Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.11.2014 Konsekvensvurderinger og uttesting av REACH- forslaget uSFTs økonomiske konsekvensvurdering gir ikke ny kunnskap – men nyttig kartlegging i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.11.2014 Konsekvensvurderinger og uttesting av REACH- forslaget uSFTs økonomiske konsekvensvurdering gir ikke ny kunnskap – men nyttig kartlegging i."— Utskrift av presentasjonen:

1 21.11.2014 Konsekvensvurderinger og uttesting av REACH- forslaget uSFTs økonomiske konsekvensvurdering gir ikke ny kunnskap – men nyttig kartlegging i bedrifter uKonsekvensvurderinger i foredlingskjedene( bilindustri, elektronikk, emballasje, sement/papir/metall) har gitt kvalitativ informasjon –Kutt i produktspekter, men kjernekjemikalier for nedstrømsbrukere vil bestå –Kostnadene må absorberes i europeiske foredlingskjeder –Vern av forretningshemmeligheter kritisk uStrategic Partnership of REACH Testing med 8 stoffer har gitt 39 råd

2 REACH – Prioriterte endringsforslag fra PIL ift Kommisjonens forslag Registrering: Ikke overbelaste begrenset kapasitet med stoffer med potensielle lav risiko –Utvide Annex II og III med en rekke naturstoffer og naturidentiske stoffer –Unnta avfall til gjenvinning –Unntak massive metaller og –konsentrater –Unnta stoffer (og stoffblandinger) til forskning –Beholde unntak for polymere, hvis monomer registrert –Egne metoder for vurdering av legeringer –Tidsfrister for registrering ut fra potensiell risiko [minimumssett faredata (inkl. QSAR) + brukskategorier + spredningskategorier, kombinert med default] –Trinnvis risikovurdering inntil demonstrert sikker bruk –Ett-rinns preregistrering Vil gi mer omfattende tester/dokumentasjon på et tidligere tidspunkt for lavvolumstoffer med høyere risiko og mindre omfattende tester for høyvolumstoffer med lav risiko

3 21.11.2014 REACH – Prioriterte endringsforslag fra PIL ift Kommisjonens forslag, forts…. –Autorisasjon/substitusjon – Kommisjonens forslag –Duty of Care – REACH operasjonaliserer aktsomhetsplikten i PK-loven –Informasjon i foredlingskjeden – Utvidet SDS, fleksibilitet mht til oppdatering og mulighet til å beskytte forretningshemmeligheter –Styrke Agenturets rolle for å sikre likebehandling –Mer aktiv rolle for agenturet for å sikre harmonisert klassifisering Ganske godt sammenfall med Regjeringens 5 forbedringspunkter høsten 2004

4 Registrering: Utvide Annex II og III med en rekke naturstoffer og naturidentiske stoffer Unnta avfall til gjenvinning Unntak massive metaller og –konsentrater  Unnta stoffer (og stoffblandinger) til forskning - bare utsatt frist Beholde unntak for polymere, hvis monomer registrert Egne metoder for vurdering av legeringer  Tidsfrister for registrering ut fra potensiell risiko [minimumssett faredata (inkl. QSAR) + brukskategorier + spredningskategorier, kombinert med default]  Trinnvis risikovurdering inntil demonstrert sikker bruk. Men mer risikobaserte testkrav (utvidede tester for lavvolum med forventet risiko og waiving for høyvolum med lav spredning/eksponering) Ett-rinns preregistrering Forenkler byråkrati, øker forutsigbarhet og reduserer antall stoffer som vil forsvinne fra markedet pga ressursbegrensninger PILs vurdering av status etter EP og før Rådets behandling

5 21.11.2014 REACH – Prioriterte endringsforslag fra PIL ift Kommisjonens forslag, forts….  Autorisasjon/substitusjon – Kan medføre substitusjon med stoffer som ikke er risikovurdert – i strid med norsk substitusjonsplikt  Duty of Care – REACH operasjonaliserer aktsomhetsplikten i PK-loven  Informasjon i foredlingskjeden – forbedringer, men for liten fleksibilitet Styrke Agenturets rolle for å sikre likebehandling  Mer aktiv rolle for agenturet for å sikre harmonisert klassifisering

6 21.11.2014 Veien til norsk implementering uREACH er en forordning. Ikrafttredelse 20 dager etter publisering i OJ uForsinket implementering i norsk lov pga EØS – oversettelse, formaliteter, høring etc uMen frist for preregistrering er 18 mnd. ikrafttredelsen - også for norske bedrifter uBehov for bevisstgjøring og kunnskap i Norge uUsikkerhet om implementeringstidspunkt kan straffe norske eksportører Enhver forsinkelse må unngås - eksportindustrien trenger rask implementering. Start forberedelse nå!


Laste ned ppt "21.11.2014 Konsekvensvurderinger og uttesting av REACH- forslaget uSFTs økonomiske konsekvensvurdering gir ikke ny kunnskap – men nyttig kartlegging i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google