Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LILLEHAMMER SKIKLUB JUNIORPROGRAM ALPINT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LILLEHAMMER SKIKLUB JUNIORPROGRAM ALPINT"— Utskrift av presentasjonen:

1 LILLEHAMMER SKIKLUB JUNIORPROGRAM ALPINT 2011 - 2012
KICK OFF 2. mai 2011

2 Agenda Innledning. Sportslig plan og innholdt med motivasjon.
Kjøreregler for gruppen i den hensikt å få en helhetlig fungerende gruppe. Foreldredugnad/forventninger.

3 Overordnet målsetting
Gjennom et godt tilrettelagt tilbud med skoler og trenermiljø, gi egne juniorløpere et variert og tilfredsstillende program for å kunne prestere i tråd med egen målsetting. Løperne skal gjennom disse årene gis mulighet til progresjon, og oppleve en helhet i tilbudet mellom skole og idrett. Tilbudet skal være konkurransedyktig mht muligheter for utvikling sammenlignet med andre tilbud (skigymnas). Lage rammer som tidsmessig, praktisk og økonomisk inkluderer løpere som er motiverte for en videre ski karriere.

4 Organisering LSK Jr gruppe
Sportslig ansvarlig: LSK/A v/sportslig koordinator Jr: Tor Hauan Hovedtrener Kjus rennskole: Jan Erik Fossheim Hjelpetrenere Foreldrerepresentant: Svein Magnus Enberget Foreldrerepresentant: Anstein Moen Oppmann Foreldrerepresentant: Bjørn Hettervik

5 Sportslig opplegg kjøpt hos Kjus rennskole
Lillehammer Skiklub vil være ansvarlig for det sportslige opplegget som går fra 1. mai 2011 til 30. april 2012. Barmark: Helhetlig treningsprogram for alle løpere. Fellestrening 3x pr uke i sommersesongen totalt 50 økter á 3 timer. 2 – 3 egentreningsøkter i uka Program(er) for vedlikehold gjennom ski sesong. 2 lokale barmarkssamlinger á 2 dager Skitrening inkl samlinger: Hel dag bre Norge (5,5t) Hel dag bre Utland (Hintertux uke 40) 7 Kveldstrening enkeltøkt (1730 – 2000) 25 Kveldstrening dobbeltøkt ( ) 20 Hel dag hverdag/helg (5,5t) 25 Renndager: Trener oppfølging på 20 renn pr sesong Totalkostnad er Kr ,- Ekstratreninger utenom dette, i regi av egne trenere/hjelpetrenere, er kostnadsfritt!

6 Sportslig plan og innholdt med motivasjon.
Jan Erik Fossheim

7 Trenernes ”rolle” Trenerne vil legge til rette for, og gjennomføre allsidig, variert og spesifikk trening gjennom sesongen for å bidra til å nå våre målsettinger. Husk! Hva dere får ut av den enkelte trening er mest opp til den enkelte løper. Innsats Vilje Evne Motivasjon

8 Hva er trenbart? Forutsettinger

9 Hovedfokus/målsetting
økt styrke kapasitet Maksimal styrke, hypertrofi, spenst, hurtighet. øke beinstyrken med % øke overkroppsstyrken med % sterkere, raskere og tøffere Bedre kroppsbeherskelsen Fokus på å effektivisere og beherske alle bevegelser (balanse). bedre leddsans, vite hvor vi har armer og ben, slik at vi raskere kan korrigere teknikken på ski. Stimulere konkurranseinstinktet Treningen med innslag av konkurranse, for å stimulere og ufarlig gjøre konkurranse situasjon. Lære oss å være prestasjons orientert i trening og konkurranse situasjon for å trene med riktig intensitet og fokus.

10 Hovedfokus/målsetting
Ta utfordringer med pågangsmot (mental styrke) Takle utfordrene trening/renn situasjoner DEN GYLNE REGEL; alltid gjør ditt beste Positiv indre samtale, mestringsorientert i krevende situasjoner, ta utviklingen gradvis. Mot er ikke fravær av frykt, men seieren over den Målsettingen; flytte lista for hva man tørr, gradvis i alt vi gjør, og på den måten blir vi mentalt sterkere må ligge høyt i flytsonen for å utvikle mental styrke Viktig med positivt miljø i gruppa 5. Selvstendighet i treningen Lære selvstendighet i treningsarbeidet Vedlikeholde fysisk kapasitet gjennom renn sesongen Lære å følge treningsprogram og dokumentere trening; OLT treningsdagbok nettbasert Utholdenhet har prioritet på egentrening

