Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østerdalsgata boliger – gode naboer Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østerdalsgata boliger – gode naboer Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østerdalsgata boliger – gode naboer Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad 1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

2 Hva slags boliger Kommunale leiligheter: 16 møblerte 1-roms leiligheter, 22 m² 16 møblerte 1-roms leiligheter, 22 m² 24 umøblerte 2-roms leiligheter, 39 m² 24 umøblerte 2-roms leiligheter, 39 m² Akuttavdeling; 6 rom (samhandlingsreformen, «ikke kartlagte» med akutte boligbehov). Felles bad, kjøkken, vaskemaskin, TV-stue. Akuttavdeling; 6 rom (samhandlingsreformen, «ikke kartlagte» med akutte boligbehov). Felles bad, kjøkken, vaskemaskin, TV-stue. 2 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

3 Hvem bor i Østerdalsgata boliger? Mennesker med psykiske lidelser og-/eller ruslidelser Mennesker med psykiske lidelser og-/eller ruslidelser Mennesker som har behov for noe mer enn en ordinær bolig Mennesker som har behov for noe mer enn en ordinær bolig Mennesker som ønsker å delta i sosialt fellesskap og aktiviteter Mennesker som ønsker å delta i sosialt fellesskap og aktiviteter 3 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

4 Kommunal bolig husleieloven §11.1 Ordinære kommunale leiekontrakter med egen bydel Ordinære kommunale leiekontrakter med egen bydel Vilkår og samarbeidsavtale: Vilkår og samarbeidsavtale:  Mål for boforholdet  Bruk av huset  Avtale om å ta imot tjenester 4 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

5 Boligsosialt arbeid Definisjon av ”vanskeligstilt i boligsituasjon”: En person er vanskeligstilt når det er et misforhold mellom individets ressurser og krav, eller forventninger i boligsituasjonen. Boligsosialt arbeid er å; bistå individene i å erverve nødvendige ressurser og redusere hindringene i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan anskaffe og opprettholde en bolig og en god boligsituasjon. 5 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

6 Bydel Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo driver huset sammen Bydel Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo driver huset sammen Huset driftes av bydel Grünerløkka og ligger under NAV-Sosial, boligavdelingen Huset driftes av bydel Grünerløkka og ligger under NAV-Sosial, boligavdelingen Samarbeid Oslo kommune Bydel Grünerløkka

7 Bemanning Miljøterapeuter er på arbeid kl.09:00 – kl.20:00 alle dager Miljøpersonalet er på vakt alene store deler av dagen Daglig leder er på huset i ukedager Runder med vaktselskap kl.09:00 og kl.19:30 hver dag BSH:psykisk helsearbeider 2 dager per uke BGO:bo-oppfølgere på vedtak BGA:en halv dag hver 2. uke og på vedtak ROP, FACT og øvrige oppsøkende tjenester tilpasset individuelt Oslo kommune Bydel Grünerløkka

8 Hvordan få bolig 8 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydel sender søknad Bydel sender søknad Søknad vurderes i Inntaksteam Søknad vurderes i Inntaksteam De tre bydelene, ROP og Østerdalsgata 7 - Boliger avholder Inntaksteam annenhver uke.

9 Hva forventes av beboerne «God nabo» «God nabo» Ansvar for eget bomiljø Ansvar for eget bomiljø Aktivitet/Kvalifisering Aktivitet/Kvalifisering 9 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

10 Metode: hvordan huset drives Individuelle tjenester og oppfølging fra bydel Individuelle tjenester og oppfølging fra bydel Tilrettelegging for et godt bomiljø av personalet på huset; fleksibilitet Tilrettelegging for et godt bomiljø av personalet på huset; fleksibilitet Aktiv deltagelse av beboerne Aktiv deltagelse av beboerne Husordensregler (færrest mulig) Husordensregler (færrest mulig) Samarbeid med Høgskolen i Oslo og Diakonhjemmet Høgskole Samarbeid med Høgskolen i Oslo og Diakonhjemmet Høgskole 10 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

11 Metode: (fortsetter) 1.Husets fellesarealer er røykfrie 2.Beboeren får en henvendelse fra personalet ved brudd på husordensregler 3.Møter med beboere, personale i Østerdalsgata boliger og personalet fra bydel ved brudd på husordensregler 4.Skriftlig klage 5.Utkastelse Oslo kommune Bydel Grünerløkka

