Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011 Johan H. Presentasjon på: Ferd.no/Publikasjoner/Presentasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011 Johan H. Presentasjon på: Ferd.no/Publikasjoner/Presentasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011 Johan H. Andresen @FerdCEO Presentasjon på: Ferd.no/Publikasjoner/Presentasjoner

2 2 Agenda Ferd – mitt utgangspunkt Entreprenørskap – betyr det noe? I Skolen - Ungt Entreprenørskap Entreprenørskap på nye veier – også i skolen –Sosialt Entreprenørskap

3 3 Visjon Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Emosjonelle verdier Instrumentelle verdier VISJON Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor POSISJON En eier og partner som går nye veier for å gjøre gode idéer til god butikk Kapital Nettverk Kompetanse Lagspill Eventyrlyst Troverdighet Langsiktighet FORRETNINGSIDÉ Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk

4 4  Elopak (96,6%)  Swix Sport (100%)  Aibel (49%/78%)  TeleComputing (95%)  Interwell (34%)  Mestergruppen (93%)  Ventureportefølje  Energy Ventures Fond I, II og III  Energy Ventures AS (25%)  Nordisk aksjeportefølje  Hedgefond  Utenlandske askjefond  Private Equity fond  Herkules Private Equity Fund I, II og III  Herkules Capital I AS (40%)  Special Investments  Norwegian Microfinance Initiative (NMI)  Eiendoms- utvikling  Eiendoms- investeringer  Eiendoms- forvaltning Ferd Alternative Investeringer Ferd Eiendom Ferd Invest Ferd Capital Ferd Sosiale Entreprenører  Ungt Entreprenørskap  Forskerfabrikken  Gatemagasinet ASFALT  UNICUS  Forandringsfabrikken  Trivselsleder  Aball1  KjørForLivet  Pøbelprosjektet Et privateid norsk industri- og finanskonsern

5 55 5 Omsetning NOK 24 mrd, 15.000 ansatte, – inkl. 50%+ eide selskap

6 66 Ferd Capital har en portefølje bestående av 9 venture og 6 ”buyout”-investeringer ICT Industrial Oil Service Other industries

7 7 Entreprenørskap – noen definisjoner ”Entreprenøren flytter økonomiske ressurser ut av et område med lav og over i et område med høyere avkastning” (Jean Baptiste Say, fr. økonom) ”Kommersialisering av en idé og etablering av en økonomisk bærekraftig aktivitet eller forretning” (BI) ”Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet” (Regjeringens handlingsplan for Entreprenørskap i Utdanningen 2009-2014) ”Å skape varige verdier ved eget initiativ” (JHA)

8 8 Hvorfor er entreprenørskap viktig ? Velferdsstaten forutsetter verdiskapning - som gir arbeid, skatter og avgifter Verdiskapning forutsetter vekst og produktivitet på grunn av global konkurranse og færre arbeidende ift. ikke arbeidende Vekst og produktivitet forutsetter entreprenørskap, dvs., at vi gjør noe nytt og/eller bedre enn før –basert på læring, kreativitet, kunnskap satt ut i livet, risikovilje, personlig initiativ, handlekraft, og hardt arbeid Ergo: Velferdsstaten forutsetter entreprenørskap

9 9 UE Norge Education Start up Private Public Partnere for entreprenørskap i utdanningen

10 151439 elever 4862 lærere 1231 skoler 344 kommuner 20 ulike programmer 17 fylkesorganisasjoner Ungt Entreprenørskap 15882 frivillige Tallene gjelder skoleåret 2010/2011

11

12 Barn lærer skatt – om skatt og gull og sånt Vårt Lokalsamfunn Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å styrke sitt eget lokalmiljø. Programmet er rettet mot 4.–5. trinn.

13 Se mulighetene! Hva er en entreprenør? På hvilken måte er entreprenørskap en forutsetning for all verdiskaping? Dette er blant spørsmålene Se mulighetene! belyser. Programmet brukes som oppstart til arbeid med sosialt entreprenørskap. Elevene finner sosiale utfordringer i sitt nærmiljø – og gjør noe med dem! Programmet er rettet mot ungdomstrinnet og gjennomføres av en ekstern veileder fra det lokale arbeidslivet.

