Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Fjerde utgave: Storboka Tredje utgave: 3 Tiende Trinn Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi feilet, innrømmet vi det uten å nøle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Fjerde utgave: Storboka Tredje utgave: 3 Tiende Trinn Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi feilet, innrømmet vi det uten å nøle."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Fjerde utgave: Storboka Tredje utgave:

3 3 Tiende Trinn Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi feilet, innrømmet vi det uten å nøle.

4 4 "Denne tanken bringer oss til Det Tiende Trinn, som foreslår at vi må fortsette selvransakelsen og å rette på alle nye feil underveis. Vi gikk sterkt inn for denne nye livsstilen idet vi gjorde opp med fortiden. Vi er kommet inn i Åndens rike. Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet. Dette er ikke noe som skjer over natten. Det bør fortsette resten av livet." Tiende Trinn Side 88 Andre avsnitt Side 66 Etter oppholdet

5 5 "... Alltid på vakt mot egoisme, uærlighet, nag og frykt. Når slikt dukker opp, ber vi Gud fjerne dem nok en gang. Vi snakker omgående med noen om det, og retter straks på det hvis vi har gjort vondt mot noen. Så vender vi resolutt tanken mot noen vi kan hjelpe. Kjærlighet og toleranse overfor andre er vår uskrevne lov." Tiende Trinn Side 88 forts. andre avsnitt Side 66 fort. etter oppholdet

6 6 "Vi har sluttet å slåss mot alt og alle – til og med alkoholen. For nå vil fornuften ha vendt tilbake. Vi vil sjelden være interessert i brennevin. Blir vi fristet, skyr vi det som pesten. Vi reagerer sunt og normalt, og oppdager at det er skjedd automatisk. Vår nye holdning til alkohol er kommet uten tanker eller anstrengelser. Den kommer av seg selv! Det er underet. Vi slåss ikke, unngår ikke fristelse. Vi føler det som om vi er plassert i en nøytral posisjon, trygt og beskyttet. Vi har ikke engang avlagt avholdsløfte. Isteden er problemet fjernet. Det eksisterer ikke mer. Vi er verken kjepphøye eller redde. Dette er vår erfaring. Slik reagerer vi så lenge vi holder oss i god åndelig form." Tiende Trinn Side 88 Tredje avsnitt Side 66 Andre avsn. etter oppholdet Tiende Trinns løftene:

7 7 "Det er lett å slappe av fra det åndelige programmet og hvile på våre laurbær. I så fall har vi vanskeligheter i vente, for alkoholen er en lumsk fiende. Vi er ikke kurert for alkoholisme. I virkeligheten har vi en daglig utsettelse som avhenger av at vi vedlikeholder vår åndelige kraft. Hver dag er en dag vi må bære visjonen av Guds vilje med oss i all vår gjerning. ”Hvordan kan jeg best tjene Deg – Din vilje skje, ikke min." Disse tankene må alltid være hos oss. I så måte kan vi bruke så mye viljekraft vi orker. Dette er den rette bruk av viljen.” Tiende Trinn Side 88 Fjerde avsnitt Side 66 Fjerde avsnitt

8 8 Tiende Trinn ”Hvordan kan jeg best tjene Deg – Din vilje skje, ikke min." Tiende Trinns bønnen:

9 9 "Mye er allerede sagt om å motta styrke, inspirasjon og rettledning fra Ham som har all visdom og makt. Hvis vi har fulgt veiledningen nøye, har vi begynt å fornemme strømmen av Hans ånd inn i oss. Vi er til en viss grad blitt Gudsbevisste. Vi har begynt å utvikle den viktige sjette sans. Men vi må gå videre, det vil si mer handling." Tiende Trinn Side 88 Siste avsnitt Side 67 Første avsnitt

10 10 "... vi må fortsette selvransakelsen og rette på alle nye feil underveis." Tiende Trinn Side 88 Andre avsnitt Andre linje Side 66 Midt i første linje etter oppholdet

11 11 Ellevte Trinn Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å styrke vår bevisste kontakt med Gud, slik vi selv oppfattet Ham, og ba bare om å få vite Hans vilje med oss og kraft til å utføre den.

