Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forstyrrelser i syre/base- balansen. Først skal vi tenke enkelt… …..svært enkelt!!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forstyrrelser i syre/base- balansen. Først skal vi tenke enkelt… …..svært enkelt!!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forstyrrelser i syre/base- balansen

2 Først skal vi tenke enkelt… …..svært enkelt!!

3 Så over til detaljene….

4 I begynnelsen var… …CELLEN! Cellene trenger sukker, fett og proteiner for å leve. Og selvfølgelig O 2 også! I retur kvitter cellene seg med H + (hydrogen-ioner) og CO 2, som er sure avfalsstoffer For å ”veie opp” disse sure avfallsstoffene har kroppen også baser, som bikarbonat (HCO 3 - ) …og det er nettopp disse basene og sure avfallsstoffene (H + og CO 2 ) syre/base handler om! Celle Blodåre H + CO 2 -Sukker -Fett -Proteiner -Oksygen

5 Vi har som sagt forskjellige syrer og baser i kropper; MEN:

6 Hva er egentlig en syre?? En syre er en forbindelse som kan avgi H + For eksempel saltsyre: HCL = H + og CL - HCl Cl - H+H+

7 Og hva er da en base? En base er et stoff som kan binde til seg H + HCO 3 - og H + blir H 2 CO 3 (kullsyre) Bikarbonat (HCO3-) er kroppens aller viktigste base! Merk at basene har et minus bak seg HCO 3- H+H+ H 2 CO 3

8 Andre baser: I blodet: HCO 3- I erytrocyttene: Hb- I cellene: Prot- I nyrene: H 2 PO 4 - (fosfat) og NH 3 - (ammoniakk) Vi har altså baser i hele kroppen! Senere skal vi se på hvordan disse basene brukes som kompensasjons-mekanismer i kroppen, såkalt buffere. Prot- CELLE ERYTROCYTT BLODÅRE NYRE EXIT HCO3- Hb- Fosfat Ammoniakk

9 De 3 viktigste parametrene i en blodgass: pH pCO2 – representerer det respiratoriske Base Excess (BE) – representerer det metabolske

10 pH POTENTIA HYDROGENII pH er et mål på hvor mye H + som er i blodet I arterieblod er konsentrasjonen av H+ normalt ca 0,00004 mmol/l Dette er det samme som en en pH på 7,45 (logaritmisk regning) Mye H+ gir lav pH, mens lite H+ gir høy pH Tenk enkelt: ”Alle” vet at er noe surt er pH lav!

11 CO 2 (karbondioksid) Cellene produserer hver dag ca. 20.000 mmol CO 2 som et resultat av stoffskiftet Det meste av dette pustes ut via lungene. CO2 representerer den respiratoriske komponenten i blodgassanalysen Hva er det som gjør at vi puster? Ventilasjonen reguleres av CO 2 og H + -nivået via reseptorer i hjernestammen og i aortabuen

12 Base excess (BE) Normalverdi: -3/+3 Engelsk ord som betyr base overskudd BE forteller oss om kroppen har for mye eller for lite base, først og fremst HCO 3 - Et baseoverskudd gir en høy BE, altså over 3, mens et baseunderskudd gir en lav BE, altså under -3 Representerer den metabolske komponenten i blodgassanalysen Siden BE gjenspeiler HCO3-konsentrasjonen, holder det å se på BE. Er BE høy, er også HCO3- høy, og visa versa.

13 Normalverdi for pH i arterieblod: 7,35-7,45 (Lær utenat!!) Man er ”basisk” hvis man har en pH over 7,45  ALKALOSE Man er sur hvis man har en pH under 7,35  ACIDOSE (tenk: acid=syre på engelsk!) Alkalose pH 7,7 pH 7,4 pH 7,1 Acidose

14 pH over 7,8 eller under 6,8 over tid er ikke forenelig med liv. Det er sannsynlig at årsaken til disse snevre pH-grensene er at enzymene i cellene kun er aktive i dette intervallet.

