Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ /

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ /"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ / §9A SAMARBEID SKOLE / HJEM VALGFAG

3 FAU Møte 15.9

4 REGLER FOR PERMISJON Stort elevfravær: Skoleeiers innstramming Søknader om permisjon; 2013:400, 2014: 172 Avslag: 45 og 38 Vi må vurdere: 1. Er det forsvarlig? Innsats/prestasjon undervisningsopplegg, tidligere permisjoner

5 REGLER FOR PERMISJON 2.Vurdering av søknad: Ikke ved prøver og normalt ikke ved ferie og treningsleir. Kan innvilge til familiebegivenheter organisasjonsarbeid, idrett/kultur på høyt nivå Permisjon til utøvelse av talent på høyt nivå; ikke trening / forberedelse Klassens arbeidsmiljø, sanksjoner, klageadgang Krevende kompetansemål

6 Eksamensresultat Brannfjell 2014

7 Eksamensresultat Brannfjell utvikling

8

9

10 UNDERVISNING og ORGANISERING BRUK AV SKOLENS RESSURSER - STYRKING –Analyse av resultater, oppfølging –Diverse gruppeinndelinger i skriftlige fag og praktisk-estetiske fag –Differensiert undervisning; n y giv, SNO,IOP –Høy elevaktivitet, lesekompetanse –Forsert løp i matematikk/engelsk på 9.trinn –Utdanningsvalg (UDV)

11 UNDERVISNING OG VURDERING Vurderingskriterier knyttet til kompetansemål Lokale læreplaner; tidfestet på tema, kompetansemål, læringsmål og vurdering Fagutvikling varsles på Fronter Utviklingssamtaler med uttalelse fra faglærere Samtale med faglærere i 9. og 10. klasse

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Byomfattende tilbud om fordypning i matematikk Målgruppe: Elever med særlige forutsetninger og interesse for matematikk Formål: Øke elevenes interesse for matematikk og gi dem mulighet for faglig fordypning Sted: Brannfjell, Hovseter, Haugenstua, Ruseløkka, Fyrstikkalléen og Årvoll skoler Tid: Etter vanlig skoletid Faglærer vil ta direkte kontakt med elever/foresatte som bør melde seg på tilbudet Påmeldingsfrist: 16. september

13 ELEVENES ARBEIDSMILJØ §9A ELEVENES PSYKISKE HELSE –Skolens ressursteam –Psykolog i samarbeid med helsesøster –Fraværssamtalen –Fokus i år: Digital mobbing; Bruk Hue –Aulasamlinger –Kantinen, biblioteket, fellesarrangement

14 SAMARBEID SKOLE / HJEM I FAU DISKUTERES PEDAGOGIKK OG PRINSIPPIELLE FORHOLD: møte 15.9 kl.19.30 ENKELTSAKER TAS OPP MED DEN FAGLÆRER DET GJELDER ALVORLIGE FORHOLD RETTES TIL SKOLENS LEDELSE I UTVIKLINGSSAMTALER DISKUTERES ELEVENS FAGLIGE OG SOSIALE UTVIKLING

15 VALGFAG Valgfag med årlig karakter/gjennomsnitt dersom et fag gjentas Nytt valg må gjøres hvert år Vi kan ikke gi førstevalg hvert år Stort press på enkelte fag

16 HELSE- SØSTER

17 ROMOVERSIKT 8A 36 8B 11 8C 37 8D 29 8E 33 8F 27


Laste ned ppt "AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ /"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google