Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjon Hvorfor røykfrie serveringssteder? Røykestudier på utesteder i Tromsø Røyking i Norge og Tromsø Helseskader av aktiv og passiv røyking –Lungekreft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjon Hvorfor røykfrie serveringssteder? Røykestudier på utesteder i Tromsø Røyking i Norge og Tromsø Helseskader av aktiv og passiv røyking –Lungekreft."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Disposisjon Hvorfor røykfrie serveringssteder? Røykestudier på utesteder i Tromsø Røyking i Norge og Tromsø Helseskader av aktiv og passiv røyking –Lungekreft og lungesvikt –Hjerteinfarkt og blodåreforkalkning –Andre skader og plager

4

5 Bakgrunn for loven Serveringspersonell høy dødelighet, bl.a. pga røykfylt arbeidsplass Vanskelig regelverk, mangelfull etterlevelse Krav fra fagforeningene Høyesterettsdom 2000 –kvinnelig bartender fikk lungekreft –20 år i røykfylt bar –full yrkesskadeerstatning fra arbeidsgiver Positive erfaringer andre land

6 Hva mener folk i 2004? 84% av befolkningen synes at alle i Norge har samme rett til røykfri arbeidsplass 81% mener røykfrie serveringssteder reduserer de ansattes risiko for kreft og andre sykdommer

7 Lovendring i tobakksskadeloven 1. juni 2004 Vern mot passiv røyking på arbeid og offentlige steder vedtatt 1988 Serveringsbransjen har vært unntatt til nå Loven innføres primært for å beskytte de ansatte

8 Røykfrie serveringssteder Serveringspersonalet skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Sekundærgevinster –Utesteder gjøres tilgjengelig for astmatikere, allergikere og andre som plages av tobakksrøyk –Utesteder skal ikke være rekrutteringssted hvor ungdom starter å røyke

9

10 WHO anbefaler 4 tiltak Restriktive tiltak –Røykfrie serveringssteder mm Avgiftsøkninger Informasjon og opplysning Hjelp til røykeslutt

11

12

13 Student Aina Emaus Tromsø kommune, Reidar Høifødt UiTø, Maja- Lisa Løchen Røyking på restauranter og andre serveringssteder i Tromsø kommune juni/ juli 1998 Røyking på restauranter og andre serveringssteder i Tromsø kommune juni/ juli 1998

14 Materiale og metode Spørreskjema ÙDel I: oppfølgning av loven ÙDel II: respondentenes egne holdninger, meninger og røykevaner (anonym og frivillig) 85 serveringsbedrifter i Tromsø kommune Personlig strukturert intervju i juni og juli 1998

15 Andel røykfrie sitteplasser 29,5 % 70,5 %

16 Ô47,1 % røyker daglig 47,8 % kvinner 46,8 % menn Ô11,8 % røyker av og til Ô9,4 % har røykt tidligere Ô31,8 % har aldri røykt ÔGjennomsnittsalder: 40 år Respondentene

17 Røyking

18 NICOTINMÅLINGSPROSJEKT på utesteder i Tromsø 1999 Fagforeningene Tromsø kommune v/helsesjefen Student Aina Emaus, konsulent Gerd Furumo Norsk institutt for luftforskning Statens tobakksskaderåd Maja-Lisa Løchen Fokuserte på røykfri luft for gjestene, ikke for de ansatte 60% hadde nikotin i luften under aksjonsgrensen Dyrt, komplisert, umulig å gjennomføre tilsynet for en vanlig kommune Publisert 1999 Ny lov på gang— Vedtatt i Stortinget 2003: Røykfrie utesteder

19 Serveringspersonalet sa til oss Hvorfor måle nikotin i luften der gjestene er i de ”røykfrie” områdene? Det er vi som er mest utsatt Vi ønsker at dere skal gjøre nikotinmålinger der vi arbeider: i baren og i røykeavdelingen

20

21 Dagligrøyking hos norske menn og kvinner 16-74 år,1973-2003

22 Dagligrøyking hos norske menn og kvinner, 16-24 år 1973-99

23 Røyking i Norge 1,2 mill dagligrøykere –32% av voksne befolkning (minst 10% mer her) 3 av 4 har forsøkt å slutte –40% vurderer seriøst å slutte –30% har litt lyst til å slutte –Mer enn bilulykker, brann, mord, suicid, narkotika, alkohol, aids til sammen Passiv røyking fører til 50 lungekreftdødsfall og 300-500 hjerte- kardødsfall årlig

24 Røykevaner etter utdannelse Prosent som røyker daglig Alder

25 Røyking og død i Norge 7500 dødsfall hvert år skyldes røyking –flest dør pga hjerte-karsykdom –lungekreft og lungesvikt nest største gruppe Annenhver røyker dør av røykeskader- russisk rullett Halvparten av de som dør av røyking, dør for tidlig

