Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2-Krona Norge ISAFs Regler for lagseilas (RRS Appendix D) + litt om dømming på vannet (med illustrasjoner og animasjoner) , 2014 Torgrim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2-Krona Norge ISAFs Regler for lagseilas (RRS Appendix D) + litt om dømming på vannet (med illustrasjoner og animasjoner) , 2014 Torgrim."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2-Krona Norge ISAFs Regler for lagseilas (RRS Appendix D) + litt om dømming på vannet (med illustrasjoner og animasjoner) , 2014 Torgrim Log T.Log ··

3 Generelt om lagseilas Regler for lagseilas Dømming av lagseilas

4 Lagseilas? T.Log Wilson Trophy 2014, Friday highlights: (http://vimeo.com/94712618)

5 Lagseilas? T.Log Wilson Trophy 2014, Friday highlights: (http://vimeo.com/94712618)

6 Lagseilas: I tomannsjoller, typisk: –3 båter på hvert lag. To lag seiler mot hverandre, her gult og grønt –Eks: Båt nr 2, 3 og 5 i mål (sum 10) slår båt nr 1, 4 og 6 (sum 11) –Nr 1 må derfor gjøre en jobb for holde igjen nr 2 og nr 3 –Nr 4 prøver å passere 3 og 2 (eller hjelper nr 6 forbi nr 5) –Om det skjer leder grønt lag. Gult må da gå til aksjon, osv osv Men, hvorfor lagseilas? –Korte seilaser, mye action (appellerer til ungdom!) –Start, 4 merkerundinger(!) og finish på 8-10 minutter(!) –Mange seilaser ==> mange muligheter(!) –Seilerne samarbeider og lærer av hverandre  God utvikling! Hvem kan dette i Norge? –Det er lagseilas i optimist, Zoom8, E-jolle, 2-Krona (og Snipe?) –Mange dommere har deltatt på NSFs banedommerkurs –Vi har aktive matchdommere / Team Racing Umpires i Norge –Som dømmer Team Racing Nationals ute, Lag NM hjemme, etc T.Log

7 Gul 16 tar vinden fra Rød 14 Rød 14 strever med å holde av veien for Gul 17 Kommer Gul 17 ut i fri vind? Wilson Trophy 2013 Dommerne følger med

8 T.Log Gul 17 er nå i fri vind ;-) Men, kan ikke slå foran Rød 14 Gul 16 seiler derfor sakte (blafrende forseil) og fortsetter med å ta vinden fra Rød 14 Wilson Trophy 2013

9 Standard bane for lagseilas (digital N) Vind 8-10 minutt seilas Start Mål Etter målgang, seiler man til Vente-/bytte- område T.Log

10 Typisk startfight Grønn loffes over linjen (tyvstart) Gul ”låses ute” Gul i fisevind, eller styrbord kontroll? Vind T.Log

11 Vind Gul låser grønn Gul kontrol- lerer grønn ? Gult lag leder. Hva kan grønn tetbåt gjøre? T.Log

12 Regler, taktikk og lagsamarbeid hele vegen rundt ! Vind Grønn lederbåt loffer to gule T.Log

13 Betydelig potensial - Skole mot skole - Ungdom mot voksne - Bedrift mot bedrift - Klasseklubb mot klasseklubb - By mot by, etc Satsingsområde i klasseklubben 2-Krona Norge T.Log

14 Forskjell på lagene? (jfr. Lag VM 2011, Irland) Fargestriper i forseilet (merkeduk), seilerne har fargede nummervester, etc T.Log

15 Lastes ned gratis: http://www.sailing.org/documents/ racingrules Der finner du også Case Book og Call Books (Team Racing & Match Racing) med regelfortolkninger: http://www.sailing.org/ documents/caseandcall/ Alle seilere bør ha et komplett sett av kappseilingsreglene