15 Hvordan påvirkes pH av endringer i CO2- og HCO3- konsentrasjonen? For å forklare det, skal vi se litt på enkel kjemi…

16 Grunnstoffer kan ha plusser eller minuser bak seg (eks: Na + og Cl-) Sammenlign med en magnet; grunnstoffer med en pluss bak (eks Na+) ”ønsker” å danne forbindelse med grunnstoffer med en minus bak, for eksempel Cl -. Til sammen blir de NaCl. Samtidig støter plusser fra seg andre plusser, slik at natrium (Na + ) og kalium (K + ) vil aldri kunne danne en forbindelse. Det samme gjelder minuser. Na + Cl - K+K+ Na +

17 Hva har H+ med CO2 og HCO 3- å gjøre? Cellene slipper ut CO 2 (som en del av forbrenningen) til blodbanen. Her vil CO 2 reagere med vann (H 2 O) CO 2 og H 2 O vil sammen danne kullsyre (H 2 CO 3 ) Dette tas opp av de røde blodlegemene, hvor kullsyren spaltes til to nye ting; H + og HCO 3 - Når blodet passerer lungene, går prosessen motsatt vei, slik at man kan puste ut CO 2 CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3 ↔ H + + HCO 3 - Denne ligningen kalles bufferligningen

18 pH utenfor normalområdet kalles en syre/base- forstyrrelse… …og vi har 4 muligheter: Respiratorisk acidose Respiratorisk alkalose Metabolsk acidose Metabolsk alkalose Respiratorisk komponent Metabolsk komponent

19 Respiratorisk acidose Man er sur (har lav pH) pga høyt nivå av det sure avfallsstoffet CO 2 i blodet Årsaker: Enkelt!: Alle grunner som gjør at man ikke klarer å skille ut CO 2 fra lungene

20 Årsaker til at lungene ikke klarer å kvitte seg med CO 2 : Obstruksjon av øvre luftveier Fremmedlegeme Epiglottis Obstruksjon av nedre luftveier Astma Redusert fylning av alveolene Bronkopneumoni Hemming av respirasjonssenteret Morfin

21 Klinikk ved respiratorisk acidose CNS-symptomer Hodepine Irritabilitet Forvirring Skjelving  kramper Somnolens  koma Kardiale symptomer Arytmier Svetting

22 Behandling av respiratorisk acidose: Rettes mot årsaken til hypoventilasjon: Skap frie lufteveier Ventiler kunstig om nødvendig (munn til munn, bagging, intubering, respirator) Hvis respirator; øke MV (=tidalvolum x frekvens) Narcanti ved opiatpåvirkning Thoraxdren ved pneumo- /hemothorax

23 Bufferligningen ved respiratorisk acidose ↑ ↑ ↑ CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 → H + + HCO 3 - Mer CO 2 vil reagere med vann, danne kullsyre, og gi mer H + (og mye H + gir lav pH)

24 Hva viser blodgassen ved en respiratorisk acidose? pH: -Lav (indikerer at det foreligger en acidose) PCO 2 : -Høy (lungene kvitter seg ikke med nok CO 2 slik at det hoper seg opp i blodet) BE/HCO 3 - : - Normal (dvs -3/+3)

25 Respiratorisk alkalose Man har høy pH pga lavt nivå av CO 2 Årsaker: Enkelt! Alle grunner som gjør at man hyperventilerer (kvitter seg med for mye CO 2 via lungene)  CO 2

26 Eksempler på årsaker til at man hyperventilerer: -Smerte og uro -Feber -Hysteri -Overventilasjon på respirator, feil modus -Økt ICP (ved for eksempel blødning, tumor) -Enkelte medikamenter som stimulerer respirasjonssenteret -Minsket O 2 -opptak (lungesykdommer, anemi, høydeopphold med mer). Man vil da hyperventilere for å få dekket O 2 -behovet, med den konsekvens at CO 2 synker

27 Behandling av respiratorisk alkalose Rettes mot årsaken! For å unngå komplikasjoner i form av kramper, kan pasienten puste i en pose for å retinere CO 2 Demp uro og angst Smertestillende

28 Hva viser blodgassen ved en respiratorisk alkalose? pH: -Høy (indikerer at det foreligger en alkalose) PCO 2 : -Lav (lungene kvitter seg med for mye CO 2 ) BE/HCO 3 - : - Normal (dvs -3/+3)

29 Før vi ser på de metabolske tilstandene, må vi først se på en annen viktig komponent i blodgassanalysen: OKSYGEN

30 Transport av oksygen i blodet Transporteres på to forskjellige måter: 1)Bundet til Hb – det meste fraktes på denne måten (ca 200 ml per liter blod) 2)Fysikalsk oppløst (ca 2,4 ml per liter blod)

