Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidskvelden Oppegård IL Fotball 21/1-08. Klubbutvikling Summen av alt som skjer i klubben som skaper positive, varige endringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidskvelden Oppegård IL Fotball 21/1-08. Klubbutvikling Summen av alt som skjer i klubben som skaper positive, varige endringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidskvelden Oppegård IL Fotball 21/1-08

2 Klubbutvikling Summen av alt som skjer i klubben som skaper positive, varige endringer

3 Klubbutviklingsprosesser Oppegård IL - en av syv klubber i OsloMålet Mer og bedre aktivitet for barn og ungdom Mer og bedre aktivitet for barn og ungdom

4 Erfaringer fra Klubbutviklingsprosessene Bevisstgjøring av utviklingsmuligheter –Dialog og diskusjon –Alltid utviklingsmuligheter –Hvor hente hjelp (Internt og eksternt) Oppdager ressurser i klubben –Kompetanse hos medlemmene –Lærer å trekke ressursene med i utvikling av klubben

5 Erfaringer fra Klubbutviklingsprosessene Styrking av organisasjonen –Nøkkelfunksjoner –Rollebeskrivelser Planverk utvikles Legger til rette for mer og bedre aktivitet - samt styrke de gode klubbmiljøene rundt om i landet

6 Utfordringer i dagens klubborganisasjon Ressurser Økonomi Aktivitet Lojalitet Kommunikasjon Kompetanse Informasjon Sportsplan Arrangement Rollebeskrivelser Dokumentasjon Anlegg Klubblokaler Hjemmeside Valgkomiteen Myndighetskrav Miljø Klubbhåndbok

7 Områder som gjennomgående kommer opp Organisasjon Sport Informasjon – kommunikasjon

8 Dialog og diskusjon fører til bevisstgjøring Hva er positivt i din klubb, sett fra ditt ståsted? Hva er negativt i din klubb, sett fra ditt ståsted? Hvor ligger forbedringspunktene?

9 Gruppediskusjoner Grupper på 4-5 (6) personer Diskusjon på følgende områder : 1.Organisasjon 2.Sport 3.Informasjon – kommunikasjon 4.Annet? –Hva er positivt i din klubb, sett fra ditt ståsted? –Hva er negativt i din klubb, sett fra ditt ståsted? –Hvor ligger forbedringspunktene?

10 1. Organisasjon Har klubben en tydelig profil, identitet og hovedmålsetting? Hvem styrer klubben? Har klubben et styre og en leder som motiverer og engasjerer? Har klubben en god organisering og en optimal bemanning i denne? Funksjoner Kompetanse Er styret aktiv i planlegging, organisering og aktivitetsoppfølging? Har klubben etablert instruksverk? Styret Lagsfunksjoner

11 1. Organisasjon Underutvalg I en klubb er det viktig å skape en organisering og struktur som sikrer god arbeidsfordeling. Dette gjøres gjennom kommunikasjon, involvering og delegering av ansvar. Ofte er det lurt å delegere oppgaver til personer som ikke er styret.

12 Organisasjon (Positivt) Engasjert styre/aktivt, mer synlig enn tidligere, fremtidsrettet Stort engasjement rundt lagene Klubb i utvikling Alle er velkomne Bra, velfungerende hjemmeside Ny bane, nytt klubbhus Daglig leder i idrettslaget Ett fast kontaktpunkt administrativt i fotballen Dommergruppe, mange dommere Drevet av flere, ikke som tidligere med kun få/èn Mange ressurssterke knyttet til klubben Hensiktsmessig organisasjonsform

13 Organisasjon – forbedringsområder Liten klubbfølelse; først laget – deretter klubben Kurs/igangsetting/opplæring for nye tilltsvalgte for lettere å komme i gang Bedre kommunikasjon mellom lag og ledd i klubben Usikkerhet knyttet til økonomi Ansette adm. som kan jobbe dagtid (daglig leder, marked/økonomi) Trekke inn ressurspersoner fra lagene til de forskjellige seksjoner Tydeligere retningslinjer og instrukser for seksjoner, komitèer og utvalg Synliggjøre klubbens håndbok Mangler materialforvalter, effektiv utlevering av utstyr Uklare mål Høyt frafall – ødelegger for de som blir igjen (mangler spillere) En person som kan følge opp retningslinjer klubben er enige om/nye lag (TK) Spiller ikke hjemmekamper hjemme før de er 11 år (alle kamper spilles borte) Ha fast hjemmebane, øke klubbfølelsen, styrker miljøet Tydeliggjøre roller og funksjoner; hvem gjør hva Delta på felles cuper - miljøskapende

14 2. Sport Har klubben en tydelig sportslig ledelse? Har klubben en sportsplan? –Verdivalg –Strategier –Retningslinjer Medbestemmelse Differensiering Hospitering Kompetansepåfyll/Skoleringsplan Hvilket forhold har du til sportsplanen? Har klubben en synlig Trenerkoordinator? Hvordan fungerer spillerutvikling i klubben?

