Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menyramma i hypersystemet; Piler for navigasjon, navigasjonskart(Øye), søke på tekst, søk på struktur, legge inn/vise private notat/merknader, video,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menyramma i hypersystemet; Piler for navigasjon, navigasjonskart(Øye), søke på tekst, søk på struktur, legge inn/vise private notat/merknader, video,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Menyramma i hypersystemet; Piler for navigasjon, navigasjonskart(Øye), søke på tekst, søk på struktur, legge inn/vise private notat/merknader, video, justering av eigenskapar, samarbeidsverktøy, lage/søke sti i hypersystemet, personlig konfigurasjon, hjelp, avslutt, besøkte stader, lagre, informasjon om sida.

3 Navigering via struktur

4 Personleg arbeidsvindauga

5 Redigeringsvindauga for sti

6 Val av sti med navigasjonsvindauga

7

8 Oppstartbilete for Lupen

9 Val av farge på besøkte noder

10 Vising av nodene som rektangler eller ikoner

11 Eksempel på trekking og animering av ei node

12 Eksempel på forstørring av eit område

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Språkets rolle i læringspros essen

22

23

24

25 NitVis

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Declaring Components You declare components by specifying a name, followed by a type and location.

35 Scenario grammar. The grammar is written in extended BNF: scenario := ( optionsdef | compdef | opdef | scriptsegment | comment | includeline )*optionsdefcompdefopdefscriptsegmentcommentincludeline

36 Invoking Operations

37

38 Operations : write( to : DataSlot, value: String ) read( from : DataSlot) move(from : DataSlot to: DataSlot) SendRTIInstruction(to: Processor) SendStoreRegistersInstruction(to: Processor, arg: ProcessTable ) SendLoadRegistersInstruction(to: Processor, arg: ProcessTable )

39

40

41

42

43

44 Where does it suit you to utilise mobile counselling? PercentValid Percent At home 84,385,5 At school 10,0 Other 4,3 Total 98,6100,0 Missing System 1,4 Total 100,0 Overview of where it suites the students to utilise mobile counselling

45 If the use of mobile counselling was as available as traditional counselling, would you have employed it more? Total 1= Very positive 234 5= Very negative At home Count % 29%48,4 % 16,1%6,5%0,0%100,0% At school during tutoring hours Count % 0%14,3 % 42,9% 0,0%100,0% At school, but not during tutoring hours Count % 9,5%33,3 % 23,8%33,3%0,0%100,0% A cross table showing which counselling form the students prefer and where they normally work with their assignments

46 Grade from 1 to 4 which learning outcome you have from these forms of counselling (1=least outcome, 4=most outcome) (1=Most outcome, 4=Least outcome) Learning outcome1234Total Traditional counselling32,9%44,3%17,1%5,7%100% Consultation with the teacher 18,8%36,2%26,1%18,8%100% Traditional Learning Management System (LMS) 3%16,7%27,3%53%100% Mobile counselling15,9%38,1%30,2%15,9%100% Overview of which learning outcome the students have from the different forms of counselling

47 1=Agree234 5=Disagr ee Total Not anxious to ask questions verbally to the student assistant in the presence of other students 25,4%32,8%22,4%13,4%6,0%100,0% Not anxious to ask questions verbally only to the student assistant 59,1%18,2%12,1%10,6%0%100,0% Not anxious to ask questions textually in the presence of other students 65,2%18,2%6,1%9,1%1,5%100,0% Not anxious to ask questions textually only to the student assistant 77,3%10,6%3,0%9,1%0%100,0% Overview of the anxiousness the students feel relating to the use of different communication channels

48 Aktivitet N ø dvendig infrastruktur Avtale vakttid for telefonoppringningIngen spesielle krav utover telefontilgang Avtale tid for svar for svartjeneste p å e-post, hensikt å svare p å e-post umiddelbart. Hver student m å ha egen tilgang til e- post. Avtale at alle sp ø rsm å l skal svares p å innen ett d ø gn. Som ovenfor, men her b ø r en ha et opplegg for å plukke ut viktige meldinger som b ø r svares p å umiddelbart. Sile meldinger. Svare p å sp ø rsm å l i sanntid til avtalte tidspunkt. Krever tilgang til en online tjeneste som tillater at en kan ha kontakt med en hel klasse samtidig, eller i det minste ei gruppe. Alle b ø r f å del i aktiviteten som p å g å r. Svare p å sp ø rsm å l i et klasserom, for eksempel en eller to gang i uka. Et nettbasert kurs kan f ø lges opp med samlinger. Dette er slik vi gjennomf ø rer R ø rvik-modellen. Denne kan kombineres med andre metoder. Svare i sanntid, eller n æ r det, i det tidsrom som en kjenner til at studentene arbeider. I ytterste tilfelle d ø gnet rundt, 7 dager i uka. Dette krever en omfattende svartjeneste i sanntid, eller n æ r det, med vakttjeneste.

49

50

51

52


Laste ned ppt "Menyramma i hypersystemet; Piler for navigasjon, navigasjonskart(Øye), søke på tekst, søk på struktur, legge inn/vise private notat/merknader, video,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google