Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Av Høyskolelektor Nina Ronæs Handelshøyskolen BI November 2009 Nina Ronæs © BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Av Høyskolelektor Nina Ronæs Handelshøyskolen BI November 2009 Nina Ronæs © BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Av Høyskolelektor Nina Ronæs Handelshøyskolen BI November 2009 Nina Ronæs © BI

2 2 Innovasjon…?

3 3

4 4 Har vi bruk for denne lenger?

5 5 Innovasjon…?

6 6 Er dette en innovasjon…?

7 7 EASI-GRIP En produsent av kjøkkenredskap fant gjennom en markedsundersøkelse at eldre mennesker hadde store problemer fordi håndtakene ikke var tilpasset deres fysikk. Produsenten lanserte merkevaren Easi-Grip. Lanseringen ble en stor suksess!

8 8 URTESAKS Klipp opp friske eller tørkede urter hurtig og effektivt med denne hendige saksen. Den har hele fem blader slik at du kan klippe hele 1,5 cm bredde i hvert klipp. Gress­løk, karse, timian og andre godsaker deles opp i en fei!

9 9 CHAMPAGNEGLASS Flotte champagneglass med lekker rød stett setter en ekstra spiss på den romantiske middagen... Glassene står i en elegant vase som også er flott som blomstervase. Laget av høyverdig klarglass. Perfekt til en romantisk middag!

10 10 MOPPETØFLER Skinnende rene gulv mens du går rundt i huset! Bare ta på deg tøflene og du kan enkelt samle opp støv og skitt når du «danser» fra rom til rom!

11 11 Hva er markedsføring? Kunder Konkurrenter Produkter Priser Salg Påvirkning Reklame Markedsinformasjon Distribusjon Tilgjengelighet Tjenester TJENE PENGER! Behov Fortjeneste m.m. Nina Ronæs © BI Lønnsomhet igjennom fornøyde kunder!

12 12 Markedsplanlegging SEGMENTERINGKJØPSADFERD Hvem er målgruppen? Segm.variabler: Geografiske Demografiske Psykografiske Adferd 1.2.3. Adferdsanalyse: PRODUKT MARKETING-MIX PRIS PLASS PÅVIRKNING Alt som er analysert og planlagt må nå gjennom- føres! Implement- eringsfasen! DRIFT! Kontroller at alt som er planlagt blir gj.ført! Har vi jobbet riktig i De ulike fasene? = KONT- ROLL! HUSK: kontroller kontinuerlig! PERSONALET Hva kjøper de? Hvorfor? Når? Hvor? Behov & ønsker må kartlegges! SWOT Situasjons- analyse: Strengths Weaknesses Opportunities Threats ANALYSE PLANLEGGING KONT- ROLL GJENNOM- FØRING - Markedsundersøkelser - Marketing-mix må tilpasses målgruppens behov! + Nina Ronæs © BI IDE !

13 13 Situasjonsananalyse: SWOT Analysen består av eksterne og interne arbeidsbetingelser (se nedenfor) INTERNE (sterke & svake sider)  Personalressurser  Økonomiske  Produkter/sortiment  Produksjon/teknologi  Markedsføring  Andre faktorer EKSTERNE (muligheter & trusler)  Kjøpere (hvilke er attraktive/lønnsomme?)  Konkurrenter  Økonomiske  Politiske/juridiske  Distributører  Teknologi  Kultur  Naturressurser  Andre faktorer NÅTID FREMTID Nina Ronæs © BI Analysen sammenfattes alltid i en SWOT (se neste side)

14 14 S T O W Strength Weak- nesses Nåtid (interne) Fremtid (eksterne) En oversikt over de ”viktigste” faktorene sammenfattes i en SWOT: kun et verktøy Oppor- tunities Threaths Nina Ronæs © BI S = Strenght W = Weaknesses O = Opportunities T = Threaths

15 15 S T O W Strength Weak- nesses Nåtid (interne) Fremtid (eksterne) OPPGAVE: sett opp en SWOT for.… Oppor- tunities Threaths Nina Ronæs © BI

16 16 En god situasjonsanalyse forutsetter Nina Ronæs © BI informasjon om: markedet (hvem er kunden) målgruppens behov trender konkurrentene og deres produkter økonomien m.m.

17 17 Hvem skal være vår målgruppe? Spr: Kan vi henvende oss til ALLE? Svar: Nei! Spr: Hvorfor ikke? Svar: Fordi vi alle har ulike behov! Spr: Hva gjør vi da? Svar: Segmenterer! Nina Ronæs © BI

18 18 Hva er segmentering? Betyr å splitte markedet opp i delmarkeder som hver for seg har visse innbyrdes fellestrekk (homogenitet). Det viktigste er at de har samme behov. Nina Ronæs © BI Her har vi hele markedet:

19 19 HETROGENITET Gruppene er ulike ved at de har ulik farge HOMOGENITET Rød er lik ved at de har samme farge Her blir markedet splittet opp i mindre grupper hvor hver gruppe har like behov… Nina Ronæs © BI

20 20 Eksempel: UNGDOM Hele markedet Nina Ronæs © BI

21 21 For å tilfredsstille kundene våre! Hvorfor segmentere? MÅLGRUPPE MÅLGRUPPENS BEHOV Vi ønsker oss … TILPASSE: Produktet Prisen Påvirkning Plassen + Personalet Nina Ronæs © BI Jippi!

