Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for gjennomføring av Helse- og omsorgsplanen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for gjennomføring av Helse- og omsorgsplanen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for gjennomføring av Helse- og omsorgsplanen
Orientering til kommunestyremøtet Rådmann Arne Sverre Dahl

2 Utfordringsbildet Rapportert gjennom hele 2013 et driftsmessig merforbruk, estimert til 15 millioner kroner. Sykehuset øker sin produksjon, kortere liggetid og mer krevende pasienter til kommunen. Pr : Kirkebakken helsehus har 56 korttidsplasser. 43 av disse har langtidsvedtak 15 pasienter er utskrivningsklar på sykehuset – tilsvarende utgifter på kr pr døgn

3 Liggedøgn, institusjon

4 Kostnader, institusjon
Samlet merforbruk i Molde kommune pr 2013: 9,5 millioner kroner Dette tilsvarer en døgnpris på institusjon på kr 2.751,- Til sammenligning er pris på liggedøgn for utskrivningsklar pasient på kr 4.125,-

5

6

7

8 Utfordringer institusjonsdrift
Minimal sirkulasjon på korttidsplasser Redusert mulighet til å ta ut fra sykehuset og å gi tilbud om korttids-/avlastningsopphold til hjemmeboende

9

10 Krevende overgangsfase
Tjenesten er inne i en krevende omstillingsfase i forhold til overgang fra institusjonsbasert tjenestefokus til hjemmebasert. Behov for økt kapasitet for å ta imot pasienter fra sykehuset. Behov for å ta inn på planlagte korttidsopphold fra hjemmebasert tjeneste - utsetter behov for langtidsplasser.

11 Tiltak Holde fast ved vedtatt Helse- og omsorgsplan: Lengst mulig i eget hjem Forsere vedtatt tiltak: Flytting fra Glomstua til Råkhaugen (demensavd) Tidligere flytting av Krisesenteret Midlertidig tiltak: Øke kapasiteten på institusjonsplasser til sirkulasjon på korttidsinstitusjonen er opprettet . Dette ved at 10 plasser opprettholdes på Glomstua og økes med 6 plasser Råkhaugen.

12 Hjemmesykepleie

13 Hjelp i hjemmet

14 Utfordringer hjemmetjeneste
Å benytte ressurser og kompetanse i sentrumsdistriktene mest mulig fleksibelt. Prosjektarbeid som vurderer struktur og organisering er ferdig i løpet av våren. Økt forekomst av kreft og behov for spesialkompetanse på dette området (kun prosjektstilling i dag). Styrking av hjemmetjenesten (5 årsverk) har medført økt produksjon og bedre produktivitet, men fortsatt store utfordringer i forhold til behovet.

15 Døgnbemannet bo-felleskap
Følger oppsatt fremdriftsplan Flytteplan for de som i dag bor i Godtfred Lies Plass er klar Alle har fått informasjon og tilbud om alternative leiligheter, og akseptert dette Leilighet som er tiltenkt ombygd til felles areal i bofelleskapet er nå tømt og klar for befaring Bestilling til Molde Eiendom på nødvendig ombygging utformes etter befaring 

16 Reinnleggelser I følge Samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal defineres reinnleggelse med innleggelse for samme problemstilling innen 48 t etter utskrivning. Vi har ingen tilfeller av dette hittil i år

17 Reinnleggelser Molde kommune deltar i nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp. De definerer reinnleggelser som innleggelse for samme problemstilling innen 30 dager etter utskrivning. Vi har ingen tilfeller av dette hittil i år

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Status for gjennomføring av Helse- og omsorgsplanen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google