Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi diskusjon 2010 Styremøte 14. sep. Økonomisk utvikling 2002-2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi diskusjon 2010 Styremøte 14. sep. Økonomisk utvikling 2002-2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi diskusjon 2010 Styremøte 14. sep

2 Økonomisk utvikling 2002-2009

3 AFI og konkurrentene i sektoren AFIFafoISFNOVAFrisch EK i mill kr12,4301615,616,9 Basisbevilg mill kr 6,31210,5272 Basis/DI %16,41117,830,67,6 Pubpoeng/ Årsverk 1,340,721,551,230,73 Dr.gr/årsv0,410,320,840,560,61 Forsk årsv3278387717 Driftsinnt/fo rsk årsv 1000 kr 12321397156011581572 Driftsresult Mill kr 0,73,84,40,70,6

4 Hvem klarer seg best? Faglig godt utgangspunkt - substanskunnskap Attraktive miljøer tiltrekker seg gode hoder Miljøer som kan gi klare svar Miljøer som er fortrolige med utnytting av administrative registerdata Miljøer som institusjonaliserer oppdragsgiverne Miljøer som behersker konkurransearenaene Miljøer med god ledelse Interesserte eiere

5 Dagens strategi Rekruttere forskere på høyt akademisk nivå – Akademisk nivå prioritert over tema Bli bedre på NFR-søknader Vitenskaplig publisering Foredle og forvalte det beste fra AFI- tradisjonen Forbedre omdømme i AD

6 Strategi 1.Rekruttere forskere på høyt akademisk nivå – Akademisk nivå prioritert over tema 2.Bli bedre på NFR-søknader 3.Vitenskaplig publisering 4.Forbedre omdømme i AD 5.Foredle og forvalte det beste fra AFI-tradisjonen Resultater 1.Oppnådd – Men ikke tilstrekkelig forbedring på operativt design 2.Bedre vurderinger, men ikke tilslag 3.Vesentlig bedring 4.Forbedret på NAV + inkludering 5.Vedlikehold, mindre utvikling og markedsmessig suksess

7 Rask tema-gjennomgang – VRI Organisering av samhandling – sårbart – lite forskning Midler til å analysere samhandling og regional innovasjon Muligheter i region-sporet? (mindre konkurranse, mer relasjoner) – Inkluderingsfeltet Fragmentert - god standing innen ”attføring” Ikke tilstrekkelig vitenskaplighet Manglende kvantitativ kompetanse og tradisjon

8 Temagjennomgang forts… Organisasjonsfeltet (organisering av velferdstjenester) – På gang, men begrensede effekter – Manglende empirisk forskningstradisjon? Kjønn-likestilling – Høy kompetanse – Ikke NFR-finansiering – Tidsriktig kompetanse Arbeidsmiljø – Lite prosjekter med forskningsinnhold – I større grad et aspekt ved andre prosjekter

9 Temagjennomgang forts… Mangfold – Funnet ”vår” nisje – For lite vitenskaplighet Arbeidslivsforskning – makro kunnskap – Arbeidslivsbarometeret – kan utnyttes mer – Arbeidstid – Fagforeninger Filosofi – ”Deltidsaktiviteter” – Oppdragsforskningsinstituttet med høyest kompetanse – Begrenset finansiering

10 AFI’s store utfordringer Få tak i store prosjekter Utvikle evnen til å lage gode, transparente, empiriske forskningsopplegg som svarer på oppdragsgivers ønsker

11 Eksterne utfordrende trender Konkurranseregimet ekspanderer på alle områder – vanskeligere for relasjonsbasert akkvisisjon Vi blir bedre, men det blir konkurrentene også ”Akademiseringen” er til fordel for UH EU blir viktigere UH sektoren Konkurransen om store midler blir vanskeligere

12 Instituttsektoren ”Målet er å få en mer relevant UH-sektor. Om det går med noen institutter i den prosessen, la gå…” ” Instituttsektoren får nye aktører og nye samarbeidsrelasjoner til UH-sektoren. Evnen til oppdragsgjennomføring må kombineres med tydligere vitenskaplige krav. Der er en fare for at det kan utvikle seg for mange små miljøer, mens internasjonaliseringen både krever kvalitet, synlighet og kritisk masse.” NFR strategi 2009-2012 – Instituttsektoren i Norge – spesiell og lite verdsatt – Flere institutter har/vil få problemer

13 AFI alene? Er det et mål i seg selv? Under alle omstendigheter må AFI ha en sunn prosjektøkonomi Først og fremst et eierspørsmål

14 AFI’s eiersituasjon 3 eier hvorav minst 2 i prinsippet kan ha behov for AFIs oppdragsforskningskompetanse HIO-HiAK i fusjon på vei til universitet HIO har forskningsenheter – Sosialforsk og SPS

15 Vurdering av konkurrerende organisasjoner Fafo: en oppdragsmaskin drillet i relevans, tidsriktig kompetanse – begrenset med seniorer som kan dra de store prosessene. Mangler økonomer. Godt nettverk ISF: mini UiO – henger lite sammen, men en elitistisk rekrutteringspolicy redder dem. Tidsriktig kompetanse, har økonomer. Konkurransedyktig i NFR-markedet. Skalaulemper NOVA: prøver å bli som ISF, men ikke så gode. Gammel, god, men smal kompetanse. Har problemer. AFI: operative, mangler noe på oppdragsorientering, mye seniorkompetanse, kan klare konkurransen med disse. Skala-ulemper.

16 Dillemma NFR-markedet: trangere og mer krevende, nesten gode nok – Mindre relevante prosjekter for sentral adm Doffin-markedet: (gode) konsulentselskaper vinner, ikke gode nok – Relevante prosjekter Organisasjonsmarkedet – stort potensiale Private virksomheter

17 Hva kan gjøres? Holde på gode forskere Kvalitetsorientering – på god vei Rekruttering – styrket kompetanse på etterspurte tema og tilnærminger Styrke rollen til seniorforskere i organisasjonen Styrke kompetansen på transparente empiriske forskningsdesign

18 To hovedretninger 1.Fortsette NFR-satsingen – fra karakter 5 til 6 og 7. 2.Utvikle den operasjonelle empiriske kompetansen – ”Fra belyse, problematisere til besvare” – Effektevalueringer – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 3.Kombinasjon mulig?

19 To hovedspørsmål Hvordan vurderes AFIs situasjon som et lite, oppdragsbasert arbeidslivsforskningsinstitutt? Hvordan skal vi avveie mellom forskningssporet og dofinn-sporet?

20 Region-sporet Regionale forskningsfond (RFF) Svakere konkurranse Assymmetriske maktforhold – sårbart Regionene trenger AFIs kompetanse

21 Organisasjonssporet Betydelig marked – a-giver og a-taker Etterspør relevant kunnskap Krav til kvantitative og oppdragsgiverorientert tilnærming Kan utnytte bedre YS Arbeidslivsbarometer

22 Til diskusjon Hva er de viktigste erfaringene vi har gjort siste år? Skal vi fortsette NFR-strategien (med samme tyngde)? Hva med Doffin- og organisasjonsmarkedet? Hvis alt prioriteres – hva prioriteres da?

23 Ledelsens vurdering pt. Vanskelig prosjektinngang kan ikke møtes med defensiv strategi NFR-strategien faglig vellykket Fornøyd med rekrutteringen så langt Må styrke evnene til å utvikle empiriske, transparente og besvarende prosjektopplegg Nødvendig å styrke kompetanse på kvantitative tilnærminger


Laste ned ppt "Strategi diskusjon 2010 Styremøte 14. sep. Økonomisk utvikling 2002-2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google