31 Oksygentilbud- og opptak I 1 liter blod er det altså ca 200 ml O2, det meste bundet til Hb Hjertets minuttvolum er på ca 5 liter Dvs at det transporteres 1000 ml O 2 (200 ml x 5) rundt i kroppen per minutt! O 2 -opptaket i kroppen er på 250 ml/minutt Tilbudet er altså normalt 4 ganger større enn opptaket

32 Oksygenmetning Oksygenmetningen – SaO 2 - angir hvor stor prosent av Hb-molekylene som transporterer O 2 O 2 -metningen ligger vanligvis på over 95% ….men en høy O 2 -metning betyr ikke nødvendigvis at pasientens O 2 -tilbud er tilfredsstilt (for eksempel anemi…)

33 Hva har O 2 med syrebase å gjøre?? Når cellene må forbrenne med lite/ingen O 2 vil det dannes melkesyre Melkesyre = lactat Lactat er en surt produkt (dvs det kan avgi H + ), som øker ved dårlig sirkulasjon, dårlig perfusjon, anemi, nedsatt O 2 - opptak via lungene med mer. En av de viktigste årsakene til metabolsk acidose!!!

34 Metabolsk acidose Man har lav Ph pga alle andre årsaker enn høy CO 2 : Økt produksjon av H + Lactacidose Diabetisk ketoacidose Inntak av forbindelser som blir metabolisert til H + Metanol Alkohol-intokser Etylenglykol

35 (videre årsaker til metabolsk acidose) Tap av base (HCO 3 - ) fra GI-traktus Diarè Tarmfistel Tap av base fra nyrene Tubulus-sykdommer Medikamenter Redusert utskillelse av syre (H + ) fra nyrene Nyresvikt Tubulus-sykdommer

36 Klinikk ved metabolsk acidose CNS-symptomer Hyperventilering (som en kompensasjon, se bufferligning) Redusert bevissthetsnivå Kardiale symptomer Kald klam hud Tachycardi og arytmier

37 Behandling av metabolsk acidose Dersom BE blir svært lav, kan man gi Natrium-Bikarbonat (NaHCO 3 ) Man tilfører dermed kroppen mer base i form av HCO 3 - Økt mengde HCO 3 - vil reagere med H +, danne kullsyre, og så bli til vann og CO 2, som pustes ut. Avhenger av ok lungefunksjon!! Gis altså aldri ved respiratorisk acidose!!

38 Bufferligningen ved metabolsk acidose ↑ ↑ ↑ H + + HCO 3 - → H 2 CO 3 → CO 2 + H 2 O Mer H + vil ”forbruke” HCO 3-, danne kullsyre, og gi mer CO 2 (som pustes ut)

39 Hva viser blodgassen ved en metabolsk acidose? pH: -Lav (indikerer at det foreligger en acidose) PCO 2 : -Normal først, men raskt lav pga hyperventilering som kompensasjon BE/HCO 3 - : - Lav, dvs under -3. Den økte mengden H + forbruker HCO 3 -, slik at det blir lavt.

40 Metabolsk alkalose Høy pH pga alle andre årsaker enn lav CO 2 ! Tap av syre (H + ) Fra GI-traktus (oppkast, aspirasjon av ventrikkelinnhold) Hypokalemi  kalium ut av cellene, H + inn (mer om dette senere) Renale tap (diuretikabehandling) Overskudd av base (HCO 3 - ) Overkorreksjon av acidose

41 Klinikk ved metabolsk alkalose Hypoventilering (som en kompensasjon) Hypovolemi (siden det ofte er diare og oppkast som er årsaken) Arytmier Endret bevissthetsnivå Redusert muskeltonus

42 Behandling av metabolsk alkalose Behandlingen gis parenteralt fordi metabolsk alkalose ofte skyldes gastroenterale forstyrrelser Indikasjon for behandling foreligger ved pH>7,5 Kloridbehandling i form av NaCl hvis alkalosen skyldes økt basetilførsel (mer om det senere) Endre respiratorsetting slik at mer CO 2 holdes igjen i kroppen (se bufferligningen)

43 Hva viser blodgassen ved en metabolsk alkalose? pH: -Høy (indikerer at det foreligger en alkalose) PCO 2 : -Normal først, men raskt høy pga hypoventilering som kompensasjon BE/HCO 3 - : - Høy, dvs over +3. Den økte mengden HCO 3 - forbruker H +, slik at det blir lavt. Og lite H + gir høy pH.

