Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rektorboligen på Staup/Levanger Tlf

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rektorboligen på Staup/Levanger Tlf"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Rektorboligen på Staup/Levanger Tlf. 74 05 20 30 smiso@smi.nt.no

3 SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep
Snart 30 år siden det første senteret ble etablert, i Oslo Smiso Levanger ble startet av Aud Steinsbekk i 1992 Et senter i hvert fylke Finansiering: 20 % fra kommuner, fylkeskommune og helseforetak. 80 % fra staten Ikke en erstatning for det offentlige hjelpeapparatet, men et supplement Gratis lavterskeltilbud Ikke behov for henvisning For utsatte over 16 år og deres familie/nærstående Råd og veiledning til hjelpeapparatet For å finne ut mer: smi.nt.no Vi tilbyr: Enesamtaler Selvhjelpsgrupper Innomstikk Kurs og temakvelder Aktiviteter Undervisningstilbud/forebygging Grunnskoler Videregående Høyskole Faggrupper

4 Seksuelle overgrep Når barn og unge trekkes inn i seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår, regnes det som seksuelle overgrep. Barnets integritet blir krenket når den seksuelle handlingen baserer seg på den voksnes/overgripers behov. I lovverket skilles det mellom seksuell krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang. Seksuell krenkende atferd kan være blotting, visning av pornografi eller «grisesnakk» og annet. Seksuell handling innebærer fysisk kontakt. Beføling av intime kroppsdeler som bryster og kjønnsorgan. Seksuell omgang innebærer fysisk kontakt og penetrering oralt, vaginalt eller analt med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan. Samleie. Seksuelle overgrep inngår i straffeloven

5 Incest Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning. Borchgrevink og Christies (1991:15) Incestbegrepet brukes ikke bare om overgrep av familiemedlemmer, men også når overgriperen er en person som barnet har et tillitsforhold til. Dette kan være foreldre, søsken, familievenn, lærer, trener, sjelesørger eller andre.

6 Selvhjelp “Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.” Nasjonal plan for selvhjelp Målet med selvhjelp er å oppnå en bedre hverdag ved bruk av egne ressurser. Spørsmålet er altså ikke «hvorfor har jeg det så ille?» men: «hvordan komme meg videre?»

7

8 Statistikk. Utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år:
Jenter: 21 % Gutter: 8 % (Vold og voldtekt i Norge, nasjonal forekomststudie. 2014)) 1/3 av overgrepene som registreres er utført av jevnaldrende (Becker & Kaplan, 1988, Finkelhor 1994) Samlet sett dreier halvparten av anmeldte seksualforbrytelser seg om barn og unge under 16 år (Statistisks sentralbyrå 2009) Antatt store mørketall, mange som ikke tørr å fortelle eller anmelde. I 2013: anmeldt seksuallovbrudd (alt fra blotting, posering, filming, forslag eller krav om seksuelle ytelser til beføling, masturbering og samleie)

9 Mulige senskader Skyld og skamfølelse Relasjonsproblemer
Vansker med nærhet Fysiske plager som f.eks. muskelsmerter, hodepine, magevondt og underlivsplager Angst, depresjon og andre psykiske problemer Selvskading og selvmordstanker Søvnproblemer Vanskeligheter på skolen Rusproblemer (tabletter, alkohol, narkotika) Vansker med grensesetting Stort kontrollbehov Spiseforstyrrelse Vanskelig forhold til egen kropp og seksualitet HUSK! Disse senskadene kan også være reaksjoner på andre problemer

10 Seksualitet Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer seksualitet som:
En integrert del av menneskets personlighet Et grunnbehov Men, er ikke det samme som samleie, omfatter så mye mer: Kjærlighet, kontakt, nærhet og varme Uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, berører andre og blir berørt Påvirker våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker

11

12 Hvorfor brytes ikke tausheten?
Redd for å ikke bli trodd Er glad i overgriper Redd for konsekvensene med å fortelle (familie kan splittes) Redd for å miste venner, bli sett på som ekkel Overgriper truer med straff dersom andre får vite om overgrepet Redd for at andre hemmeligheter skal bli avslørt (For eksempel: tatt i mot penger/gaver)

13 Hvem er overgriperen? De fleste overgrep begås av menn, 5-15 % begås av kvinner. 1/3 av alle seksuelle overgrep begås av en person under 18 år Er i den utsattes familie eller nærmiljø Hvordan overgriper går frem, «grooming» Overgriper oppretter kontakt og oppnår tillitt, manipulerer, overtaler og forfører så barnet

14 Incest skal ikke ties i hjel, men tales i hjel!
Dikt og takk for oss 


Laste ned ppt "Rektorboligen på Staup/Levanger Tlf"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google