Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LITTERATURSØKING i TEOLOGI/RELIGION SBIH – okt/2012 Svein Helge Birkeflet fagreferent i teologi, UBO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LITTERATURSØKING i TEOLOGI/RELIGION SBIH – okt/2012 Svein Helge Birkeflet fagreferent i teologi, UBO."— Utskrift av presentasjonen:

1 LITTERATURSØKING i TEOLOGI/RELIGION SBIH – okt/2012 Svein Helge Birkeflet fagreferent i teologi, UBO

2 OPPLEGG  GENERELT OM TEOLOGI/RELIGIONS-FAGENE OG LITTERATURSØKING.  UBOs NETTSTEDER FOR LITTERATURSØKING.  DE VIKTIGSTE HJELPEMIDLENE INNEN FAGFELTET. SPØRSMÅL, REDSKAPER & LØSNINGER hva slags spørsmål får man? hvilke ressurser finnes i et stort fagbibliotek? hvordan løser jeg spørsmålene jeg får?

3 HVOR SPØRRES DET ETTER LITTERATUR I TEOLOGI/RELIGION  FORSKNINGS & UTDANNINGSSTEDER I NORGE http://www.hogskoleutdanning.no/religion-livssynskunnskap-og-misjon?sort=institute0http://www.hogskoleutdanning.no/religion-livssynskunnskap-og-misjon?sort=institute0  FORSKNING & UTDANNING PÅ TEOLOGISK FAKULTET http://www.tf.uio.no/forskning/ http://www.tf.uio.no/studier/ http://www.tf.uio.no/forskning/ http://www.tf.uio.no/studier/

4 HVEM SPØR ETTER LITTERATUR I TEOLOGI/RELIGION  Den yngre forskeren  Den eldre forskeren  Bachelorstudenten  Masterstudenten  Journalisten  Mannen i gata

5 GODE VEILEDNINGSRÅD  SPØRSMÅL : har dere litteratur om... ?  SPØRSMÅL TILBAKE : hva skal du bruke den til, hvor mye, hvilke språk... Kort sagt - hvilket nivå?  ALLE SKAL HA HJELP, alle skal gå fornøyde ut fra biblioteket, men ikke like mye til alle : gi professoren kyndig hjelp gi den ferske studenten nok hjelp og en opplevelse av ikke å være fortapt i infostrømmen

6 DIGITALISERINGSFAKTOREN  BIBLIOGRAFIER : den trykte bibliografien er helt ute, det er de digitale ressursene/basene som gjelder  LEKSIKA : gradvis overgang til digitale utgaver, men en rekke helt sentrale er fremdeles kun i trykt versjon  HELLIGE TEKSTER : finnes digitalt, men de trykte ligger langt foran  TEOLOGIHISTORISKE TEKSTER : enormt og voksende digitalt tilfang, men de trykte forblir viktige  MONOGRAFIER : masse i trykt form, men det digitale kommer for fullt  TIDSSKRIFTER : de trykte på vei ut, eksisterer kun i kraft av sin historiske betydning

7 UBOs STEDER FOR REFERANSEARBEID I TEOLOGI/RELIGION/HUMANIORA  UBOs side for fagressurser UBOs side for fagressurser  Fagrussurser i teologi Fagrussurser i teologi  X-Port-basene for databaser og e-tidsskrifter  PRIMO – metasøk for artikler  DUO – masteroppgaver i fulltekst  BIBSYS – katalogmøtestedet for de teologiske og religionsfaglige bibliotek i Norge  Let på hylla, både på referansehylla og i fagoppstillingen

8 Bibelrelaterte spørsmål  Musikkstudent vil gjerne vite litt om musikk og musikkinstrumenter i Det gamle testamente.  Teologistudent skal skrive oppgave om kristologi i Johannesevangeliet.  Masterstudent skriver om Jobs bok som litteratur, og en sammenligning av Jobs bok og Shakespeares King Lear.  NRK-journalist trenger oversikt over litteratur som avspeiler den norske debatten om den historiske Jesus.  Folkebibliotek ringer for en komponist som trenger engelske bibeltekster i bruk på 1920/30-tallet.

9 Eks 1 Musikkstudent vil gjerne vite litt om musikk og musikkinstrumenter i Det gamle testamente.  Gads bibelleksikon Gads bibelleksikon  Anchor Bible Dictionary Anchor Bible Dictionary

10 Eks 2 Teologistudent skal skrive oppgave om kristologi i Johannesevangeliet.  Humsams emneregister til Dewey Humsams emneregister til Dewey  ATLA Religion Index (kommersiell) ATLA Religion Index  Index Theologicus ----------------------------------------------------------- Index Theologicus  Ecole Bibliques katalog Ecole Bibliques katalog  Elenchus Bibliographicus Biblicus Elenchus Bibliographicus Biblicus

