Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATSBUDSJETTET 2009 Stprp 2008 725 052 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6056 Sum 2008 731 508 Lønns- og prisstigning 32 019 Studieplassendringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATSBUDSJETTET 2009 Stprp 2008 725 052 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6056 Sum 2008 731 508 Lønns- og prisstigning 32 019 Studieplassendringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATSBUDSJETTET 2009 Stprp 2008 725 052 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6056 Sum 2008 731 508 Lønns- og prisstigning 32 019 Studieplassendringer 600 AmS/rest hvilekjær 42 913 Stp-endring 2 985 RBO-endring -3 535 Rekrutteringsstillinger 3 045 St.prp 2009 809 535 Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

2 STATSBUDSJETTET 2009 Tildelingen dekomponert i hovedkomponenter - UIS 2009 200820072006200520042003 Hvorav strategisk forskningskomp 40 199 35 49531 90023 04818 35315 0298 819 Hvorav basistildeling eks forskn 537 680 473 082447 167451 656414 016360 123343 430 Hvorav RBO 28 626 30 80513 7458 81236 21334 39830 119 Hvorav UV-komponent 203 030 192 126181 641181 235162 994146 409126 976 Sum tildeling 809 535 731 508674 453664 751631 576555 959509 344 Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

3 STATSBUDSJETTET 2009 Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

4 STATSBUDSJETTET 2009 St.prp nr 1 bevilgning til universitetene Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

5 STATSBUDSJETTET 2009 St.prp nr 1, andel av bevilgning til universitetene Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

6 STATSBUDSJETTET 2009 Fordeling av nye rekrutteringsstillinger kap 0271, 2008 og 2009 Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

7 STATSBUDSJETTET 2009 Det vil ikke settes i verk strukturreform på bakgrunn av Stjernø- utvalget, men regjeringen ser at det vil være behov for klarere arbeidsdeling og spesialisering i sektoren Faglige utfordringer i profesjonsutdanningene bør kunne løses gjennom fokus på kvalitet og institusjonssamarbeid om arbeidsdeling. I løpet av 2009 en evaluering av finansieringssystemet før det legges opp til eventuelle endringer Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

8 STATSBUDSJETTET 2009 Tilbakeføring av ”hvileskjæret” i 2007, justert for lønns- og prisøkningen. (-11,6 2007 ; + 12,6 2008 ) 3 nye rekrutteringsstillinger 2009, 1/3 virkning av 800.000 pr stilling til institusjonene; 2/3 til vitenskapelig utstyr via NFR og universitetsmuseene! 180 nye studieplasser i lærerutdanningen 150 nye studieplasser i førskolelærerutdanningen, og 150 studieplasser i ettårige videreutdanning i barnehagepedagogikk. Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

9 STATSBUDSJETTET 2009 Kiropraktorutdanning ikke nevnt Senter for fremragende undervisning 7 stipendiater på kap 0281 (felleskap), hvorav 4 til UiS og 3 til UiA. 1 mill til integrasjonsprosessen UiS og AmS (kap 0281) Videreføring av EnergiCampusNord 3 mill (0281) Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

10 STATSBUDSJETTET 2009 Risikostyring: Skal fungere som en prioriteringsmekanisme i styringen av den enkelte institusjon, og inngå som en integrert del av virksomheten. Hovedmålene er de samme, men UiS får et nytt hovedmål knyttet til museumsvirksomheten. Virksomhetsmålene er også de samme med litt korrigert innhold på noen av virksomhetsmålene Styringsparameterene er lagt opp til ett sett av kvalitative til sektormålene og et sett av kvantitative til virksomhetsmålene Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

11 STATSBUDSJETTET 2009 Budsjettrammer på hovedkostnader 2008 vs budsjettinnspill 2009 Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

12 STATSBUDSJETTET 2009 Budsjettforslag 2009 (St.prp), ekskl AmS vs budsjettrammer 2008 44 mill Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring

13 STATSBUDSJETTET 2009 Intern budsjettering 2009 Rammene for 2009 bør realistisk ligge på ca 5% vekts ift 2008. Budsjetteringen vil i 2009 handle om prioritering og konkret gjennomgang av kostnadene på alle nivå. Uten økning på resultatindikatorene ved UiS i KDs finansieringssystem, vil budsjettrammen for 2010 få en nominell nedgang Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring


Laste ned ppt "STATSBUDSJETTET 2009 Stprp 2008 725 052 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6056 Sum 2008 731 508 Lønns- og prisstigning 32 019 Studieplassendringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google