Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overvåking Feilhåndtering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overvåking Feilhåndtering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overvåking Feilhåndtering
Nettverksmøte Mosjøen 17. Juni 2014

2 Bakgrunn/ forklaring På et oppdrag fra Helsedirektoratet gjorde Helse Nord IKT en kartlegging av "tilstanden" på legekontor i Helse Nord. Dette innebar rutiner ifm elektronisk samhandling. Vær OBS på at mye har blitt bedre, men vi har ikke kontroll på om legekontorene har falt tilbake til gamle synder. Kartleggingen gjennomgikk følgende områder: Sikkerhet Programvare Rutiner Feilhåndtering Opplæring Se vedlagt presentasjon for resultater og konklusjoner.

3 Kartlegging – Bakgrunn/ Gjennomføring
På oppdag fra Helsedirektoratet Gjennomført 2009/2010 Antatte problem Gjennomføring: To deler Legekontor som benyttet seg av ebXML/ PKI Legekontor som fikk besøk for implementering av ebXML/ PKI Besvart av kontorpersonalet På legekontoret På telefon Mange svakheter ble løst av HN-IKT

4 Presentasjon av kartlegging
Sikkerhet Programvare Rutiner Feilhåndtering Opplæring

5 Sikkerhet Backup, antivirus m.m Gode rutiner
Håndteres stort sett av kommunenes IT-drift eller ekstern IT-drift

6 Rutiner Alle har automatisk meldingsutveksling
Alle kjører denne flere ganger pr. time Svakheter vi vet er i dag: Må være pålogget Dips Communicator for at meldingsutveksling skal gå Glemmer å slå på maskinen Glemmer å logge seg på Dips Communicator Løses med å kjøre dette som en tjeneste på server Glemmer å starte connecten/XML-parse Oppdateringer av EDI-Broker/ EDI Gateway glemmes

7 Rutiner

8 Feilhåndtering Generelt gode rutiner på feilhåndtering
Vanskelig å tyde feilene på de som er feilet/ avvist m.m Avhengig av EPJ-leverandørs support Tar tid

9 Feilhåndtering

10 Opplæring Ønsker opplæring

11 Normen Samling krav og retningslinjer for Helse -, omsorgs- og sosialsektoren. Bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt Forpliktet til å følge normen gjennom avtale med Norsk Helsenett Veileder – – Elektronisk meldingsformidling Krav til å følge opp avvik

12 Viktige momenter – drift/ overvåking
«Alt» skal overvåkes Legekontor Meldingstjener (Dips Communicator, MediLink, InfoEDI) Brokere (Mellomprogramvare) Helsestasjon Meldingstjener (Dips Communicator, VismaLink) Mellomprogramvare EPJ PLO Meldingstjener (Dips Communicator, Visma Link, e-Link) Mellompragramvare (eks ProfilKom) HUSK! Oppgrader til siste versjon av programvare

13 Viktige momenter – drift/ overvåking
Definer roller for hvem som skal overvåke hva Meldingstjener/ EPJ Legekontor/ Helsestasjon/ PLO Utarbeid/ Gjenbruk prosedyrer for overvåking og oppfølging av avvik Tilstrekkelig kompetanse for feilsøking Leverandør, intern IT, helsepersonell, eksterne Gjennomfør opplæring på flere

14 Viktige momenter – drift/ overvåking Fokus på meldingstjener
Kjør meldingsutvekslingen som en service på en server Bør kjøres hvert 10. minutt eller oftere Sjekk meldingstjeneren flere ganger om dagen Logger Følg opp kvitteringer Transportkvittering/ ebXML-kvittering Applikasjonskvittering Partner og sertifikathåndtering Informer dine samhandlingspartnere ved endringer Feiler meldinger ved f.eks kryptering, kontakt din samarbeidspartner Vedlikehold NHN Adresseregister Vedlikehold adresseregister i EPJ

15 Scenarioer Feil med kryptering
Kontakt avsender for å sjekke om dere bruker rett sertifikat Melding leses ikke inn. XML validerer ikke. Kontakt din EPJ-leverandør. Ingen meldinger sendes fra EDI-tjener. Socket error. Kontakt intern IT eller Norsk Helsenett Mangler leveransekvittering Kontakt mottaker Mottaker har ikke fått melding, avsender mangler leveransekvittering Kontakt Norsk Helsenett Bruk din EPJ/ EDI-leverandør når dere er usikker. Kan være lang svartid

16 Anbefalinger Store kommuner greier som regel dette selv.
Små kommuner kan gå i sammen for overvåking Outsource til eksterne konsulenter

17 Normen Samling krav og retningslinjer for Helse -, omsorgs- og sosialsektoren. Bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt 2.4 Identifisere og håndtere sikkerhetshendelser (avvik)

18 Sykehusenes EDI-infrastruktur
Komplisert overvåking Driftsansvarlige for hver lokasjon Overvåke applikasjoner Gjennomgå logger Overvåke meldinger på mappenivå Beredskapsvakt på elektronisk samhandling i Helse Nord Gode kontakter hos leverandørene Pressete leverandører

19

20

21

22


Laste ned ppt "Overvåking Feilhåndtering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google