Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppmerksomhet og nærvær (ON)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppmerksomhet og nærvær (ON)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppmerksomhet og nærvær (ON)
Redskaper til å mestre en travel hverdag © Anne Sælebakke

2 Bilde mens vi øver © Anne Sælebakke

3 Hva er OPPMERKSOMT NÆRVÆR
Pause / pusterom med innhold. Innholdet: Trene oppmerksomheten og en aksepterende og vennlig innstilling. Mentalhygiene. Human Being. Å trene ON er å gi plass til en oversett dimensjon i vår tid, knyttet til Å VÆRE. Tilstedeværelse sikrer kvalitet i gjøremål, i kontakt og i opplevelse. Gammel kunnskap i ny drakt. Pausene er blitt borte. Opp til den enkelte. Krevende. Pusterom. Bare være, fri fra forventninger, krav, prestasjoner, kritikk og bedømming. Oppmerksomhet KAN trenes! Har du en slik pause? Mentalhygiene. Ref til tannpuss. Sortere tanker og følelser. STOR påvirkningskraft på indre tilstand; opplevelse, mestring, kvalitet. Ref HUMAN BEING. ON er ikke å lære noe nytt, men å gjenkjenne, trene og styrke naturlige og medfødte ressurser som ALLE har – i å VÆRE her og nå. Noe vi har mistet på veien. Nærvær. Naturlig ressurs med dårlige vilkår i vår tid. Frisatt fra tidligere religiøs tilhørighet. Ref skrive- og regneferdigheter. © Anne Sælebakke

4 Hvor er oppmerksomheten i hverdagen?
Av BALANSE På Være Gjøre Hvile Aktivitet Indre fokus Ytre fokus Langsom Hurtig Dybde Bredde Nåtid Fortid/framtid Meg selv De andre © Anne Sælebakke

5 Kroppen. Pusten. Hjertet. Oppmerksomheten. Kreativiteten.
Hvordan trene ON? Trene oss i å forankre oppmerksomheten her og nå. Redskapene/ankerfestene har vi allerede: Kroppen. Pusten. Hjertet. Oppmerksomheten. Kreativiteten. 2. Trene en vennlig og aksepterende innstilling/holdning til oss selv og det som ER her og nå. © Anne Sælebakke

6 Gi seg selv en pause med ON:
2. Trene en vennlig og aksepterende innstilling til det som ER NÅ, i meg og rundt meg 1. Trene indre forankring av oppmerksomheten på ulike måter: I kroppen I pusten I hjertet I selve oppmerksomheten I kreative prosesser formelt og uformelt i stillhet og i bevegelse 0. Intensjon © Anne Sælebakke

7 Forskning viser: ON reduserer stress, øker evnen til å mestre angst, depresjon og smerte ON er mentalhygiene. Regulere tanker og følelser, sorterer inntrykk. Systematisk trening i ON endrer hjernen Nøkkel til kvalitet i alle typer relasjoner og gjøremål. Styrker selvfølelse og ”selfcompassion”. © Anne Sælebakke

8 Et pusterom © Anne Sælebakke

9 Indre og ytre muskellag
Indre muskellag Funksjon: støtte og holde Innervasjon: Parasymatisk Ytre muskellag Funksjon: bevege Innervasjon: Sympatisk Hva stress gjør med oss © Anne Sælebakke

10 Hjertets koherens – direkte innflytelse på hjernen
Koherens Kaos Hva stress gjør med oss Ved

11 Eksempler på modeller og metoder som har ON felles
MBSR- Mindfulness Based Stress Reduction MBCT- Mindfulness Based Cognitive Therapy Børns livskundskab ww.bornslivskundskab.dk Drömmen om det goda, Yoga og Qigong Ulike meditasjonsretninger Kvalitetsfaktoren er ON © Anne Sælebakke

12 Personlig erfaring med å trene ON
Tåler bedre økt arbeidsbelastning i perioder, henter meg fortere inn. Lettere å prioritere, ta en ball av gangen. Står bedre i meg selv - i møte med pasienter. Stå i konfliktsituasjoner – uten å miste meg selv. Sorterer bedre negative tanker og følelser. Styrke til å mestre vanskelige livssituasjoner. Bedre kontaktferdigheter, jobb og privat Bedre, konsentrasjonsevne og hukommelse. Bedre selvfølelse og ”Selfcompassion”. © Anne Sælebakke

13 ON kan trenes på ulike måter:
TID: ca 5-15 minutter Formelt _________ _________ TID: ca 1-5 minutter Uformelt ____ ____ _____ ______ I stillhet I bevegelse Start where you are! Ta det med deg inn i det du allerede gjør En fordel å trene sammen m andre, eks at ON er en del av personalmøte for eksempel CD © Anne Sælebakke

14 Eksempler på nærværspraksis:
Formell praksis Uformell praksis I stillhet Ankringsøvelser Kroppscanning/avspenning Meditasjon I bevegelse Langsomme bevegelser fritt eller etter et bestemt system: Qigong Yoga Pilates I stillhet Stoppe opp og gjøre kort ankringsøvelse midt i travelhet Ankringsøvelse mens du sitter på et møte, på trikken el.l I bevegelse Gjør det du gjør langsomt og med oppmerksomt nærvær. Eks: Drikke te Reise deg/ sette deg Forflytning

15 Hva NÅ? Formell praksis. Sette av tid. Når og hvor? Hjelp av CD? Søke mer påfyll? Hjelpe hverandre. Uformell praksis. Stoppe opp midt i travelheten, finne et indre anker: I gjøremål I dusjen På rødt lys Bevege deg langsomt Hvordan komme på det? Ta bedre vare på de pusterom du har, med ON. © Anne Sælebakke

16 Kontaktinformasjon Anne Sælebakke, lærer, fysioterapeut og coach Kommunikasjons- og endringsarbeid Undervisning, veiledning og terapi Mobil: E-post: © Anne Sælebakke


Laste ned ppt "Oppmerksomhet og nærvær (ON)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google