12 12 "Ellevte Trinn foreslår bønn og meditasjon. Vi burde ikke sjenere oss når det gjelder bønn. Bedre mennesker enn oss anvender den stadig. Bønn hjelper hvis vi har den rette holdningen og arbeider med den." Ellevte Trinn Side 89 Første avsnitt Side 67 Andre avsnitt

13 13 "... Det er lett å uttrykke seg svevende om disse tingene. Likevel tror vi at vi kan komme med noen klare og verdifulle forslag." Ellevte Trinn Side 88 Andre avsnitt Andre linje Side 67 Andre avsnitt Linje 3

14 14 "Når vi går til ro for natten, tar vi et konstruktivt tilbakeblikk over dagen. Har vi vært bitre, egoistiske, uredelige eller redde? Har vi gjort noe som krever unnskyldning? Har vi holdt noe for oss selv som straks burde vært drøftet med en annen? Var vi vennlige og elskelige mot alle? Hva kunne vi ha gjort bedre? Tenkte vi på oss selv mesteparten av tiden, eller tenkte vi på hva vi kunne gjøre for andre, på hva vi kunne få ut av livet?" Ellevte Trinn Side 89 Andre avsnitt Side 67 Tredje avsnitt

15 15 Test av egenviljen: Egoisme Uærlighet Selvopptatthet Frykt Test av Guds vilje: Uselviskhet Ærlighet Renhet Kjærlighet Ellevte Trinn

16 16 "Når vi våkner, bør vi tenke på de 24 timene som ligger foran. Se på planen for dagen. Før vi begynner, ber vi Gud styre våre tanker, og ber særlig om å slippe selvmedlidenhet, uærlige eller egoistiske motiver." Ellevte Trinn Side 89 Tredje avsnitt Side 67 Fjerde avsnitt

17 17 "Vi anbefaler bruk av penn og papir slik at vi kan notere hver Gudegitt tanke og idé vi mottar i løpet av en stille stund alene med Ham, slik at ingen detalj, om aldri så liten, skal gå tapt fra oss slik at vi ikke unnviker sannheten om oss selv eller noe problem som kommer til oss." Ellevte Trinn Fra boken ”What is the Oxford Group” side 68:

18 18 "…Det som før pleide være et innfall eller en sjelden inspirasjon, blir nå en del av vår måte å tenke på. Ettersom vi ennå er uerfarne og bare nylig har fått bevisst kontakt med Gud, er det ikke sannsynlig at vi alltid kommer til å bli inspirert. Vi må kanskje betale for denne formodningen med alskens merkelige handlinger og ideer. Likevel oppdager vi at måten vi tenker på etter hvert blir mer og mer inspirert. Vi begynner å stole på den." Ellevte Trinn Side 89 Siste avsnitt Linje 6 Side 68 Første avsnitt Linje 5

19 19 "Jeg skulle sette mine tanker om den nye gudsbevisstheten på prøve. Vanlig sunn sans ville på den måten bli til uvanlig sunn sans." Ellevte Trinn Side 34 Fjerde avsnitt Side 10 Siste avsnitt

20 20 "…Vi ga hver forbindelse denne prøven. Var det egoistisk eller ikke? Vi ba Gud forme våre idealer og hjelpe oss å leve opp til dem." Ellevte Trinn Side 77 Andre avsnitt Linje 2 Side 55 Tredje avsnitt Linje 2

21 21 "Når vi tenker på den kommende dag, blir vi ofte usikre. Vi klarer kanskje ikke å bestemme hvilken kurs vi skal følge. Vi ber Gud om inspirasjon, en innsiktsfull tanke eller en avgjørelse. Vi slapper av og tar det rolig. Vi kjemper ikke. Ofte blir vi forbauset over hvordan de gode løsningene kommer etter at vi har forsøkt en tid." Ellevte Trinn Side 89 Siste avsnitt Side 68 Første avsnitt

