Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Longyearbyen Sveagruva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Longyearbyen Sveagruva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Store Norske Spitsbergen Kulkompani

2

3 Longyearbyen Sveagruva

4 Øvelse gjør mester.. - Om Store Norske som opplæringsbedrift -

5

6 Longyearbyen

7 Sveagruva

8 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Morselskap Eiendommer og utmål Store Norske Gull AS 90% eid av SNSK Undersøkelser mineraler Store NorskeSpitsbergen Grubekompani 100% eid av SNSK Gruvedrift Svea Tankanlegg AS 15% eid av SNSG Drivstoff Svea Store Norske Boliger AS 100% eid av SNSG Boliger LYB Annet eierskap Lompensenteret AS 50% eid av SNSK Forretnings/kontorbygg sentrum Materiallageret AS 32% eid av SNSK Lager/kai/kontorer Sjøområdet

9 Antall ansatte 350 Lærlinger (Bergverksfaget) 7 Gjennomsnittsalder 36 år Gjennomsnittlig ansettelsestid 9 år Bemanning

10 Ledelse i Store Norske

11 Vi er en åpen bedrift Vektlegger tillit og ansvar Ønsker trygge medarbeidere Informasjon Kompetanse

12 Rekruttering

13 Svært mange søkere til ledige stillinger for gruvearbeidere. Det vi ser er at: Ungdom vil til bransjen, men de spør etter utdanningsmuligheter.

14

15 Målsetting samarbeid bedrift - skole: Bidra aktivt til samarbeid med Longyearbyen skole vedr. utdanningstilbud for ungdom; - lærlingordning, yrkesutplassering, praksisplasser og tilrettelegging av aktuelle fagtilbud osv.

16 Moderne gruveeknologi

17

18

19 Mål: ”Bli verdens beste kullgruve”

20 ”Det hjelper ikke med gode planer hvis en ikke har menneskene med seg” Robert Hermansen (Svalbardposten, 3.mars 2000)

21 Bergindustrien

22 Eiere som torde satse Styre som visste hva det ville Ledelse som kunne bedriften Motiverte ansatte Kompetanse Endringsvilje Ledelse – trygge medarbeidere Gode samarbeidspartnere Hvorfor så god utvikling ? Samarbeid med de ansattes fagforeninger

23 ”Bli ikke for lenge på Svalbard, for da blir du faglig akterutseilt..”

24 Kompetanseutvikling Etterutdanning/kurs, faglig ajourføring og på-jobben-opplæring Kurs for nyansatte (6 mnd for gruveansatte) Videreutdanning Lederutdanning/-utviking og Store Norskes Arbeidslederskole Lagbygging Fagutdanning (lærlinger og praksiskandidater) Teknisk fagskole i Bergteknikk (34 kandidater – 3 år) Universitetsfag i samarbeid med NTNU Studieopplegg ved UiT (master / doktorgrad / forskning)

25 Store Norske og Bergverksfaget Store Norske tok initiativ til og var pådriver i arbeidet for å få etablert en bergfagutdanning i Norge. Prosessen rundt dette tok 5 år Bergverksfaget ble godkjent 1994.

26 For norsk bergindustri var dette en svært viktig begivenhet: Gruvearbeideryrket fikk for første gang en formell status innen det offentlige utdanningssystem

27 Fagopplæring i Store Norske Siden 1987 er det avlagt 250 fagprøver + 8 på fastlandet 17 forskjellige fag 150 fagprøver i Bergverksfaget

28 Gruvebus og fagarbeider ”En studie av et utdanningsprosjekt - prosesser og aktører”

29 Virkninger av fagopplæringen i Bergverksfaget I organisasjonen For den enkelte deltaker

30 De viktigste motivasjonsfaktorene 1. Ønske om å lære mer innen faget 2. Ønsket å få dokumentert kompetansen 3. Lyst til å ta mer utdanning 4. Ville vise at også gruvearbeidere både kan og vil ta utdanning 5. Øke statusen for gruvearbeiderne 6.Ønske om mer ansvarsfulle jobber i selskapet 7. Høyere lønn (8,4%)

31 Tror du fagutdanning innen Bergverksfaget vil bidra til å øke interessen for gruvearbeideryrket? Ja = 93 %

32 Føler du stolthet over at du nå har fagbrev og kan kalle deg Bergfagarbeider? Ja = 78 %

33 Tror du fagutdanningen har gjort deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet? Ja = 86 %

34 Har utdanningen ført til at du har fått tanker om å slutte i selskapet? Nei = 75 %

35 Har fagutdanningen gitt deg lyst til å ta mer utdanning? Ja = 81 %

36 Teknisk fagskole i Bergteknikk Det nå etablert et nytt videreutdanningstilbud i Norge innen bergfaget (bergindustri, tunnel, anlegg mv) Store Norske og Stjørdal Tekniske fagskole gjennomfører et pilotprosjekt 2004-2007 Læreplanarbeidet utført av SNSG og ST - oppstart 1.oktober 2004 - avslutning juni 2007 - 34 studenter fra Store Norske (2 klasser) Læreplan for Teknisk fagskole i Bergteknikk Utdanningsprosjketet evalueres av og i samarbeid med Universitetet i Tromsø

37 I godkjenningen fra NOKUT heter det: ”Det at det finnes en slik utdanning vil gi et viktig bidrag til fremskaffelse av kompetent arbeidskraft til bergindustrien i Norge. Det er viktig for bransjens utvikling og bidrar positivt til verdiskaping i Norge”.

38 NOKUT sier videre: ”Utdanningstilbudet vil også fungere som en plattform for opptak til videre studier ved NTNU.”

39 Kunne du tenke deg å ta videre- utdanning på universitetsnivå innen bergfaget hvis det blir muligheter for det? Ja = 70 %

40 Geologi Ingeniørgeologi – Bergmekanikk Geoteknikk Bergbryting / Gruvedrift Anleggsteknikk – Matematikk – Kjemi – Fysikk - og høsten 2007 setter vi i gang..

41 Hva har så fagutdanningen i Bergverksfaget ført til? Økt stolthet og trivsel Føler større faglig trygghet i jobben Utfører arbeider bedre Økt sikkerhet Større fleksibilitet Ønsker å fortsette i jobben Ønsker mer kunnskap og utdanning

42 Fagopplæringen vil i framtiden bli viktig også for høyere utdanning

43 JOBB OG UTDANNING ”Meir attraktive med fagbrev..” Yrkesfagelevar bør ta lærlingtida sjølv om dei vil ta høgare utdanning, meiner fagopplæringssjef Kjell-Reidar Hetland. Når me snakkar med bedrifter, særleg i industrien, legg dei vekt på at dei vil ha ingeniørar som i tillegg har fagbrev, uttaler Hetland. Aftenbladet – 4.mars 2006

44 Kontinuerlig læring Ansattes medvirkning Fokus på kjerneaktiviteten

45 Arktisk fagopplæring Takk for meg!


Laste ned ppt "Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Longyearbyen Sveagruva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google