Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handelshøyskolen ved UiA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handelshøyskolen ved UiA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handelshøyskolen ved UiA
Campus Kristiansand og Campus Grimstad Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ble fra januar 2014 delt i to fakultet, Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA.

2 = Handelshøyskolen ved UiA
Fra 1. januar 2014 Handelshøyskolen i Kristiansand/ Institutt for økonomi + Institutt for arbeidsliv og innovasjon i Grimstad = Handelshøyskolen ved UiA Ca studenter Ca. 75 ansatte Landets tredje største handelshøyskole HH har rundt 75 vitenskapelig ansatte og er den fremste forskningsinstitusjonen innenfor sine fagområder på Sørlandet.

3 Hvorfor handelshøyskole?
Internasjonalt: Business Schools Nasjonal trend innenfor økonomiutdanningene Akkreditering Nasjonalt brukes nå navnet Handelshøyskole på alle institusjonene som tilbyr siviløkonomutdanningen Internasjonal brukes navnet Business Schools – både for institusjoner innenfor og utenfor universitetene HH ved UiA er den eneste handelshøyskolen i Norge som utdanner både siviløkonomer og sivilingeniører. HH ved UiA har det faglige ansvaret for toårig master i industriell økonomi og teknologiledelse selv om dette studiet (teknisk sett) er sortert under Fakultet for teknologi og realfag.

4 Noen fakta om Handelshøyskolen ved UiA
Bachelor i markedsføring og ledelse er ny i vår portefølje, første opptak var høsten 2013 Har gitt siviløkonomutdanning i mer enn 20 år Mange gode muligheter for utveksling Mange av programmene har egen linjeforening. Mercurius (sivøk) er den største og eldste av disse. Bachelorprogrammet i rettsvitenskap følger samme studiemodell som UiB med Problembasert læring som pedagogisk plattform. Executive Master of Business Administration Betalingsstudium som tilbys via EVU

5 Studieprogram i Kristiansand
Økonomi og administrasjon, bachelor Økonomi og administrasjon – siviløkonom, 5-årig masterprogram Økonomi og administrasjon – siviløkonom, 2-årig masterprogram International Management, PhD-program Markedsføring og ledelse, bachelor Rettsvitenskap, bachelor Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor Knut Dagfinn Finstad, fikk toppkarakterer på mastervitnemålet i 2012. Han skrev masteroppgave om risikospredning på Oslo Børs. Jobber nå som transaksjonsrådgiver i Ernst & Young i Oslo. Toppkarakterer: 32 av 33 mulige A-er på vitnemålet! (Fikk B på det ene emnet.)

6 Studieprogram i Grimstad
HR og organisasjonsutvikling, årsstudium Økonomi og administrasjon, bachelor Innovasjon og kunnskapsutvikling, master Industriell økonomi og teknologiledelse, master Master i industriell økonomi og teknologiledelse eies av fakultet for teknologi og realfag, Handelshøyskolen har det faglige ansvar for programmet

7 Bachelor i økonomi og administrasjon Kristiansand og Grimstad Samme studieplan ulike søkerkoder i Samordna opptak og ulike poenggrenser De to første årene av bachelor økonomi og administrasjon undervises både i Kristiansand og Grimstad, på 3- året har Grimstad HR-studiet, de resterende breddene undervises i Kristiansand (økonomisk styring, strategi og ledelse, markedsføring, og regnskap for regnskapsførere)

8 Økonomi og administrasjon, bachelor
Nesten alle virksomheter behøver ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse. Regnskap og controlling, økonomiske analyser og utredninger, markedsføring, salg og kunderelasjoner, innkjøp og logistikkfunksjoner samt personaladministrasjon. Med regnskap for regnskapsførere som bredde vil du oppfylle utdanningskravet for å kunne søke godkjenning som autorisert regnskapsfører. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet. Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) ved UiA i tillegg til tilsvarende masterutdanninger i Norge og i utlandet.

9 To veier til mastergrad og siviløkonomtittel
Opptak til 5-årig master program (Samordna opptak) Opptak til 2-årig masterprogram etter fullført bachelorprogram (Lokalt opptak) MERK: Spesielle krav i matematikk for opptak til det 5-årige løpet: R1/[S1 + S2], mens det kun kreves generell studiekompetanse for opptak til bachelor

10 Økonomi og administrasjon 5-årig masterprogram = bachelor + master Med opptak til 5-årig masterprogram behøver du ikke søke opptak til de to siste årene.

11 Økonomi og administrasjon, master
Spesialisering i finans, økonomisk styring eller internasjonal ledelse + MMR– høst 16? Mange og gode utvekslingsavtaler Det er svært lav arbeidsledighet blant nyutdannede siviløkonomer, det er derfor et trygt utdanningsvalg. Jobber i det private næringsliv, som innenfor bank, forsikring, revisjon og konsulentvirksomhet. Jobber i offentlig forvaltning, som departementer, universiteter og høyskoler eller i ideelle organisasjoner. Varierte arbeidsoppgaver – alt fra økonomistyring, regnskap og finans, til strategi, ledelse og merkevarebygging. Studentene velger mellom tre spesialiseringer Finansiell økonomi, Økonomisk styring og prosjektledelse, International Management and Strategy (undervises i sin helhet på engelsk) Gir grunnlag til å søke om opptak på PhD International Management

12 MRR - Master i revisjon Hvorfor MRR? Etterspørres av bransjen. Kun to tilbydere i dag. Planlegges som et eget program og e spesialisering i master i økonomi og administrasjon Oppfyller utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor Kompetanse som er etterspurt i mange bransjer i alle deler av landet.

