halv dag hver 2. uke og på vedtak ROP, FACT og øvrige oppsøkende tjenester tilpasset individuelt

8 Hvordan få bolig Bydel sender søknad Søknad vurderes i Inntaksteam
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hvordan få bolig Bydel sender søknad Søknad vurderes i Inntaksteam De tre bydelene, ROP og Østerdalsgata 7 - Boliger avholder Inntaksteam annenhver uke. 8

9 Hva forventes av beboerne
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hva forventes av beboerne «God nabo» Ansvar for eget bomiljø Aktivitet/Kvalifisering 9

10 Metode: hvordan huset drives
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Metode: hvordan huset drives Individuelle tjenester og oppfølging fra bydel Tilrettelegging for et godt bomiljø av personalet på huset; fleksibilitet Aktiv deltagelse av beboerne Husordensregler (færrest mulig) Samarbeid med Høgskolen i Oslo og Diakonhjemmet Høgskole 10

11 Metode: (fortsetter) Husets fellesarealer er røykfrie
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Metode: (fortsetter) Husets fellesarealer er røykfrie Beboeren får en henvendelse fra personalet ved brudd på husordensregler Møter med beboere, personale i Østerdalsgata boliger og personalet fra bydel ved brudd på husordensregler Skriftlig klage Utkastelse

12 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Metode: (fortsetter) Rus i fellesareal: bortvises ved ubehagelig adferd Samarbeidsmøte mellom den enkelte bydel og Østerdalsgata boliger om samtlige beboere fra bydelen. (Hver 4. uke.)

13 Vedtaksfesta tjenester
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Vedtaksfesta tjenester Bydelene fatter vedtak om tjenester etter behov Beboerens behov for bistand diskuteres i Inntaksteam og i samarbeidsmøter mellom bydel, DPS og Østerdalsgata boliger.

14 Aktiviteter på huset Film og sport på storskjerm
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Aktiviteter på huset Film og sport på storskjerm Trening, yoga, selvforsvar Kreativt verksted/formingsrom Dugnad, vedlikehold, enkel oppussing Beboermøter Spillekveld/bingo/bordtennis Matlaging, baking, kokkekurs Sanserom Kurs i brannvern Takterrasse med grønnsaksdyrking Turer i nærmiljøet Musikkgruppe Kvinnegruppe Hårfarge og neglelakk

15 Mål: ansvar for eget bomiljø
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Mål: ansvar for eget bomiljø Beboermøter Dugnad Vedlikeholds-gruppe Sosialt samvær Godt naboskap, være en god nabo Si i fra når noen ødelegger i bomiljøet

16 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oppstart Mai 2012: Husets mandat var ferdig utformet og personalet ble ansatt. Personalet innredet huset Den første beboeren flyttet inn i juni 2012 16

17 Hva vi har oppnådd Bosatt 40 personer i egne boliger
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hva vi har oppnådd Bosatt 40 personer i egne boliger Full drift i akuttavdelingen Stort sett rolig bomiljø Mulighet til å korrigere raskt når det oppstår uro Faste aktiviteter Aktive beboere Spontan aktivitet fra beboerne selv Godt samarbeid med de 3 bydelene og Lovisenberg DPS Fag- og metodeutvikling, fagsnakk

18 Samarbeid med Høgskolene og NAV
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Samarbeid med Høgskolene og NAV Praksisplasser for Nav arbeid Høgskoleklinikk (HiOA og Diakonhjemmets høgskole) Studenter i praksis hvert semester

19 Veien videre – god nabo Ansvar for egen bolig
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Veien videre – god nabo Ansvar for egen bolig Ansvar for eget liv og egen aktivitet Ansvar for eget bomiljø Aktiv deltagelse i eget liv Bo på normal måte


Laste ned ppt "Østerdalsgata boliger – gode naboer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google