Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bør og kan Midtre-Namdal samkommune samhandle internt og med omverden for å sikre innbyggerne helhetlige helsetjenester? www.midtre-namdal.no "Helhetlige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bør og kan Midtre-Namdal samkommune samhandle internt og med omverden for å sikre innbyggerne helhetlige helsetjenester? www.midtre-namdal.no "Helhetlige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bør og kan Midtre-Namdal samkommune samhandle internt og med omverden for å sikre innbyggerne helhetlige helsetjenester? www.midtre-namdal.no "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 1

2 Fakta om MNS Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og blant kommunestyrenes medlemmer Et 4-årig forsøk som samkommune, etter 5 år med interkommunalt samarbeid i et regionråd Samkommunen organiserer følgende tjenester: Barnevern Skatteoppkreveren Utviklingskontoret Miljø- og landbruksforvaltningen IT/Kvalitetssikring NAV Kommuneoverlegen -Miljørettet helsevern- Smittevern- Helsemessig beredskap -Folkehelsearbeid- Legevaktsamarbeid- Samhandlingsreform "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 2

3 Kommunefakta Namsos kommune12.705 innb. Overhalla kommune 3.529 innb. Namdalseid kommune 1.714 innb. Fosnes kommune 683 innb. 18.631 innb. Flatanger kommune 1.130 innb. Osen kommune 1. 033 innb. ------------------ Totalt 20.794 innb. "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 3

4 Prosjektets historikk 2009: Pilotprosjekt med bakgrunn i samhandlingsreformen Mars 2010:Pilotrapport vedtatt i Samkommunestyret og 4 kommunestyrer Samkommunen tillegges planleggings- og implementeringsansvar for samhandlingsreformen April 2010: På bakgrunn av Pilotrapport leveres søknad om prosjektmidler til HOD: «Helhetlige helsetjenester i MNS. Prosjektbeskrivelse 2010-2012» Juli 2010:Søknad innvilget med 1.8 mill kr. pr år i tre år fra helsedirektoratet. 16. 08.2010: Oppstart prosjektleder samhandlingsreformen i MNS Sept. 2010Flatanger og Osen inngår samarbeid med MNS som vertskommune angående samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 4

5 «Helhetlige helsetjenester i MNS 2010-2012» Prosjektet har fått delegert ansvar for å planlegge og implementere samhandlingsreformen i MNS Et treåring prosjekt Samhandling skal baseres på gode og forpliktende samarbeidsrelasjoner med helseforetak og andre kommuner i Namdalen Prosjektet skal ha fokus på tjeneste- og kvalitetsutviklende tiltak Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i MNS med fokus på: ₋ Framtidige utfordringer ₋ Samarbeid ₋ Kvalitetsheving ₋ God samfunnsøkonomisk struktur "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 5

6 Beslutningslinjer i «Helhetlige helsetjenester i MNS» Samkommunestyret Prosjektgruppe Under- prosjekt NaOvNd Fo Formulerer innstilling til vedtak Fremmer begrunnede anbefalinger Prioritering av tiltak Budsjett Fokus på SHR samlet sett som ett prosjekt 6 Styringsgruppe Komité helse, barn, velferd Prosjekt- leder "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum FlOs Fokus på inndeling i underprosjekter

7 Proaktiv tilnærming  Engasjere, inkludere og samtidig tørre å utfordre  Fange opp og ønske å møte fremtidens utfordringer  Våge å tenke nytt, kreativt og utradisjonelt  Våge å løfte blikket ut over egen praksishverdag  Også skape rom for å tenke på et mer overordnet/strategisk nivå – ta oss tid til de «lange tanker»  Være praksisnær og konkret  Engasjere bredt i helsefagmiljøene i aktuelle kommuner  Styrke intern samhandling  Ta i bruk og videreutvikle eksisterende kompetanse  Gjøre nødvendige utredninger  Evaluere nye tiltak/utprøvinger, slik at vi kan lære av erfaringer og skaffe oss kunnskaper å bygge videre på "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 7

8 NrKodeTema for underprosjekt 1UP-1Felles legetjenester i MNS, pilot for spesialitet i sykehjemsmedisin 2UP-2Ambulerende tverrfaglig team demens 3UP-3Pasientkoordinator/pasientflyt 4UP-4Ambulerende tverrfaglig team ”Riktigere legemiddelbruk” 5UP-5Kommunepsykolog barn og unge Oppstart av underprosjekter høsten 2010 "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 8

9 Oppstart av underprosjekter høsten 2010 forts… NrKod e Tema for underprosjekt 6UP-6Kompetansehevingsplan, kompetanseutvikling 7UP-7Utnytte eksisterende systemer og skape felles praksis for kvalitetssikring og internkontroll 8UP-8Utrede og prøve ut akuttsenger i sykeheim 9UP-9eHelse (felles IT-verktøy, faglig oppdatering/utprøving innen omsorgsteknologi) "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 9

10 Tilførte eksterne midler Tilførte eksterne midler "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 10 Tilsagn2010201120122013Sum HOD1 800 000 5 400 000 Hdir. Kommunepsyk500 000375 000200 000 1 075 000 H.dir legemiddelhåndtering600 000 HiNT legemiddelhåndtering450 000 Fylkesmannen akuttsenger300 000 900 000 Fylkesmannen forprosjekt600 000 Sum tilsagn4 250 0002 475 0002 300 00009 025 000

11 Mulige nye prosjekter nyåret 2011 NrKodeAktuelle tema for underprosjekter 10Utrede grunnlag for forsterket sykeheim (lokalmedisinsk senter) i samarbeid med INR/YNR 11Frisklivssentraler i Namdal nNye ideer??? … … … Ta kontakt: eva.fiskum@midtre-namdal.no "Helhetlige helsetjenester i MNS" kick-off seminar Namsos 03.11.10 ved Eva Fiskum 11


Laste ned ppt "Hvordan bør og kan Midtre-Namdal samkommune samhandle internt og med omverden for å sikre innbyggerne helhetlige helsetjenester? www.midtre-namdal.no "Helhetlige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google