22 22 Hvordan segmentere: Segmenteringsvariabler DEMOGRAFISKE Kjønn Alder Sivil status Familiestørrelse Livssyklus Utdanning Inntekt Religion Rase Nasjonalitet Sosial klasse GEOGRAFISKE Land Region Fylke Kommune By Klima Befolkningstetthet Natur PSYKOGRAFISK Livsstil Personlighet Verdier Mye bruk Lett tilgjengelig data Enkelt å måle Lite personlig data Men,- sier lite om forbrukerens adferd Personlig data. Vanskelig å innhente Vanskelig å måle Sier mer om kundens adferd Mye brukt i reklame- sammenheng ADFERD Beslutningsroller Adferdsmessige- variabler Kundene deles inn i grupper på basis av sine kunnskaper om, holdninger til, bruk av og respons på et produkt. Enkelt å måle Lett tilgjengelig data Billig Mye brukt i B2B Teknologien påvirker Nina Ronæs © BI

23 23 Kundebehov Hvilke behov og ønsker har målgruppen? Når, hvor, hvordan og hvorfor kjøper de? Her må vi foreta markedsundersøkelser. Vi ønsker oss … Nina Ronæs © BI

24 24 Selvrealisering Trygghet Sosiale behov Statusbehov Fysiologiske behov Maslow`s behovshierarki Nina Ronæs © BI

25 25 Hvordan gjøre kunden tilfreds? Svar: tilpasse markedsføringsaktivitetene slik at kunden ønsker å kjøpe vårt produkt Markedsføringsverktøy Produkt Pris Plass Påvirking People Marketing-mix Nina Ronæs © BI

26 26 Marketing-mix Marketing-mix (de 4 p`er) er virkemidler som bedriften benytter i sitt markedsføringsarbeid. Marketing-mix MÅ tilpasses hver enkelt målgruppe. Det betyr at marketing-mix varierer ut i fra hvilken målgruppe vi henvender oss til. Hvis vi ikke tilpasser, vil ikke målgruppen kjøpe av oss, og vi får ingen fortjeneste. Vi må derfor hele tiden fokusere på hva målgruppen ønsker. Fordi målgruppens ønsker og behov stadig endrer seg, må vi også endre vår marketing-mix (f.eks justere prisen, annonsere mer, forbedre produktet, gjøre produktet tilgjengelig på andre utsalgssteder, osv.) I tillegg må vi ikke glemme at vi har konkurrenter som prøver å ”ta oss” og kapre kundene fra oss. Vi må derfor hele tiden foreta undersøkelser for å få kartlagt hva kunden ønsker og hva konkurrentene tenker og gjør. Nina Ronæs © BI

27 27 Hva må vi huske på i planleggingen av marketing-mix? PRODUKT: hva slags produkt/tjeneste skal vi selge? dekker produktet kundens behov? produktutvikling (se neste foil) hvordan skille oss ut fra konkurrentenes produkter? m.m. PLASS: Hvordan gjøre produktet tilgjengelig for kunden? Hvor mange utsalgskanaler ønsker vi å benytte? Hvor handler kunden? m.m. PRIS: Prisen må dekke kostnadene. Kundene må være villige til å betale den prisen vi har satt. Ikke glem å overvåke konkurrentenes prising PÅVIRKNING: Hvordan skal vi gjøre produktet kjent for kunden? Hvordan kommunisere med kunden? Hvordan ”nå” kunden? m.m. Marketing-mix må tilpasses målgruppens behov ! Nina Ronæs © BI

28 28 Produktutvikling Ide- utvikling Er det bryet verdt å satse på denne ideen? Idè- vurdering Er produkt- ideen forenelig med bedriftens mål, strategier og ressurser? Idèutvikling og testing Kan vi komme opp med gode ideèr til et produkt kundene sier de vil prøve? Utvikling av markeds- strategi Kan vi finne en kostnads- effetiv mf- vi har råd til? Økonomisk analyse Vil dette produktet imøtekomme våre krav til fortjeneste? Produkt- utvikling Har vi ut- viklet et produkt som holder mål teknisk og øko.? Markeds- testing Har produkt- salget nådd de målene som ble satt? Produkt- lansering Svarer salget til for- vent- ningene? 1.2.3.4.5.6.7.8. F O R K A S T Bør vi sende ideen tilbake til produkt- utvikling? Hjelper det å justere p.eller mf- planene? Legge fremtids- planer! Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nina Ronæs © BI

29 29 ReklameSPEvents/PRPersonlig salg begivenheter Annonsering i trykteUtstillingerSportPressemeldinger/Salgspresentasjoner og trådløse mediaMesserUnderholdningkonferanserSalgsmøter Ytre og indreDemonstrasjonerFestivalerSeminarerTelemarkedsføring emballasjeInnbyttetilbudKunstForedragPrøver Postal reklameUnderholdningBedriftsturerÅrsmeldingerIncentiver KatalogerSpillFirma-museumSponsingMesser og utstillinger KinoreklameKonkurranserGate-aktiviteterLokalt engeasjementm.m. BrosjyrerPremier & gaverVeldedighet Plakater og foldereVareprøverMiljøengasjement OppslagstavlerPrisavslagLobbyvirksomhetDM AnnonsesærtrykkFinansieringshjelpBedriftsavisDirekte reklame Plakater på salgsstedetTrafikkreklameKatalogsalg Audiovisuelle materialeTelemarketing Symboler og logoerInteraktiv mf via: DVD/Videointernet, TV, mobiler Oversikt over kommunikasjonsvirkemidlene som markedsføreren kan benytte seg av Nina Ronæs © BI

30 30 MÅLGRUPPE MÅLGRUPPENS BEHOV Vi ønsker oss … TILPASNING AV: Produktet Prisen Påvirkning Plassen + Personalet SITUASJONS- ANALYSE SWOTSWOT OPPSUMMERING OG,- lykke til! Nina Ronæs © BI


Laste ned ppt "1 Av Høyskolelektor Nina Ronæs Handelshøyskolen BI November 2009 Nina Ronæs © BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google