Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik (HiLG). Utfordringer for sektoren Studentrekruttering/konkurranse Sentralisering og regionalisering Regional utviklingsrolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik (HiLG). Utfordringer for sektoren Studentrekruttering/konkurranse Sentralisering og regionalisering Regional utviklingsrolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik (HiLG)

2 Utfordringer for sektoren Studentrekruttering/konkurranse Sentralisering og regionalisering Regional utviklingsrolle Omdømme og resultater Finansieringssystemet (resultatbasert) Omstillingsevne og studiekvalitet Kamp om forsknings- og utviklingsmidler Prosjekt innlandsuniversitetet

3 HiLG – et strategisk vegvalg For å styrke konkurranseevnen Styrket markedsføring Nye studietilbud/kombinasjon Styrket posisjon i internasjonalisering En mer komplett høgskole med vekstpotensiale Sterkere regional posisjon Trygg og spennende arbeidsplass Faglig utvikling (master og PhD) og posisjonering nasjonalt og internasjonalt Styrke omdømme hos studenter og forhold til næringsliv

4 HiLG-utfordringer Kulturforskjeller To campus (avstand, reising, ulikheter) Medvirkning Rekruttering til enkelte studier

5 En mer komplett høgskolen - minst 31 Bachelorprogram Reiseliv Øk.adm. Samtidshistorie Vernepleie Barnevern Sosialt arbeid Psykologi Sykepleie Radiograf Informasjonssikkerhet Digital medieteknologi Mediedesign Informatikk Fjernsynsregi Fjernsynsteknikk Visuell kultur Kulturprosjektledelse 7 filmstudier Ingeniørfag Data Elektro Medieelektronikk Bygg Industriell design og teknologiledelse Geomatikk Teknologidesign

6 Landets 6 største høgskole ca 4 000 heltidsstudenter ca 1 000 deltids- og fjernundervisningsstudenter ca 450 ansatte 30 professorer ca 400 mill kr i årsomsetning

7 I 2005 9 mastertilbud Pedagogikk Velferdspolitikk Helse- og sosialfaglig arbeid Informasjonssikkerhet Velferdsforvaltning Film og fjernsynsvitenskap Social Inclusion Medieteknikk Community Care Flere mastertilbud er under utvikling

8 Doktorutdanninger i utvikling Mediert oppvekst Visuell kommunikasjon Innovativ forvaltning Informasjonssikkerhet Film

9 En skole med fokus på forskning og publisering HøgskolePublikasjonspoeng Agder201.3 Oslo107.6 Bodø93.6 Lillehammer-Gjøvik86.5 Bergen44

10 Forskning 33 stipendiater 4 strategiske høgskoleprogram Mediepedagogikk Fjernsyn i digitale omgivelser Informasjonssikkerhet Fargevitenskap

11 En studentsamskipnad allerede! Studentsamskipnaden i Oppland har gjennom flere år vært blant landets beste i tester og målinger Boliger (1016 utleieenheter) Barnehager (65 plasser) Bokhandel (3 stk) Helse og sosial (rådgivertjeneste, sykepleietjeneste, psykolog, studentprest, helsekasse)

12 To sterke campus Lillehammer Campus Samarbeid mellom mer enn 50 bedrifter og virksomheter med 700 ansatte og 2300 studenter med en årsomsetning på 700 mill kroner Gjøvik Campus (Arena Kallerud) Samarbeid mellom mer enn 10 bedrifter og virksomheter med 900 ansatte og 2300 studenter med en årsomsetning på 1 milliard kroner

13 Visjon Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik - en attraktiv og profilert utdannings- og forskningsinstitusjon på universitetsnivå

14 Verdigrunnlag En kultur preget av profesjonalitet, kvalitet, service og samhandling Kompetanse bygges gjennom åpen og forpliktende dialog der ansatte og studenter utvikler og synliggjør sine sterke sider

15 Hovedmål 2009 Utvikle en tydelig fagprofil Tilfredse og kompetente studenter Utvikle nye studietilbud Utvikle master- og PhD-utdanninger Øke forskningsproduksjon Øke kunstnerisk produksjon Økt internasjonalisering Styrke samarbeid med regional forvaltning og næringsliv Øke eksternt finansiert virksomhet En attraktiv og krevende arbeidsplass En sunn økonomi

16 En tydelig faglig profil! Film, fjernsyn og digitale medier Informatikk Industriell teknologi Helse, omsorg og sosialfag Økonomi og administrasjon Reiseliv og kulturopplevelser Pedagogikk og skole Samfunnsfag/humaniora/realfag

