Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Onkologisk behandling av GI cancer Morten Brændengen, MD PhD Overlege, seksjonsleder Avd for kreftbehandling Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Onkologisk behandling av GI cancer Morten Brændengen, MD PhD Overlege, seksjonsleder Avd for kreftbehandling Oslo universitetssykehus, Ullevål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Onkologisk behandling av GI cancer Morten Brændengen, MD PhD Overlege, seksjonsleder Avd for kreftbehandling Oslo universitetssykehus, Ullevål

2 Øsofagus Ventrikkel Pancreas Lever Galleveier Colorectal Anal GI tractus Øvre Midtre Nedre } } }

3 Kreftregisteret, Cancer in Norway 2012

4

5 Epidemiologi Mage / tarm kreft utgjør ca. 1/5 av alle krefttilfeller i Norge pr. år Ofte sen symptomdebut - viktig med tidlig diagnostikk og behandling 5-års overlevelse totalt : ca.45 %

6 Epidemiologi Incidens i Norge Øsofagus 239 Ventrikkel470 Tynntarm 158 Lever /galle402 Pankreas773 Colon 2717 Rectum/anus 1304 Annen GI154 ___________________________ Totalt 6217 (av 30 099 Kreftregisteret 2012)

7 Kolorektalcancer registeret 2013 Age and gender Rectal cancer patients operated with curative intention Norway 2007-2010

8 5-års overlevelse Øsofagus13% Ventrikkel24% Tynntarm Lever /galle15% Pankreas 6% Colon62% Rectum68% Anus80% Kreftregisteret 2011

9 Kolorektal cancer Rammer spesielt de eldre, 10% under 55 år 30% lokalt voksende, 40% har lymfeknute- spredning, 20-30% har fjernspredning ved diagnosetidspunkt. De fleste utvikles fra polypper, men kun 5-10% blir maligne. Vanligvis adenocarcinomer. Sjeldent sees lymfom, carcinoid, sarcom o.a.

10 Kolorektal cancer Disponerende faktorer Kosthold (i-land vs. u-land) Kjøtt/høyt fettinntak Inflammatorisk tarmsykdom Ulcerøs kolitt > Crohns sykdom Arvelige faktorer Familiær adenomatøs polypose (FAP) Hereditær ikke-polypøs kolorektalkreft (HNPCC) Symptomer Endrede avføringsvaner Blod/slim i avføringen Forstoppelse Smerter Vekttap Anemi Fiber, grønnsaker, fysisk aktivitet Acetylsalisylsyre? Beskyttende faktorer

11 Arvelige kreftsyndromer Syndromer hvor genene er funnet svarer for ca. 5% av all tarmkreft: familiær adenomatøs polypose (FAP) heriditær non polypose coloncancer (HNPCC) juvenil polypose Peutz-Jeghers syndrom Cowdens syndrom

12 Arvelig tarmkreft 10-15% av all tarmkreft viser opphopning i familier som ved dominant arv. En antar derfor at hovedtyngden av arvelig kreft kommer senere i livet, og skyldes arvelige faktorer som ikke er funnet Koloskopi hvert 3.-5. år fra 40 års alder ? Norsk screening program NORCCAAP JAMA artikkel ” NORCCAP Trial Shows Reduced Colorectal Cancer Incidence and Mortality With Flexible Sigmoidoscopy Screening at 11-Year Follow-up ” NEJM aug 2014

13 Kolorektal-cancer Antall i Norge 2012 Ca. coli: 2717 menn 1294, kvinner 1423 Ca. recti: 1304 menn 764, kvinner 540

14 Symptomer Passasjehinder kvalme oppkast forstoppelse tarmslyng gulsott

15 Symptomer Blødning blodig oppkast (hemoptyse, hematemese) blod i avføringen (melena) fallende blodprosent (anemi) –OBS! Jernmangelanemi Nedsatt almenntilstand dårlig matlyst vekttap slapphet Smerter

16 Diagnostikk Primær utredning hos egen lege (anamnese, klinisk us inkl rectal ekspl, blodprøver, evt hemofec) Sekundær utredning ved lokalsykehus endoskopi CT abdomen / bekken UL lever rtg. Thorax blodprøver (inkl. SR, tellinger, elektrolytter, leverprøver, nyreprøver, CEA?)

