Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr november 2004”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr november 2004”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr november 2004”

2 Bioteknologi temaer Marin  Akvakultur  Næringsmidler  Bioprospektering Landbruk  Husdyrproduksjon  Næringsmidler Medisin – Farmasi  Terapi  Diagnostikk  Farmaka Kjemikalier  Enzymer  Annet Miljø  Bioremediering  Overvåkning Energi  Bioenergi Forskning Rekruttering - mobilitet Innovasjon - nyskapning Næringsliv – kapital – verdiskapning Samfunnsnytte Etikk Miljø Lovverket Norges forutsetninger og profil Internasjonale perspektiver Internasjonalt samarbeid GMO Stamceller Converging technologies Knowledgebased economies

3 Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold Hvordan bør Norge satse? Strategiske anbefalinger: ….mot 2020 En visjon:

4 Prosjektgruppe Stig Omholt Kjetil Tasken Ole Petter Ottersen Guri Eggeseth Eirik Næss Ulseth Eric Thompson Øyvind Bjørkmann Kjersti Sletholt Kristin Modalsli Tronn Hansen Erik F Øverland Steinar Bergseth Karine Herzberg Berit Johne Scenariodeltakere Invitasjon til innspill: www.forskningsradet.no/biotek2020

5 Leveransene fra Biotek2020 Scenarieprosessen: Oppstartsdokumentet v/prosjektgruppen. Globale bilder (kfr WS 1). Miniscenarier med gode eksempler løftet frem. (fra WS1) Scenariene: 4 - 5 alternative fremtidsbilder for norsk bioteknologi beskrives i detalj. (WS2) Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi. (WS3) NIFU – Universitets, høyskole og instituttsektoren MMI – 90 norske bioteknologibedrifter Nye fakta: Effekter av prosjektet:  Fokus på bioteknologi - og på konvergens med andre teknologier  Hensiktsmessige virkemidler og tiltak for fremtiden  Nye nettverk, dialog og handling – nasjonalt og internasjonalt

6 Fra scenarier til strategiske anbefalinger

7 Fremtidshorisont : 2020? eller 2040? ? ? Oljen

8 Scenarieskissene 1.Bioparadis 2.Det gode liv 3.Alt som før 4.Fort og gæli 5.”Wild card” 1.Norden 2.Demografi og samfunn 3.Markeder og sektorer 4.Næringsliv og samfunn 5.Innovasjon og -politikk 6.Forskning og utdanning 7.Teknologi 8.Miljø 9.Etikk, lovgivning, samfunn 10. Interesseorganisasjoner 11. Trusselbildet i 2020 12. Mulighetene i 2020 Bioparadis Det gode liv Alt som før Fort og gæli Forskning Næring 2040 ?

9 Helse og Å tte scenariedimensjoner

10 Workshop 3: Strategiske anbefalinger Oppg. A. Hvilke muligheter og utfordringer for bioteknæringene i Norge ser vi konturene av i scenariene? Oppg. B. På tvers av scenariene: Hvor bør norsk bioteknologi befinne seg om 15 – 20 år? Hva mener gruppa kan være en ønskelig og noenlunde realistisk posisjon? Hva må vi gjøre for å komme dit?  Hvilke utfordringer må man overvinne for å komme dit?  Hvilke tiltak bør myndighetene gjennomføre?  Hva må næringene selv ta tak i?  Hva slags forskning kan muliggjøre en slik utvikling? Oppgave C. Formuler tre overordnete tiltaksrettete anbefalinger,  mot forskning, næringsutvikling, samfunn og forvaltning. Plenum med diskusjon.

11 Gruppearbeid:

12 Anbefaling 1: FORSKNING Norge trenger et stort og klart prosjekt, et ”Apollo-prosjekt”! Reell akademisk utfordring, visjoner, målbar effekt med samfunnsnytte, bidra til rekruttering, internasjonal rolle, ringvirkninger. Anbefaling 2: NÆRINGSUTVIKLING En ”trippel helix”-modell, der samspill mellom samfunn, forskning og næring er implementert, og der finansieringsgapet mellom ideer og kommersialiserbarhet er tettet. Likeverdige karriereveier akademia/næring med ”karrierestipend”. Anbefaling 3: SAMFUNN OG FORVALTNING Systematisk satsing på økt kvalitet i skole, utdanning og på styrket public understanding av muligheter og begrensninger i biotekforskningen. Råvare, uforedlet! Anbefalinger gruppe 1 Tor og Steinar

13 Anbefalinger gruppe 2 Anbefaling 1: Sterkere og mer langsiktige prioriteringer av strategiske programmer på nasjonalt nivå, og mer penger for å gjennomføre dem. Mer uavhengig og strategisk forskningsråd ved at det er ryddet i sektorovergripende problemstillinger Anbefaling 2: Samle biotek-feltene i Norge, etablere kommunikasjonsplattform Anbefaling 3: Skatteordninger og innovasjonspolitikk som gjør Norge internasjonalt konkurransedyktig på biotek: young innovative companies etter fransk modell, innenfor norsk lovgivning Karine og Berit Råvare, uforedlet!