26 Lungekreft i Norge 90% av de som får lungekreft dør innen 5 år Hyppigste kreft-dødsårsak for menn Om få år hyppigste kreft-dødsårsak for kvinner

27

28 Risiko ved tidlig røykestart Risiko for å dø av lungekreft er avhengig av debutalder: Kilde: Rosevear SK, Holt DW, 1992 RøykdebutRelativ risiko Aldri >25 år 20-24 år 15-19 år <15 år 1,0 5,0 9,0 14,0 19,0

29 Lungekreft røntgen

30 Lungekreft CT

31 Lungekreft

32 Lungekreftsvulst

33

34 Spredning av lungekreft til hjernen

35 Røyking og hjerte- og karsykdom Røyking øker risikoen for … Hjerteinfarkt (røyking forklarer 30-50% av risikoen) Plutselig uventet død Hjerneslag Død forårsaket av aortaaneurysme (utvidet hovedpulsåre – bombe) Perifere karlidelser (røykebein)

36 Røyking og hjerteinfarkt Hjerteinfarkt er vanligste dødsårsak i Norge Hjerteinfarkt har flere risikofaktorer Viktigste risikofaktor er røyking, kolesterol, arv, blodtrykk 20-30% av alle hjerteinfarkt skyldes røyking Risikoen hos røykende kvinner er 3-6 ganger høyere enn hos ikke-røykere Risikoen hos røykende menn er 2-3 ganger høyere hos ikke-røykere

37

38

39

40 Hjerteinfarkt-død 30% dør av sitt første hjerteinfarkt

41 Tett kranspulsåre i hjertet

42

43 Bombe i magen

44

45 Aldri røykt Sluttet å røyke i 45-års-alderen Sluttet å røyke i 65-års-alderen Røykt regelmessing Røykelunger KOLS

46 Frisk lunge

47 Lunge med KOLS (lungesvikt)

48 Røyking og ulike kreftformer Risiko > 10 ganger:Lungekreft 2-10:Munnhule Spiserør Magesekk Bukspyttkjertel Urinblære Nyrer og urinveier Livmorhals < 2:Tykktarm/endetarm Ytre kvinnelige kjønnsorganer Blodkreft

49 Tobakk og østrogen økt mannlig behåring mannlig fettfordeling (epleform) tidlig overgangsalder dårlig effekt av østrogengenbehandling Forholdet mellom mannlige og kvinnelige kjønnshormoner ved røyking Anti-østrogen effekt fører til

50 Å bli gravid Nedsatt fruktbarhet (for begge kjønn): < 20 sigaretter/dag gir 25% nedsatt fruktbarhet 20 sigaretter + gir 40% nedsatt fruktbarhet Ved assistert befruktning er sjansen for å bli gravid redusert til halvparten hos røykende kvinner Svangerskap utenfor livmoren: 20% av slike svangerskap skyldes røyking

51 Seksualliv og hormonomsetning Impotens (fordoblet risiko)

52 Annen helseskade ved røyking Benskjørhet og benbrudd (lårhalsbrudd særlig hos tynne kvinner - 3 ganger så høy risiko ved røyking) Leddgikt Urinkontinens Grå stær (linsefordunkling), skader på netthinnen Hørselstap Giftstruma Diabetes (type II) Psoriasis Aldring av hud og hår Sår i magesekk og tolvfingertarm (x3)

53 Effekter av røyking som ikke gir sykdom Gusten hud Rynker Misfarging av tenner, dårlig ånde og luktesans Mannlig fettfordeling Kalde hender og føtter ”Misbruksatferd" (avhengighet) Økonomi

54 Passiv røyking Sidestrømsrøyken nesten like farlig som den røyken som inhaleres

55 Passiv røyking Kortvarig påvirkning –irritasjon i luftveier –utløsning av astmaanfall –hjertekrampe og hjerteinfarkt Langvarig påvirkning –lungekreft –hjerteinfarkt –astma og infeksjoner hos barn

56 Passiv røyking og død Lungekreftfare øker med 30% –50 tilfeller pr. år (død) i Norge Risiko for hjerteinfarkt øker med 30% –300-500 tilfeller pr. år (død) i Norge Risiko for krybbedød –økt 2 ganger ved 1-10 sigaretter daglig –økt 6 ganger ved >10 sigaretter daglig

57 Passiv røyking - barn Graviditet og spebarnsalder lav fødselsvekt krybbedød Astma, allergi forkjølelser/mellomørebetennelser blodkreft

58 Helseskader av passiv røyk på arbeid Risiko for –Lungekreft øker med 20-30% –Hjerteinfarkt øker med 25-30% –Kols (lungesvikt) –Andre kreftformer –Astma, luftveisinfeksjoner, nedsatt fruktbarhet

59

60


Laste ned ppt "Disposisjon Hvorfor røykfrie serveringssteder? Røykestudier på utesteder i Tromsø Røyking i Norge og Tromsø Helseskader av aktiv og passiv røyking –Lungekreft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google