Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE"— Utskrift av presentasjonen:

1 DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE
Lions Røde Fjær 2015 DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE Lions Norges største og viktigste oppgave i tiden fremover.

2 INNHOLD FORMÅL DATO PROSJEKTORGANISASJONEN PROSJEKTSKISSE LIONSKLUBBENE SOSIALE MEDIER

3 FORMÅL Formålet for LRF 2015 er Lions-prosjektet DMV. Kanskje det viktigste formålet Lions noen gang har valgt for LRF. Barn og unge. Forebyggende arbeid. Bidra til en god oppvekst. Fremtiden. Et Lions-prosjekt.

4 Det er mitt valg Undervisningsopplegg Tidlig innsats Forebyggende og holdningsskapende Sosial kompetanse Kommunikasjon og mestring

5 Det er mitt valg Bygge gode holdninger Ta gode valg Bygge selvtillit
Skape gode relasjoner

6 Det er mitt valg Samarbeid og tillit Sette mål Ta ansvar
Ta beslutninger Forstå konsekvenser

7 Femårsplan Skolering/oppfølging/veiledning: 8 000 000
Programutvikling: Forskningsbasert evaluering: Markedsføring:

8 Tiltak Tilskudd til klubbene Satsing på oppfølging og veiledning
Tettere oppfølging av kommunene Tredoble antall barnehagekurs Nye samarbeidspartnere Kontinuerlig evaluering Tettere samarbeid med offentlige etater

9 LIONS RØDE FJÆR 2015 2. - 8. FEBRUAR 2015

10 LIONS RØDE FJÆR 2015 2. - 8. FEBRUAR 2015

11 PROSJEKTORGANISASJONEN

12 Prosjektgruppen: Lise Gulbransen Tore Lynau Hans Reykdal Rune Johansen Hilde Straumsheim Minda Krosby Ledig Ungdomsgruppen: Synne Aarskaug Eivind Bøe Kristina Brend Astrid Vaghildhaug Rubesh Thirumeny Distriktsansvarlige: May-Rosel Olsen (A) Kjell J. Gylland (B) Per Olav Bjerkesmoen (C) Ola Martin Rongved (D) Thorbjørn Thomassen (E) Ledig (F) Borgar Aasterud (G) Jon Sigurd Vangsøy (H) Roar Eng (J) Kjell Børresen (K)

13 Mål Innsamlingsaktiviteter Virkemidler Budskap Prosjektets faser
PROSJEKTSKISSE Mål Innsamlingsaktiviteter Virkemidler Budskap Prosjektets faser Premiere. Veldig foreløpig. Absolutt ikke komplett. Ingenting som er godkjent eller vedtatt. Forslag til mål + prosjektorg. Ideer til virkemidler og aktiviteter. Litt om den første fasen.

14 Mål Tilføre stiftelsen DMV 20 millioner kroner
Øke kjennskapen til «Det er mitt valg» Synliggjøre Lions Norge Skaffe nye samarbeidspartnere Øke antall medlemmer i Lions Norge

15 Innsamlingsaktiviteter
Offentlig tilskudd Søknader Bøsser Givertelefon/SMS-tjeneste Giverportal nett/mobil Gaver fra næringsliv Produktsalg Klubbidrag Konsert(er)/teaterforestilling(er)

16 Interne virkemidler Besøk hos klubber/soner
Lions Norges nyhetsbrev/Lion Sosiale medier LRF2015-nyhetsbrev Kick-off Lions Norges faste møter/samlinger LRF-samlinger i hvert distrikt Informasjonsmateriell Skape begeistring internt. Forankre aksjonen internt. Inspirere, motivere og engasjere. Dialod

17 Eksterne virkemidler Nettside Sosiale medier Ambassadører Filmprosjekt
Redaksjonell omtale Annonsekampanjer Informasjonsmateriell Profileringsmateriell PR-aktiviteter Vervekampanje Synliggjøre aksjonen, skape kjennskap til DMV, synliggjøre Lions Norge, mobilisere til å gi, verve medlemmer.

18 Budskap Hovedbudskap: Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne
Støtt Lions Røde Fjær 2015/Gi her!

19 Budskap Hva går pengene til? Nasjonalt krafttak mot mobbing
Undervisningsopplegget «Det er mitt valg» som er holdningsskapende og forebyggende i forhold til mobbing, rusmisbruk, vold og overgrep Midlene skal: Gi barn og unge i Norge muligheten til å delta i «Det er mitt valg» Gi kommuner og fylkeskommuner over hele landet muligheten til å ta i bruk «Det er mitt valg»

20 Prosjektfaser 1. Oktober-desember 2013: Etablering/oppstart 2. Januar-mars 2014: Planlegging/lansering 3. April-august 2014: Igangsetting 4. September-desember 2014: Gjennomføring 5. Januar-mars 2015: Gjennomføring/avslutning

21 LIONSKLUBBENE Organisering: Utnevne en ansvarlig LRF2015-kontakt
Fast punkt på klubbmøtene Samarbeide med/rapportere til distriktsansvarlig og distriktets arbeidsgruppe Delta på distriktets LRF2015-samlinger Bidra til distriktsvise tiltak og aktiviteter LRF2015-nyhetsbrev

22 LIONSKLUBBENE Hovedfokus: Øke kjennskapen til DMV lokalt
Synliggjøre LRF2015 lokalt Mobilisere lokalt næringsliv og lokale myndigheter til å gi Organisere og gjennomføre bøssebæring i eget distrikt Være aktive i sosiale medier Mobilisere barnehager og skoler til å delta i nasjonale tiltak/aktiviteter

23 LIONSKLUBBENE Andre oppgaver:
Mobilisere russen, handelsstanden o.l. til å gjennomføre innsamling Engasjere idrettslag, trossamfunn m.fl. Produktsalg Arrangere lokale PR-aktiviteter Verve medlemmer

24 SOSIALE MEDIER www.facebook.com/LionsRedFeather
@Det er mitt Røde Fjær 2015 #determittvalg #mittvalg #determittvalg #mittvalg #LionsRødeFjær #LionsNorge #lionseverywhere #mobbing #digitalmobbing #rusmisbruk #vold #seksuelleovergrep #sosialkompetanse #forebygging #forebyggendearbeid #holdninger


Laste ned ppt "DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google