Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Gjøvik kommune, Heidi Vifladt : »Hvordan starte med "blanke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Gjøvik kommune, Heidi Vifladt : »Hvordan starte med "blanke."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Gjøvik kommune, Heidi Vifladt : »Hvordan starte med "blanke ark og fargestifter til"? Drammen kommune, Asbjørn Finstad: »Muligheter for erfaringsoverføring ved interkommunalt IKT-samarbeid. Spørsmål/diskusjon Gardermoen og Sandefjord

2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektgruppe Prosjektleder: Sissel Skarsgaard, NSF Delprosjektleder: Heidi Jacobsen, NST Annebeth Askevold, KITH ehelseseminar 2008 Finansiering : KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund og Nasjonal IKT

3 Overordnete mål for ELIN-k-prosjektet Bidra til bedre og mer samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp helse- og omsorgkjeden. Bidra til rett informasjon til rett tid og til rett person. Være premissleverandør og samarbeidspart i forhold til IKT-leverandørene for å sikre faglig forsvarlig innhold og struktur i de elektroniske løsningene.

4 ELIN-metodikk Brukerstyrte prosjekt –Brukerne definerer og spesifiserer behovene, og er eiere og drivere av prosjektene –Leverandørene utvikler løsningene Behov Løsninger

5 Utvikling skjer på bakgrunn av ”De gode samhandlingsmeldinger”: –inneholder beskrivelse av anbefalinger til faglig innhold og struktur i meldingene Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet : –Inneholder krav til funksjonalitet, arbeidsflyt og presentasjon

6 Samhandlingspartnere i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Pleie og omsorg Apotek Hjelpemiddel sentral LaboratorierFastlegerSykehus Tannhelse- tjenesten

7 Hvor vil vi hen?

8 Oversikt over informasjonsflyt mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlege

9 Retningslinjer for bruk av ELIN-k meldinger

10 Arendal kommune Bergen kommune Sandefjord kommune Stavanger kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Legegruppen Grandgården, Tromøy legesenter Flaktveit legesenter, Eidsvåg legesenter Legene Sentrum Vest, Solvang legesenter Legesenteret Mariero, Hinna legekontor Kroken legesenter, Kvaløysletta legekontor Midtbyen legesenter Piloter i ELIN-k fase 1  Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger Acos AS TietoEnator AS Visma Unique AS Profdoc AS Infodoc AS

11 Stavanger kommune - Tromsø kommune - Trondheim kommune - Stavanger Universitetssykehus Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø St.Olavs Hospital Piloter i ELIN-k fase 2  Pleie- og omsorgstjenesten sykehus Acos AS TietoEnator AS Visma Unique AS DIPS AS Siemens AS

12 TTT To skritt frem og ett tilbake..

13 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene 20082009 ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2010

14 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene 20082009 ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2010 prosjekt 20 Samspillkommune-

15 Oppgaver i Samspillkommunenes forprosjekt Forberedelse til elektronisk samhandling

16 Oppgaver i forprosjektet Administrative Utarbeidelse av en prosjektplan for gjennomføring av forprosjektet. Utarbeidelse av en innledende statusrapport (teknisk infrastruktur, bruk av fagsystem, kobling til helsenettet) Utarbeide prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjekt Utarbeidelse av en sluttrapport. Tekniske Anskaffelse av ELIN-k-løsningene Inngåelse av avtale om tilknytning til Norsk Helsenett Vurdere adresseringsnivå for kommunen (en adresse eller flere) Anskaffelse av virksomhetssertifikat

17 Oppgaver i forprosjektet Personellmessige Planlegge omfang av opplæring for de ansatte Organisatoriske Forankring av prosjektet i egen organisasjon Lage oversikt over hvilke organisatoriske tiltak som må gjøres internt i kommunen for å kunne ta i bruk løsningene. Utarbeidelse av rutiner og avvikshåndtering for bruk av meldingene internt i kommunen Samarbeidsavtale om elektronisk samhandling Avklare retningslinjer for bruk av løsningen med samarbeidspartnere

18 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene 20082009 ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2010 prosjekt 20 Samspillkommune- prosjekt 30

19 Samspillkommune-prosjekt 30 30 nye kommuner Søknadsfrist 19.09.08 Prosjektstart 01.11.08 Samspillkommuner 20

20 Samspillkommuner 30 Alstahaug, Alta Hamar Haugesund Kragerø Porsgrunn Siljan Bø, Nome Sauherad Larvik Lenvik Levanger Lyngdal Lørenskog Meldal Oppdal Oslo Osterøy Saltdal Skjervøy Skedsmo Sola Stange Steigen Verdal Kvam/Voss/ Granvin Åfjord Ås

21 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene 20082009 ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2010 prosjekt 20 Samspillkommune- prosjekt 30 Samspillkommuner

22 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene 20082009 ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2010 prosjekt 20 Samspillkommune- prosjekt 30 Samspillkommuner

23 www.sykepleierforbundet.no sissel.skarsgaard@sykepleierforbundet.no elin-k@sykepleierforbundet.no


Laste ned ppt "ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Gjøvik kommune, Heidi Vifladt : »Hvordan starte med "blanke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google