Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAMPKUNST V.S. TOPPIDRETT Avstand mellom liv og lære???

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAMPKUNST V.S. TOPPIDRETT Avstand mellom liv og lære???"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KAMPKUNST V.S. TOPPIDRETT Avstand mellom liv og lære???

3

4 SPORT, IDRETT, KAMPKUNST OG KUNGFU Kjært barn har mange navn…

5 IDEOLOGI Konkurranser sees på som en av flere arenaer for mestring, på veien mot selvutvikling

6 ETISKE RETNINGSLINJER Konkurranser bør betraktes som en arena for mestringsmuligheter, og ikke som en arena der en sammenlikner seg selv med andre eller måler seg selv ensidig i.f.t. plassering Lenke

7 STÅSTED ”NKF skal legge til rette for fokus på mestring på likt eller høyere nivå sammenliknet med prestasjoner/ medaljeoppnåelse. Det betyr at forbundet blant annet må oppfatte individuell mestring som likeverdig eller mer nyhetsverdig enn plasseringer i konkurranser, samt informere om at utøvere må ha innstillingen om å nå mål om mestring framfor medaljeoppnåelse i konkurranser. Dette vil derfor også ivareta de kampsporter som det ikke konkurreres i.” Lenke

8 IDRETTSFORBUNDET NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse. Med idrett menes aktivitet som oppfyller følgende vilkår: a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på Lenke

9 PRESTASJONSNIVÅER Hvor:Mål: 4.Toppidrett og bevegelseskunst (ballett, kampkunst) Høyeste prestasjon, grensesprengende 3.Alminnelig konkurranseidrett (eks. fotball) og prestasjonsaktivitet Prestasjonsøkning innenfor prestasjonsklasser/nivåer 2.Breddeidrett (konkurransefri og konkurranserettet) Forbedring og vedlikehold av prestasjonsevne (mosjon) 1.Rehabilitering og idrett for funksjonshemmede Forbedring/vedlikehold av begrenset prestasjonsevne

10 KONKURRANSER Har alltid vært en del av menneskets natur Prestasjoner blir honorert i alle kulturer og er en del av vårt samfunn Trening og konkurranser er tett knyttet til hverandre Fordi det er frivillig aksepterer og underordner utøveren seg regler Konkurranser motiverer utøvere (både nederlag og gode resultater) I breddeidretten kan motivet være vurderingen av å se at man har evnen til å prestere: At man klarer prestasjoner man aldri trodde man kunne klare At man presterer under skiftende betingelser At man lærer og utvikler seg (selvutvikling) At det gir glede, mestringsfølelse og tilhørighet (Kilde: Olympiatoppen)

11 DELTAKELSE OG KOSTNADER Karate WKF Karate shobu ippon Karate full- kontakt Tae- kwon- do WTF Tae- kwon- do ITF JujutsuWushuKendo Kali/ arnis/ eskrima 28%22%74%63%97%22%40%100% 42% 35.000,-15.000,-17.000,-29.500,-8.250,-

12 TOPPIDRETT «Prestasjoner og forberedelsesarbeid på nivå med de beste i verden i sin idrett, som fører til, eller gjennom en langsiktig progresjonsplan kan føre til, internasjonalt toppnivå.» Kilde: Olympiatoppen Offisiell og uoffisiell toppidrett samt kampkunst på elitenivå

13 TILSKUDD OG REPRESENTASJON -Toppidrett innen de internasjonale særforbund (IF) NKF står tilsluttet er tilskuddsberettiget fra Olympiatoppen - NKFs aktivitet defineres også av IF som ikke tillater konkurrende aktivitet og medlemskap -Representasjon (landslag, dommere, delegater) begrenses til IF -Ovennevnte er ikke til hinder for anerkjennelse av uoffisiell toppidrett og kompetanseoverføring til/fra stilartslandslag

14

15 DE GODE SPØRSMÅLENE? Er det samsvar mellom kampkunst/selvutviklingsperspektivet og NKFs toppidrett? Hvorfor/hvorfor ikke? Noe vi bør gjøre i så fall? Er konkurransene attraktive nok? Har vi tilstrekkelig grunnlag for å tilrettelegge for talentutvikling og landslag i alle grener? Hvorfor er det ikke flere som deltar (som arrangører, dommere, funksjonærer, utøvere)? Er det riktig å subsidiere konkurranser eller bør det være selvkost? Konsekvenser? Hvor mye koster toppidretten og for hvem? Hvordan står ressursbruken i.f.t. ambisjoner? Er målsettingene og ambisjonene riktige? Hva får medlemmene, klubbene, stilartene og forbundet som helhet igjen for toppidretten? Kan toppidretten utnyttes bedre til vår (medlemmer/klubber/stilarter/forbund)fordel?

16 KLUBBENES BEHOV FOR FORBUND Stilartsmessig og tverrfaglig samarbeid; Pensum, treningsleirer, graderinger, int. representasjon Konkurranser, dommerutdanning og stevnesystemer Trenerutdanning, kompetansetiltak Medlemsforsikring Profilering/ omdømme (bl.a. oppvisninger/kampsportgallaer) Overordnete rammebetingelser (klubbdrift, medlemssystem, tilskudd, anlegg, treningstid, konflikthåndtering, rådgivning, representasjon)

17


Laste ned ppt "KAMPKUNST V.S. TOPPIDRETT Avstand mellom liv og lære???"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google