17 Tilfredse og kompetente studenter Utvikle et læringsmiljø preget av nærhet til studentene og anvendelse av egnet teknologi Studentaktive læringsformer Styrke kompetanse i undervisning og bruk av digitale verktøy Iverksette og videreutvikle kvalitetssikringssystem Sikre studentmedvirkning I samarbeid med studentsamskipnaden (SOPP) og regionale myndigheter, næringsliv og kunnskapsparker utvikle et tilbud som ivaretar studentenes behov for service, velferd, fritidsaktiviteter og kontakt med yrkeslivet Styrke studentenes tilhørighet under og etter studietida Tilrettelegge for internasjonal studentutveksling Sikre relevans ved ekstern vurdering av bachelor- og masterutdanninger Etablere alumniordning

18 Lavere grad Utvikle lavere grads studier som grunnlag for Økt studenttall gjennom nye attraktive tilbud Studentutveksling/internasjonalisering Rekruttering til masterutdanninger Styrking av faglig campusprofil Flere toppidrettsstudenter Regionalt og nasjonalt kompetansebehov Etter- og videreutdanning

19 Masterutdanninger Utvikle masterutdanninger som grunnlag for: rekruttering til PhD-utdanningene at 5-årige utdanningsløp blir stadig mer vanlig styrking av den faglige campusprofilen rekruttering til vitenskapelige stillinger og forskningsproduksjon Etter- og videreutdanning Inngår i Prosjekt Innlandsuniversitetet

20 PhD-studier Utvikle grunnlaget for PhD-utdanninger innenfor: Informasjonssikkerhet Mediert oppvekst Visuell kommunikasjon Innovativ forvaltning Felles for doktorgradsområdene: Høy forskningsproduksjon Nasjonal og internasjonal anerkjennelse/ knutepunktfunksjon Basis i forskningssenter Institusjonelle avtaler for stipendiatene Inngår i Prosjekt Innlandsuniversitetet

21 Kunsterisk utviklingsarbeid Etablere et internasjonalt kunstnerisk senter for utvikling av utdanningsmetoder for skapende studier innenfor film og fjernsyn Flere stipendiater i kunstfag Avklare rammebetingelser for kunstnerisk utviklingsarbeid Utvikle og etablere ”doktorgradsprogram” Internasjonalisering

22 Forskning Styrke forskerkompetanse og forskningsledelse Etablere flerfaglige forskningssentre knyttet til PhD- områdene Øke antall stipendiater og knytte dem til PhD- områdene Avklare interne rammebetingelser for forskning Utvikle incentivordningene Øke eksternt finansiert FoU Internasjonalisering

23 Økt studentutveksling Økt forskerutveksling Sikre institusjonsavtaler med gjensidig utbytte Etablere egne internasjonale studietilbud

24 Eksternt finansiert virksomhet skal økes gjennom: Etter- og videreutdanningstilbud Oppdragsforskning Utviklings- og utredningsprosjekter Samarbeid med offentlig sektor og næringsliv Forskningsråds- og EU-søknader

25 Formidling og innovasjon Etablereropplæring og studentbedrifter Samarbeid med Kunnskapsparkenes inkubatorer for å fremme nyskaping og nyetableringer Samarbeid med Innlandets Vitensenter Aktiv formidling i media og samfunn

26 Styrke samarbeid med regional forvaltning og næringsliv Regionalt samarbeid gjennom utviklingsavtaler Et viktig kompetansemiljø for fylket sammen med Lillehammer og Gjøvik kunnskapsparker og Østlandsforskning Fylkets akademisk institusjon Sentral aktør i arbeidet med å utvikle Lillehammer Campus og Arena Kallerud Bidra til å dekke innlandets forsknings- og utdanningsbehov Ha en sentral rolle i utviklingen av Center of Expertice i tilknytning til industrimiljøet på Raufoss

27 En attraktiv og krevende arbeidsplass Sterke og profilerte fagmiljø Faglige utviklingsmuligheter Kompetent ledelse Fleksibel organisasjon Åpen og tydelig kommunikasjon Likestilling En aktiv og inkluderende personalpolitikk Kulturbygging

28 En sunn økonomi Benytte prinsippene i den resultatbaserte finansieringsmodellen internt i ressursdimensjonering og -fordeling Strategisk handlingsfrihet Forutsigbarhet og langsiktighet


Laste ned ppt "Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik (HiLG). Utfordringer for sektoren Studentrekruttering/konkurranse Sentralisering og regionalisering Regional utviklingsrolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google