Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway CAKE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway CAKE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway CAKE

2 1. Catering Kokk (og campboss) -Stekeos - kan gi irritasjoner i slimhinnene, lungebetennelser og kroniske lungeskader som KOLS, astma og emfysem. Også sannsynligvis kreftfremkallende. -Rengjøringskjemikalier – kan gi uttørket hud, eksem og andre hudplager. Forpleining -Rengjøringskjemikalier – kan gi uttørket hud, eksem og andre hudplager. -Noen kjemikalier er etsende – sjekk HMS databladet.

3 2. Drilling DFO -Støv ved miksing – luftveisplager (tett nese, rennende nese, hoste). Kan i verste fall føre til kroniske plager som redusert lungekapasitet (fibrose) og astma. -Oljetåke/oljedamp – luftveisplager, redusert lungekapasitet. -Mud – hudplager som eksem og allergi. Roughneck -Oljetåke/oljedamp - luftveisplager, redusert lungekapasitet. -Mud – allergi og andre hudplager. -Støv ved miksing – luftveisplager (se over). -Rigwash (og mud/støv) - rengjøring ved høytrykkspyling gir små dråper som spres i alle retninger. Disse kan trenge dypt ned i lungene og forårsake skader. Ass.driller -Samme som roughneck, men noe mindre eksponering pga opphold i drillerbu.

4 3. Marine Roustabout -Løsemidler i maling: virker uttørkende på hud, kan gi hodepine og kvalme. Nerveskadelig på lang sikt (> 10 år). Tas raskt opp via innånding og huden. -Dieseleksos: hjerte- og karlidelser, har vært vurdert som sannsynlig kreftfremkallende. Symptomer på eksponering er tretthet, hodepine, kvalme, svie i øyne og nese. -Rigwash (og mud/støv) - rengjøring ved høytrykkspyling gir små dråper som spres i alle retninger. Disse kan trenge dypt ned i lungene. -Smørefett – eksem og utslett, spesielt på hendene. -Andre vedlikeholdskjemikalier: irritasjon av øyne, hud og luftveier. Assisterende kranfører -Samme som roustabout, men i noe mindre grad. Kranfører -Samme som roustabout og ass.kranfører, men i enda mindre grad.

5 4. Teknisk Rig floor mechanic/mechanic -Hydraulikkoljer, giroljer, motoroljer. Eksem og utslett, også rapportert nerveskadelig effekt ved langvarig bruk. -Mud – eksponering for mud ved reparasjoner. Motorman -Etsende kjemikalier bl.a. ved behandling av vann. -Biocider – akutt giftig, allergi ved hudkontakt. Sveiser -Sveiserøyk - Sveising på svart stål: luftveisirritasjoner, astma, metallfeber, lungebetennelse, KOLS. Sveising på rustfritt stål øker i tillegg risikoen for kreft. -Slipestøv – samme som over. Alle -Lim, spray, og andre vedlikeholdskjemikalier: Kjemikalier som brukes kortvarig, men noen av disse kan likevell gi utslett, allergi og luftveis/øyeirritasjoner. Sjekk HMS databladet og bruk anbefalt verneutstyr.

6 5. Prosess Prosessoperatør -Råolje – inneholder benzen (0,1-1 %) som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig, giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. -Løsemidler - virker uttørkende på hud, kan gi hodepine og kvalme. Nerveskadelig på lang sikt (> 10 år). Tas raskt opp via innånding og huden. Vedlikeholdspersonell (mekanikere, rengjøringspersonell, inspektører, borepersonell). -Benzeneksponering kan også forekomme ved arbeidsoppgaver som åpning av utstyr og systemer (overføring, vedlikehold, prøvetaking, inspeksjoner).

7 Se opp for symptomer som: Kvalme, svimmelhet og hodepine Rødhet, kløe, eksem og utslett Tett nese, hoste og irritasjon i luftveiene Bruk verneutstyr tilpasset arbeidsoperasjonen!


Laste ned ppt "Kjemikalieeksponering - Maersk Drilling Norway CAKE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google