44 Kaffepause! =)

45 So far, so good… …men kroppen er unik, og sitter ikke stille og ser på at den får syre/base- forstyrrelser! Den kan nemlig rette opp tilstandene i stor grad selv ved å kompensere

46 ..Og kompensasjonen skjer ved 3 mekanismer: Respiratorisk kompensasjon via lungene Metabolsk kompensasjon via nyrene Buffersystemer

47 Respiratorisk kompensasjon Skjer ved metabolske forstyrrelser Starter umiddelbart hvis normal lungefunksjon! CO 2 + H 2 O←H 2 CO 3 ←H + + HCO 3 - Ved en metabolsk acidose vil den økte mengden H+ reagere med HCO 3 -, danne kullsyre, som igjen spaltes til CO 2 og vann. Reseptorer i hjernestammen vil registrere den økte mengden CO 2, og sette i gang med dypere og raskere ventilasjon. På den måten kvitter vi oss med H+ i form av CO 2, og pH normaliseres. (Ved en metabolsk alkalose er kompenasjonsmekanismen dårligere)

48 Hva viser blodgassen ved en metabolsk acidose som er respiratorisk kompensert? pH -Litt lav, men nærmer seg normalområdet pCO 2 -Lav (man har hyperventilert for på den måten å kvitte seg med H +, slik at pH normaliseres) BE - Lav

49 Metabolsk (renal) kompensasjon (ren=nyre) Skjer ved respiratoriske forstyrrelser Starter etter 12-24 timer hvis ok nyrefunksjon Hvordan?: Ved en respiratorisk acidose vil den økte mengden CO 2 reagerer med vann og gjøres om til H + og HCO 3 - CO 2 + H 2 O→H 2 CO 3 →H+ + HCO 3 - Etter 12-24 timer vil nyrene holde tilbake base (HCO 3 - ) og skille ut H+, enten i form av amoniakk eller fosfor, eller som fritt H+.

50 Hva viser blodgassen ved en respiratorisk acidose som er metabolsk kompensert? pH -Litt lav, men nærmer seg normalverdien pCO 2 -Høy BE - I starten normal, men etter 12-24 timer høy, fordi nyrene har holdt tilbake base

51 KOLS KOLS-pasienter har ofte en forhøyet pCO 2, som har vart over lang tid På den måten har nyrene hatt god tid til å kompensere ved at nyrene har holdt tilbake base Derfor vil blodgassene hos KOLSERE ofte vise normalisert pH, selv om pCO 2 er høy, pga metabolsk kompensasjon (høy BE) Er O2 farlig for KOLS-pasienter??

52 Buffersystemer Buffere er kjemiske forbindelser i kroppen som kan binde eller avgi H + -ioner, slik at konsentrasjonen av H + i kroppen er så nær normalverdien som mulig Eks: Når konsentrasjonen av H + - ioner stiger over normalverdien, tar buffere opp H +, og når den synker avgir de H + Den viktigste er HCO 3 - /H 2 CO 3 bufferen En buffer er altså en base som kan binde til seg eller avgi H+, ettersom hva kroppen trenger!

53 Viktige buffere: I blodet: HCO 3 - /H 2 CO 3 I erytrocyttene: Hb-/HbH I cellene: Prot-/ProtH I nyrene: H 2 PO 4 - /HPO 4 2- (fosfat) og NH 3 /NH 4 - (ammoniakk) Vi har altså buffere i hele kroppen! Buffere er altså baser som kan binde til seg H+ når konsentrasjonen stiger, og avgi H+ når den synker Prot-/ ProtH CELLE ERYTROCYTT BLODÅRE NYRE EXIT HCO 3 - /H 2 CO 3 Hb- /HbH Fosfat Ammoniakk

54 Elektrolytter og syre/base I cellene og blodet har vi mange forskjellige elektrolytter, som er kroppens salter Eksempler på elektrolytter er natrium (Na + ), kalium (K + ) og klor (Cl-) Elektrolytter som ender på + (for eksempel Na + ) kalles kationer, mens de som ender på - (som Cl-) kalles for anioner Summen av kationer og anioner skal være likt; elektrokjemisk nøytralitet Øker for eksempel klor (Cl-) mengden, må et annet anion reduseres

55 Fordeling av elektrolytter i blodet Kationer Anioner Na + 142 K + 4 Ca 2+ 2 Mg + 1 Cl- 101 HCO 3 - 26 Prot- 16 Andre 7

