Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11/21/20141 Et “Lys i husan” tiltak i Kiberg og Vardø Tiltak for å øke fiske og tilvirkning i Kiberg og Vardø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11/21/20141 Et “Lys i husan” tiltak i Kiberg og Vardø Tiltak for å øke fiske og tilvirkning i Kiberg og Vardø."— Utskrift av presentasjonen:

1 11/21/20141 Et “Lys i husan” tiltak i Kiberg og Vardø Tiltak for å øke fiske og tilvirkning i Kiberg og Vardø

2 11/21/20142 Målet for tiltaket: Øke råstofftilgang og tilvirkning Få flere jenter og gutter, kvinner og menn inn i næringen Få frem og iverksett forretningsidéer

3 11/21/20143 Bygg opp positive holdninger, blant annet gjennom: Maksimal utnyttelse av programmet Ungt Entreprenørskap, i og utenfor skolen.Følg opp programmene Shrinking Cities/Europan og andre stedsutviklingsprogram for fraflyttingsutsatte steder.Engasjer Vardø ProMor’s folkeaksjonærer.

4 11/21/20144 Organisering og gjennomføring: Prosjekteier: Vardø kommune. Prosjektleder: Vardø ProMor as med støtte fra ressursgruppe/ aktører i Vardø og medvirkning fra regionale og nasjonale. faglige institusjoner og Sjømatsenteret i Vardø. Rapportering:Hver annen måned til Vardø kommunes utvalg for Næring og Kultur. I tillegg rapportering etter krav fra involverte virkemiddelinstitusjoner.Kostnadsramme: 3 millioner kroner.Gjennomføringstid: november 2007 – mars 2009.

5 11/21/20145 Fortrinn:Korteste avstand til rene og kalde, fiskerike hav.Fersk fisk ombord og rett til lands.Bebodd av mennesker som kan og vil fiske, tilvirking, transport og marked. Gode, pålitelige og raske transportveier til godt betalende markeder.

6 11/21/20146 Beskriv: Fiskefelt, værforhold, gangavstander Fiskeslag, bestand, kvalitet, sesonger, redskap, fiskelighet Fangstbehandling, kvalitet, pris

7 11/21/20147 Beskriv: Produkter Tilvirkningsgrad Merverdi Markeder Markedstilnærming Transportruter

8 11/21/20148 Beskriv kostnadseffektivitet og lønnsomhet i: Fangstledd Tilvirkningsledd Transport Markedsledd

9 11/21/20149 Kvoter, undersøke, påvirke, utnytt. Både for å øke fisket, stimulere ungdom og for å fiske på gode kvaliteter: “Alminnelige” kvoter Distriktskvoter Ungdomskvoter Opplæringskvoter Kvotebank

10 11/21/201410 Fangstleddet: Legge tilrette for rekruttering og opplæring av innbyggere og innflyttere til fiskeryrket.Se på mulighetene for etableringsbistand til innflyttere.Legg tilrette for anskaffelse av fartøy og redskap Finn interesserte. Bistå med forretningsplaner og tilrettelegging av finansiering.

11 11/21/201411 Tilvirknings-, transport og markedsleddet: Påvirk og stimuler tilvirkning i de etablerte bedriftene gjennom tilrettelegging for økt råstofftilgang og utnyttelse av leverings- og bearbeidingsplikten. Legg tilrette for etablering av ungdomsbedrifter for nisjevirksomhet. Finn interesserte ungdommer/samarbeidspartnere. Bistå med forretningsplaner og tilrettelegging av finansiering.Legg tilrette for rekruttering og opplæring av innbyggere og innflyttere til tilvirkerbransjen.Se på mulighetene for rekruttering og etableringsbistand til innflyttere.Se på mulighetene for merkevarebygging. Eksempelvis knyttet til produktets historikk.

12 11/21/201412 Samvirke mellom fangst-, tilvirknings-, transport og markedsleddet: Påvirk og stimuler øket samvirke mellom leddene for å øke råstofftilgang og lokal tilvirkning, oppnå lønnsomme produkter, optimal kvalitet, opplæring og kryssfinansiering.

13 11/21/201413 Fremmed råstofftilgang: Levering fra Russland Føring Fremmedflåte

14 11/21/201414 Mulig økt råstofftilgang fra fremmedflåte – undersøk: Hva kan dette gi av råstofftilgang/tilvirkning/verdiskaping Hva kan det koste å legge tilrette for? Hvorfra kan fremmedflåte tiltrekkes? Hvilke fordeler/ulemper har Kiberg/Vardø for fremmedflåte? Hva må til av tilrettelegging? Finne interesserte. Forretningsplaner og finansieringsbistand. Preferanser for fartøystørrelser, fiskeslag, redskapstyper Hvilke sesonger Markedsføring Rekruttering Leveringsavtaler

15 11/21/201415 Mulig økt råstofftilgang fra fremmedflåte – tiltak, tilgjengelighet – kostnader: Egnesentraler, agnforsyning, redskapsservice, liggeplasser, proviant, bunkers, is, vann, fryselager, mekanisk/ elektronisk service, rorbuer, hygiene og helsetjenester. Ettersyn av fartøy, transport og reisetjenester. Rådgiving om lokalt fiske.Velferd, kafé, underholdning/opplevelser/kulturtiltak, trenings- og idrettsanlegg, bibliotek, shopping, vertskap, fadderskap.

16 11/21/201416 Oppdrett: Undersøk muligheter for lagring/oppforing og samarbeide med andre virksomheter om oppdrettsaktiviteter.

17 11/21/201417 Samordning med andre næringer: Sørg for koordinering og samordning med andre næringer/satsninger, reiseliv, havneutvikling, oljevern, sjømatsenter etc.

18 11/21/201418 Offentlige program: Følg opp og utnytt mulighetene i offentlige program såsom Regjeringens ferskfisksatsning, marint nettverksprogram, ungt entreprenørskap, opplæring i skolen etc...Samarbeid med øvrige nasjonale satsningssteder for fiskerier.Følg nøye med i nye program

19 11/21/201419 Forventninger:Ut fra gjennomføringen av tiltaket, sett mål for mulig/forventet landføring/tilvirking/arbeidsplasser.

20 11/21/201420 Aktiviter utover prosjektperioden: Anbefalinger om fortsatte, nye tiltak og opprettholdelse av trykket.


Laste ned ppt "11/21/20141 Et “Lys i husan” tiltak i Kiberg og Vardø Tiltak for å øke fiske og tilvirkning i Kiberg og Vardø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google