Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørreundersøkelse om IA 2012. Hva slags type virksomhet arbeider du i? 1 Privat 36,4 % 2 Stat 26,6 % 3 Kommune 28,9 % 4 Organisasjon 7,2 % -1 Vet ikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørreundersøkelse om IA 2012. Hva slags type virksomhet arbeider du i? 1 Privat 36,4 % 2 Stat 26,6 % 3 Kommune 28,9 % 4 Organisasjon 7,2 % -1 Vet ikke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørreundersøkelse om IA 2012

2 Hva slags type virksomhet arbeider du i? 1 Privat 36,4 % 2 Stat 26,6 % 3 Kommune 28,9 % 4 Organisasjon 7,2 % -1 Vet ikke 0,9 % 2009 1 Privat 34,9 % 2 Stat 32,1 % 3 Kommune 27,3 % 4 Organisasjon 5,1 % -1 Vet ikke 0,7 % 2012

3 Hvilket forbund er du medlem av? 1 Arbeiderbevegelsens Presseforbund 0,0 % 0 2 EL & IT Forbundet 5,7 % 116 3 Fagforbundet 27,6 % 563 4 Fellesforbundet (FF) 8,1 % 165 5 Fellesorganisasjonen (FO) 0,4 % 9 6 Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) 3,9 % 80 7 Handel og Kontor i Norge (HK) 9,0 % 183 8 Industri Energi (IE) 0,1 % 2 9 Musikernes fellesorganisasjon (MFO) 1,1 % 22 10 NISO 0,0 % 1 11 Norges Offisersforbund (NOF) 0,0 % 0 12 Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) 0,7 % 14 13 Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) 1,0 % 21 14 Norsk Jernbaneforbund (NJF) 0,8 % 17 15 Norsk Manuellterapeutforening (NMF) 0,0 % 1 16 Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.) 0,2 % 5 17 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) 1,2 % 24 18 Norsk Sjømannsforbund (NSF) 1,1 % 22 19 Norsk Tjenestemannslag (NTL) 27,8 % 568 20 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) 2,1 % 42 21 Nærings- og nytelsesmiddelforbundet (NNN) 6,5 % 133 22 Skolenes landsforbund (SL) 2,1 % 42 -1 Vet ikke 0,5 % 11 Total 2041

4 Hvor godt vil du si at du kjenner innholdet i IA-arbeidet? Svært godtGodtIkke i det hele tattNoe Svært godtGodtIkke i det hele tattNoe 8,8 % 37,8 % 45,0 % 8,4 % 2009 2012

5 Blir tillitsvalgt involvert i IA-arbeidet i virksomheten? 32,2 % 67,8 % I stor gradI liten grad I stor grad

6 Er det andre som er aktive i IA- arbeidet på din arbeidsplass? 1 Verneombud 58,4 % 1128 2 Arbeidsgiver 75,7 % 1462 3 Bedriftshelsetjenesten 39,1 % 755 4 NAV Arbeidslivssenter 19,4 % 374 5 NAV lokalt 27,3 % 527 6 Annet, spesifiser her 13,6 % 263 Total 1932 1 Verneombud 68,3 % 1378 2 Arbeidsgiver 78,0 % 1574 3 Bedriftshelsetjenesten 48,8 % 985 4 NAV Arbeidslivssenter 28,0 % 565 5 NAV lokalt 30,6 % 617 6 Annet, spesifiser her 10,2 % 206 Total 2017

7 Opplever du at virksomhetens faste kontaktperson fra NAV Arbeidslivssenter også er en kontaktperson og rådgiver for deg i IA-arbeidet? Ja NeiVet ikke

8 I hvor stor grad mener du at dere i din virksomhet har arbeidet med følgende mål i IA-avtalen? 20092012 Delmål 12a2b3

9 Hvilke av disse IA-virkemidlene kjenner du til? Du kan krysse av for flere alternativer 1 Fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter 60,9 % 2 Tilretteleggingstilskudd fra NAV 64,4 % 3 Honorar til bedriftshelsetjeneste 24,7 % 4 Utvidet egenmeldingsordning 82,5 % 5 IA-plass 28,2 % 6 Andre NAV-virkemidler. Spesifiser 4,9 %

10 Hvordan synes du virkemidlene fungerer?

11 Opplever du at IA-avtalen har hatt effekt? 2009 1 Ja 42,6 % 2 Nei 19,0 % -1 Vet ikke 38,4 % 2012 JaVet ikkeNei

12 Har du gjennomført opplæring i IA-arbeidet? Du kan krysse av for flere alternativer 1 Ja i regi av forbundet 16,8 % 357 2 Ja i regi av arbeidsgiver 27,9 % 593 3 Ja i regi av AOF 2,7 % 58 4 Ja i regi av NAV Arbeidslivssenter 18,0 % 5 Nei 50,8 % 1080 6 Annet 6,0 %

13 Hvilket av delmålene i IA-avtalen synes du det er viktigst å arbeide videre med? 20092012 Delmål 132b2a


Laste ned ppt "Spørreundersøkelse om IA 2012. Hva slags type virksomhet arbeider du i? 1 Privat 36,4 % 2 Stat 26,6 % 3 Kommune 28,9 % 4 Organisasjon 7,2 % -1 Vet ikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google