14 Vårt Lokalsamfunn SMART SikkSakk Europa Teknovisjon Se mulighetene! Økonomi og karrierevalg Jobbskygging Gründercamp for ungdomsskolen Elevbedrift IA-bedrift Diverse kurs Kick off Messe Programkurs Info / markedsføringstiltak Øvrig pedagogisk tilbud i fylket Totalt Agder3028925490187931015 Akershus71041423717562171182320513107717931410348 Buskerud959180110168261146142723120102504716 Finnmark144771291159464923701148 Hedmark475141681216855598168519571922653100754813 Hordaland110812231013119793237286423051113087588 Møre og Romsdal18519121404976182510210205543 Nordland659401177502444551250236816710031037606278 Oppland12592337134897612984176 Oslo786491256993062194641818207012010175232058743 Rogaland1049745304921154932921582510797061 Sogn og Fjordane66243654382108503985832934 Telemark47218776507211531416 Troms60817228328459437512171902841 Trøndelag45812236315391368321541006282535323 Vestfold58334030001223 Østfold4474002896088515097261476862442489253868320 Totalt76083760876699529410323723016623138911711238422474886592350105283486

15

16 16 Entreprenørskap i skolen – viktig også for Skoleledelse og eiere –Lederskap og posisjonering Lærere –Nå frem til elevene, egen læring og feiring

17 17 Elevene og studentene De svarer : ”Jeg lærer så mye...!” Oppdager: –seg selv, med styrker og svakheter –hva ansvar betyr og føles i et miljø hvor det er lov å feile- og feire! –verdien av samarbeid, effekten av å lytte, hvordan det er å lede og bli ledet –hva som skal til for å gjøre en ide til virkelighet –verdien av blant annet matematikk, språk, strategi, design, presentasjonsteknikk, teknologi – i praksis! Elevene har begynt å kreve entreprenørskap.…

18 18 Norsk undersøkelse 2005 Under 21 år0,0 % 21 - 24 år14,8 % 25 - 28 år10,4 % 29 +26,6 % Total16,6 % Etableringsrate blant elever som har deltatt i UE’s Ungdomsbedrifter : Elever fra 1990 til 2003 Den gjennomsnittlige etableringsraten blant ikke-deltagere er 7,0 % Effekt av entreprenørskap i utdanningen i Norge og Sverige på etableringsraten Undersøkelsen er gjort to ganger i Norge, og 3 ganger i Sverige Konklusjonene er entydige: Entreprenøraktiviteten blant elever som har deltatt i Bedriftsprogrammet er dobbelt så høy som i resten av befolkningen…

19 19 1 av 3 faller fra i videregående skole % som slutter % som stryker Allmenne, økonomiske og adm. fag 4,914,7 Idrettsfag3,019,6 Byggfag24,317,7 Elektrofag26,720,2 Mekaniske fag35,520,0 Trearbeiderfag47,120,6 Hotell og matfag49,221,4 Kilde: Bortvalg og kompetanse, NifuStep, rapport 13/2008 - Dette er ”opprinnelsen” til deler av de 650.000 som står utenfor arbeidslivet -Og den raskest økende andelen av de uføretrygdede -Slaget står i grunnskolen

20 20 Entreprenørskap kan bidra til å redusere frafall Øket motivasjon & Redusert skulk ¤ Høyere selvinnsikt ved valg og søk til vg studielinjer Økt etableringsrate* Avkastning: 15-23 x pengene ! –Ved å holde en elev i skolen, ute av NAV køen, på vei til videre utdannelse eller til arbeid * ”Promoting the entrepreneurs of tomorrow: entrepreneurshipeducation and start-up intentions among schoolchildren” - Authors Johansen and Clausen ¤ ”Company Program as mean to reduce unauthorized absence” - Authors: Johansen and Schanke, 2009

21 21 Hva ser Ferd etter når vi rekrutterer? Holdninger – Verdier - personlige og Ferds – Deler visjonen – Liker ansvar og utfordringer – Forstår egne styrker og svakheter – Liker å se andre lykkes – Risiko – forståelse og villighet – Handlekraft – Sans for humor og selvironi Kompetanse & Evner – Evnen til å forstå komplekse forhold raskt – Evnen til å ta beslutninger som skaper verdier

22 22 Markedet/arbeidsgiverne Veldig verdifullt for en bedrift at elevene i skolen får: –faglig kunnskap, kombinert med, –forståelse av elementære virkemidler for å kunne skape verdier –oppdage seg selv gjennom å få se nye muligheter –Og det er dette entreprenørskap i skolen gjør i dag – for de som er så heldige å få tilbudet….