56 Klor (Cl-) Klor er det anionet det er mest av i blodet Hvis klormengden av en eller annen grunn økes (for eksempel ved for store inntak av NaCl), må et annet anion reduseres for å bevare elektrokjemisk nøytralitet.. …og dette andre anionet er HCO 3 -, som er kroppens viktigste base Og ved baseunderskudd får vi en lav BE, og et syreoverskudd (lav pH) Denne tilstanden kalles hyperkloremisk acidose Cl- 101 HCO 3 - 26 Prot- 16 Andre 7 Na + 142 K + 4 Ca 2+ 2 Mg + 1

57 Kalium (K + ) Kalium er den elektrolytten det finnes mest av inne i cellen Når man får en økning av H + ved en metabolsk acidose, trenger H + inn i cellene for å bufres av de negativt ladde proteinene (Prot-) I retur sender cellene ut K + til blodet for å bevare elektrokjemisk nøytralitet Fører til hyperkalemi, som kan gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser H+H+ K+K+ Prot- K+K+

58 Ketoacidose En tilstand som kan oppstå hvis blodsukkeret blir alt for høyt pga insulinmangel hos personer med diabetes Siden det ikke er noe insulin til å frakte sukker fra blodbanen til cellene, må cellene forbrenne fettvev i stedet Fettvev -forbrenningen medfører en opphopning av sure avfallsstoffer, først og fremst ketoner, som avgir H + Den økte mengden H + vil gi en acidose; ketoacidose

59 Kalium og ketoacidose Høyt blodsukker fører til osmotisk diurese, der kaliumtapet via nyrene kan bli stort. Ved insulinbehandling trekker insulinen med seg sukker fra blodet til cellene. Sukker har den evnen at det trekker med seg kalium inn i cellen, i bytte mot mer H + ut i blodet Dermed får pasienten en hypokalemi pga tap via nyrene forut for behandlingen, og deretter tap av kalium fra blodet til cellene etter behandlingen. Ketoacidose gir mye H + i blodet, og H+ trenger inn i cellene for å bufres av neg ladede proteiner. Etter hvert som tilstanden bedrer seg vil H + gå tilbake fra cellene til blodet, og Kalium inn, slik at kalium faller ytterligere Kalium faller altså på 3 måter: via nyrene, inn til cellene sammen med sukker og inn til cellene pga skifte med H + når pH normaliseres Derfor viktig med kontroll av S-Kalium, og EKG- overvåking Sukker K + K+K+ Sukker +insulin+ K +

60 Hvordan vurdere prøveresultatet Begynn med å se på pH Foreligger det en acidose eller alkalose? Se deretter på pCO 2 –Er pCO2 årsaken til forstyrrelsen? Hvis ja  respiratorisk forstyrrelse Hvis nei  metabolsk forstyrrelse Få ”bekreftet” dine antagelser ved å se på BE: Hvis for eksempel pCO 2 var normal, vil BE være negativ ved en metabolsk acidose

61 Hvilke parametere printes ut når man tar en blodgass? pH pO 2 pCO 2 Base excess HCO 3 - Hb SaO 2 K + Na + Cl- Glucose Lactat

62 EKSEMPEL 1 (normalverdier: pH 7,35-7,45 pCO 2 ca 4,6-6 BE –3/+3) pH: 7,6 pCO 2 : 2,9 BE: -1 Hva slags type syre/base forstyrrelse foreligger?

