Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske Reserveoffiserers forening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske Reserveoffiserers forening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske Reserveoffiserers forening

2 Norske Reserveoffiserers forening

3 Norske Reserveoffiserers forening
CIOR STAVANGER Forsvarsjefen har gitt Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) oppdraget med å gjennomføre CIOR’s Sommerkongress 2010 Denne vil gå av stabelen i uke 32 – 2010 i Stavanger Kongresshotellet blir Radisson SAS Atlantic hotel Vi forventer over deltakere, noe vi antar vil sette sitt preg på Stavanger by. Det er knyttet gode forbindelser med lokale krefter Norske Reserveoffiserers forening

4 Norske Reserveoffiserers forening
CIOR STAVANGER CIOR – en internasjonale organisasjonen for reserveoffiserer – ble opprettet i 1948 og representerer 1,3 mill reserveoffiserer fra 34 land i NATO-alliansen og PFP. Dette er verdens største militære reserveoffisers organisasjon og er formelt knyttet til Nato. CIOMR – som omfatter det medisinske personellet - var de som opprinnelig så behovet og startet organisasjonen Norske Reserveoffiserers forening

5 Norske Reserveoffiserers forening
CIOR STAVANGER Mange av medlemmene i CIOR, som deltar på kongressen, er toppleder fra hele verden. Videre finner vi spesialister som leger, jurister, redaktører, ingeniører m.v. i tillegg til militære ledere Det er ikke ofte man finner en slik bredde av internasjonale ledere og beslutningstakere på et og samme sted. Her ligger det store muligheter til å knytte riktige og viktige internasjonale kontakter Norske Reserveoffiserers forening

6 Norske Reserveoffiserers forening
CIOR STAVANGER Komitèene og kongressen består i og av: Def.Sec CIMIC PfP CIOMR Leagal Affairs Winter Seminar CIOR Language Academy Young Reserve Officers (YROW) Mil Comp Public Affairs Guestspeakers / Symposium Norske Reserveoffiserers forening

7 Gode kommunikasjoner

8 CIOR STAVANGER

9 Norske Reserveoffiserers forening
Deltakelse og omfang Delegates Delegates at Large Idrettsutøvere YROW Adm. og frivillige Fordelinger i kongressenteret og hoteller i sentrum 300 i militære forlegning, skytebane, hinderbane, svømmehall 60 militære andre steder Norske Reserveoffiserers forening

10 Norske Reserveoffiserers forening
MILITÆR KONKURRANSEN Konkurranseformen ble etablert i 1957 og øvingsmomentene skal være relevante prøvemomenter sett ut i fra dagens operasjoner Krigens folkerett og sanitetsmomenter er viktige innslag i oppgavene som skal løses Ellers nevnes Rifle og pistolskyting Hinderbane Hindersvømming Feltløp Det eksisterer eget reglement for konkurransen. Norske Reserveoffiserers forening

11 Faglig program / Symposium
Dette fastlegges på det såkalte ”Vintermøtet,” som gjennomføres i februar 2010. Ansvaret for dette har Presidentskapet Legene, juristene og alle de andre faggruppene, legger alle sine spesialtilpassede opplegg for kongressen Symposiet vil ha et hovedtema som tar en hel dag NATO representantene gjennomfører et eget opplegg Med unntak av Symposiet, gjennomføres det faglige programmet fra og med mandag eller tirsdag, frem til og med lørdag. Idretten har opplegg i 8 dager, fra lørdag til lørdag Norske Reserveoffiserers Forbund

12 PROGRAM Norske Reserveoffiserers Forbund Fredag Lørdag Søndag Mandag
Tirsdag Onsdag Torsdag 06.aug 07.aug 08.aug 09.aug 10.aug 11.aug 12.aug 13.aug 14.aug 15.aug MILCOMP ALLE Mottak Trening Konkuranse Avreise (delt. og ledere) (innsk. og h.bane) (svømming) (nasjonsskyting) (lagsskyting) (skyt, san, leg) (H.bane og svøm) (feltløp) CIOR, CIORMR, YROW, NRFC, DAL CIOR Skifte av President Mottak og reg. Hinderbane konk "OPENING SERMONY" Vågen HMKG Kirkekonsert CIOR "Ledelse" Kransnedleggelse Eiganes YROW ALLE Premieut. 1730 Grillpary Tur til "ICE BREAKER" Grillparty Norsk aften (Fylkesordf) FSJs middag "CLOSING DINNER" Prekestolen (Sjøhusene) (kveld) Arr: RFK Drilloppv HMKG Stavanger Forum Norske Reserveoffiserers Forbund


Laste ned ppt "Norske Reserveoffiserers forening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google