Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finnmarksnettverket Psykisk helse og rus -et redskap for selvhjelp- http://www.finnmarksnettverket.no post@finnmarksnettverket.no Siv Helen Rydheim (Prosjektleder)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finnmarksnettverket Psykisk helse og rus -et redskap for selvhjelp- http://www.finnmarksnettverket.no post@finnmarksnettverket.no Siv Helen Rydheim (Prosjektleder)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finnmarksnettverket Psykisk helse og rus -et redskap for selvhjelp- Siv Helen Rydheim (Prosjektleder) Distriktspsykiatrisk senter Vest-Finnmarks kommunedager 27-28 april 2011 i Hammerfest

2 Mental Helse Finnmark:
Samarbeidsprosjekt med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og - LEVE (Etterlatte etter selvmord) Styringsgruppe med en representant fra hver organisasjon.

3 Diverse andre samarbeidspartnere:
Link Lyngen (http://www.linklyngen.no) Selvhjelp Norge (http://www.selvhjelp.no) Bikuben (http://www.bikuben.net) Veiledningstjenesten for pårørende i Nord-Norge (http://veiledningssenter.no/) Kultursenteret Sisa (http://www.sisa.no)

4 Prosjektets varighet 4 år 2009-2012
Finansiert av: NAV Finnmark (2009) Forprosjekt Helsedirektoratet ( ) Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Mental Helse ( )

5 Nettsiden: http://www.finnmarksnettverket.no
treff etter 1 ½ års drift. Eksempelvis: Alle kommunene i Finnmark Spesialisthelsetjenesten Frivillige organisasjoners arbeid/virke Selvorganisert selvhjelp

6 Nasjonal plan for selvhjelp
Selvhjelp Norge/Distriktskontor for Nord-Norge i Tromsø Nærmeste samarbeidspart for når det gjelder selvorganisert selvhjelp i Nord-Norge er LINK Lyngen (Felles brosjyre for telefongrupper med deltakere fra hele Nord-Norge)

7 20. Oktober 2010 Offisiell åpning av møteplass for selvorganiserte selvhjelpsgrupper i Alta. Selvorgansert selvhjelp på tvers av type problematikk Finnmarksnettverket er også med på å spre informasjon om andre selvhjelpsgrupper: AA – Anonyme alkoholikere NA – Anonyme narkomane Angstringen

8 Selvorganisert selvhjelp
”Inngangsbilletten” til en selvhjelpsgruppe er at deltakerne har definert sitt eget problem. Ingen henvises. Innenfor selvhjelp snakker vi om problemer. Utfordringer kan vi også snakke om, men da er det gjerne på den måten at når jeg har et problem kan det være en utfordring å finne en vei ut av problemet. Livsproblemer er noe alle støter på i løpet av livet, og det kan oppleves problematisk f eks med skilsmisse, flytting, arbeidsledighet, ensomhet, angst, tristhet etc

9 være motivert, for endring. Selvhjelp - en mulighet.
Den som eier problemet, må selv ha et behov, og være motivert, for endring. Selvhjelp - en mulighet.

10 Selvhjelp i tre setninger
Jeg eier problemet Jeg har ansvar for endring. Jeg eier mulighetene for endring.

11 Selvhjelpsmålsetting
Hvordan komme videre ? – ikke Hvorfor har vi det så ille ?

12 Praktiske rammer 4 – 8 mennesker, både menn og kvinner
Møtes 2 timer hver uke til fast tid - pause Lukkede og lederløse grupper Taushetsplikt og meldeplikt Igangsetter med 4-6 ganger

13 Selvhjelp handler om å endre
seg selv – ikke De Andre. Like gyldig i alle relasjoner!

14 Hjelp vs. selvhjelp ”Selvhjelp er en grunnleggende tro på andres muligheter til å hjelpe seg selv, vi skal ikke være så omsorgsfulle at vi fratar andre muligheten til å hjelpe seg selv. Det beste vi kan gjøre er å overbevise mennesker om at de kan hjelpe seg selv” Fra en deltaker i selvhjelpsarbeid.

15 Prinsipper for selvhjelpsarbeid
Bygger på den enkelte deltakers iboende ressurser. Tar utgangspunkt i deltakernes erkjente problem. Bygger på at den enkelte deltaker opplever et behov for å bearbeide sitt problem, er motivert og har foretatt et valg om å delta aktivt. Alle deltar på eget ansvar. Gruppene bygger på gjensidighet, likeverd og toleranse. Fellestrekk i alt arbeid med SELVHJELPSGRUPPER. Det er faktisk et poeng at dette er skrevet for 15 år siden – og er like sant enda.

16 Gruppene bygger på aktiv deltakerrolle, ikke passiv mottakerrolle.
Gruppene bygger på kommunikasjon om følelser og tanker den enkelte har. Arbeidet bygger på åpenhet, men ikke mer enn deltakerne selv vil eller er klare til. Deltakerne har taushetsplikt og meldeplikt. Gruppene legger opp til vekst for den enkelte innenfra. Ikke ved at det kommer noen utenfra eller ovenfra som skal hjelpe eller lære opp. Arbeidet bygger på å hente ressurser fra et erkjent problem. (S. Talseth St meld nr 16.93/94 ”Lat ikkje graset gro att millom grannar”

17 Spørsmål?


Laste ned ppt "Finnmarksnettverket Psykisk helse og rus -et redskap for selvhjelp- http://www.finnmarksnettverket.no post@finnmarksnettverket.no Siv Helen Rydheim (Prosjektleder)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google