Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innskuddspensjon for Keppel Norway AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innskuddspensjon for Keppel Norway AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innskuddspensjon for Keppel Norway AS

2 Hva gir Folketrygden? Eksempel på alderspensjon fra folketrygden i dag
Utbetales først fra fylte 67 år. En del arbeidstakere har førtidspensjonsordninger fek Avtale festet pensjon (AFP) Alderspensjonen består av grunn- og tilleggspensjon. Pensjonen utgjør for en inntekt på kr ,- i året i overkant av 50 % av brutto lønn i brutto pensjon. Er inntekten kr i året vil du få igjen ca 48 %. Kr = ca 41 % kr = ca 36 % kr = ca 32 % kr = ca 29 % Beregnet for en gift/samboende person med 40 års opptjeningstid i folketrygden og jevn lønnsutvikling i forhold til grunnbeløpet. Kan du leve av det du antar at du vil få? 52% 49% 43% 37% 2

3 Tidligere ytelsespensjon er omdannet til innskuddspensjon
Opptjente fripoliser kommer i tillegg til innskuddspensjonen.

4 Innskuddspensjon - hvem omfattes av pensjonsordningen ?
Stillingsandel 100% 20% SKAL KAN KAN 20 år pensjonsalder SKAL 4

5 I tillegg betaler bedriften adm.kostnader
Innskuddet Bedriften innbetaler et månedlig beløp tilsvarende: % av lønn Bedriften Livselskapet mottar innbetalingen og fordeler innskuddet på hver enkelt ansatt. Innbetaling på medlemmets pensjonskonto som forvaltes etter avtalt forvaltningsform De ansatte Jeg kommer tilbake til hvilke forsikringsdekninger som kan knyttes til ITP litt senere. I tillegg betaler bedriften adm.kostnader og uføredekning 5

6 Obligatorisk tjenestepensjon
Innskuddspensjon - fastsetter en bestemt innskuddsplan, istedenfor pensjonsytelse % av lønn 8% 5% 2% Obligatorisk tjenestepensjon 1G G G Den ansattes lønn kr 6

7 Sparing til alderspensjon
Årlig innbetaling Eksempel: Lønn kr -1 G kr Grunnlag kr x 2% = kr 4 742 (minste sparebeløp for lønn på kr ) 7

8 Innskuddspensjon - Hva inneholder pensjonsordningen ? Alderspensjon:
Utbetales i minst 10 år fra pensjonsalder (67 år) Ved arbeidsuførhet: Forsikringsselskapet overtar innbetalingen for ansatte som har vært sammenhengende sykmeldte i minst 12 måneder 60% uførepensjon inkl. folketrygd 8

9 Forvaltning av pensjonskapitalen - avgjørende for fremtidig pensjon
pensjonsalder Kapital ved Minimum10 år Avkastning Innskudd Spareperiode år Utbetalingsperiode 9

10 Innskuddspensjon – våre viktigste forvaltere
ODIN Forvaltning en aktiv, indeksuavhengig forvalter som investerer i undervurderte selskaper med solid forretningsmessig base uendret forvaltningsfilosofi siden etablering ekspertise på Norden og utvalgte bransjer Templeton aktiv, konservativ og indeksuavhengig forvaltningsstil ekspertise på global forvaltning en av verdens største forvaltere Skagenfondene verdibasert investeringsfilosofi fokus på undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper ABN AMRO (Alfred Berg Industrifinans-ABIF) ekspertise på forvaltning av rentefond overtok forvaltningen av ODIN rentefond Holberg Fondsforvaltning Aktiv forvaltningsstil med Norge og Norden som investeringsunivers Stilnøytral 10

11 Investeringsporteføljer
Aksjefond Rentefond Bankkonto Åpen fondsmeny Sammensatte investeringsporteføljer hvor aksjeandel holdes fast Bedriften kan velge å begrense valgene (minimum Bank og Forsiktig) Bedriften velger startprofil Rebalansering kvartalsvis 11

