Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNDERVISNINGSSYKEHJEM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNDERVISNINGSSYKEHJEM"— Utskrift av presentasjonen:

1 UNDERVISNINGSSYKEHJEM BJØRGENE OMSORGSSENTER Helse Fonna, Helseregion Vest

2 UNDERVISNINGSSYKEHJEM
Regionalt ressurssenter med ansvar for forskning, fag- og kompetanseutvikling og undervisning i sykehjemmene i den kommunale helse- og sosialtjeneste. Støttet av Sosial- og Helsedirektoratet (SHDir) og hjemkommunen Ett USH i hver helseregion et i Karasjok

3 undervisningssykehjemmene (20)
Mål og oppgaver for undervisningssykehjemmene (20) Bidra til å heve og sikre kvalitet på pleie- og omsorgsarbeidet i sykehjem. Løfte geriatrisk omsorgsarbeid opp på et høyt faglig nivå. Bidrag til å heve omsorgsarbeidets faglige prestisje. Bedre rekrutteringen på sykehjem Etablere et akademisk miljø på sykehjemmet Utvikle gode praksismiljøer for helsefaglige studenter

4 Samhandlingsreformen
St.melding nr. 47 Samhandlingsreformen ”Det er et stort behov for å utvide og styrke forsknings- og utviklingsarbeidet i den kommunale omsorgssektoren. Viktige aktører er: Senter for omsorgsforskning Undervisningssykehjemmene Undervisnings-hjemmetjenestene”

5 Ulike prosjekter ved Bjørgene ush Fagutvikling:
Kompetansehevingsprogrammet Etablert og i drift i hele kommunen Musikkprosjektet Berøring og velvære, i samarbeid med HSH Etikkprosjektet, i samarbeid med KS Pasientforløp skrøpelige eldre Samarbeid Helse Fonna, Haugesund, HSH Læringsenhet Samarbeid Bjørgene – HSH Hjemmetjenester, rus, psykiatri

6 Ulike prosjekter ved Bjørgene ush Forskning:
Desepstudien Ledet fra Innlandet sykehus Berøring og velvære Samarbeid Bjørgene - HSH Dignity og life Skandinavisk forskningsprosjekt, Norge, Sverige, Finland Starter med: Kompetansesenter innen Pasientrettighetsloven 4a Helhetlig demensomsorg – demensutredning i kommunen

7


Laste ned ppt "UNDERVISNINGSSYKEHJEM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google