Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JEVpres180320031 © Preventor AS Olje og Gass seminar 3-4 april 2003 HMS Petroleum - Kompetanseprosjekt Jan Erik Vinnem, Preventor/HiS Operasjonell risikoanalyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JEVpres180320031 © Preventor AS Olje og Gass seminar 3-4 april 2003 HMS Petroleum - Kompetanseprosjekt Jan Erik Vinnem, Preventor/HiS Operasjonell risikoanalyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 JEVpres180320031 © Preventor AS Olje og Gass seminar 3-4 april 2003 HMS Petroleum - Kompetanseprosjekt Jan Erik Vinnem, Preventor/HiS Operasjonell risikoanalyse - Barrierer 3.04.2003 Kontekst Behov for helhetsperspektiv på barrierer Barriere-prosjekt i NFR-regi Behov for felles satsing

2 JEVpres180320032 © Preventor AS Signifikante HC-lekkasjer 2001-2002, norsk sokkel –Kun 30% av lekkasjer skjer i normalt drift Kun denne fasen analyseres i dagens QRA studier Betydelig redundans i barriere-elementer –Manuelle operasjoner og opp-/nedkjøring, tripping 70% av lekkasjer Analyseres normalt ikke i QRA studier Graden av redundans betydelig mindre

3 JEVpres180320033 © Preventor AS Fokus på barrierer Tradisjonelt fokus på fysiske barrierer –HMS-regelverket (2002) satte fokus på ikke- fysiske barrierer (menneskelige, organisatoriske, administrative) Prosjektet skal fokusere på samvirket mellom fysiske og ikke-fysiske (”myke”) barrierer

4 JEVpres180320034 © Preventor AS Hvordan illustrere myke barriere?

5 JEVpres180320035 © Preventor AS DP-operatør som ikke-fysisk barriere Kollisjon mellom bøyelaster og FPSO 5.3.2000 Ved en kurs-korrigerende manøver –DP systemet ga en uventet (og feilaktig) bevegelse av bøyelaster –Eneste mulige barriere for å gjenvinne kontroll Rask deteksjon, beslutning, og iverksetting av korrigerende tiltak Utføres av DP operatør som kan ha vært på brua i mange timer –Korrigerende tiltak iverksatt for seint –Kollisjon med lav hastighet Støtenergi ca 30 MJ –Tilsvarer 10 tonn som faller 300m –Nordsjøens kraftigste kollisjon noensinne FoU prosjekt (NTNU/STF) FPSO Ops Safety Statoil, Exxon, HSE, Navion

6 JEVpres180320036 © Preventor AS Årsaker til hendelsen Granskingsrapport konkluderer: –Sterkt medvirkende årsak er DP operatørs sene reaksjon (58s) Blant de raskeste reaksjoner i de tilløp og ulykker som er analysert i detalj Fokuserer på en ekstremt kritisk ikke-fysisk barriere –DP operatør på bøyelaster i tandem lasting fra FPSO –Utilstrekkelig fokus på helhetlig barriere-tenking –Suboptimalisering av DP-system

7 JEVpres180320037 © Preventor AS Status i industrien Barrierer generelt –Statoils TTS-prosjekt –Andre selskaper har intensjoner om å ta i bruk samme –RNNS pilot-prosjekt 2002 Myke barrierer –MTO-tilsyn –Granskinger –Noe fokus i prosedyrer –FPSO Operational Safety (FoU-prosjekt) –Selskapsinterne/-finansierte prosjekter

8 JEVpres180320038 © Preventor AS Behov for helhetsperspektiv på barrierer Fysiske og ikke-fysiske barriereelementer må ses i sammenheng –Ref DP-system og DP-operatør Betydelig redundans i barrierer Betydelig avhengighet mellom [hoved]- barrierene –Fysiske barriereelementer –Myke barriereelementer Analyse av granskede fallende last hendelser i 2002

9 JEVpres180320039 © Preventor AS Ikke-fysiske barrierer Ikke-fysiske barriereelementer viktig i forbindelse med: –Hindre at uønskede hendelser oppstår –Spesielt ved gjennomføring av operasjonelle aktiviteter I prosessområdet Kranoperasjoner –Noen DFUer veldig avhengig av myke barriereelementer Fallende last Kollisjon med feltrelaterte fartøyer Deteksjon av ytre trusler (f.eks skip på koll.kurs) –Forhindre latente feil i barriereelementer, når FV program ikke gjennomføres i tide

10 JEVpres1803200310 © Preventor AS Eksplosjonsdemping Tennkildekontroll Hindre Lekkasjer Hindre Eskalering Redusere sky Rømning-Evakuering Lekkasje AntennelseEksplosjonBrann - eskalering Rømning, Evakuering Og Redning Brann / eksplosjon Design Materialer Inspeksjon Vedlikehold Operasjon Prosess-sikkerhet Ventilasjon Gassdeteksjon NAS Trykkavlasting Drenering Layout Eksplosjonsvegger Eksplosjonspaneler Deluge Branndeteksjon Deluge / Brannvann Passiv Brannbesk. Brannvegger NAS/Trykkavlasting Drenering Layout, struktur Nødkraft Nødlys Alarm/kommunikasjon Rømningsveier Evakueringsmidler Gas deteksjon NAS/Isolering Varme overflater Varmt arbeid Områdeklassifisering Utfall avhenger av barrierens: -Funksjonalitet (effektivitet) - Pålitelighet - Sårbarhet TEKNISK TILSTAND SIKKERHET I STATOIL Typisk hendelseskjede

11 JEVpres1803200311 © Preventor AS Barriere-prosjekt i NFR-regi – Formål Demonstrasjonsprosjekt (case studie) –Komplett modellering og analyse av barrierer på offshore produksjonsinnretninger Inklusive fysiske og ikke-fysiske barriere­elementer Både før og etter en uønsket hendelse Analysen må gjennomføres slik at den gir mulighet for –å identifisere risikobidrag og kontrolltiltak –effekt av modifikasjoner mv. –effekt på barrierer når spesielle operasjonelle aktiviteter gjennomføres

12 JEVpres1803200312 © Preventor AS Barrierer Må skille mellom –Aktive barrierer vs passive barriere-elementer –Fysiske vs ikke-fysiske barriere-elementer –Barrierer, barriere-elementer, risikopåvirkende forhold –Barrierer som er aktive eller utkoblet i ulike operasjonelle faser og/eller tilstander

13 JEVpres1803200313 © Preventor AS Barriere-prosjekt i NFR-regi Vinkling og innhold Forprosjekt (15.2 – 30.9.2003) Hovedprosjektet (1.10.2003 – 30.3.2005): –Modellere i detalj barrierer og barriereelementer knyttet til risiko for brann og eksplosjon fysiske og ikke-fysiske barriere-elementer inklusiv felleselementer og avhengighet –Totale ytelse av barrierene må også modelleres: Pålitelighet/tilgjengelighet Funksjonalitet Robusthet –Alle barrierer modelleres i prinsippet for de viktigste risikomomenter –Eventuelle begrensninger må avklares i forprosjektet


Laste ned ppt "JEVpres180320031 © Preventor AS Olje og Gass seminar 3-4 april 2003 HMS Petroleum - Kompetanseprosjekt Jan Erik Vinnem, Preventor/HiS Operasjonell risikoanalyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google