Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innskuddspensjon for Keppel Norway AS. 2 Hva gir Folketrygden? Eksempel på alderspensjon fra folketrygden i dag 52%49%43%37%

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innskuddspensjon for Keppel Norway AS. 2 Hva gir Folketrygden? Eksempel på alderspensjon fra folketrygden i dag 52%49%43%37%"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innskuddspensjon for Keppel Norway AS

2 2 Hva gir Folketrygden? Eksempel på alderspensjon fra folketrygden i dag 52%49%43%37%

3 Tidligere ytelsespensjon er omdannet til innskuddspensjon Opptjente fripoliser kommer i tillegg til innskuddspensjonen.

4 4 Innskuddspensjon - hvem omfattes av pensjonsordningen ? Stillingsandel 20 år pensjonsalder 100% 20% SKAL KAN SKALKAN

5 5 Innskuddet ● Bedriften innbetaler et månedlig beløp tilsvarende: % av lønn ● Livselskapet mottar innbetalingen og fordeler innskuddet på hver enkelt ansatt. ● Innbetaling på medlemmets pensjonskonto som forvaltes etter avtalt forvaltningsform I tillegg betaler bedriften adm.kostnader og uføredekning De ansatte Bedriften

6 6 Innskuddspensjon % av lønn Den ansattes lønn 1G 6G 12G 62 892 377 352 754 704 8% 5% 2% 0 - fastsetter en bestemt innskuddsplan, - istedenfor pensjonsytelse Obligatorisk tjenestepensjon kr

7 7 Sparing til alderspensjon l Årlig innbetaling Eksempel: Lønnkr 300.000 -1 Gkr 62.892 Grunnlagkr 237.108x 2% = kr 4 742 (minste sparebeløp for lønn på kr 300 000)

8 8 Innskuddspensjon - Hva inneholder pensjonsordningen ? l Alderspensjon: –Utbetales i minst 10 år fra pensjonsalder (67 år) l Ved arbeidsuførhet: –Forsikringsselskapet overtar innbetalingen for ansatte som har vært sammenhengende sykmeldte i minst 12 måneder –60% uførepensjon inkl. folketrygd

9 9 Forvaltning av pensjonskapitalen - avgjørende for fremtidig pensjon Avkastning Kapital ved pensjonsalder Innskudd Minimum10 år Spareperiode 67 år Utbetalingsperiode

10 10 Innskuddspensjon – våre viktigste forvaltere ● ODIN Forvaltning –en aktiv, indeksuavhengig forvalter som investerer i undervurderte selskaper med solid forretningsmessig base –uendret forvaltningsfilosofi siden etablering –ekspertise på Norden og utvalgte bransjer ● Templeton –aktiv, konservativ og indeksuavhengig forvaltningsstil –ekspertise på global forvaltning –en av verdens største forvaltere ● Skagenfondene –verdibasert investeringsfilosofi –fokus på undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper ● ABN AMRO (Alfred Berg Industrifinans-ABIF) –ekspertise på forvaltning av rentefond –overtok forvaltningen av ODIN rentefond 01.01.2004 ● Holberg Fondsforvaltning ● Aktiv forvaltningsstil med Norge og Norden som investeringsunivers ● Stilnøytral

11 11 Investeringsporteføljer  Sammensatte investeringsporteføljer hvor aksjeandel holdes fast  Bedriften kan velge å begrense valgene (minimum Bank og Forsiktig)  Bedriften velger startprofil  Rebalansering kvartalsvis BankkontoÅpen fondsmeny Aksjefond Rentefond

12 12 Gevinstsikring før pensjonsalder ForsiktigModerat Offensiv100% Aksjer Bankkonto Obligasjonsfond Aksjefond

13 13 Forvaltning av pensjonskapitalen - våre investeringsvalg l Kjennetegnes av gode fond og forvaltere som leverer merverdi i forhold til kostnader, referanseindeks og konkurrenter 20012002200320042005 2006 Banksparing 7,4 % 8,8 % 4,9 % 1,7 % 1,8 %2,5% Forsiktig 3,3 %- 4,9 %15,9 % 8,5 % 8,0 %6,1% Moderat- 1,8 %- 16,6 %22,5 % 11,9 %14,1 %9,8% Offensiv- 8,4 %- 27,0 %30,3 %15,2 %20,4 %15,3% 100 % aksjer- 14,2 %- 36,6 %38,4 %18,7 %26,8 %19,8%

