Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNDERVISNINGSSYKEHJEM BJØRGENE OMSORGSSENTER Helse Fonna, Helseregion Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNDERVISNINGSSYKEHJEM BJØRGENE OMSORGSSENTER Helse Fonna, Helseregion Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNDERVISNINGSSYKEHJEM BJØRGENE OMSORGSSENTER Helse Fonna, Helseregion Vest

2 UNDERVISNINGSSYKEHJEM Regionalt ressurssenter med ansvar for forskning, fag- og kompetanseutvikling og undervisning i sykehjemmene i den kommunale helse- og sosialtjeneste. Støttet av Sosial- og Helsedirektoratet (SHDir) og hjemkommunen Ett USH i hver helseregion + et i Karasjok

3 Mål og oppgaver for undervisningssykehjemmene (20) Bidra til å heve og sikre kvalitet på pleie- og omsorgsarbeidet i sykehjem. Løfte geriatrisk omsorgsarbeid opp på et høyt faglig nivå. Bidrag til å heve omsorgsarbeidets faglige prestisje. Bedre rekrutteringen på sykehjem Etablere et akademisk miljø på sykehjemmet Utvikle gode praksismiljøer for helsefaglige studenter

4 St.melding nr. 47 Samhandlingsreformen ”Det er et stort behov for å utvide og styrke forsknings- og utviklingsarbeidet i den kommunale omsorgssektoren. Viktige aktører er: Senter for omsorgsforskning Undervisningssykehjemmene Undervisnings- hjemmetjenestene”

5 Ulike prosjekter ved Bjørgene ush Fagutvikling: –Kompetansehevingsprogrammet Etablert og i drift i hele kommunen –Musikkprosjektet –Berøring og velvære, i samarbeid med HSH –Etikkprosjektet, i samarbeid med KS –Pasientforløp skrøpelige eldre Samarbeid Helse Fonna, Haugesund, HSH –Læringsenhet Samarbeid Bjørgene – HSH –Hjemmetjenester, rus, psykiatri

6 Ulike prosjekter ved Bjørgene ush Forskning: –Desepstudien Ledet fra Innlandet sykehus –Berøring og velvære Samarbeid Bjørgene - HSH –Dignity og life Skandinavisk forskningsprosjekt, Norge, Sverige, Finland Starter med: –Kompetansesenter innen Pasientrettighetsloven 4a –Helhetlig demensomsorg – demensutredning i kommunen

7


Laste ned ppt "UNDERVISNINGSSYKEHJEM BJØRGENE OMSORGSSENTER Helse Fonna, Helseregion Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google