Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjon Hvorfor røykfrie serveringssteder?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjon Hvorfor røykfrie serveringssteder?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Disposisjon Hvorfor røykfrie serveringssteder?
Røykestudier på utesteder i Tromsø Røyking i Norge og Tromsø Helseskader av aktiv og passiv røyking Lungekreft og lungesvikt Hjerteinfarkt og blodåreforkalkning Andre skader og plager

3

4 Bakgrunn for loven Positive erfaringer andre land
Serveringspersonell høy dødelighet, bl.a. pga røykfylt arbeidsplass Vanskelig regelverk, mangelfull etterlevelse Krav fra fagforeningene Høyesterettsdom 2000 kvinnelig bartender fikk lungekreft 20 år i røykfylt bar full yrkesskadeerstatning fra arbeidsgiver Positive erfaringer andre land

5 Hva mener folk i 2004? 84% av befolkningen synes at alle i Norge har samme rett til røykfri arbeidsplass 81% mener røykfrie serveringssteder reduserer de ansattes risiko for kreft og andre sykdommer

6 Lovendring i tobakksskadeloven 1. juni 2004
Vern mot passiv røyking på arbeid og offentlige steder vedtatt 1988 Serveringsbransjen har vært unntatt til nå Loven innføres primært for å beskytte de ansatte

7 Røykfrie serveringssteder
Serveringspersonalet skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Sekundærgevinster Utesteder gjøres tilgjengelig for astmatikere, allergikere og andre som plages av tobakksrøyk Utesteder skal ikke være rekrutteringssted hvor ungdom starter å røyke

8

9 WHO anbefaler 4 tiltak Restriktive tiltak Avgiftsøkninger
Røykfrie serveringssteder mm Avgiftsøkninger Informasjon og opplysning Hjelp til røykeslutt

10

11

12 Student Aina Emaus Tromsø kommune, Reidar Høifødt UiTø, Maja- Lisa Løchen
Røyking på restauranter og andre serveringssteder i Tromsø kommune juni/ juli 1998

13 Materiale og metode Spørreskjema
Del I: oppfølgning av loven Del II: respondentenes egne holdninger, meninger og røykevaner (anonym og frivillig) 85 serveringsbedrifter i Tromsø kommune Personlig strukturert intervju i juni og juli 1998

14 Andel røykfrie sitteplasser
70,5 % 29,5 %

15 Respondentene 47,1 % røyker daglig 47,8 % kvinner 46,8 % menn
11,8 % røyker av og til 9,4 % har røykt tidligere 31,8 % har aldri røykt Gjennomsnittsalder: 40 år

16 Røyking

17 NICOTINMÅLINGSPROSJEKT på utesteder i Tromsø 1999
Fagforeningene Tromsø kommune v/helsesjefen Student Aina Emaus, konsulent Gerd Furumo Norsk institutt for luftforskning Statens tobakksskaderåd Maja-Lisa Løchen Fokuserte på røykfri luft for gjestene, ikke for de ansatte 60% hadde nikotin i luften under aksjonsgrensen Dyrt, komplisert, umulig å gjennomføre tilsynet for en vanlig kommune Publisert 1999 Ny lov på gang— Vedtatt i Stortinget 2003: Røykfrie utesteder

18 Serveringspersonalet sa til oss
Hvorfor måle nikotin i luften der gjestene er i de ”røykfrie” områdene? Det er vi som er mest utsatt Vi ønsker at dere skal gjøre nikotinmålinger der vi arbeider: i baren og i røykeavdelingen

19

20 Dagligrøyking hos norske menn og kvinner

21 Dagligrøyking hos norske menn og kvinner, 16-24 år 1973-99

22 Røyking i Norge 40% vurderer seriøst å slutte
1,2 mill dagligrøykere 32% av voksne befolkning (minst 10% mer her) 3 av 4 har forsøkt å slutte 40% vurderer seriøst å slutte 30% har litt lyst til å slutte Mer enn bilulykker, brann, mord, suicid, narkotika, alkohol, aids til sammen Passiv røyking fører til 50 lungekreftdødsfall og hjerte- kardødsfall årlig

23 Røykevaner etter utdannelse
Prosent som røyker daglig Alder

24 Røyking og død i Norge 7500 dødsfall hvert år skyldes røyking
flest dør pga hjerte-karsykdom lungekreft og lungesvikt nest største gruppe Annenhver røyker dør av røykeskader- russisk rullett Halvparten av de som dør av røyking, dør for tidlig

25 Lungekreft i Norge 90% av de som får lungekreft dør innen 5 år
Hyppigste kreft-dødsårsak for menn Om få år hyppigste kreft-dødsårsak for kvinner