16 Alle som seiler aktivt bør ha et komplett sett av reglene for inneværende periode, dvs. 2013-2016. Norsk regelbok kan kjøpes fra www.idrettsbutikken.no eller lastes ned som.pdf gratis fra www.Seiling.no (http://www.seiling.no/Regler_skjemaer) Teksten i denne presentasjonen er avskrift fra den norske oversettelsen. Tegninger og animasjoner er laget av : Torgrim Log Forbundsdommer & Matchdommer NSF Finner du noe uklart / feil, vennligst kontakt: Torgrim.Log@hsh.no

17 APPENDIKS D REGLER FOR LAGSEILAS Lagseilas skal seiles etter Kappseilingsreglene slik de er endret ved dette appendiks. D1ENDRINGER AV KAPPSEILINGSREGLENE D1.1Definisjonene og reglene i Del 2 og Del 4 (a)I definisjonen Sone er avstanden endret til to skroglengder. (b)Regel 18.2(b) er endret til: Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten merkeplass. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, eller den senere blir klar forenom idet en annen båt passerer vindøyet, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den merkeplass. (c)Regel 18.4 er strøket. (d, e, … neste slide) T.Log

18 D1.1Definisjonene og reglene i Del 2 og Del 4 (forts.) (d)Når regel 20 gjelder, kreves de følgende armsignaler fra rormannen, i tillegg til praiingen: (1)for ’Plass til å stagvende’, gjentatt og tydelig peking mot lo; og (2)for ’Slå selv’, gjentatt og tydelig peking mot den andre båten og vinking med armen mot lo. Seilingsbestemmelsene kan stryke dette kravet. (e)Tilføy ny regel 24.3: ’En båt som har fullført skal ikke gjøre noe for å forstyrre en båt som ikke har fullført.’ (f)Tilføy ny regel 24.4: ’Når båter i forskjellige seilaser møtes, skal enhver kursendring fra noen av båtene være forenlig med å følge en regel eller forsøke å vinne sin egen seilas.’ (g)Tilføy til regel 41: (e)hjelp fra en annen båt på dens lag under forutsetning av at elektronisk kommunikasjon ikke benyttes. (h)Regel 45 er strøket. Ganske opplagt? Opplagt? Ganske opplagt? T.Log

19 Vind Hvor stor sone i lagseilas? T.Log

20 Vind T.Log Animasjon av regel 18.4 (BB runding av merke 3)

21 Vind T.Log

22 Vind 18.4Jibbe Når en indre overlappet båt med rett til veien må jibbe ved et merke for å seile sin riktige kurs, skal den ikke, inntil den jibber, seile lengre fra merket enn det som er nødvendig for å seile denne kursen. Regel 18.4 gjelder ikke ved et portmerke. 18.4 er strøket i lagseilas [regel D1.1(c)] Grå båt kan seile Pinky til Gokk om han vil… Og gi åpning for sine lag- medlemmer på innsiden ;-) T.Log

23 D1.2Protester og søknad om godtgjørelse (a)Regel 60.1 er endret til: En båt kan (a)protestere på en annen båt, men ikke for et påstått brudd på en regel i Del 2 med mindre den selv var involvert i hendelsen eller hendelsen involverte berøring mellom medlemmer av det andre laget; eller (b)søke om godtgjørelse. (b)Regel 61.1(a) er endret slik at en båt kan fjerne sitt røde flagg etter at det har blitt tydelig vist. (c)En båt som har til hensikt å søke om godtgjørelse på grunn av en hendelse i baneområdet skal vise et rødt flagg ved første rimelige anledning etter hendelsen. Den skal vise flagget til det er anerkjent av enten regattakomiteen eller en matchdommer. T.Log

24 D1.2Protester og søknad om godtgjørelse (forts.) (d)Regattakomiteen eller protestkomiteen skal ikke protestere mot en båt for brudd på en regel i Del 2 eller regel 31 eller 42, unntatt (1)basert på bevis i en rapport fra en matchdommer etter at et sort og hvitt flagg har blitt vist; eller (2)under regel 14 når den mottar en rapport, fra en hvilken som helst kilde, med påstand om skade eller personskade. (e)Protester og søknader om godtgjørelse behøver ikke å være skriftlige. Protestkomiteen kan oppta bevis på hvilken som helst måte den finner formålstjenlig og kan meddele sin avgjørelse muntlig. (f)En båt har ikke rett til godtgjørelse på grunn av skade eller personskade forårsaket av en annen båt på dens eget lag. (g) Når det er skade på en lånt båt gjelder regel D5.

