Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handelshøyskolen ved UiA Campus Kristiansand og Campus Grimstad 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handelshøyskolen ved UiA Campus Kristiansand og Campus Grimstad 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handelshøyskolen ved UiA Campus Kristiansand og Campus Grimstad 1

2 Fra 1. januar 2014 Handelshøyskolen i Kristiansand/ Institutt for økonomi + Institutt for arbeidsliv og innovasjon i Grimstad = Handelshøyskolen ved UiA Ca. 1700 studenter Ca. 75 ansatte Landets tredje største handelshøyskole 2

3 Hvorfor handelshøyskole? Internasjonalt: Business Schools Nasjonal trend innenfor økonomiutdanningene Akkreditering 3

4 Noen fakta om Handelshøyskolen ved UiA Bachelor i markedsføring og ledelse er ny i vår portefølje, første opptak var høsten 2013 Har gitt siviløkonomutdanning i mer enn 20 år Mange gode muligheter for utveksling Mange av programmene har egen linjeforening. Mercurius (sivøk) er den største og eldste av disse. Bachelorprogrammet i rettsvitenskap følger samme studiemodell som UiB med Problembasert læring som pedagogisk plattform. Executive Master of Business Administration Betalingsstudium som tilbys via EVU 4

5 Studieprogram i Kristiansand Økonomi og administrasjon, bachelor Økonomi og administrasjon – siviløkonom, 5-årig masterprogram Økonomi og administrasjon – siviløkonom, 2-årig masterprogram International Management, PhD-program Markedsføring og ledelse, bachelor Rettsvitenskap, bachelor Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor 5 Knut Dagfinn Finstad, fikk toppkarakterer på mastervitnemålet i 2012. Han skrev masteroppgave om risikospredning på Oslo Børs. Jobber nå som transaksjonsrådgiver i Ernst & Young i Oslo.

6 Studieprogram i Grimstad HR og organisasjonsutvikling, årsstudium Økonomi og administrasjon, bachelor Innovasjon og kunnskapsutvikling, master Industriell økonomi og teknologiledelse, master 6

7 Bachelor i økonomi og administrasjon Kristiansand og Grimstad Samme studieplan ulike søkerkoder i Samordna opptak og ulike poenggrenser 7

8 Økonomi og administrasjon, bachelor Nesten alle virksomheter behøver ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse. Regnskap og controlling, økonomiske analyser og utredninger, markedsføring, salg og kunderelasjoner, innkjøp og logistikkfunksjoner samt personaladministrasjon. Med regnskap for regnskapsførere som bredde vil du oppfylle utdanningskravet for å kunne søke godkjenning som autorisert regnskapsfører. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet. Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) ved UiA i tillegg til tilsvarende masterutdanninger i Norge og i utlandet. 8

9 To veier til mastergrad og siviløkonomtittel Opptak til 5-årig master program (Samordna opptak) Opptak til 2-årig masterprogram etter fullført bachelorprogram (Lokalt opptak) MERK: Spesielle krav i matematikk for opptak til det 5- årige løpet: R1/[S1 + S2], mens det kun kreves generell studiekompetanse for opptak til bachelor 9

10 Økonomi og administrasjon 5-årig masterprogram = bachelor + master Med opptak til 5-årig masterprogram behøver du ikke søke opptak til de to siste årene. 10

11 Økonomi og administrasjon, master Spesialisering i finans, økonomisk styring eller internasjonal ledelse + MMR– høst 16? Mange og gode utvekslingsavtaler Det er svært lav arbeidsledighet blant nyutdannede siviløkonomer, det er derfor et trygt utdanningsvalg. Jobber i det private næringsliv, som innenfor bank, forsikring, revisjon og konsulentvirksomhet. Jobber i offentlig forvaltning, som departementer, universiteter og høyskoler eller i ideelle organisasjoner. Varierte arbeidsoppgaver – alt fra økonomistyring, regnskap og finans, til strategi, ledelse og merkevarebygging. 11

12 MRR - Master i revisjon Hvorfor MRR? Etterspørres av bransjen. Kun to tilbydere i dag. Planlegges som et eget program og e spesialisering i master i økonomi og administrasjon Oppfyller utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor 12

13 13 Ph.d. Master Bachelor Oversikt økonomistudiene International Management Toårig øk. adm.- siviløkonom Øk. adm. Kristiansand Øk. adm. Grimstad Femårig master øk. adm.- siviløkonom Master i Innovasjon og kunnskapsut vikling

14 Markedsføring og ledelse, bachelor Nytt program høsten 2013 Gode søkertall 2014 – høy poenggrense (45.6/43.8) For deg som vil jobbe med markedsføring, salg, merkevareledelse, reklame, PR, markedsanalyse og/eller ønsker å lede markeds- og salgsavdelinger. Du lærer hva kundene er opptatt av, og hvordan du kan synliggjøre virksomhetens produkter og kompetanse i markedet. Godt utgangspunkt for å starte egen virksomhet. OBS! Dersom du ønsker å gå videre på master i økonomi og administrasjon må du ta bachelor i økonomi og administrasjon med bredde i markedsføring 14

15 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor Produktutvikling og markedsføring innenfor reiselivs- og opplevelsesnæringene Utveksling til f. eks Australia, Hawaii og Spania Kvalifiserer til arbeid i virksomheter som utvikler og driver reiselivsattraksjoner, i organisasjoner som bidrar til koordinering og markedsføring av reiselivstilbud, og i offentlig planlegging og tilrettelegging av næringsutvikling rundt reiseliv. Kan danne grunnlag for å etablere egen virksomhet, for eksempel som hotellentreprenør, turistguide, eller festival-, event- og reisearrangør. 15