13 InternationalManagement
Oversikt økonomistudiene Ph.d. InternationalManagement Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling Master Toårig øk. adm.- siviløkonom Femårig master øk. adm.- siviløkonom Bachelor Øk. adm. Kristiansand Øk. adm. Grimstad

14 Markedsføring og ledelse, bachelor
Nytt program høsten 2013 Gode søkertall 2014 – høy poenggrense (45.6/43.8) For deg som vil jobbe med markedsføring, salg, merkevareledelse, reklame, PR, markedsanalyse og/eller ønsker å lede markeds- og salgsavdelinger. Du lærer hva kundene er opptatt av, og hvordan du kan synliggjøre virksomhetens produkter og kompetanse i markedet. Godt utgangspunkt for å starte egen virksomhet. OBS! Dersom du ønsker å gå videre på master i økonomi og administrasjon må du ta bachelor i økonomi og administrasjon med bredde i markedsføring

15 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor
Produktutvikling og markedsføring innenfor reiselivs- og opplevelsesnæringene Utveksling til f. eks Australia, Hawaii og Spania Kvalifiserer til arbeid i virksomheter som utvikler og driver reiselivsattraksjoner, i organisasjoner som bidrar til koordinering og markedsføring av reiselivstilbud, og i offentlig planlegging og tilrettelegging av næringsutvikling rundt reiseliv. Kan danne grunnlag for å etablere egen virksomhet, for eksempel som hotellentreprenør, turistguide, eller festival-, event- og reisearrangør. Ikke en utdanning for tradisjonelle stillinger på reisebyrå eller turoperatører Fullført bachelorprogram gjør deg kvalifisert til å søke om opptak på ulike masterprogram i reiseliv. Det gjør deg også kvalifisert til å søke om opptak til master i Music Management, master i innovasjon og kunnskapsutvikling og master i statsvitenskap og ledelse ved UiA.

16 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor
Studentene kan søke på stillingen «Trainee reiseliv» Susanne har vært engasjert som trainee hos Innovasjon Kvinesdal, og har jobbet med å utvikle Utsikten området som besøksattraksjon. Utsikten i denne sammenheng består av Utsikten kunstsenter, Utsikten hotell og Usikten golf. Hun har hatt et særlig fokus på å utvikle en såkalt "kortreist kulturmeny". Dette er et nytt konsept som kan bidra til å utvikle hele området i et besøksperspektiv. vaf.no UiA og Vest-Agder fylkeskommune har i fellesskap opprettet en bedriftsstipendiatordning (2 stillinger, 100 % i 12 måneder) tilknyttet Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram. I første omgang søkes det etter bedrifter med relevante utviklingsprosjekt. Når prosjekter/bedrifter er plukket ut vil studenter ved studiet få mulighet til å søke på stipendiatstillingene. Arena Usus er et klyngenettverk for bedrifter innen reiseliv, opplevelse- og kulturnæringen på Sørlandet. Helga Sandes (turistkontoret for Lindesnesregionen og tidligere trainee på Lindesnes fyr), Susanne D. Seljåsen og Hege Berven. Hege har nylig startetopp i nytt trainee prosjekt, Opplev Marnardal

17 Rettsvitenskap, bachelor
Stillinger i privat næringsliv: industri, reiseliv, bank og forsikring Stillinger i lokal og sentralforvaltning: kommune eller fylkeskommune, Skatteetaten, NAV, vei- og samferdselsforvaltning, og politi og domstol Til både bruker/kunderettede og bedriftsinterne oppgaver For å bli advokat, dommer eller politijurist må du ta master i rettsvitenskap Bachelor fra UiA gir fritak fra de tre første årene i femårig master i rettsvitenskap i Bergen og Oslo (forutsetter opptak med grunnlag i karakterene fra videregående + tilleggspoeng) Gir grunnlag for opptak til 2-årig master i Bergen (midlertidig opprettet og avgjøres ikke før senere hvorvidt videreføres). UiA fikk høsten 14 tildelt 7 plasser og karaktersnittet ble 3,13

18 HR og organisasjonsutvikling, årsstudium
Både private bedrifter og offentlige virksomheter trenger personer som kan arbeide med personalledelse eller HR (human resources). Aktuelt for de som har mange år i arbeidslivet de som tar bredden som del av sin bachelorgrad ved UiA (f.eks. som bredde i bachelor i kommunikasjon, eller økonomi og administrasjon) Studiet har en regional/lokal forankring i og med at studentene koples til en virksomhet i tillegg til at praksis inngår emne om ‘coaching’. Opptakskrav: Toårig økonomisk-administrativ utdanning eller annen relevant høyere utdanning av tilsvarende omfang, eller ett år høyere ut- danning og tre års relevant praksis.