14 Anbefalinger gruppe 3 Bioteknologi vil få økende betydning fram mot 2020 og vil være en penetrerende aktivitet innenfor biomedisinsk industri, matvareindustri, havbruk og primærnæringene Anbefaling 1: Lansere et 10 års program innen bioteknologi for å dekke behovene innenfor de ovennevnte områder. Programmet bør ha en økonomisk ramme på 5 ganger dagens nivå. Programmet skal dekke både undervisning forskning og næringsutvikling. Analytisk bioteknologi som kjerne i satsingen. Anbefaling 2: Forenkling av forvaltningen av lovverket rundt bioteknologi Anbefaling 3: Etablere en organisering og infrastruktur i samsvar med anbefaling 1. En konsekvens vil være å etablere en Forskningsminister-post. Tronn og Eirik Råvare, uforedlet!

15 Gode scenarier skal være overraskende meningsfulle plausible strategisk relevante nyskapende Gode strategiske anbefalinger skal være: Overbevisende og fremsynte Fokuserte Plausible Konkrete Forankret i virkeligheten! Scenariene skal gjøre anbefalingene overbevisende.

16 Hvem vil vi nå? og hvordan? Forankring i Forskningsrådets styrende organer Departementene - Politikere Samfunns- og næringsliv Forskningsinstitusjoner og institutter Folk – organisasjoner – opinionen..... Alle?? Scenarier og anbefalinger  Fristende innpakning og godt innhold  Samfunnsøkonomiske begrunnelser og konsekvenser Ny statistikk underbygger argumenter Kommunikasjonsplan Lansering, dialogmøter og nye nettverk ”Alle aktører” ”Hvordan?”

17 Bioteknologi – selvf ø lgelig! Biotek Norge 2020 og 2040: Fem scenarier for norsk bioteknologi. Innhold Forord KAPITTEL 1 - Et sammendrag: Anbefalingene, fremtidsscenariene og gjennomføringen FORTIDER KAPITTEL 2 Bioteknologi som en naturlig del av menneskets utvikling og kultur. Verdenshistorie - Industrihistorie i Norge Bioteknologi Natur og kultur NÅTIDER KAPITTEL 3 - Perspektiver på dagens samfunn Globalisering Konflikter Samfunn Demografiske endringer Samfunnsdialogene: Etikk, miljø, lovgivning, opinion – Har vi et felles språk? Oljeøkonomien – samfunnsøkonomi på norsk. Næringsutvikling, næringspolitikk og innovasjon. Bioentrepenørskap i Norge? Helse - Mat – Landbruk – Havbruk Moderne bioteknologi og biovitenskap Teknologiutvikling og konvergerende teknologier KAPITTEL 4 – Nye fakta for norsk bioteknologi Universitets og høyskolesektoren (NIFU) Bioteknologisk næringsliv (MMI)

18 FREMTIDER for norsk bioteknologi KAPITTEL 5 - Bioparadis KAPITTEL 6 – Det gode liv KAPITTEL 7 - Alt som før KAPITTEL 8 – Fort og gæli KAPITTEL 9 - Biotek– selvfølgelig! i 2040 Et ”Wild Card” med lengre perspektiv PRAKSIS KAPITTEL 10 – - Scenarioutvikling i praksis Prosess og fremgangsmåte for Biotek Norge 2020 Invitasjon til dialog Innspill fra institusjonene Start og oppstart Forberedelse til prosess KAPITTEL 11 - Fra scenarier til strategiske anbefalinger Hvordan gikk vi fra scenarier til anbefalinger Anbefalinger for hvem? KAPITTEL 12 - Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi Hvor vil vi? Anbefalingene: Hvordan kommer vi dit vi vil? Strategiske betraktninger. Økonomiske perspektiver og konsekvenser Overordnede anbefalinger: For forskning. For næringsutvikling For samfunn og forvaltning.

19 Nettside www.forskningsradet.no/biotek2020 Følg med i prosjektet

20 Takk for deltakelsen og samarbeidet så langt.....! …. mer info kommer! Vi sees – og snakkes! NB! Åpent lanseringsseminar: ca 11. mai - 2005 NB! ESF i Oslo: Funksjonell genomforskning. 6-10.sept.2005


Laste ned ppt "Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr november 2004”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google