22 22 "Vanligvis avslutter vi meditasjonen med en bønn om at vi hele dagen får vite hva neste skritt bør være, at vi blir gitt det som trenges for å løse problemene. Særlig ber vi om å bli fri fra egoismen, og passer på at vi ikke ber for egen vinning." Ellevte Trinn Side 90 Første avsnitt Side 68 Andre avsnitt

23 23 "I dagens løp stanser vi hver gang vi hisser oss opp eller tviler, og ber om hjelp til å tenke og handle rett. Vi minner oss stadig om at vi ikke lenger er den som leder forestillingen, og sier ydmykt flere ganger om dagen "Din vilje skje". Da er faren mye mindre for at vi blir opphisset, redde og sinte, at vi bekymrer oss, synes synd på oss selv eller tar overilte avgjørelser. Vi blir effektive, ikke så fort trette, for vi forbruker ikke energien tankeløst som før i tiden da vi prøvde å jenke alt etter vår egen vilje. Det virker, ”det gjør virkelig det." Ellevte Trinn Side 90 Tredje avsnitt Side 68 Siste avsnitt

24 24 "Vi alkoholikere er udisiplinerte. Derfor lar vi Gud holde styr på oss på den enkle måten vi nettopp har skissert. Men dette er ikke alt. Det er handling og mer handling. “Tro uten handling er død tro." Ellevte Trinn Side 90 Siste avsnitt Side 69 Siste avsnitt

25 25 Tolvte Trinn Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse Trinn, prøvde vi å bringe dette budskapet videre til alkoholikere og praktisere disse prinsippene i all vår gjerning.

26 26 "Uttrykkene åndelig opplevelse og åndelig oppvåkning er brukt mange ganger i denne boken, som – ved nøye gjennomlesing – viser at den personlighetsendring som er tilstrekkelig til å få en slutt på alkoholismen har manifestert seg blant oss på mange forskjellige måter.” Likevel er det slik at vårt første opplag ga mange lesere inntrykk av at disse personlighetsendringene, eller religiøse opplevelsene, må være en slags brå og sensasjonell omveltning. Heldigvis for alle er denne konklusjon feil." Tolvte Trinn Side 437 Første avsnitt Side 454 Første avsnitt

27 27 "I vår raskt voksende krets av tusener av alkoholikere er slike forvandlinger absolutt ikke regelen, selv om de forekommer. Psykologen William James kaller de fleste slike opplevelser for læringsvarianter, fordi de utvikler seg sakte over tid. Svært ofte er vennene til en nykommer klar over forandringen lenge før han selv er det. Han oppdager til slutt at han har gjennomgått en dyp forvandling i sine reaksjoner, og at en slik endring neppe kunne vært satt i gang av ham alene. Det som ofte skjer i løpet av noen få måneder kunne sjelden ha vært oppnådd ved selvdisiplin gjennom år. Med få unntak finner våre medlemmer at de har tappet av en uventet indre kilde som de så identifiserer med sine egne begreper om en Makt større enn dem selv." Tolvte Trinn Side 437 Tredje avsnitt Side 454 Tredje avsnitt

28 28 "De fleste av oss mener denne bevisstheten om en Makt større enn oss selv er kjernen i en åndelig opplevelse. Våre mer religiøse medlemmer kaller det Gudsbevissthet." Tolvte Trinn Side 437 Fjerde avsnitt Side 455 Første avsnitt

29 29 "Praktisk erfaring viser at ingenting gjør en så immun mot fyll som intenst arbeid med andre alkoholikere. Det virker når andre ting slår feil." Tolvte Trinn Side 91 Første avsnitt Side 70 Første avsnitt

30 30 "Livet får ny mening. Å se mennesker ta seg opp, se dem hjelpe andre, se ensomhet forsvinne, se et fellesskap vokse opp omkring deg, ha mange venner – det er en opplevelse du ikke må miste. Vi vet du ikke ønsker å gå glipp av det. Hyppig kontakt med nykommere og hverandre er lyspunkt i våre liv." Tolvte Trinn Side 91 Andre avsnitt Side 70 Andre avsnitt