15 Sport – positivt Gode arrangementer – fotballskole/idrettsskole Tilbud om kurs Kompetanse i nærområdet, men for lite utnyttet Bra anlegg og klubbhus Bra rekruttering og engasjement, god tilgang på spillere Bra jentefotball – leverer mange spillere videre God erfaring med jentefotballdag på tvers av årganger Keepergruppe Engasjement rundt enkeltlag Høy aktivitet på dommersiden

16 Sport – forbedringsområder Mangler sportslig leder/sportslig ledelse/trenerkoordinator Mangler sportslig plan Vage verdivalg/føringer, bl.a. for differensiering For høyt frafall blant ungdommen Mangler plan og forutsigbarhet i f.t. disponering av anlegg (baner) Trenere lite mottakelig for nye impulser Tydeligere retningslinjer Bedre klubbfølelsen Ha klubbhus, garderober etc. åpne og lett tilgjengelige Øke ant. Arrangement Flytte Finn Haveid-cup fra høst til vår? Bedre kommunikasjon mellom lagene Felles treningstider for like årganger Ikke opprettholde skole- og klasselag? Overføre det beste fra jentefotballen til guttefotballen Øke kompetenen blant trenere Økt veiledning/bistand til trenere (benytte ressurser og kompetanse i klubben) Lære noe av andres erfaring på hvordan beholde spillere, hvordan differensiere med hell etc. Mangler felles referanserammer

17 Sport forbedringsområder forts. Treningsfasiliteter: Når trener de ulike og hvor?/anleggsbruk Respektere stengte baner Ta vare på utstyr Rammebetingelser Melde på lag i klassen over? Flere kvinnelige trenere og ledere Kvinnefotball Dommerutdannelse Antidoping/rus Trenerforum Utnytte intern kompetanse

18 3. Informasjon - kommunikasjon Hvordan fungerer informasjonen i klubben? –Rett informasjon tilpasset mottaker? –Til rett tid? Hvordan fungerer kommunikasjonen i klubben? –Finnes det en felles plattform? –Er det etablert møteplasser? –Hvilke kommunikasjonskanaler benyttes? –Er kommunikasjonen toveis? –Er det takhøyde? –Involveres du?

19 3. Informasjon - kommunikasjon ”Det tomrom som oppstår når man unnlater å kommunisere, vil meget raskt bli fylt med rykter, forvanskninger, sludder og løgn!”

20 Kommunikasjon – positivt Bra hjemmeside Felles utsending mailer Adm. Sekretær fungerer veldig bra Oppegård med i gruppe med NFF i f.t. utvikling av neste utgave av Speaker.no Gode møter med støtteapp. på jentelagene (på tvers av årganger) God dialog/bra samarbeid med håndball for jentefotballen (tilpasse i f.t. å kunne delta på to aktiviteter) Får svar på mailer ved henv. til klubben/styret

21 Kommunikasjon –forbedringsområder Flere få muligheten til å publisere på hjemmesiden Foreldrevettregler frem i lyset Mailer med kort info, henvise til hjemmesiden for resten av infoen Klubben anbefale cuper for lagene, gjerne felles for flere lag S2S-verktøy i klubben – utnyttes bedre (foreløpig på prøvestadiet) Sende ut mail med link til interessante/viktige nyheter som blir lagt ut på hjemmesiden Lagledere må selv ta større ansvar for å holde seg oppdatert på info Tydeligere info til nye trenere/ledere i f.t. rolleavklaring – hvem gjør hva Uklart hvilke oppgaver og mandat seksjoner har Mer ”barnevennlig” hjemmeside – interessant stoff for barn? (begrensede muligheter på speaker.no) Sponsorer på hjemmesiden (med link) – annonsere, gi inntekter (registrere/publisere antall treff)

22 OPPSUMMERING. Veileder trekker ut tiltak som det synes å være oppslutning om ut fra idédugnaden

23 AVSLUTNING Plukke ut 3 konkrete tiltak. Valget tas med bakgrunn i involvering av flest mulig i klubben: Klubbhåndbok –Verdivalg, Roller og rollebeskrivelser, Utvalg, Hvordan utnytte Daglig leder, Skoleringsplan, laginndeling, prioriterte cuper (for klubbfølelse), bruk av klubbhus og anlegg Sportsplan –Bl.a. Retningslinjer for målgrupper barn, ungdom etc, Differensiering, Hospitering, Trenerforum, etc etc Klubbfølelse – Økonomi –Klubbhuset, Trenerkoordinator kommer på plass, inntektkilder

24 Hva videre? Møtes igjen om 2-3 uker Deltakere bidrar på det tiltaket som de brenner mest for Prosjektperiode –Oppstartsdato/neste møte –Avslutningsdato Prosessleder Gruppeleder (tiltak) Styringsgruppe?

25 Lykke til videre


Laste ned ppt "Framtidskvelden Oppegård IL Fotball 21/1-08. Klubbutvikling Summen av alt som skjer i klubben som skaper positive, varige endringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google