17 Kolorektal cancer Behandling Avgjørende faktorer for behandling: svulstens lokale utbredelse lymfeknutemetastaser / fjernmetastaser pasientens alm. tilstand / alder

18 Stadieinndeling

19 Tumormarkører = stoff i blodet som kvalitativt eller kvantitativt tilkjennegir tilstedeværelse av malign sykdom De fleste brukbare tumormarkører blir syntetisert av tumorceller Tumormarkører kan IKKE brukes til screening av populasjoner med henblikk på cancer Hovedbruksområde : evaluering av terapi hos pasienter med utbredt sykdom

20 Tumormarkører CEA = Carcinoembryonalt antigen Tumormarkør for ADENOCARCINOM, uspesifikk Kan brukes for primærtumor i colon/rectum, mammae, lunge m.fl. Parameter for behandlingseffekt CA-19-9 CA 125 AFP

21 Hematologi Kan ha komplett normal hematologisk status og samtidig disseminert malign sykdom Kan ha uttalt patologisk hematologisk status uten å ha malign sykdom CRP : ikke spesifikk for bakteriell infeksjon, kan være forhøyet pga. utbredt kreftsykdom Patologiske leverprøver under cellegiftbeh. : forventes

22 Sykehistorie Klinisk undersøkelse (palpasjon, rectal eksplorasjon) Blod i avføringen Blodprøver, CEA Endoskopier (øsofagoskopi, gastroskopi, rectoskopi, kolonoskopi Biopsi Røntgenundersøkelser : CT, MR, ultralyd CT colografi Nucleærmedisinske undersøkelser, PET Eksempel: Utredning CRC

23 Røntgen tykktarm med kontrast

24 CT abdomen

25 Colonoskopi - polypp

26 CT- colografi

27 CT lever med metastaser

28 UL lever med metastaser

29 PET undersøkelse av lever og lymfeknute

30 Tumor inntegning med PET/CT

31 VEVSPRØVER – BIOPSIER Normal tykktarmslinhinne Adenocarcinom

32 Kolorektal cancer - behandling Kirurgi primærtumor (Nye teknikker: TME) Metastaser Strålebehandling preoperativ adjuvant / postoperativ palliativ (inoperabel tumor / metastaser) Cytostatika adjuvant palliativ

33 Kolorektal cancer Prognose Ca. 60% kureres Rektumcancer gir oftere lokale recidiv enn koloncancer, men sjeldnere fjernspredning. 2/3 av recidivene kommer innen 2 år. TME gir kun 5-10% recidiv Av lokalavanserte kureres ca.35% 25% sykdomsfri overlevelse ved operable metastaser

34 Før strålebehandling

35 Evaluering etter 6 uker

36 Framskritt i medikamentell behandling av metastatisk kolorektal cancer RR 20% TTP 4−6 mnd OS 9−12 mnd Førstelinje effekt, i studier RR 50%+ TTP 9+ months OS 20+ months 5-FU Orale fluoropyrimidiner Irinotecan Oxaliplatin 5-FU Orale fluoropyrimidiner Irinotecan Oxaliplatin Bevacizumab Cetuximab Framtid: Optimalisering av kombinasjoner og sekvens Nye medikamenter Individualisert behandling basert på prediktive faktorer 1995 En mulighet 2000 Flere alternativer 2005 Mange alternativer RR 35- 50% TTP 6−9 months OS 15-21 months

37 Colon Rectum Overlevelse Kreftregisteret, Cancer in Norway 2012

38 ”Drømmeregimet ?” För Etter

39 Nye behandlingsformer De nyeste behandlingsformer er spesielt antistoffer rettet mot epidermal growth factor receptor, EGFR (cetuximab) og vascular endothelial growth factor, VEGF (bevacizumab), vanligvis kombinert med standard kjemoterapi  Bevacizumab (Avastin)  Cetuximab (Erbitux), Panitumumab (Vectibix)  Regorafenib  Aflibercept

40 Ree, Bratland, Dueland, Tidsskriftet 2008

41 ”Ikke alle skritt fremover er et fremskritt”