11 Eks 3 Masterstudent skriver om Jobs bok som litteratur, og en sammenligning av Jobs bok og Shakespeares King Lear.  ATLA Religion Index (kommersiell) ATLA Religion Index  Index Theologicus Index Theologicus  HUMSAMs fagsider – Britiske og amerikanske studier HUMSAMs fagsider  Arts and Humanities Citation Index/ISI Web of Knowledge Arts and Humanities Citation Index/ISI Web of Knowledge

12 Eks 4 NRK-journalist trenger oversikt over litteratur som avspeiler den norske debatten om den historiske Jesus.  Humsams emneregister til Dewey Humsams emneregister til Dewey  Norart Norart

13 Eks 5 Folkebibliotek ringer for en komponist som trenger engelske bibeltekster i bruk på 1920/30- tallet.  Fagsiden for teologi – Bibeltekster Fagsiden for teologi – Bibeltekster  BibleGateway BibleGateway  Telefonprat / møte med komponisten / tlf til The Anglican Church

14 Kirkehistoriske/historiske spørsmål  Utenlandsk forsker ønsker litteratur (ikke på norsk) om Benediktinerklosteret på Selja.  Professor skal forberede forelesninger om Den norske kirke under krigen. Trenger litteratur om Kristent Samråd.  Kunststudent trenger oversikt over forskjellige korsformer.  Utenlandsk student trenger litteratur om Den norske kirke, på engelsk eller tysk.  Kunststudent trenger opplysninger om Oslos skyttshelgen, St. Hallvard.

15 Eks 6 Utenlandsk forsker ønsker litteratur (ikke på norsk) om Benediktinerklosteret på Selja.  Google – nei / Scholar Google – nei  JSTOR – tja (kommersiell) JSTOR  BIBSYS BIBSYS  Fagsiden for teologi – Bibliografiske databaser Fagsiden for teologi – Bibliografiske databaser  International Medieval Bibliography (kommersiell) International Medieval Bibliography  HUMSAMs fagsider - Historie HUMSAMs fagsider - Historie

16 Eks 7 Professor skal forberede forelesninger om Den norske kirke under krigen. Trenger litteratur om Kristent Samråd.  Norart Norart  Humsams emneregister til Dewey Humsams emneregister til Dewey

17 Eks 8 Kunststudent trenger oversikt over forskjellige korsformer.  Wikipedia Wikipedia  Carsten Bach-Nielsen : Kirke og kristendom Carsten Bach-Nielsen : Kirke og kristendom  Ursin : Kristne symboler Ursin : Kristne symboler  Kristne symboler : en elementær innføring Kristne symboler : en elementær innføring  Lexikon der christlichen Ikonographie Lexikon der christlichen Ikonographie

18 Eks 9 Utenlandsk student trenger litteratur om Den norske kirke, på engelsk eller tysk.  Encyclopaedia Britannica (kommersiell) Encyclopaedia Britannica  Oxford Reference (kommersiell) Oxford Reference  Wiki i engelsk eller tysk utgave -----------------------------------------------------------  Theologische Realenzyklopädie (kun trykt) Theologische Realenzyklopädie  New Catholic Encyclopedia (både trykt og digitalt) New Catholic Encyclopedia

19 Eks 10 Kunststudent trenger opplysninger om Oslos skyttshelgen, St. Hallvard.  Goog’le ’katolske kirke’ > www.katolsk.nowww.katolsk.no  Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder --------------------------------------------------------------- Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder  Acta Sanctorum (kommersiell) Acta Sanctorum

20 Biografiske spørsmål  Kollega trenger vita på tidligere biskop og stortingsrepresentant Per Lønning..  Tysk forsker trenger vita på tidligere biskop og kirkeleder Eivind Berggrav, på andre språk enn norsk.

21 Eks 11 Kollega trenger vita på tidligere biskop og stortingsrepresentant Per Lønning.  Prester i Den norske Kirke Prester i Den norske Kirke

22 Eks 12 Tysk forsker trenger vita på tidligere biskop og kirkeleder Eivind Berggrav, på andre språk enn norsk.  Fagside for teologi – Oppslagsverk på nett Fagside for teologi – Oppslagsverk på nett  Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (både trykt og ditigtalt) Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

23 Teksthistoriske spørsmål  Forsker trenger teksten til kap. 12 i Augustins Confessiones.  Student skriver om Luthers syn på jødene, og er ute etter Luther-tekster, på norsk, engelsk og i tysk original?

24 Eks 13 Forsker trenger teksten til kap. 12 i Augustins Confessiones.  Augustine of Hippo i Wikipedia Augustine of Hippo i Wikipedia  Early Church Fathers Early Church Fathers -------------------------------------------------------------- Fagsiden for teologi – Teologihistoriske tekstbaser  Past Masters (kommersiell) Past Masters  Library of Latin Texts (kommersiell) Library of Latin Texts  Patrologia Latina (kommersiell) Patrologia Latina  Thesaurus Linguae Graecae (kommersiell) Thesaurus Linguae Graecae

25 Eks 14 Student skriver om Luthers syn på jødene, og er ute etter Luther-tekster, på norsk, engelsk og i tysk original?  Luther som forfatter i BIBSYS Luther som forfatter i BIBSYS  Fagsiden for teologi – Teologihistoriske tekstbaser Fagsiden for teologi – Teologihistoriske tekstbaser  Luthers Werke im WWW (kommersiell) Luthers Werke im WWW  Google : Luther jews e.l.