31 31 ”…Han vil ha ditt og datt, påstår at han ikke kan mestre alkoholen før hans materielle behov er dekket. Tull og tøys. Noen av oss har dyrekjøpte erfaringer her. Arbeid eller ikke arbeid, hustru eller ikke hustru – vi slutter rett og slett ikke å drikke så lenge vi setter avhengighet av andre mennesker foran avhengighet av Gud.” Tolvte Trinn Side 97 Tredje siste linje Side 77 Linje 2

32 32 "Både du og den nye mannen må dag for dag arbeide for åndelig fremskritt. Holder du ut, vil det skje bemerkelsesverdige ting. Når vi ser tilbake, skjønner vi at det som skjedde da vi la alt i Guds hånd var bedre enn noe vi selv kunne ha planlagt. Følg en Høyere Makts bud, så vil du snart leve i en ny og god verden, uansett hvordan du har det nå." Tolvte Trinn Side 99 Andre avsnitt Side 78 Andre avsnitt

33 33 "Oppgaven din er nå å være der du kan hjelpe andre best mulig, så betenk deg aldri på å gå hvor det skal være hvis du kan være til hjelp. Ikke nøl med å besøke verdens skumleste sted i et slikt ærend. Hold deg til livets ildlinje med disse motivene, så vil Gud la deg bli uskadd." Tolvte Trinn Side 101 Første avsnitt Side 80 Første avsnitt

34 34 "Denne boken er bare ment å være en tankevekker. Vi er klar over at det er mye vi ikke vet. Gud vil stadig åpenbare mer for deg og for oss. Spør Ham under morgenmeditasjonen hva du kan gjøre hver dag for det mennesket som ennå er sykt. Svarene vil komme, hvis ditt eget hus er i orden. Men det er åpenbart at du ikke kan formidle det du ikke har selv. Sørg for at ditt forhold til Ham er riktig, og store ting vil skje med deg og utallige andre. Dette er Den Store Kjensgjerningen for oss. Overgi deg til Gud, slik du oppfatter Gud. Tilstå dine feil for Ham og dine medmennesker. Rydd vekk fortidens vrakrester. Gi rikelig av det du finner, og slutt deg til oss. Vi vil være sammen med deg i Åndens Fellesskap, og du vil helt sikkert treffe noen av oss når du trasker bortover Den Lykkelige Skjebnens vei. Må Gud velsigne deg og bevare deg – inntil da." Tolvte Trinn Side 147 Siste avsnitt Side 127 Tredje avsnitt

35 35 ”Det finnes en løsning: Nesten ingen av oss likte selv- ransakelsen, å gi avkall på sin stolthet og erkjenne at en var kommet til kort, slik prosessen krever for å kunne gjennomføres med hell. Vi så at det faktisk virket på andre, og var begynt å tro på hvor håpløst og fåfengt det var, det livet vi hadde ført. Da vi ble oppsøkt av folk som hadde løst sitt problem, var det ikke annet å gjøre enn å ta opp de enkle åndelige redskaper de tilbød oss. Vi fant livsgleden og mye av himmelen igjen, og ble slynget opp i en tilværelsens fjerde dimensjon vi ikke engang kunne ha drømt om.” Tolvte Trinn Side 43 Første avsnitt Side 20 Tredje avsnitt

36 36 Det store er nettopp dette og intet mindre: At vi har hatt dype og virkningsfulle åndelige opplevelser som har snudd opp ned på hele vår holdning til livet, våre medmennesker og Guds univers. Midtpunktet i livet i dag er den absolutte visshet om at vår Skaper er trådt inn i våre hjerter og liv på en mirakuløs måte. Han er begynt å fullføre for oss det vi aldri kunne klare selv." Tolvte Trinn Side 43 Andre avsnitt Side 20 Fjerde avsnitt


Laste ned ppt "1. 2 Fjerde utgave: Storboka Tredje utgave: 3 Tiende Trinn Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi feilet, innrømmet vi det uten å nøle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google