Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort historikk De første enkeltfunn i Alta gjort i 1950-årene Større funn i Hjemmeluft og Bossekop, gjort i 1973 Unescos Verdensarvliste i 1985 4 områder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort historikk De første enkeltfunn i Alta gjort i 1950-årene Større funn i Hjemmeluft og Bossekop, gjort i 1973 Unescos Verdensarvliste i 1985 4 områder."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kort historikk De første enkeltfunn i Alta gjort i 1950-årene Større funn i Hjemmeluft og Bossekop, gjort i 1973 Unescos Verdensarvliste i 1985 4 områder med helleristninger: Hjemmeluft, Kåfjord, Amtmannsnes og Storsteinen 1 område med hellemalerier: Transfarelvdalen

3 Tilgjengelighet 10 - 15 % av verdensarven fysisk tilrettelagt for publikum Ca. 5000 bilder tilgjengelig digitalt, åpent for alle, norsk og engelsk, fra alle 5 bergkunstområder

4 Forvaltning Vi utfører forvaltningsoppgaver iht. kulturminneloven etter delegerte fullmakter i verdensarvområdet i Alta – Tilsyn, skjøtsel og dokumentasjon alle felt Verdensarvsenter siden 2007 Prosjektfinansiering fra Riksantikvaren siden 2008

5 Status tilrettelegging, skjøtsel, sikring og dokumentasjon Tilrettelegging Skjøtsel Sikring Doku- menta- sjon LokalitetType Antall m 2 Antall feltEksisterende Behov (ny eller oppgradering) Oppmalte felt Antall felt vedlike- hold Behov AmtmannsenesHelleristning3868SkiltModerat 6 Betydelig Apana GårdHelleristning23522Skilt og gangveiBetydelig8 20 Moderat ApanesHelleristning13710 Moderat 9 Betydelig BergbuktenHelleristning65613Skilt og gangveiBetydelig4 13 KontrollertModerat BergheimHelleristning20512 Moderat 12 KontrollertModeratBetydelig DeccaHelleristning11 Ingen 1 Moderat IsnestoftenHelleristning64 Moderat 4 KontrollertModerat KomsaHellemaleri 1 Moderat 1 KontrollertModeratBetydelig KåfjordHelleristning8413 Betydelig 2 MBAHelleristning192 Ingen 2 KontrollertModerat Ole PedersenHelleristning56931Skilt og gangveiBetydelig1 25 Moderat StorsteinenHelleristning671 Ingen 1 KontrollertModerat TransfarelvHellemaleri 6SkiltIngen 6 KontrollertModerat SUM 3 122114 13 102

6 Utfordringer (1) Bevaring og forskning Har utviklet metoder for bevaring og dokumentasjon i samråd med forvaltning og forskningsinstitusjoner, men:  Har behov for å dedikere økte ressurser til metodisk forskning for å bygge kompetanse og etablere beste praksis  Behov for å utveksle erfaringer internasjonalt Buffersone r  Mangler Sikkerhet Ukentlige befaringer om sommeren  Ingen vakthold utenom Hjemmeluft i åpningstida ved museet EierStatus utover fredning i hht. kulturminneloven HjemmeluftAlta kommune Noe privat Områdefredet MD kjøpt og overdratt til Alta kommune KåfjordPrivatOmrådefredet StorsteinenPrivatTinglyste restriksjoner AmtmannsnesOmrådefredet TransfarelvFinnmarks- eiendommen Eiendomsforhold og fredning

7 Utfordringer (2) Finansering I dag ingen driftstilskudd for rolle som verdensarvsted  Behov for forutsigbar, langsiktig og tilstrekkelig offentlig finansiering for å sikre beste mulige forvaltning og oppfylle autorisasjonskrav som verdensarvkoordinator/-sted på permanent og langsiktig basis Bevaring, spesielt Kåfjord  Behov FoU for å være trygg på at vi bruker beste praksis Lokalt engasjement  Behov for å styrke det lokale engasjementet rundt bergkunsten i Alta som verdensarvsted Formidling vinter Bergkunsten dekket av snø fra oktober til april/mai  Behov for attraktiv og engasjerende bergkunstutstilling

8 Hva er og skal vi være gode på (1) 1. Aktiv formidling Fra barnehage til universitetsnivå Grunnlag for nasjonal og internasjonal forskning Fremme allmennkunnskap om vår felles historie Alle informasjon tilgjengelig for hele verden Samarbeid om forvaltning alle nivåer

9 Hva er og skal vi være gode på (2) 2.Dokumentasjon Omfattende Detaljert Søkbart Kartreferanser


Laste ned ppt "Kort historikk De første enkeltfunn i Alta gjort i 1950-årene Større funn i Hjemmeluft og Bossekop, gjort i 1973 Unescos Verdensarvliste i 1985 4 områder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google