Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway
CAKE Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway

2 1. Catering Kokk (og campboss) Stekeos - kan gi irritasjoner i slimhinnene, lungebetennelser og kroniske lungeskader som KOLS, astma og emfysem. Også sannsynligvis kreftfremkallende. Rengjøringskjemikalier – kan gi uttørket hud, eksem og andre hudplager. Forpleining Rengjøringskjemikalier – kan gi uttørket hud, eksem og andre hudplager. Noen kjemikalier er etsende – sjekk HMS databladet. I tillegg til å kunne gi kronisk lungeskader som astma og KOLS, inneholder stekeos inneholder stekemutagener som er klassisifisert som IARC 2A (sannsynlig kreftfremkallende for mennesker. All jobb som innebærer kontakt med såpe og vann over to timer daglig, samt hyppig håndvask, regnes som vått arbeid. Vått arbeid øker risikoen for hudplager som eksem og allergi.

3 2. Drilling DFO Støv ved miksing – luftveisplager (tett nese, rennende nese, hoste). Kan i verste fall føre til kroniske plager som redusert lungekapasitet (fibrose) og astma. Oljetåke/oljedamp – luftveisplager, redusert lungekapasitet. Mud – hudplager som eksem og allergi. Roughneck Oljetåke/oljedamp - luftveisplager, redusert lungekapasitet. Mud – allergi og andre hudplager. Støv ved miksing – luftveisplager (se over). Rigwash (og mud/støv) - rengjøring ved høytrykkspyling gir små dråper som spres i alle retninger. Disse kan trenge dypt ned i lungene og forårsake skader. Ass.driller Samme som roughneck, men noe mindre eksponering pga opphold i drillerbu. Støv ved miksing av boreslamskjemikalier ble målt og verdiene var over 100 % av tiltaksverdi. Her er det viktig å rotere arbeidet og bruke hel/halvmaske med P2 støvfilter samt briller.

4 3. Marine Roustabout Løsemidler i maling: virker uttørkende på hud, kan gi hodepine og kvalme. Nerveskadelig på lang sikt (> 10 år). Tas raskt opp via innånding og huden. Dieseleksos: hjerte- og karlidelser, har vært vurdert som sannsynlig kreftfremkallende. Symptomer på eksponering er tretthet, hodepine, kvalme, svie i øyne og nese. Rigwash (og mud/støv) - rengjøring ved høytrykkspyling gir små dråper som spres i alle retninger. Disse kan trenge dypt ned i lungene. Smørefett – eksem og utslett, spesielt på hendene. Andre vedlikeholdskjemikalier: irritasjon av øyne, hud og luftveier. Assisterende kranfører Samme som roustabout, men i noe mindre grad. Kranfører Samme som roustabout og ass.kranfører, men i enda mindre grad. Symptomer løsemiddeleksponering: hodepine og kvalme. Avfetting av hud. Symptomer dieselekspseksponering: tretthet, hodepine, kvalme, svie i øyne og nese.

5 4. Teknisk Rig floor mechanic/mechanic Motorman Sveiser Alle
Hydraulikkoljer, giroljer, motoroljer. Eksem og utslett, også rapportert nerveskadelig effekt ved langvarig bruk. Mud – eksponering for mud ved reparasjoner. Motorman Etsende kjemikalier bl.a. ved behandling av vann. Biocider – akutt giftig, allergi ved hudkontakt. Sveiser Sveiserøyk - Sveising på svart stål: luftveisirritasjoner, astma, metallfeber, lungebetennelse, KOLS. Sveising på rustfritt stål øker i tillegg risikoen for kreft. Slipestøv – samme som over. Alle Lim, spray, og andre vedlikeholdskjemikalier: Kjemikalier som brukes kortvarig, men noen av disse kan likevell gi utslett, allergi og luftveis/øyeirritasjoner. Sjekk HMS databladet og bruk anbefalt verneutstyr. Sveiserøyk: type skade avhenger av hva det sveises på, og hvilken sveisemetoder som brukes. Overnevte helseeffekter er bare noen. Hvis det i tillegg sveises på overflatebehandlet materiale (gammel maling) kan det frigjøres bly og isocyanater.

6 5. Prosess Prosessoperatør Råolje – inneholder benzen (0,1-1 %) som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig, giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. Løsemidler - virker uttørkende på hud, kan gi hodepine og kvalme. Nerveskadelig på lang sikt (> 10 år). Tas raskt opp via innånding og huden. Vedlikeholdspersonell (mekanikere, rengjøringspersonell, inspektører, borepersonell). Benzeneksponering kan også forekomme ved arbeidsoppgaver som åpning av utstyr og systemer (overføring, vedlikehold, prøvetaking, inspeksjoner). Nye retningslinjer fra Norsk Olje og Gass: 131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering. Her fortelles det om høy eksponering relatert til åpning av utstyr og systemer, inkludert overføring, vedlikehold, rengjøring av tanker, prøvetaking og inspeksjoner.

7 Se opp for symptomer som:
Kvalme, svimmelhet og hodepine Rødhet, kløe, eksem og utslett Tett nese, hoste og irritasjon i luftveiene Bruk verneutstyr tilpasset arbeidsoperasjonen!


Laste ned ppt "Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google