12 Gevinstsikring før pensjonsalder
Forsiktig Moderat Bankkonto Obligasjonsfond Aksjefond Offensiv 100% Aksjer 12

13 Forvaltning av pensjonskapitalen - våre investeringsvalg
Kjennetegnes av gode fond og forvaltere som leverer merverdi i forhold til kostnader, referanseindeks og konkurrenter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Banksparing 7,4 % 8,8 % 4,9 % 1,7 % 1,8 % 2,5% Forsiktig 3,3 % - 4,9 % 15,9 % 8,5 % 8,0 % 6,1% Moderat - 1,8 % - 16,6 % 22,5 % 11,9 % 14,1 % 9,8% Offensiv - 8,4 % - 27,0 % 30,3 % 15,2 % 20,4 % 15,3% 100 % aksjer - 14,2 % - 36,6 % 38,4 % 18,7 % 26,8 % 19,8% 13

14 Ved død i oppsparingsperioden
Etterlatte arver sparesaldoen pensjonsalder Kapital ved Avkastning Min.10 år Innskudd Død år Først sikres barnepensjon inntil 1 G per barn opp til 21 år Deretter går evt. overskytende til pensjon til ektefelle/samboer Deretter til dødsbo 14

15 Ved jobbskifte Kan fortsette innbetalingen som privatperson
Ansatt har rett på kapital hvis medlem mer enn 12 mnd. pensjonsalder Kapital ved Avkastning Min.10 år Innskudd Slutter år Skatteregler ved fortsatt privat sparing – som IPA, dvs. fradrag for opptil kr pr. år. IPA låst til 64 år, men LOI til 67 år. Ved Overgang til ny arbeidsgiver følger man dennes investeringsprofiler med mer. Kan fortsette innbetalingen som privatperson Kan slå sammen kapital dersom medlem i ny ordning innenfor LOI Kapitalen må benyttes til alderspensjon, dvs. låst til pensjonsalder 15

16 Innskuddspensjon - optimale skattefordeler
Skattefordeler for ansatte: Innskudd og avkastningen er skattefri fram til pensjonsalder Utbetalt pensjon beskattes som pensjonsinntekt (lav trygdeavgift) Skattefordel for bedriften: Beløpet reduserer skattbart overskudd (arbeidsgiveravgift av innskuddet) 16

17 Tjenestepensjon Prognose 1. år Samlet prognose Pensjon i % av lønn
Pensjonsprognose - Eksempel Alder Tjenestepensjon Prognose 1. år Folketrygd Samlet prognose Pensjon i % av lønn 65 1 021 50% 60 3 995 51% 55 7 682 52% 50 12 256 53% 45 17 928 55% 40 24 963 57% 35 33 688 60% 30 44 509 63% 25 57 929 68% 20 74 574 74% Forutsetning : Minstekrav til innskudd = 2% av lønn over 1 G Årlig prognosert avkastning etter inflasjon: Moderat: 4,40% Lønn per = kroner. Årlig lønnsregulering, G-regulering og inflasjon = 2,5%. 17

18 Styringsgruppe Dersom det er mer enn 15 medlemmer i ordningen skal egen styringsgruppe for pensjonsordningen opprettes Styringsgruppen skal bestå av minst 3 personer. Minst èn skal velges av og blant medlemmene Styringsgruppens oppgaver Avgi uttalelser og ivareta informasjonsbehov Uttale seg om saker som gjelder forvaltning og praktisering av pensjonsordningen Diskusjonsforum og rådgivende organ for bedriftens ledelse 18

19 Innskuddspensjon Betjeningskonsept 19

20 Velkomstmappe til ansatte
Velkomstbrev Forsikringsbevis Forsikringsvilkår Investeringsvalg Nettløsning Bytte av investeringsvalg Bedrift XY Innskuddspensjon med uføredekninger Innskuddspensjon for ansatte i 20

21 Vårt servicekonsept – lokal, kompetent oppfølging og rådgivning
. Bedrift Nettløsning Ansatt Bedriftskonsulenter Rådgiver ift. bedriftens pensjonsordning Løpende dialog vedr. pensjonsordningen Bedriftens primære kontaktpunkt Samarbeid med organisasjonskonsulent Privatøkonomisk rådgivning Samarbeid med bedriftskonsulenten Deltakelse på informasjonsmøter om bedriftens pensjonsordning Synliggjøring av pensjon som personalgode - gjennom fokus på verdien av bedriftens pensjonsordning i privatøk. rådgivning Spesialiststøtte (SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring) Spisskompetanse; dialog med bedriftskonsulent / bedriften vedr. faglige spørsmål. Løpende administrasjon av pensjonsordningen. 21


Laste ned ppt "Innskuddspensjon for Keppel Norway AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google