Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATSBUDSJETTET 2009 Stprp 2008 725 052 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6056 Sum 2008 731 508 Lønns- og prisstigning 32 019 Studieplassendringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATSBUDSJETTET 2009 Stprp 2008 725 052 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6056 Sum 2008 731 508 Lønns- og prisstigning 32 019 Studieplassendringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATSBUDSJETTET 2009 Stprp Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6056 Sum Lønns- og prisstigning Studieplassendringer 600 AmS/rest hvilekjær Stp-endring RBO-endring Rekrutteringsstillinger St.prp Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

2 STATSBUDSJETTET 2009 Tildelingen dekomponert i hovedkomponenter - UIS Hvorav strategisk forskningskomp Hvorav basistildeling eks forskn Hvorav RBO Hvorav UV-komponent Sum tildeling Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

3 STATSBUDSJETTET 2009 Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

4 STATSBUDSJETTET 2009 St.prp nr 1 bevilgning til universitetene Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

5 STATSBUDSJETTET 2009 St.prp nr 1, andel av bevilgning til universitetene Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

6 STATSBUDSJETTET 2009 Fordeling av nye rekrutteringsstillinger kap 0271, 2008 og 2009 Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

7 STATSBUDSJETTET 2009 Det vil ikke settes i verk strukturreform på bakgrunn av Stjernø- utvalget, men regjeringen ser at det vil være behov for klarere arbeidsdeling og spesialisering i sektoren Faglige utfordringer i profesjonsutdanningene bør kunne løses gjennom fokus på kvalitet og institusjonssamarbeid om arbeidsdeling. I løpet av 2009 en evaluering av finansieringssystemet før det legges opp til eventuelle endringer Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

8 STATSBUDSJETTET 2009 Tilbakeføring av ”hvileskjæret” i 2007, justert for lønns- og prisøkningen. (-11, ; + 12, ) 3 nye rekrutteringsstillinger 2009, 1/3 virkning av pr stilling til institusjonene; 2/3 til vitenskapelig utstyr via NFR og universitetsmuseene! 180 nye studieplasser i lærerutdanningen 150 nye studieplasser i førskolelærerutdanningen, og 150 studieplasser i ettårige videreutdanning i barnehagepedagogikk. Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

9 STATSBUDSJETTET 2009 Kiropraktorutdanning ikke nevnt Senter for fremragende undervisning 7 stipendiater på kap 0281 (felleskap), hvorav 4 til UiS og 3 til UiA. 1 mill til integrasjonsprosessen UiS og AmS (kap 0281) Videreføring av EnergiCampusNord 3 mill (0281) Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

10 STATSBUDSJETTET 2009 Risikostyring: Skal fungere som en prioriteringsmekanisme i styringen av den enkelte institusjon, og inngå som en integrert del av virksomheten. Hovedmålene er de samme, men UiS får et nytt hovedmål knyttet til museumsvirksomheten. Virksomhetsmålene er også de samme med litt korrigert innhold på noen av virksomhetsmålene Styringsparameterene er lagt opp til ett sett av kvalitative til sektormålene og et sett av kvantitative til virksomhetsmålene Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

11 STATSBUDSJETTET 2009 Budsjettrammer på hovedkostnader 2008 vs budsjettinnspill 2009 Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

12 STATSBUDSJETTET 2009 Budsjettforslag 2009 (St.prp), ekskl AmS vs budsjettrammer mill Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

13 STATSBUDSJETTET 2009 Intern budsjettering 2009 Rammene for 2009 bør realistisk ligge på ca 5% vekts ift Budsjetteringen vil i 2009 handle om prioritering og konkret gjennomgang av kostnadene på alle nivå. Uten økning på resultatindikatorene ved UiS i KDs finansieringssystem, vil budsjettrammen for 2010 få en nominell nedgang Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring


Laste ned ppt "STATSBUDSJETTET 2009 Stprp 2008 725 052 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6056 Sum 2008 731 508 Lønns- og prisstigning 32 019 Studieplassendringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google