23 23 Markedet/arbeidsgiverne Fremtiden –Bedriftene vet mindre om fremtiden enn noen gang –Selv forventende forandringer skjer hurtigere og oftere –Det er en overflod av informasjon –Morgendagens arbeidsplasser er ikke skapt enda Det aller viktigste for næringslivet: –Elever som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv – og bruker dem, til å gjøre en forskjell –Og det er dette entreprenørskap i skolen må ha som mål å gjøre i fremtiden, dvs. skape den entreprenørielle arbeider

24 24 Sosiale Entreprenører – Hvem er de? Personer med innovative løsninger på samfunnets mest presserende sosiale problemer Forretningsmessige metoder for en ”double bottom line” –En sosial bunnlinje for å hjelpe folk til hjelpe seg selv –En økonomisk bunnlinje for å kunne hjelpe flest mulig, fortest mulig og for å gjøre sin organisasjon levedyktig over tid. Ønsker å endre oppfatninger og dermed hele systemer

25 25 Sosiale Entreprenører grunnla organisasjoner vi i dag tar for gitt…. Gustave Moynier & Henri Dunant Robert Baden-Powell Eglantyne Jebb & Dorothy Buxton Peter Benenson Gisle Johnson Fredrikke Marie Qvam

26 26 Nyere Norske Sosiale Entreprenører: - noen eksempler Natteravnene:Dag Halgard og Gudmund Johnsen, v/Oslo Politiet =Oslo:Vibeke Omberg ER–bedrift: Lise Aasmundstad og Wenche Wærner Gatejuristen:Cathrine Moksness v/Kirkens Bymisjon og Fransiscushjelpen Right to Play: Johann Olav Koss FretexFrelsesarmeen Mother Courage: Bitten Schei ForskerfabrikkenHanne Finstad Ungt Entreprenørskap: Flere dept. og organisasjoner NMI: Ferd & Norfund

27 27 Hvorfor velger vi Sosiale Entreprenører? Ferd ivaretar sine viktigste oppgaver i samfunnet gjennom den forretningsmessige virksomheten En ytterligere mulighet for Ferd til å nærme seg sin visjon og etterleve sine verdier Tjener som eksemplets makt: ”Slike verdivalg tar vi” Ferds menneskelige ressurser og kompetanse er spesielt virkningsfulle for Sosiale Entreprenører, og vi kan derfor ha større ”impact” enn andre investorer - additionality. Mine etterfølgere vil med dette kunne se nye muligheter med, og effekter av, sitt eierskap

28 28 Kriterier for valg av engasjement En Sosial Entreprenør/team ”iht Ferds verdier” Fokus på barn & unge, utdanning og ”muligjøring” Kan virkelig gjøre en forskjell Kan skaléres og gjerne eksporteres Resultatene/besparelsene er/kan bli målbare Ferd kan bidra med kompetanse og nettverk Ferd ansatte er villige til å bruke tid på prosjektet

29 29 Ungt Entreprenørskap Forskerfabrikken, Hanne Finstad UNICUS, Lars Kjellerød-Johansen Gatemagasinet ASFALT, Maggi Hatløy og Kirkens Bymisjon Rogaland Forandringsfabrikken, Marit Sanner Trivselsleder, Kjartan Eide og Kjetil Hasseberg Aball1, Glenn Andersen og Tor Sandnes Kjør For Livet, Knut Ove Børseth Pøbelprosjektet, Eddie Eidsvåg og Arne Husjord Ferds sosiale entreprenører

30


Laste ned ppt "Entreprenørskap – for elevens og samfunnets fremtid # FUG2011 30. oktober, 2011 Johan H. Presentasjon på: Ferd.no/Publikasjoner/Presentasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google