16 Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor Susanne har vært engasjert som trainee hos Innovasjon Kvinesdal, og har jobbet med å utvikle Utsikten området som besøksattraksjon. Utsikten i denne sammenheng består av Utsikten kunstsenter, Utsikten hotell og Usikten golf. Hun har hatt et særlig fokus på å utvikle en såkalt "kortreist kulturmeny". Dette er et nytt konsept som kan bidra til å utvikle hele området i et besøksperspektiv. vaf.no Helga Sandes (turistkontoret for Lindesnesregionen og tidligere trainee på Lindesnes fyr), Susanne D. Seljåsen og Hege Berven. Hege har nylig startetopp i nytt trainee prosjekt, Opplev Marnardal Studentene kan søke på stillingen «Trainee reiseliv»

17 Rettsvitenskap, bachelor Stillinger i privat næringsliv: industri, reiseliv, bank og forsikring Stillinger i lokal og sentralforvaltning: kommune eller fylkeskommune, Skatteetaten, NAV, vei- og samferdselsforvaltning, og politi og domstol Til både bruker/kunderettede og bedriftsinterne oppgaver For å bli advokat, dommer eller politijurist må du ta master i rettsvitenskap Bachelor fra UiA gir fritak fra de tre første årene i femårig master i rettsvitenskap i Bergen og Oslo (forutsetter opptak med grunnlag i karakterene fra videregående + tilleggspoeng) Gir grunnlag for opptak til 2-årig master i Bergen (midlertidig opprettet og avgjøres ikke før senere hvorvidt videreføres). UiA fikk høsten 14 tildelt 7 plasser og karaktersnittet ble 3,13 17

18 HR og organisasjonsutvikling, årsstudium 18 Både private bedrifter og offentlige virksomheter trenger personer som kan arbeide med personalledelse eller HR (human resources). Aktuelt for -de som har mange år i arbeidslivet -de som tar bredden som del av sin bachelorgrad ved UiA (f.eks. som bredde i bachelor i kommunikasjon, eller økonomi og administrasjon) Studiet har en regional/lokal forankring i og med at studentene koples til en virksomhet i tillegg til at praksis inngår emne om ‘coaching’.

19 Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med å fremme innovasjonsaktivitet i samfunnet, samt utvikle samhandling mellom offentlige og private aktører. Kandidatene vil også ha relevant kunnskap for å arbeide med innovasjons- og læreprosesser i større organisasjoner. Opptakskrav: - Bachelor grad (180stp) eller - 2-årig integrert studium eller fordypning på 80stp i ledelses eller samfunnsfag. - krav til samfunnsvitenskapelig metode - karakterkrav på C eller bedre. 19 Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram

20 20 "Innovasjon er et bredt begrep som det kan være vanskelig å definere og gjennomføre uten den nødvendig kunnskapen. Her lærer vi å tilrettelegge for optimal utnyttelse av kompetanse og nytenkning, og mulighetene for jobb i ulike næringer er mange." Jørgen Soot Kristiansen, masterstudent "Et dagsaktuelt studie som sikrer en unik kompetanse! Det var først etter at jeg begynte på masteren jeg forstod hvor komplekst og spennende innovasjonsbegrepet egentlig er, og hvor viktig det er å stimulere innovasjonsaktiviteter. Spesielt med tanke på at man i dag opererer i et marked hvor livssyklusen på produkter og tjenester blir kortere, og den globale konkurranseintensiteten er økende.« Kine Storbukås, masterstudent Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram

21 FAQ på utdanningsmesser 1. Hvor mange plasser, og hva var poenggrensen ved opptak høsten 2014? 2. Kan en avslutte femårig master i økonomi og administrasjon etter tre å og få vitnemål for bachelor? 3. Er det undervisning på engelsk? 4. Hvordan kan en komme seg videre fra bachelor i rettsvitenskap ved UiA til master i rettsvitenskap i Oslo eller Bergen? 5. Hvor kan jeg jobbe hvis jeg tar bachelor i opplevelsesbasert reiseliv? 6. Må en ha R1 matematikk (S1+S2) for å ta bachelor i økonomi og administrasjon? 7. Hvor kan jeg dra på utveksling? 8. Kan må få jobb med en bachelor i rettsvitenskap? 21

22 Hvorfor velge studier ved UiA Gode studietilbud Godt tilrettelagt for utveksling i programmet Mange og gode samarbeidspartnere i utlandet Er på vei til å bli en akkreditert Handelshøyskole Aktive og dyktige linjeforeninger Gode jobbmuligheter etter endt studie Studiebarometeret Bachelor i rettsvitenskap Kandidatundersøkelsen Industriell økonomi og teknologiledelse 22

23 23 STUDIUMKONTAKTPERSON Grimstad HR og organisasjonsutvikling, årsstudium Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Jorunn Våle Jorunn.Vale@uia.no Tel 37 23 31 52 Kristiansand Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram Rettsvitenskap, bachelorprogram Markedsføring og ledelse, bachelorprogram Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 2-årig masterprogram Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 5-årig masterprogram International Management, PhD Programme Executive Master of Business Administration (MBA) Anne Line Omsland anneline.omsland@uia.no Tel 38 14 15 07 Gro Anita Homme gro.a.homme@uia.no Tel 38 14 10 68 Nertila Stringa nertila.stringa@uia.no Tel 38 14 14 70

24 Hvem er de? Har de noe felles? 24

25 QUIS https://play.kahoot.it/#/?quizId=04e19dc9-c803- 439e-89b6-d6c241267781 https://play.kahoot.it/#/?quizId=04e19dc9-c803- 439e-89b6-d6c241267781 Handelshøyskolen ved UiA 06.10.1425


Laste ned ppt "Handelshøyskolen ved UiA Campus Kristiansand og Campus Grimstad 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google