Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal August 2014 Møte med virkemiddelapparatet Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal August 2014 Møte med virkemiddelapparatet Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal August 2014 Møte med virkemiddelapparatet Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1

2 VRI Møre og Romsdal Dagsorden  Hensikt med dagen v/Øyvind  Aktuelle ordninger i Forskningsrådet v/Arthur  Aktuelle ordninger i Innovasjon Norge v/Jan Børre  Regionalt Forskningsfond MN v/Gøril  Lunsj - ca kl 11.30  VRI v/Øyvind  Hvordan kan virkemiddelapparatet og kompetansemeglere samspille - alle  Kl 13.30 - Slutt 2

3 VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal - prinsippmodell 3 VRI mobiliserer til forskningsbasert innovasjon NFR RFF MN Innovasjon Norge Fylkeskommune …. FoU-miljø Næringsliv, NCE/Arena og off. sektor Innovasjon og verdiskaping Klyngeutvikling Praksisnær utdanning og forskning Institusjonsbygging Kompetansemegling – koble aktører, initiere prosjekt Forprosjekter i bedrift – tidlige fase av FoU-forløp Personmobilitet – utveksle fagfolk akademia-praksisfeltet Læringsarena – dele kunnskap

4 VRI Møre og Romsdal Finansiering av forprosjekt (tidligfase-prosjekter)  Ordinær VRI-finansiering, evt. i samarbeid med andre VRI regioner  Samfinansiering med andre finansieringskilder (IN, NFR, RFF, Fylke mv.)  Finansiering kun fra andre finansieringskilder

5 VRI Møre og Romsdal Hva er nytt i VRI 3  Bransjesatsninger med tydeligere koblinger til NCE/Arena, men også RFF/NFR  Tverrfaglighet og bruk av generisk kunnskap, og utvikling av kunnskapsplattformer  Flere bransjer kan bruke VRIs virkemidler og erfaringer 5 Ny kunnskap + kjent kunnskap brukes på nye måter

6 VRI Møre og Romsdal Kompetansemegling i VRI  Supplere prosjektutviklingsfunksjon i FoU-miljøene  Primært forprosjektutvikling men også personmobilitet og læringsarenaer knyttet til satsningsområdene  VRI skal mobilisere, sette i gang, utløse andre virkemidler  Samarbeid mellom meglerne og med IN/RFF/NFR  Megle prosjekter og aktiviteter til ulike FoU-institusjoner  Mer oppmerksomhet på tverrfaglighet, bransjeoverskriding og internasjonalisering 6

7 VRI Møre og Romsdal  HVO - Bjørn Tafjord  HiÅ - Anne Stene + Ola Jon Mork + Rigmor A. Einang  HiM - Geir Svenning  MF Marin - Wenche Larsen + Inge Fossen  MF Molde - Oddmund Oterhals + Gabriele Jünge + Kari Bachman  Koordinator – Øyvind Herse 7 Vrimr.no Kompetansemeglere

8 VRI Møre og Romsdal Forprosjekter i VRI 2014 8 I bedrifter eller off. virksomhet lokalisert i M&R med liten FoU-erfaring Fremme forskningsbasert innovasjon, VRI skal være utløsende Samarbeid med anerkjente FoU-miljø Inntil kr 200.000,- og tilsvarende i egeninnsats Løpende søknadsbehandling Oversikt nye forprosjekter pr 1/8 Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal Turkassetrimmen Stikk ut! MF Molde Shipnor IT som konkurransefaktor i SMBer HiM Oilcraft Calm Water performance analysis OC TwinBow Sintef/Marintek ICD Kunstig intelligens for krandesign HiÅ Tori Utvannet klippfisk for det norske marked MF Marin OceanFjord Livet i Skodjestraumen MF Marin/HVO Seaside Robotløsning for renhold i fiskeforedlingsindustrien HiÅ/Chalmers

9 VRI Møre og Romsdal Vektlegges at forprosjektene…:

10 VRI Møre og Romsdal Fra VRI til suksess 10 Peter Stette og samarbeidspartneren Picker Tech, har solgt sitt første fullskala transportsystem for fisk

11 VRI Møre og Romsdal 11

12 VRI Møre og Romsdal VRIs bevilgning og antall forprosjekter 2007-14 2007-2014 12  Total bevilgning VRI M&R 67,0 mill.kr  Tilsagn gitt til forprosjekt 20,6 mill.kr  Totalt innvilget 127 prosjekter

13 VRI Møre og Romsdal Andre aktiviteter med VRIs virkemidler  Kompetansemegling –  Høgskolene  Møreforsking  Personmobilitet –  Gjesteforelesere fra næringslivet til høgskolene  Forskerveil. masterstudenter i logistikk ved HiM  Læringsarena –  Fish Tech i Ålesund i regi av Sintef  Kurs i marine lipider ved HiÅ for bedrifter og forskere  Grønn Fjord – Geiranger  Workshops manufactoring, robototer  Søkeseminar iKuben 13

14 VRI Møre og Romsdal 14

15 VRI Møre og Romsdal Noen problemstillinger kompetansemegling vs. virkemiddelapparatet 1.Samarbeid om prosjektutvikling 2.Samarbeid om finansiering 3.En «permanent» mobiliseringsfunksjon etter 2016 15


Laste ned ppt "VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal August 2014 Møte med virkemiddelapparatet Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google