14 14 Død 67 år Etterlatte arver sparesaldoen Ved død i oppsparingsperioden l Først sikres barnepensjon inntil 1 G per barn opp til 21 år l Deretter går evt. overskytende til pensjon til ektefelle/samboer l Deretter til dødsbo Kapital ved pensjonsalder Innskudd Min.10 år Avkastning

15 15 Slutter 67 år l K an fortsette innbetalingen som privatperson l Kan slå sammen kapital dersom medlem i ny ordning innenfor LOI l Kapitalen må benyttes til alderspensjon, dvs. låst til pensjonsalder Ved jobbskifte Ansatt har rett på kapital hvis medlem mer enn 12 mnd. Avkastning Kapital ved pensjonsalder Innskudd Min.10 år

16 16 Innskuddspensjon - optimale skattefordeler l Skattefordeler for ansatte: –Innskudd og avkastningen er skattefri fram til pensjonsalder –Utbetalt pensjon beskattes som pensjonsinntekt (lav trygdeavgift) l Skattefordel for bedriften: –Beløpet reduserer skattbart overskudd (arbeidsgiveravgift av innskuddet)

17 17 Pensjonsprognose - Eksempel Lønn per 01.01.2006 = 300 000 kroner. Årlig lønnsregulering, G-regulering og inflasjon = 2,5%. Årlig prognosert avkastning etter inflasjon: Moderat: 4,40% Alder Tjenestepensjon Prognose 1. år Folketrygd Samlet prognose Pensjon i % av lønn 65 1 021150 45350% 60 3 995149 91551% 55 7 682149 01852% 50 12 256148 12153% 45 17 928147 22555% 40 24 963146 32857% 35 33 688145 96960% 30 44 509145 96963% 25 57 929145 96968% 20 74 574145 96974% Forutsetning : Minstekrav til innskudd = 2% av lønn over 1 G

18 18 Styringsgruppe l Dersom det er mer enn 15 medlemmer i ordningen skal egen styringsgruppe for pensjonsordningen opprettes –Styringsgruppen skal bestå av minst 3 personer. –Minst èn skal velges av og blant medlemmene l Styringsgruppens oppgaver –Avgi uttalelser og ivareta informasjonsbehov –Uttale seg om saker som gjelder forvaltning og praktisering av pensjonsordningen –Diskusjonsforum og rådgivende organ for bedriftens ledelse

19 19 Betjeningskonsept Innskuddspensjon

20 20 Velkomstmappe til ansatte  Velkomstbrev  Forsikringsbevis  Forsikringsvilkår  Investeringsvalg  Nettløsning  Bytte av investeringsvalg Bedrift XY Innskuddspensjon med uføredekninger Innskuddspensjon for ansatte i

21 21 Vårt servicekonsept – lokal, kompetent oppfølging og rådgivning. Bedriftskonsulenter Rådgiver ift. bedriftens pensjonsordning Løpende dialog vedr. pensjonsordningen Bedriftens primære kontaktpunkt Samarbeid med organisasjonskonsulent Privatøkonomisk rådgivning Samarbeid med bedriftskonsulenten Deltakelse på informasjonsmøter om bedriftens pensjonsordning Synliggjøring av pensjon som personalgode - gjennom fokus på verdien av bedriftens pensjonsordning i privatøk. rådgivning Ansatt Bedrift Spesialiststøtte (SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring) Spisskompetanse; dialog med bedriftskonsulent / bedriften vedr. faglige spørsmål. Løpende administrasjon av pensjonsordningen. Nettløsning


Laste ned ppt "Innskuddspensjon for Keppel Norway AS. 2 Hva gir Folketrygden? Eksempel på alderspensjon fra folketrygden i dag 52%49%43%37%"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google