26 Systematisk-teologiske & filosofiske spørsmål  PhD-prosjekt : teologi & arkitektur – transcendens – arkitekturteori – arkitekten Christian Norberg-Schulz.  Forsker trenger litteratur om kristendomssynet hos den italienske filosofen Gianni Vattimo.  Masterstudent på medievitenskap om Jesusfremstillinger i film.

27 Eks 15 PhD-prosjekt : teologi & arkitektur – transcendens – arkitekturteori – arkitekten Christian Norberg- Schulz.  HUMSAMs fagsider - Kunsthistorie HUMSAMs fagsider - Kunsthistorie  JSTOR – (kommersiell) JSTOR  Emnesøking i BIBSYS Emnesøking i BIBSYS  ATLA Religion Index (kommersiell) ATLA Religion Index  Index Thelogicus Index Thelogicus

28 Eks 16 Forsker trenger litteratur om kristendomssynet hos den italienske filosofen Gianni Vattimo.  Philosophers Index (kommersiell) Philosophers Index  Elenchus Bibliographicus (kommersiell) Elenchus Bibliographicus  RTA (kommersiell) RTA  ATLA Religion Index (kommersiell) ATLA Religion Index  Index Theologicus Index Theologicus

29 Eks 17 Masterstudent på medievitenskap om Jesusfremstillinger i film.  HUMSAMs fagsider – Medievitenskap HUMSAMs fagsider – Medievitenskap  ATLA Religion Index (kommersiell) ATLA Religion Index  Index Theologicus Index Theologicus

30 Kontekstuelle & aktuelle spørsmål  Afrikansk masterstudent er ute etter litteratur om temaet religion og konflikt, spesielt kristendom og islam i Afrika.  Religionsforsker har som tema for forelesning kristendom og islam i Norge.  Alment interessert spør etter litteratur om kvinner og religion. Oversiktsartikler er tilstrekkelig.  Stipendiat jobber kirkebygningen som lokale identetetsskaper belyst ved kirkebranner i Norge.  Stipendiat jobber med religions begrepet i FNs menneskerettighetserklæring.  Det fenomenologiske roms betydning for demensomsorg og pleie.

31 Eks 18 Afrikansk masterstudent er ute etter litteratur om temaet religion og konflikt, spesielt kristendom og islam i Afrika.  Humsams emneregister til Dewey Humsams emneregister til Dewey  Online bibliography Theology and Peace Online bibliography Theology and Peace  ATLA Religion Index (kommersiell) ATLA Religion Index  Index Islamicus (kommersiell) Index Islamicus -----------------------------------------------------------  Periodical Index Online (kommersiell) Periodical Index Online  Article First (OCLC) (kommersiell) Article First (OCLC)

32 Eks 19 Religionsforsker har som tema for forelesning kristendom og islam i Norge.  Humsams emneregister til Dewey Humsams emneregister til Dewey  Index Islamicus (kommersiell) Index Islamicus

33 Eks 20 Alment interessert spør etter litteratur om kvinner og religion. Oversiktsartikler er tilstrekkelig.  (Kunnskapsforlagets) religionsleksikon (Kunnskapsforlagets) religionsleksikon  The Encyclopedia of Religion The Encyclopedia of Religion  Encyclopedia of Women and Religion Encyclopedia of Women and Religion  Feminae : Medieval Women and Gender Index Feminae : Medieval Women and Gender Index

34 Eks 21 Stipendiat jobber kirkebygningen som lokale identetetsskaper belyst ved kirkebranner i Norge.  NORART  BIBSYS  Atekst Atekst  Artikelbasen (dansk) Artikelbasen  Artikelsök (svensk) Artikelsök

35 Eks 22 Stipendiat jobber med religions begrepet i FNs menneskerettighetserklæring.  UBOs fagside for Jus UBOs fagside for Jus  Katalogen til Institut für Theologie und Frieden Katalogen til Institut für Theologie und Frieden  ATLA Religion Database ATLA Religion Database  Index Theologicus Index Theologicus  Misha Misha

36 Eks 23 Sykepleier og helseforsker med et prosjekt om det fenomenologiske rommets betydning for demensomsorg og pleie.  Fagsiden for teologi – bibliografiske databaser – diakoni & helsefag (inkluderer MEDLINE og CINAHL) Fagsiden for teologi – bibliografiske databaser – diakoni & helsefag  + alt det andre, velkjente


Laste ned ppt "LITTERATURSØKING i TEOLOGI/RELIGION SBIH – okt/2012 Svein Helge Birkeflet fagreferent i teologi, UBO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google