25 D1.3Straffer (a)Regel 44.1 er endret til: En båt kan ta en entørnstraff når den kan ha brutt en eller flere regler i Del 2, regel 31 eller 42, i en hendelse mens den kappseiler. Men hvis den kan ha brutt en regel i Del 2 og regel 31 i samme hendelse, behøver den ikke ta straffen for å ha brutt regel 31. (b)En båt kan ta en straff ved å trekke seg fra løpet, og i så fall skal den gi regattakomiteen beskjed om dette så snart som mulig og 6 poeng skal legges til dens poeng. (c)Det skal ikke være noen straff for et brudd på en regel i Del 2 når hendelsen er mellom båter på samme lag og det ikke skjer en berøring. D2SEILASER MED DØMMING PÅ BANEN D2.1Når regel D2 gjelder Regel D2 gjelder for alle seilaser som dømmes på banen. Seilaser som skal dømmes på banen skal tilkjennegis i seilingsbestemmelsene, eller ved at flagg U vises senest ved varselsignalet. Ganske opplagt? T.Log

26 D2.2Protester fra båter Når en båt protesterer under en regel i Del 2 eller under regel 31 eller 42 for en hendelse i baneområdet, har den ikke krav på noen høring og det følgende gjelder: (a)Den skal praie ’Protest’ og tydelig vise et rødt flagg ved første rimelige anledning for hver. (b)Båtene skal gis tid til å svare. En båt som er involvert i hendelsen kan svare ved straks å ta en passende straff eller klart indikere at den vil gjøre det så snart som mulig. (c)Hvis ingen båt tar en straff, skal en matchdommer avgjøre hvorvidt noen båt skal straffes. (d)Hvis flere enn én båt brøt en regel uten å bli frifunnet for regel- bruddet, kan en matchdommer straffe hvilken som helst båt som brøt en regel og ikke tok en passende straff. (e)En matchdommer skal gi signal om en avgjørelse i samsvar med regel D2.4. (f)En båt som blir straffet av en matchdommer skal ta en totørnstraff. PROTEST! T.Log Dvs. mer straff om dommer involveres!

27 D2.3Straffer initiert av en matchdommer En matchdommer kan straffe en båt uten en protest fra en annen båt, eller rapportere hendelsen til protestkomiteen, eller begge delene, når båten (a)bryter regel 31 eller 42 og ikke tar en straff; (b)bryter en regel i Del 2 og har berøring med en annen båt på sitt lag eller med en båt i en annen seilas, og ingen båt tar en straff; (c)bryter en regel og laget dens tjener en fordel til tross for at den, eller en annen båt på dens lag, tar en straff; (d)bryter regel 14 og det blir skade eller personskade; (e)klart indikerer at den vil ta en entørnstraff, og deretter ikke gjør det; (f)ikke tar en straff signalisert av en matchdommer; (g)bryter med god sportsånd. Matchdommeren skal gi signal om avgjørelsen i samsvar med regel D2.4. En båt som er straffet av en matchdommer skal ta en totørnstraff, bortsett fra at når en matchdommer praier et antall tørns skal båten ta det angitte antallet entørnstraffer. F.eks. banning, lyving, ”bullying”, … T.Log

28 D2.4Signaler fra en matchdommer En matchdommer skal gi signal om en avgjørelse med et langt lydsignal og visning av flagg som følger: (a)For ingen straff, et grønt og hvitt flagg. (b)For å straffe en eller flere båter, et rødt flagg. Matchdommeren skal praie eller signalisere for å identifisere hver båt som straffes. (c)For å rapportere hendelsen til proteskomiteen, et sort og hvitt flagg. T.Log

29 Grønt og hvitt flagg: - Ingen har brutt noen regel, eller - matchdommerne var ikke sikre på at noen brøt noen regel… Power RIB 50 hk T.Log

