Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NETTVERKSAMLING 2007 Trener I Svømmeopplæring Dommerinstruktører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NETTVERKSAMLING 2007 Trener I Svømmeopplæring Dommerinstruktører."— Utskrift av presentasjonen:

1 NETTVERKSAMLING 2007 Trener I Svømmeopplæring Dommerinstruktører

2  AKTIVITET BLANT NETTVERKET  RAPPORTERING  WWW.IDRETTSKURS.NO WWW.IDRETTSKURS.NO  SPORTSADMIN  www.medley.no www.medley.no  SPØRREUNDERSØKELSEN  KLUBBVEILEDERE  COACHING

3 AKTIVITET 01.09.06 – 01.09.07 BEGYNNERINSTRUKTØR VIDEREGÅENDE INSTRUKTØR UNGDOMSTRENER

4 RAPPORTERING  Registrering på www.idrettskurs.no ogwww.idrettskurs.no rapportering via www.svomming.no stemmerwww.svomming.no noenlunde overens.

5 KRETSVIS OVERSIKT

6 Antall deltakere

7 STATISTIKK 2000 - 2007

8 Begynneropplæring/Begynnerinstruktør Begynte med Begynnerinstruktør høsten 2004

9 Videregående opplæring/ Videregående instruktør Begynte med Videregående instruktør høsten 2004

10 Begynnende trening/ Ungdomstrener Begynte med Ungdomstrener høsten 2004

11 Andre rapporterte tiltak  Oppdatering ”gamle” instruktører  Instruktørkurs Færøyene  Lærerkurs oOslo – ”Idrettsglede i skolen” oKristiansand oStavanger

12 AKTIVITET 01.09.06 – 01.09.07 KRETSDOMMERKURS FORBUNDSDOMMERKURS

13 KRETSVIS OVERSIKT

14 Totalt antall deltakere dommerkurs

15 www.idrettskurs.no

16 Bruken av Idrettskurs.no  Alle kurs skal registreres på www.idrettskurs.no. Dette er arrangørs ansvar.www.idrettskurs.no  Viktig at dere dobbeltsjekker med arrangør at dette er gjort og evt. bistår  Et fellesidrettslig system – vi følger opp NIF  Klubbsupport

17  For å holde oversikt over hvem i nettverket som er aktive er det viktig for NSF at dere rapporterer til oss via www.svomming.no når dere har holdt kurs.www.svomming.no Pr. i dag kan ikke vi se hvem som har vært kurslærer ut fra Idrettskurs.no

18  Når kurs er satt til status ”Ferdigstilt” kan vi nå gå inn i NAIS og hente ut deltakerliste.  Istedenfor å send inn deltakerliste kan DI sende en mail til brit@svomming.no der de oppgir prosjektnr. når kurset er ferdigstilt.brit@svomming.no

19 REGISTRERING AV KURS GJENNOMGÅENDE FEIL:  Velg riktig ”Svømming” som gren Svømming ligger også idrett for funksjonshemmede Pass på at ”S” en er helt ut i margen  Kategori Benytt samme kategori som kurset er registrert under

20  Ferdigstille kursene Mange gamle kurs står fortsatt som Planlagt, Publisert etter Avholdt  Bruk kursnavn som tittel på kurs Lettere for potensielle deltakere å se hvilke kurs det egentlig er som er publisert

21 www.medley.no  Oversikt over alle autoriserte dommere ligger nå på www.svomming.nowww.svomming.no  Kontaktinformasjon finnes også her.  Målet er at dommere legges inn som del av stevnerapport, slik at dommere ikke trenger ”det gule kortet”.

22 Sports-admin

23 Spørreundersøkelse 2006 Hvilke ønsker og behov har NSFs medlemsklubber?  For å kunne tilby gode nok utdanningstiltak, og møte klubbene med riktig kompetanse må man vite hva klubbene ønsker og har behov for.  Små klubber: aktivitetstall under 200  Mellomstore: aktivitetstall mellom 200 og 500  Store klubber: aktivitetstall over 500

24 Resultater  Organisasjon: Både små og mellomstore klubber har behov for mer informasjon om Idrettsbutikken, økonomiske støtteordninger, idrettsrådets rolle og antidopingarbeidet.  Trenerkompetanse: Det er et stort behov for kompetanseheving på trenersiden. Dette behovet er noe større i de små klubbene.  Lederkompetanse: Behov for tiltak som kan rekruttere flere ungdommer til styrer og utvalg. Stort behov for lederutvikling i klubb.

25 oAktivitetstilbudet: Hos de små klubbene er det behov for mer informasjon om Norges Svømmeskole (svømmeopplæring). De aller fleste har behov for informasjon og kompetanse rundt opplæring/trening av funksjonshemmede. oArrangement: De aller fleste sliter med rekruttering av dommere. I tillegg er det behov for bedre rutiner for stevnearrangement. oAnlegg: De aller færreste kjenner til anleggsutvalget. De aller fleste er usikre på innholdet i dokumentene ”Anleggsplan”, ”Strategidokument” og ”Spesifikasjoner for svømmehaller”. De små og mellomstore klubbene er usikre på hvordan de kan påvirke tilgangen til bassengtid.

26 NSFs misjonærer i det vannstrakte land oNSF har nå 10 Klubbveiledere oKlubbveilederne har kompetanse innenfor f.eks. klubbledelse, organisering av svømmekurs, trening av barn/unge/elite, mosjonstiltak, ungdomsfrafall osv oKlubber som ønsker besøk av en Klubbveileder vil kunne bestille dette hos NSF. Vanne og gjødsle

27 Klubbutvikling med omsorg  1. klubbesøket med omsorg (Klubbveileder) oSamtale, idemyldring, konkretisering av utviklingsområder  Hva kan NSF hjelpe klubben med? (Kurslærere) oOrganisasjonsutvikling oTrenerutvikling oLederutvikling - Idrett og ledelse 1-4 oAnlegg oAktivitetsutvikling oArrangementsutvikling/dommerutdanning  Deretter; Oppfølgingsmøte med omsorg (Klubbveileder) oHvilken bistand har dere nå behov for? Illustrasjon: Tor-Anders Hanssen

28 Hjelp! NSF kontor Klubbveilederen – vanne og gjødsle klubbene Finne løsninger sammen Avdekke behov for utdanning Kurslærere innen: -Dommerkurs -Instruktørkurs -Trenerkurs -Idrett og Ledelse 1-4 Illustrasjoner: Tor-Anders Hanssen og Tore de Faveri

29 Coaching av kurslærere  Øke kvaliteten på kurslærerkorpset  Inspirerer kurslærere  3 kurslærere starter i høst på Coaching og Ledelse  2 kurslærere har deltatt tidligere


Laste ned ppt "NETTVERKSAMLING 2007 Trener I Svømmeopplæring Dommerinstruktører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google