Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort historikk De første enkeltfunn i Alta gjort i 1950-årene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort historikk De første enkeltfunn i Alta gjort i 1950-årene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til oss i Alta, gleder oss til å vise fram vår del av verdensarven senere i dag

2 Kort historikk De første enkeltfunn i Alta gjort i 1950-årene
Større funn i Hjemmeluft og Bossekop, gjort i 1973 Unescos Verdensarvliste i 1985 4 områder med helleristninger: Hjemmeluft, Kåfjord, Amtmannsnes og Storsteinen 1 område med hellemalerier: Transfarelvdalen Peke på kartet, vise 5 områder med bergkunst i nærområdet

3 Tilgjengelighet % av verdensarven fysisk tilrettelagt for publikum Ca bilder tilgjengelig digitalt, åpent for alle, norsk og engelsk, fra alle 5 bergkunstområder De øvrige feltene fysisk tilgjengelige for publikum, i den forstand at områdene ikke er avstengt, men de er ikke tilrettelagt, men skiltet på stedet for å gi kunnskap og i håp om at informasjonen bidrar til varsom ferdsel.

4 Forvaltning Vi utfører forvaltningsoppgaver iht. kulturminneloven etter delegerte fullmakter i verdensarvområdet i Alta Tilsyn, skjøtsel og dokumentasjon alle felt Verdensarvsenter siden 2007 Prosjektfinansiering fra Riksantikvaren siden 2008 Mer om dette i morgen

5 Status tilrettelegging, skjøtsel, sikring og dokumentasjon
Tilrettelegging Skjøtsel Sikring Doku-menta-sjon Lokalitet Type Antall m2 Antall felt Eksisterende Behov (ny eller oppgradering) Oppmalte felt Antall felt vedlike-hold Behov Amtmannsenes Helleristning 386 8 Skilt Moderat 6 Betydelig Apana Gård 235 22 Skilt og gangvei 20 Apanes 137 10 9 Bergbukten 656 13 4 Kontrollert Bergheim 205 12 Decca 1 Ingen Isnestoften Komsa Hellemaleri Kåfjord 841 3 2 MBA 19 Ole Pedersen 569 31 25 Storsteinen 67 Transfarelv SUM 3 122 114 102 Betydelige utfordringer på enkellokaliteter, spesielt på området Kåfjord både mht. tilrettelegging, skjøtsel, sikring og dokumentasjon

6 Utfordringer (1) Eiendomsforhold og fredning Bevaring og forskning
Har utviklet metoder for bevaring og dokumentasjon i samråd med forvaltning og forskningsinstitusjoner, men: Har behov for å dedikere økte ressurser til metodisk forskning for å bygge kompetanse og etablere beste praksis Behov for å utveksle erfaringer internasjonalt Buffersoner Mangler Sikkerhet Ukentlige befaringer om sommeren Ingen vakthold utenom Hjemmeluft i åpningstida ved museet Eier Status utover fredning i hht. kulturminneloven Hjemmeluft Alta kommune Noe privat Områdefredet MD kjøpt og overdratt til Alta kommune Kåfjord Privat Storsteinen Tinglyste restriksjoner Amtmannsnes Transfarelv Finnmarks-eiendommen

7 Utfordringer (2) Finansering
I dag ingen driftstilskudd for rolle som verdensarvsted Behov for forutsigbar, langsiktig og tilstrekkelig offentlig finansiering for å sikre beste mulige forvaltning og oppfylle autorisasjonskrav som verdensarvkoordinator/-sted på permanent og langsiktig basis Bevaring, spesielt Kåfjord Behov FoU for å være trygg på at vi bruker beste praksis Lokalt engasjement Behov for å styrke det lokale engasjementet rundt bergkunsten i Alta som verdensarvsted Formidling vinter Bergkunsten dekket av snø fra oktober til april/mai Behov for attraktiv og engasjerende bergkunstutstilling Mer om dette i kveld og i morgen

8 Hva er og skal vi være gode på (1)
1. Aktiv formidling Fra barnehage til universitetsnivå Grunnlag for nasjonal og internasjonal forskning Fremme allmennkunnskap om vår felles historie Alle informasjon tilgjengelig for hele verden Samarbeid om forvaltning alle nivåer

9 Hva er og skal vi være gode på (2)
2.Dokumentasjon Omfattende Detaljert Søkbart Kartreferanser


Laste ned ppt "Kort historikk De første enkeltfunn i Alta gjort i 1950-årene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google