30 Power RIB 50 hk Nummer 1034 ! Det er derfor ofte lurt å si fra: ”JEG TAR STRAFFEN!” før dommerne griper flagget… T.Log

31 Situasjoner som må behandles etter seilasen F.eks. når en båt har brutt en regel og gjennom det fått sitt lag opp til 1. & 2. plass slik at laget vinner. Uansett hvor mye dommerne straffer den skyldige båten, så hjelper jo ikke det for det andre laget. Derfor, ikke kom i denne situasjonen… Power RIB 50 hk T.Log

32 D2.5Prosedyre for bruk av to flagg Denne regelen gjelder bare hvis seilingsbestemmelsene sier det og den erstatter da regel D2.2. Når en båt protesterer under en regel i Del 2 eller under regel 31 eller 42 for en hendelse i baneområdet, har den ikke krav på noen høring og det følgende gjelder (a)Den skal praie ’Protest’ og tydelig vise rødt flagg ved første rimelige anledning for hver. (b)Båtene skal gis tid til å svare. En båt som er involvert i hendelsen kan svare ved å straks ta en passende straff eller klart indikere at den vil gjøre det så snart som mulig. (c)Hvis den påprotesterte båten ikke svarer, kan båten som protesterer be om en avgjørelse ved tydelig å vise et gult flagg og å praie ’Matchdommer’. (d)En matchdommer skal deretter avgjøre hvorvidt noen båt skal straffes. (e)En matchdommer skal gi signal om en avgjørelse i samsvar med regel D2.4 (f)Hvis en båt praier en matchdommer for å få en avgjørelse, men den ikke gjør det i samsvar med protestprosedyrene, skal en matchdommer signalisere at ingen straff gis. (g)En båt som blir straffet av en matchdommer skal ta en totørnstraff. D2.5 Brukes lite på lagseilas i Norge T.Log

33 D2.6Begrenset dømming på vannet Denne regel gjelder bare hvis seilingsbestemmelsene sier det, og den endrer reglene D2.2 og D2.5. Når en båt protesterer og det enten ikke gis noen avgjørelse eller en matchdommer viser gult flagg med én lang lyd som signal for at han ikke har nok kjennsgjerninger til å avgjøre situasjonen, har den protesterende båten krav på en høring. D2.7Begrensinger ved andre prosedyrer En avgjørelse, handling eller mangel på handling fra en matchdommer skal ikke være (a) grunnlag for godtgjørelse, (b) grunnlag for en appell under regel 70, eller (c)grunnlag for å annullere en seilas etter at den har startet. Protestkomiteen kan bestemme at den vil vurdere å gi godtgjørelse når den tror at en arrangørbåt, inkludert en matchdommerbåt, kan ha vært til alvorlig sjenanse for en konkurrerende båt. D2.6 Brukes sjelden på lagseilas i Norge T.Log

34 I de neste 4 slides er det mest om hva arrangøren kan/skal (ikke) gjøre. I D5 kommer det mer nyttig stoff for seilerne!

35 D3POENGBEREGNING FOR EN SEILAS D3.1(a)Enhver båt som fullfører en seilas skal få poeng lik sin mål- plassering. Alle andre båter skal få poeng tilsvarende antall båter med rett til å kappseile. (b)Når en båt noteres som OCS skal den ha 10 tilleggspoeng med mindre den trakk seg fra løpet snarest mulig etter startsignalet. (c)Når en båt ikke tar en straff den har fått av en matchdommer ved eller nær mållinjen, skal den gis poeng for sisteplass og andres poeng skal justeres tilsvarende. (d)Når en protestkomité finner at en båt som er part i en protest- høring har brutt en regel og ikke er frifunnet, (1)skal båten ha 6 tilleggspoeng hvis den ikke har tatt en straff; (2)kan båten får tilleggspoeng dersom dens lag har tjent en fordel til tross for å ha tatt eller fått en straff; (3)kan båtens lag enten fratrekkes en halv seilasseier eller mer når den har brutt regel 1 eller 2, regel 14 når den har forårsaket skade eller personskade, eller en regel når den ikke kappseiler, eller ingen straff kan bli ilagt. Seilasseire som er fratrukket skal ikke tillegges noe annet lag. D3.2Når alle båter på et lag har fullført, trukket seg fra løpet eller unnlatt å starte, skal det andre lagets båter som kappseiler på det tidspunktet gis de poeng de ville fått dersom de hadde fullført. D3.3Laget med lavest totalpoeng vinner. Hvis totalpoengene er like, vinner det laget som ikke har båten med førsteplass. T.Log F.eks. 2 mot 2