19 Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med å fremme innovasjonsaktivitet i samfunnet, samt utvikle samhandling mellom offentlige og private aktører. Kandidatene vil også ha relevant kunnskap for å arbeide med innovasjons- og læreprosesser i større organisasjoner. Opptakskrav: - Bachelor grad (180stp) eller - 2-årig integrert studium eller fordypning på 80stp i ledelses eller samfunnsfag. - krav til samfunnsvitenskapelig metode - karakterkrav på C eller bedre.

20 Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram
"Innovasjon er et bredt begrep som det kan være vanskelig å definere og gjennomføre uten den nødvendig kunnskapen. Her lærer vi å tilrettelegge for optimal utnyttelse av kompetanse og nytenkning, og mulighetene for jobb i ulike næringer er mange." Jørgen Soot Kristiansen, masterstudent "Et dagsaktuelt studie som sikrer en unik kompetanse! Det var først etter at jeg begynte på masteren jeg forstod hvor komplekst og spennende innovasjonsbegrepet egentlig er, og hvor viktig det er å stimulere innovasjonsaktiviteter. Spesielt med tanke på at man i dag opererer i et marked hvor livssyklusen på produkter og tjenester blir kortere, og den globale konkurranseintensiteten er økende.« Kine Storbukås, masterstudent

21 FAQ på utdanningsmesser
Hvor mange plasser, og hva var poenggrensen ved opptak høsten 2014? Kan en avslutte femårig master i økonomi og administrasjon etter tre å og få vitnemål for bachelor? Er det undervisning på engelsk? Hvordan kan en komme seg videre fra bachelor i rettsvitenskap ved UiA til master i rettsvitenskap i Oslo eller Bergen? Hvor kan jeg jobbe hvis jeg tar bachelor i opplevelsesbasert reiseliv? Må en ha R1 matematikk (S1+S2) for å ta bachelor i økonomi og administrasjon? Hvor kan jeg dra på utveksling? Kan må få jobb med en bachelor i rettsvitenskap? Egen oversikt fra Opptakskontoret Ja Emnene som har engelske emnenavn Søke opptak til femårig program gjennom Samordna opptak. Ved opptak etter fullført bachelor er en garantert innpass av de tre første årene. I virksomheter som utvikler og driver reiselivsattraksjoner (Dyreparken, Color Line, hoteller) i organisasjoner som bidrar til koordinering og markedsføring av reiselivstilbud (Visit Sørlandet AS, Arena USUS), og i offentlig planlegging og tilrettelegging av næringsutvikling rundt reiseliv (kommune eller fylke) – det kan også gi deg grunnlag til å etablere din egen virksomhet Det er en fordel, men ikke et krav. Gå inn på uia.no/student/utveksling for oversikt over utvekslingsinstitusjonene vi har avtale med Det er stor sannsynlighet for at du kan! Alle deler av samfunnet blir i stadig større utstrekning regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak – dette fører til et større behov for ansatte med juridisk kompetanse, både i det private næringsliv og i offentlig sektor.

22 Hvorfor velge studier ved UiA
Gode studietilbud Godt tilrettelagt for utveksling i programmet Mange og gode samarbeidspartnere i utlandet Er på vei til å bli en akkreditert Handelshøyskole Aktive og dyktige linjeforeninger Gode jobbmuligheter etter endt studie Studiebarometeret Bachelor i rettsvitenskap Kandidatundersøkelsen Industriell økonomi og teknologiledelse Studiebarometeret: Studentundersøkelse og nettportal. Opprettet i 2013 av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Bachelor i rettsvitenskap ved UiA scoret i 2013 bedre enn både Bergen og Oslo på "Faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende" Kandidatundersøkelsen: Studentundersøkelse på UiA. Master i industriell økonomi og teknologiledelse var det programmet som scoret høyest av alle programmene ved UiA.

23 STUDIUM KONTAKTPERSON
Grimstad HR og organisasjonsutvikling, årsstudium Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Jorunn Våle Tel Kristiansand Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram Rettsvitenskap, bachelorprogram Markedsføring og ledelse, bachelorprogram Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 2-årig masterprogram 5-årig masterprogram International Management, PhD Programme Executive Master of Business Administration (MBA) Anne Line Omsland Tel Gro Anita Homme Tel Nertila Stringa Tel Industriell økonomi og teknologiledelse eies av Fakultet for teknologi og realfag, studieansvaret tilhører Handelshøyskolen Executive Master of Business Administration (MBA) har studieavgift og administreres av fakultetets EVU-enhet

24 Hvem er de? Har de noe felles?

25 QUIS https://play.kahoot.it/#/?quizId=04e19dc9-c e-89b6-d6c Handelshøyskolen ved UiA


Laste ned ppt "Handelshøyskolen ved UiA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google