Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juridiske rammer for interkommunalt samarbeid – en oversikt - v/adv. flm. Jostein Selle, KS Advokatene Høstkonferansen KS Østfold – Sarpsborg 19. – 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juridiske rammer for interkommunalt samarbeid – en oversikt - v/adv. flm. Jostein Selle, KS Advokatene Høstkonferansen KS Østfold – Sarpsborg 19. – 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Juridiske rammer for interkommunalt samarbeid – en oversikt - v/adv. flm. Jostein Selle, KS Advokatene Høstkonferansen KS Østfold – Sarpsborg 19. – 20. okt. 2009

2 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Formålet med gjennomgangen Gi en oversikt over det rettslige rammeverket for interkommunalt samarbeid Med vekt på samarbeid om forvaltningsoppgaver

3 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Begrepet Samarbeid: ”En koordinert fellesaktivitet rettet mot et felles mål” ↓ Samarbeid langt mer enn samorganisering!

4 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Hva er interkommunalt samarbeid? 1.Løsere samarbeidsformer –Uformelle nettverk, for kompetansebygging, erfaringsutveksling m.v. –Kontakt i enkeltsaker –Samarbeid om enkeltsaker –Samarbeid om et saksområde –Samarbeid om opplæring ol 2.Avtalebasert samarbeid, inkl. vertskommunemodell 3.Opprette et felles beslutningsorgan/selskap –egne styrer, selskaper m.v.

5 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Hva samarbeides det om? Stort sett alle type tjenester Viktig skille mellom: 1)Samarbeid om myndighetsutøvelse og lovpålagte oppgaver 2)Samarbeid om administrative støttetjenester (obs. anskaffelsesreglene) a)Samarbeid om bestilleroppgaver b)Samarbeid om utføreroppgaver

6 KS Advokatene Presentasjon | 2009 I hvilken form kan det samarbeides? Avtalebasert samarbeid –Eks. ulike vertskommuneløsninger Felles beslutningsorgan (ev. eget rettssubjekt) –Kommuneloven § 27 –IKS –AS –Forening –Samvirkeforetak –Samkommune?

7 KS Advokatene Presentasjon | 2009 De lovregulerte modellene er utformet med sikte på ulike oppgaver 1.”Forretningspreget” virksomhet AS, IKS, kommuneloven § 27 2.Lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse Vertskommune etter kommuneloven Samkommune?

8 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Hvis overføring av myndighetsutøvelse Vertskommunemodellen eneste mulighet Kommuneloven §§ 28a - f Nye lovbestemmelser åpner for samarbeid som medfører overføring av myndighet til en annen kommune

9 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Bakgrunnen for lovendringen - Vertskommunemodellen Begrensede muligheter til å samarbeide om kommunenes ”kjerneoppgaver” Ingen tilpasset organisasjonsmodell fantes Behov for å åpne for samarbeid også om lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse Lovgivers siktemål: –Lage en samarbeidsmodell som ville gjøre det forsvarlig å delegere kompetanse/myndighet til en vertskommune, rettssikkerhetsmessig og i forhold til folkevalgt innflytelse

10 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Hovedpunkter - vertskommunemodellen ”Offentligrettslig” samarbeidsmodell – for samarbeid om kommunens lovpålagte oppgaver Hva det gjelder: Overlate utførelsen av oppgaver, og beslutningsmyndigheten knyttet til oppgaveløsningen til en annen kommune – vertskommunen Ikke et eget (nytt) rettssubjekt Basert på en avtale – overordnede rammebetingelser vedtas av kommunestyret

11 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Vertskommunens rolle Vertskommunen er arbeidsgiver, utfører oppgavene og har beslutnings- myndigheten Den enkelte kommune er fortsatt ansvarlig overfor innbyggerne Men styringsmuligheter for den enkelte kommune Vertskommunemodellen innebærer ingen ansvarsdifferensiering

12 KS Advokatene Presentasjon | 2009 Samkommune – noen gjetninger.. Eget rettssubjekt Samkommunestyre valgt av og blant kommunestyrene i deltakerkommune Egen administrasjon Styringsstruktur i hovedsak som en kommune Kan få omfattende myndighet Robust og forpliktende samarbeidsmodell


Laste ned ppt "Juridiske rammer for interkommunalt samarbeid – en oversikt - v/adv. flm. Jostein Selle, KS Advokatene Høstkonferansen KS Østfold – Sarpsborg 19. – 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google