Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skien, 2. oktober 2014.  Et nasjonalt samarbeid mellom bedrifter  Spennende medlemsmasse  Skape en sterk og internasjonal konkurransedyktig næringsklynge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skien, 2. oktober 2014.  Et nasjonalt samarbeid mellom bedrifter  Spennende medlemsmasse  Skape en sterk og internasjonal konkurransedyktig næringsklynge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skien, 2. oktober 2014

2  Et nasjonalt samarbeid mellom bedrifter  Spennende medlemsmasse  Skape en sterk og internasjonal konkurransedyktig næringsklynge innenfor ITS  Innovasjonsbasert forretningsutvikling

3  Utfordringer – økt befolknings- og trafikkvekst  Ikke mulig å bygge seg ut av problemene – vi trenger nye verktøy!  Ny teknologi – ITS/kooperative systemer  Tingenes Internett (IoT) for infrastruktur og transportbærere til lands, vanns og luft

4

5

6  Utvikle et smartere transportsystem for å redusere kø, utslipp og ulykker  Øke/optimalisere bruk av transportkapasiteten for person- og godstransport  Bidra til nye økonomiske og politiske incitamenter  Lage nye forretningsmodeller, som ivaretar en grønn økonomi  Utvikle avanserte trafikk kontroll systemer, som bidrar til å informere og styre intelligente kjøretøy  Gi trafikantene prognoser og sanntidsinformasjon om de transportalternativer som finnes  Planlegge og etablere testarenaer sammen med Statens vegvesen i første omgang  Være markedsorientert

7

8  Møteplasser  Kunnskapsutvikling  Talentutvikling/rekruttering  Felles innovasjonsprosjekter  Finansiering gjennom søknadsarbeide  Kommunikasjon/profilering  Skape merverdier for medlemmene

9 Flemming Sveen E-post: flsveen@online.noflsveen@online.no Mobil: +47 930 11 034 Følg med på itsarena.no

10

11

12

13

14 Fig. Trond Foss, Sintef Fig. Statens vegvesen

15

16  Kooperative systemer Application Value ($USb) Connected Car600 Clinical Remote Monitoring350 Assisted Living270 Home and Building Security250 Pay-As-You-Drive Car Insurance 245 New Business Models for Car Usage 225 Smart Meters105 Traffic Management100 Electric Vehicle Charging75 Building Automation40 “The Business Impact of Connected Devices could be Worth US$4.5 Trillion in 2020.” – GSMA (link)link “The Business Impact of Connected Devices could be Worth US$4.5 Trillion in 2020.” – GSMA (link)link

17 Bygg og byer Smarte byer og tettsteder: Tverrfaglige prosjekter som gir ny kunnskap om hvilke organisatoriske, reguleringsmessige, teknologiske, samfunnsmessige og Forskerprosjekt «Vitenskapelig fornyelse» Kompetanseprosjekt «Næringsrettet kompetansebygging» Innovasjonsprosjekt «Innovasjon og verdiskaping» Kan søkes avForskningsinstitusjoner Bedrifter/- sammenslutninger og Næringslivsorganisasjon er som er registrert med org.nummer Støtte fra NFR100%Opp til 80%Opp til 50% UtlysningKUN: Smarte byer og tettsteder PRIORITERT: Smarte byer og tettsteder Åpen utlysning *) Søknadsfrist3. september 15. oktober Åpen utlysning. Søknader innenfor følgende tema vil bli prioritert: Tverrfaglige prosjekter der energi- effektive bygg inngår somen del av «Smarte byer og tettsteder». markedsmessige premisser innen energiproduksjon, -lagring, -bruk og – transport som må ligge til grunn for realisering av smarte byer og tettsteder.


Laste ned ppt "Skien, 2. oktober 2014.  Et nasjonalt samarbeid mellom bedrifter  Spennende medlemsmasse  Skape en sterk og internasjonal konkurransedyktig næringsklynge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google