11 Hovedfokus/målsetting Flytsone diagram (intensitetsstyring)

12 Treningsplaner Rammeplan Jr Gruppa Treningsplan barmark
Informasjonsformidling Primært hjemmesiden 24 Timersvarsel Mail/Tekstmelding; kortere frist enn 24 timer. Treningsdagbok: Treningsperm (detalj, organisert trening) Internett basert treningsdagbok (minuttregistrering og egentrening) Link: Olympiatoppen treningsdagbok Kunnskap, løpersamtaler: Primært i forbindelse med samlinger og renn.

13 Kjøreregler for gruppen Foreldredugnad/forventninger

14 Reiser, renn og samlinger.
Prioriterte samlinger og renn iht rammeplan vil normalt bli arrangert som gruppereise med buss. Egen ”skrivelse/info” vil alltid bli distribuert på hjemmesiden og/eller pr mail av oppmann. Ved felles opplegg forventes det at gruppen følger dette, og IKKE kjører eget opplegg til samme arr. Dette er viktig for å unngå unødige/uforutsigbare kostnadsøkninger. Hjelpetrener/hjelper som er med som støtte til hovedtrener skal ha dekt overnatting, reise og heiskort.

15 Miljøregler for Jr-gruppa Gjelder både trenere, løpere og foreldre
Vi hilser alltid på hverandre når vi møtes både løpere trenere og foreldre. Du plikter å møte godt forberedt og til avtalt tid på trening og reiser. Dersom det skjer noe som medfører at du ikke kan møte skal det alltid gis beskjed til ansvarlig trener. Du har ansvar for å bidra til høy kvalitet i treningsarbeidet I gjennomføring av treningsøkter, konkurranser og idrettsteori. I forbindelse med planlegging og tilbakemelding i treningsarbeidet. Vi oppmuntrer og støtter hverandre. Vi er alle et lag der alle er like verdifulle. Det er like viktig å oppmuntre de som jobber i motbakke, som de som gjør det bra. Det er lov å være skuffet over seg selv og sine prestasjoner, men ikke la det gå utover de andre på laget. Vi er åpne og ærlige, både gir og mottar tilbakemeldinger på en positiv måte. Vi har godt humør og ler mye, men først og fremst av oss selv. Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke. Mobbing tolereres ikke. I Jr gruppa LSK skal vi utvikle vennskap som skal vare i framtida. Vi følger reglene i løperavtalen mellom LSK og Løper som er signert.

16 Oppmanns rolle! Støtte trenerkorpset med foreldrehjelp til treninger, samlinger, renngjennomføring og renndeltagelser. Følge opp rutiner for påmeldinger til renn, bestille overnatting og sørge for romfordeling, koordinere transport, fellesinnkjøp og bestilling av utstyr/bekledning/heiskort. Sørge for god økonomisk oversikt og forutsigbarhet ved renn og samlinger. Være et kontaktledd og en informasjonskilde for utøvere og foreldre opp mot TKA og skiklubben sammen med Jr koordinator Følge opp sponsor merking. Til enhver tid ha oversikt over alle aktive og foreldre i gruppen. Oppdatere info på nettsider. Sammen med trenerne arrangere samlinger, møter og sosiale arrangement for gruppa. Følge opp at fellesreglement/kontrakt som alle løperne har godkjent blir fulgt. Oppfølging av dette skjer i samarbeid med Hovedtrener. Koordinere dugnader og mannskap til dugnader i henhold til klubbens statutter. Herunder bemanne fra Jr-gruppen til LSK fellesarrangemt/dugnader BB løpet, rittet og rennet samt arrangementer i LSK/A sin regi.

17 Foreldrenes rolle under trening, renn og samlinger.
Engasjerer seg i treningen ved å bidra i tilrettelegging. Sammen med oppmann, ta initiativ til sosiale aktiviteter for gruppen. På forespørsel delta som hjelper på renn og samlinger. Være en god ambassadør og støttespiller for gruppen.

18 Informasjonsdistribusjon
I hovedsak vil det meste av informasjon distribueres på hjemmesiden; LSK/A Ved endringer med kort frister (under 24t) vil Mail/SMS nyttes. FIS Athletes Declaration

19 Eventuelt


Laste ned ppt "LILLEHAMMER SKIKLUB JUNIORPROGRAM ALPINT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google