42 Juni 2004

43 MOSAIC

44 Hurwitz studien

45 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Probability of survival 010203040 Survival (months) Fase III - IFL ± bevacizumab Metastatisk CRC OS 5-FU/LV + bevacizumab (n=110) IFL + bevacizumab (n=103) IFL + placebo (n=101) 15.118.320.5

46

47 Regorafenib

48 Aflibercept Tabernero et al EJC 2014

49

50 06121824 (months) Median overall survival BSC 1980s 5-FU/Lv 1990s IFL FOLFOX or FOLFIRI CT + targeted agents Optimizing regimens Kjemoterapi mCRC

51

52 Sørbye et al Cancer 2009 Palliativ kjemoterapi

53 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm

54 Litt om resten av GI

55 Øsofaguscancer Ca. 200 pr. år i Norge Plateepitel- eller adenocarcinom, samme behandling Ikke vist effekt av neoadjuvant behandling før kirurgi Radikal strålebehandling (50 Gy) med konkomitant Cisplatin / 5-FU CROSS studien (Ukevis beh med Carboplatin/) Palliativ strålebehandling (30 Gy) Ingen etablert kjemoterapi ved metastatisk sykdom –Palliativ strålebehandling, blokking, laser, stent

56 Ventrikkelcancer Ca 500 nye tilfeller i Norge Kjemoterapi før og etter operasjon (Magic studien) –3 kurer ECX (Epirubicin/Cisplatin/Xeloda) før operasjon og 3 kurer etter –Har vist økt overlevelse Down-staging ved lokalavansert cancer Palliativ kjemoterapi –ECX/EOX –FLOX/FLIRI –Taxaner –Herzeptin

57 Pancreas cancer Ca. 800 nye tilfeller pr. år i Norge 95% er adenocarcinomer, aggressiv sykdom Adjuvant FLV i 6 mnd etter radikal kirurgi Strålebehandling –50 Gy kombinert med 5-FU ved lokalavansert sykdom –30 Gy som palliasjon ved metastatisk sykdom og smerter Palliativ kjemoterapi ved metastatisk sykdom –Gemzar monoterapi –FOLFIRINOX Studier med vaksine Ulike kombinasjonsregimer

58 Hepatocellulært carcinom (HCC) –Sjelden i Norge (ca 200 nye per år), vanlig på verdensbasis –Assosiert med Hepatitt B/C og med cirrhose –AFP ofte forhøyet Potensielt kurativ behandling –Lever-reseksjon –Lever-transplantasjon Palliativ behandling –Nexavar (Sorafenib) tablettbehandling (ved god leverfunksjon) OBS! Bivirkninger fra hender/føtter –Palliativ kjemoterapi doxorubicin 20 mg ukentlig Intraarteriell kjemoterapi, RFA, etanol injeksjon, arteriell embolisering Strålebehandling (3 Gy x 7)

59 Kreft i galleveier Oftest adenocarcinom Sjeldne, ca. 200/år i Norge Disponerende sykdommer –Skleroserende cholangitt, –medfødte cyster i galleganger Kirurgi Strålebehandling Palliativ kjemoterapi –Gemcitabin –FLOX B

60 Kreft i endetarmsåpningen Ca ani FOREKOMST Sjelden - ca 70 per år i Norge Menn: kvinner 2:1 Plateepitel carcinom Disponerende faktorer: papillomavirus (direkte årsak ikke kjent) SYMPTOMER Kløe, friskt blod i avføring, smerter, tranghetsfølelse, “hemorider” God prognose, de fleste blir kurert med kjemoradioterapi

61 Kurativ behandling Strålebehandling i 5-6 uker, kombinert med cellegift (MiFu) 1-2 kurer under stråle behandlingen Kirurgi hvis ikke tilstrekkelig effekt Ved spredning Cellegift (CiFu) evt. strålebehandling Kreft i endetarmsåpningen Ca ani

62


Laste ned ppt "Onkologisk behandling av GI cancer Morten Brændengen, MD PhD Overlege, seksjonsleder Avd for kreftbehandling Oslo universitetssykehus, Ullevål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google