Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webmarkedsføring som virker FRIundersøkelsen 2014 Spørreundersøkelse pr. epost ved skoleslutt skoleåret 2013-14 Til alle lærere med klasser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webmarkedsføring som virker FRIundersøkelsen 2014 Spørreundersøkelse pr. epost ved skoleslutt skoleåret 2013-14 Til alle lærere med klasser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Webmarkedsføring som virker annette@webroi.no FRIundersøkelsen 2014 Spørreundersøkelse pr. epost ved skoleslutt skoleåret 2013-14 Til alle lærere med klasser som deltok i FRI-programmet det skoleåret

2 Webmarkedsføring som virker annette@webroi.no Undersøkelsen Sendes ut årlig til alle lærere som har hatt klasser i FRI- programmet det foregående skoleåret. Spørsmålene er like, slik at resultatet fra år til år kan samstilles, sammenlignes, og utviklingen kan analyseres (2010-2014). Innspill og forslag til forbedringer er fritekst, så her gjør vi en subjektiv vurdering basert på de mest gjentakende temaene/ forslagene.

3 Webmarkedsføring som virker annette@webroi.no Oppsummert 536 besvarelser (men ikke alle svarte på alle spm). Dette er dramatisk økning siden sist (165). Dette kan skyldes gjentakende invitasjon etter sommeren da mange av lærerne var i streik. Ca 93 % av de spurte brukte programmet i løpet av skoleåret. Bruk er nå høyest på 8.klassetrinn (ca. 40 %) og +-30 % på de andre to trinnene, slik at bruken synker fra år til år, men mest først. Nesten 80 % bruker 2 timer eller mer på programmet pr. uke. (over 33 % bruker over 4 timer). Dette er en økning fra i fjor. Ca. 94 % foretrekker informasjon på epost fremfor vanlig post. Dette er en liten økning fra i fjor og året før. Både FRI-programmet og FRI-nytt er godt mottatt, med over 90 % som svarte godt eller bedre for FRI, nytt og over 95 % for FRI-programmet. Sistnevnte er en økning fra forrige gang. Over 90 % savnet ingen temaer i nyhetsbrevene, men på konkret spørsmål om hva de ønsket mer av fikk vi likevel mange svar. De har gitt svært mange gode og nyanserte tips og ønsker om innhold, både i program og nyhetsbrev (kvalitativt i fritekst. Se eksempler og vedlegg).

4 Webmarkedsføring som virker annette@webroi.no Hva ønsker de mer av? Utvalgte sitater: ”Mer tidsaktuelt stoff. Knyttet til medieverden ungdom forholder seg til.” ”Snus. Føler også det er på tide å revurdere programmet. Svært få ungdom røyker, mens snus har overtatt, så kanskje vri fokus…” ”Mer fokus på helsegevinst og økonomi.” ”tips til små konkrete tema” ”Ønsker reelle ungdomsepisoder som er relatert til deres ståsted” ”Flere filmsnutter, oppgaver og quiz i forhold til røyk/snus” ”enda mer om langtidsskader forårsaket av snus”. (mange svarer de vil ha mer om snus fortsatt) ”har en minoritetsspråklig klasse der elevene snakker dårlig norsk. Kunne trengt noe som var mer tilpassa disse elevene. mange kommer fra land der røyk er veldig vanlig, men elevene forstår ikke alltid informasjonen som gis. trenger mer bilder, enkel tekst og ikke så mye informasjon.” ”I samfunnsfag har vi fokusert på internasjonal tobakksindustri, skulle gjerne hatt mer kritisk stoff om dette.” Saker direkte knyttet til alderstrinnet som har med dans, valg, motor og jakt å gjøre. Også spørsmål til det å være rusfri og ha et flott og fritt liv. Tidstyvene som henger over ungdommene. ”Fleire lenker til sider som kan vere relevante for undervisningen”

5 Webmarkedsføring som virker annette@webroi.no Hvordan kan programmet bli enda bedre? Utvalgte sitater forts: ”Fortsette med et faglig høyt nivå og oppdatert informasjon. Premier og "småstæsh" er populært ” ”Knytte det til kompetansemål i flere fag. Eks norsk: skrive fagartikkel om skadevirkninger. I mat og helse: knyttet til livsstil” ”enklere/kortere opplegg - noe som ikke tar så lang tid, i hvert fall at man kan velge det først slik at man lettere kommer i gang - mangel på tid gjør at lærere ikke setter seg inn i hele programmet...” ”Meir kurs, slik som tidlegare år.” ”Fokus på press, også om andre rusmidler.” ”Aktualisere problemet med snus og tobakk slik at flere fagfelt enn naturfag skal føle at dette er deres ansvar; få fram betydningen av tverrfaglig ansvar i skolen / samfunnet! Naturfaglærerne får gjerne dette ansvaret selv om andre fag er vel så viktige.” ”Fortsett som nå, det gir oss muligheten til å ta fram tema når det passer inn i de lokale læreplanene, samtidig er det en god påminning å få tilsendt nyhetsbrevene, slik at temaet er framme med jevne mellomrom.” ”Flere filmer som igangstartere for diskusjon.” ”Tilsendt små gaver til elevene gjennom året (går igjen).” ”Må bli mer relevant og tilpasset aldersgruppen.” … og mange er fornøyd men savner bare mer tid til programmet.


Laste ned ppt "Webmarkedsføring som virker FRIundersøkelsen 2014 Spørreundersøkelse pr. epost ved skoleslutt skoleåret 2013-14 Til alle lærere med klasser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google