26

27 Risiko ved tidlig røykestart
Risiko for å dø av lungekreft er avhengig av debutalder: Røykdebut Relativ risiko Aldri >25 år 20-24 år 15-19 år <15 år 1,0 5,0 9,0 14,0 19,0 Kilde: Rosevear SK, Holt DW, 1992 11

28 Lungekreft røntgen

29 Lungekreft CT

30 Lungekreft

31 Lungekreftsvulst

32 Lungekreftsvulst

33 Spredning av lungekreft til hjernen

34 Røyking og hjerte- og karsykdom
Røyking øker risikoen for … Hjerteinfarkt (røyking forklarer 30-50% av risikoen) Plutselig uventet død Hjerneslag Død forårsaket av aortaaneurysme (utvidet hovedpulsåre – bombe) Perifere karlidelser (røykebein)

35 Røyking og hjerteinfarkt
Hjerteinfarkt er vanligste dødsårsak i Norge Hjerteinfarkt har flere risikofaktorer Viktigste risikofaktor er røyking, kolesterol, arv, blodtrykk 20-30% av alle hjerteinfarkt skyldes røyking Risikoen hos røykende kvinner er 3-6 ganger høyere enn hos ikke-røykere Risikoen hos røykende menn er 2-3 ganger høyere hos ikke-røykere

36

37

38

39 Hjerteinfarkt-død 30% dør av sitt første hjerteinfarkt

40 Tett kranspulsåre i hjertet

41

42 Bombe i magen

43 Bombe i magen

44 Røykelunger KOLS Aldri røykt Sluttet å røyke i 45-års-alderen
Røykt regelmessing

45 Frisk lunge

46 Lunge med KOLS (lungesvikt)

47 Røyking og ulike kreftformer
Risiko > 10 ganger: Lungekreft 2-10: Munnhule Spiserør Magesekk Bukspyttkjertel Urinblære Nyrer og urinveier Livmorhals < 2: Tykktarm/endetarm Ytre kvinnelige kjønnsorganer Blodkreft

48 Tobakk og østrogen økt mannlig behåring
Forholdet mellom mannlige og kvinnelige kjønnshormoner ved røyking Anti-østrogen effekt fører til økt mannlig behåring mannlig fettfordeling (epleform) tidlig overgangsalder dårlig effekt av østrogengenbehandling 17

49 Å bli gravid Nedsatt fruktbarhet (for begge kjønn):
< 20 sigaretter/dag gir 25% nedsatt fruktbarhet 20 sigaretter + gir 40% nedsatt fruktbarhet Ved assistert befruktning er sjansen for å bli gravid redusert til halvparten hos røykende kvinner Svangerskap utenfor livmoren: 20% av slike svangerskap skyldes røyking Å bli gravid

50 Seksualliv og hormonomsetning
Impotens (fordoblet risiko) Seksualliv og hormonomsetning

51 Annen helseskade ved røyking
Benskjørhet og benbrudd (lårhalsbrudd særlig hos tynne kvinner - 3 ganger så høy risiko ved røyking) Leddgikt Urinkontinens Grå stær (linsefordunkling), skader på netthinnen Hørselstap Giftstruma Diabetes (type II) Psoriasis Aldring av hud og hår Sår i magesekk og tolvfingertarm (x3) Annen helseskade ved røyking

52 Effekter av røyking som ikke gir sykdom
Gusten hud Rynker Misfarging av tenner, dårlig ånde og luktesans Mannlig fettfordeling Kalde hender og føtter ”Misbruksatferd" (avhengighet) Økonomi 26

53 Passiv røyking Sidestrømsrøyken nesten like farlig
som den røyken som inhaleres

54 Passiv røyking Kortvarig påvirkning Langvarig påvirkning
irritasjon i luftveier utløsning av astmaanfall hjertekrampe og hjerteinfarkt Langvarig påvirkning lungekreft hjerteinfarkt astma og infeksjoner hos barn 33

55 Passiv røyking og død Lungekreftfare øker med 30%
50 tilfeller pr. år (død) i Norge Risiko for hjerteinfarkt øker med 30% tilfeller pr. år (død) i Norge Risiko for krybbedød økt 2 ganger ved 1-10 sigaretter daglig økt 6 ganger ved >10 sigaretter daglig 34

56 Passiv røyking - barn Graviditet og spebarnsalder lav fødselsvekt
krybbedød Astma, allergi forkjølelser/mellomørebetennelser blodkreft 35

57 Helseskader av passiv røyk på arbeid
Risiko for Lungekreft øker med 20-30% Hjerteinfarkt øker med 25-30% Kols (lungesvikt) Andre kreftformer Astma, luftveisinfeksjoner, nedsatt fruktbarhet

58

59


Laste ned ppt "Disposisjon Hvorfor røykfrie serveringssteder?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google