Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”TIDLIG UTSKRIVING/-UTREISE”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”TIDLIG UTSKRIVING/-UTREISE”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”TIDLIG UTSKRIVING/-UTREISE”
Janiche Heltne, Berit Bognøy, Else Marie Engelsen, Gro Marit Grytten, Janniche Haukås, Beathe Haaland, Nina Langeland, Alexander Leiva, Anette Müller, Christian von Plessen, Andreas Thelle Haukeland Universitetssykehus

2 Bakgrunn Økende press på sykehuset
Flytproblemer i den Akuttmedisinske Behandlingskjede Døgnvariasjon i innleggelser (graf) Mangel på ledige senger etter lunsj

3 Mål Kartlegge dagens utskrivingsrutiner
Undersøke om tidlig utskriving/utreise bedrer pasientflyt = forkorter tid fra innleggelse i sykehus til ankomst på sengepost

4 Hypoteser Utskriving/-reise av pasienter fra sengepostene før klokken 12.00 øker sengekapasiteten når det er størst behov og bidra derved til bedret pasientfly fra akuttmottak til sengepostene øker andel ”rett” plasserte pasienter og reduserer derved andel flyttinger.

5 Metoder/gjennomføring
To forhåndsbestemte poster med noe ulik pasientpopulasjon Definert testperiode fra Forhåndsdefinerte måleparametre Ingen endring før resultatene er evaluert

6 Prosjektskisse 20. apr. 20. jan 28. feb. 31. mai Grunnlinjemåling
”skriver ut som vanlig” Utarbeide nye rutiner Oppfølgings- måling ”skriver ut tidlig” Evaluering ”skriver ut som vanlig Forslag til implementering 20. apr. 20. jan 28. feb. 31. mai

7 Mulige tiltak for å oppnå tidlig utreise i testperioden
Endret dagsstruktur på post Utskrivning før previsitt ”Libero” for utskrivninger Planlegging dagen før (lab, rtg etc)

8 Måleparametre Utreisetidspunkt fra post Tidsbruk i akuttmottak
Ankomsttidspunkt på post Tid fra inn på post til nynotat diktert Diagnose, rett plassert pasient Flytting av pasienter mellom poster Synspunkter fra ansatte og pasienter

9

10

11

12

13

14

15

16 Hva skal vi regne på? Faktorer som faktisk ble endret, og hvor mye
Hvilke faktorer som ble endret, og hvordan de påvirker hverandre Endres pasient-kategorier til enhetene? ØH andel, initialt rett plasserte pasienter Blokkeres nødvendige overflyttinger ellers i sykehuset?

17 Hva skal vi ikke regne på, men må vi tenke på
Synspunkter fra ansatte og pasienter/pårørende Får vi andre effekter hvis det oppskaleres til avdelings/sykehusnivå? Er det andre/bedre måter å bedre pasientflyt på? Har vi glemt nyttige eller uheldige effekt-parametre?


Laste ned ppt "”TIDLIG UTSKRIVING/-UTREISE”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google