12 Metode: (fortsetter) Rus i fellesareal: bortvises ved ubehagelig adferd Rus i fellesareal: bortvises ved ubehagelig adferd Samarbeidsmøte mellom den enkelte bydel og Østerdalsgata boliger om samtlige beboere fra bydelen. (Hver 4. uke.) Samarbeidsmøte mellom den enkelte bydel og Østerdalsgata boliger om samtlige beboere fra bydelen. (Hver 4. uke.) Oslo kommune Bydel Grünerløkka

13 Vedtaksfesta tjenester Bydelene fatter vedtak om tjenester etter behov Bydelene fatter vedtak om tjenester etter behov Beboerens behov for bistand diskuteres i Inntaksteam og i samarbeidsmøter mellom bydel, DPS og Østerdalsgata boliger. Beboerens behov for bistand diskuteres i Inntaksteam og i samarbeidsmøter mellom bydel, DPS og Østerdalsgata boliger. Oslo kommune Bydel Grünerløkka

14 Aktiviteter på huset Film og sport på storskjerm Film og sport på storskjerm Trening, yoga, selvforsvar Trening, yoga, selvforsvar Kreativt verksted/formingsrom Kreativt verksted/formingsrom Dugnad, vedlikehold, enkel oppussing Dugnad, vedlikehold, enkel oppussing Beboermøter Beboermøter Spillekveld/bingo/bordtennis Spillekveld/bingo/bordtennis Matlaging, baking, kokkekurs Matlaging, baking, kokkekurs Sanserom Sanserom Kurs i brannvern Kurs i brannvern Takterrasse med grønnsaksdyrking Takterrasse med grønnsaksdyrking Turer i nærmiljøet Turer i nærmiljøet Musikkgruppe Musikkgruppe Kvinnegruppe Kvinnegruppe Hårfarge og neglelakk Hårfarge og neglelakk Oslo kommune Bydel Grünerløkka

15 Mål: ansvar for eget bomiljø Beboermøter Beboermøter Dugnad Dugnad Vedlikeholds-gruppe Vedlikeholds-gruppe Sosialt samvær Sosialt samvær Godt naboskap, være en god nabo Godt naboskap, være en god nabo Si i fra når noen ødelegger i bomiljøet Si i fra når noen ødelegger i bomiljøet Oslo kommune Bydel Grünerløkka

16 Oppstart Mai 2012: Husets mandat var ferdig utformet og personalet ble ansatt. Mai 2012: Husets mandat var ferdig utformet og personalet ble ansatt. Personalet innredet huset Personalet innredet huset Den første beboeren flyttet inn i juni 2012 Den første beboeren flyttet inn i juni 2012 16 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

17 Hva vi har oppnådd Bosatt 40 personer i egne boliger Bosatt 40 personer i egne boliger Full drift i akuttavdelingen Full drift i akuttavdelingen Stort sett rolig bomiljø Stort sett rolig bomiljø Mulighet til å korrigere raskt når det oppstår uro Mulighet til å korrigere raskt når det oppstår uro Faste aktiviteter Faste aktiviteter Aktive beboere Aktive beboere Spontan aktivitet fra beboerne selv Spontan aktivitet fra beboerne selv Godt samarbeid med de 3 bydelene og Lovisenberg DPS Godt samarbeid med de 3 bydelene og Lovisenberg DPS Fag- og metodeutvikling, fagsnakk Fag- og metodeutvikling, fagsnakk Oslo kommune Bydel Grünerløkka

18 Samarbeid med Høgskolene og NAV Praksisplasser for Nav arbeid Praksisplasser for Nav arbeid Høgskoleklinikk (HiOA og Diakonhjemmets høgskole) Studenter i praksis hvert semester Høgskoleklinikk (HiOA og Diakonhjemmets høgskole) Studenter i praksis hvert semester Oslo kommune Bydel Grünerløkka

19 Veien videre – god nabo Ansvar for egen bolig Ansvar for egen bolig Ansvar for eget liv og egen aktivitet Ansvar for eget liv og egen aktivitet Ansvar for eget bomiljø Ansvar for eget bomiljø Aktiv deltagelse i eget liv Aktiv deltagelse i eget liv Bo på normal måte Bo på normal måte Oslo kommune Bydel Grünerløkka


Laste ned ppt "Østerdalsgata boliger – gode naboer Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google