63 EKSEMPEL 2 (normalverdier: pH 7,35-7,45 pCO 2 ca 4-6 BE –3/+3) pH: 7,20 pCO 2 : 5,7 BE: -12 Hva foreligger?

64 EKSEMPEL 3 (normalverdier: pH 7,35-7,45 pCO 2 ca 4-6 BE –3/+3) pH: 7,23 pCO 2 : 8 BE: +1 Hva foreligger?

65 EKSEMPEL 4 (normalverdier: pH 7,35-7,45 pCO 2 ca 4-6 BE –3/+3) pH: 7,55 pCO 2 : 6,2 BE: + 10 Hva foreligger?

66 EKSEMPEL 5 (normalverdier: pH 7,35-7,45 pCO 2 ca 4-6 BE –3/+3) pH: 7,35 PCO 2 : 9 BE: +8 Hva foreligger?

67 EKSEMPEL 6 (normalverdier: pH 7,35-7,45 pCO 2 ca 4-6 BE –3/+3) pH: 7,45 pCO 2 : 3,1 BE: - 7 Hva foreligger?

68 EKSEMPEL 7 (normalverdier: pH 7,35-7,45 pCO 2 ca 4-6 BE –3/+3) pH: 7,46 pCO 2 : 7,6 BE: 8 Hva foreligger?

69 EKSEMPEL 8 (normalverdier: pH 7,35-7,45 pCO 2 ca 4-6 BE –3/+3) pH 7,33 pCO 2 : 3,2 BE: -8 Hva foreligger?

70 EKSEMPEL 9 En person kommer inn med ambulanse til akuttmottaket i komatøs tilstand. Han har en kjent diabetes type 1, og blodsukkernivået er meget høyt. Det tas en blodgass. Hva kan denne vise? pH –Lav pCO 2 –Lav (pulmonal kompensering) BE –Lav Kalium –Lav

71 EKSEMPEL 10 En pasient innlegges sykehus med gallestein. Han virker svært smertepåvirket, puster raskt og er engstelig. Det tas en blodgass. Hva kan denne vise? pH:  pCO 2 :  BE:  

72 Eksempel 11 Et barn blir innlagt akuttmottaket med status asmaticus. Kort tid etter ankomst tas en blodgass. Hva kan denne vise? pH:  pCO 2 :  BE: , s å h ø y ved renal kompensering

73 Eksempel 12 En person ankommer akuttmottaket svært medtatt og slapp. Han angir at han i flere dager har kastet opp. Det tas en blodgass. Hva kan denne vise? pH –høy pCO 2 –Høy (pulmonal kompensering) BE – høy

74 Eksempel 13 En person blir funnet i livløs tilstand. Det startes gjenopplivning av de som finner han og ambulanse blir tilkalt. Personen har ikke puls, men etter to forsøk med defibrillator får pasienten sinusrytme. Ved ankomst akuttmottaket tas blant annet en blodgass. Hva vil denne sannsynligvis vise? pH –lav pCO 2 –høy BE –lav

75 Eksempel 14 En person er med på en ekspedisjon til Mont Everest. Ved 6000 meters høyde blir personen mer og mer uvel, puster raskt og får nedsatt bevissthet. Hva hadde en blodgass sannsynligvis vist? pH –høy pCO 2 – lav BE – ok, så lav

76 Eksempel 15 En person er på Christian Bar i Kristiansund, og på vei hjem havner han i slåsskamp. Det ender med at han blir knivstukket i ryggen. Ambulanse ankommer stedet, og frakter han til akuttmottaket. Ved ankomst er han tungpustet, og rtg viser venstresidig pneumothorax. Det tas en blodgass. Hva kan denne vise? pH –lav pCO 2 –høy BE –ok, men deretter høy hvis det ikke gjøres noe

77 Eksempel 16 En 33 år gammel mann med insulinavhengig diabetes er på hyttetur på fjellet da han blir syk med UVI og feber. Været forhindret han i å søke legehjelp det første døgnet, og han svetter, er kvalm og greier ikke å spise. Han avstår derfor fra sine faste insulindoser. Da han andre dag kommer til sykehuset finnes følgende vedier: Hva slags syrebase- forstyrrelse foreligger? PrøveNormv erdi Pasien t pH7,35-7,45 7,20 PaCO 2 4,6-6-0 2,9 kPa BE-3/+3 -26

78 Takk for meg! Noen som var slitne, sa du???

79 Fasit eksempler Eks 1: Respiratorisk alkalose Eks 2: Metabolsk acidose Eks 3: Respiratorisk acidose Eks 4: Metabolsk alkalose, delvis respiratorisk kompensert Eks 5: Respiratorisk acidose, metabolsk kompensert Eks 6: Respiratorisk alkalose, metabolsk kompensert Eks 7: Metabolsk alkalose, respiratorisk kompensert Eks 8: Metabolsk acidose, respiratorisk kompensert Eks 9: Metabolsk acidose (Ketoacidose), delvis respiratorisk kompensert. Lav kalium. Eks 10: Respiratorisk alkalose Eks 11: Respiratorisk acidose Eks 12: Metabolsk alkalose, respiratorisk kompensert Eks 13: Metabolsk + respiratorisk acidose (blandingsacidose) Eks 14: Respiratorisk alkalose Eks 15: Respiratorisk acidose Eks 16: Metabolsk acidose (ketoacidose), respiratorisk kompensert.


Laste ned ppt "Forstyrrelser i syre/base- balansen. Først skal vi tenke enkelt… …..svært enkelt!!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google