36 D4POENGBEREGNING FOR EN SERIE D4.1Terminologi I en round-robin serie er lagene delt inn i én eller flere grupper og satt opp til å seile mot alle de andre lagene i sin gruppe én eller flere ganger. I en knockout serie er lagene satt opp til å seile i matcher; en match er en eller flere seilaser mellom to lag. D4.2Avslutte en serie før den er ferdig (a)Regattakomiteen kan avslutte en serie på et hvilket som helst tidspunkt når hensyn til deltakerne, været, tidsbegrensninger eller andre relevante faktorer gjør dette rimelig. (b)Når en round-robin serie avsluttes, skal enhver round-robin i serien hvor minst 80% av de oppsatte seilasene er fullført gis poeng som om serien var fullført; hvis færre seilaser har blitt fullført i en round-robin, skal den ikke telle med i resultatene, men den kan likevel brukes for å løse poenglikhet. D4.3Poengberegning i en round-robin serie I en round-robin serie skal lagene rangeres etter antall seilasseire, høyest antall først. Hvis lagene i en round-robin serie ikke har fullført samme antall seilaser, skal de rangeres etter prosent seilasseire av seilte seilaser, høyest prosent først. T.Log

37 D4.4Poenglikhet i en fullført round-robin serie Poenglikhet i en fullført round-robin serie skal løses ved kun å bruke resultatene i serien, i rekkefølge, (a)høyest antall seire i alle seilasene mellom lagene med poenglikhet; (b)lavest sammenlagtpoeng i alle seilasene mellom lagene med poenglikhet; (c)Hvis to lag fortsatt står likt, vinneren av den sist seilte seilasen mellom dem; (d)lavest gjennomsnittspoeng i alle seilasene mot felles motstandere; (e)en omseilas hvis det er mulig, og hvis ikke, et sjansespill. Hvis en poenglikhet delvis løses ved en av disse metodene, skal gjenværende poenglikhet løses ved å starte på nytt med regel D4.4(a). D4.5Poenglikhet i en ufullstendig round-robin serie Når en round-robin serie ikke fullføres, skal lagene rangeres i samsvar med resultatene fra alle fullførte round-robin i serien. Poenglikhet skal, når der er mulig, løses ved å bruke resultatene fra seilaser mellom lagene som står likt i den ufullstendige round-robin. Andre poenglikheter skal løses i samsvar med regel D4.4. T.Log

38 D4.6Poengberegning for en knockout serie Vinneren av en match er det laget som først oppnår det antall seilasseire seilingsbestemmelsene angir. D4.7Ufullstendige knockout serier Når en match i en knockout serie ikke fullføres (inkludert 0-0), skal resultatet av matchen avgjøres ved å benytte, i rekkefølge, (a)høyeste antall seire i seilaser i den ufullstendige matchen; (b)høyeste antall seire i alle seilasene mellom lagene i stevnet; (c)best plassering i den sist seilte round-robin serien, ved å anvende regel D4.4(a) hvis det er nødvendig; (d)vinneren av den sist seilte seilasen mellom lagene. Hvis denne regel ikke gir noe resultat, skal poenglikheten i serien bestå med mindre seilingsbestemmelsene åpner for et annet resultat. T.Log

39 D5HAVARIER NÅR BÅTENE ER STILT TIL RÅDIGHET AV DEN ORGANISERENDE MYNDIGHET D5.1Regel D5 gjelder når båter er stilt til rådighet av den organiserende myndighet. D5.2Når en båt får en skade i baneområdet kan den be om en korrigering av sine poeng ved å vise et rødt flagg fra første rimelige anledning etter skaden og til flagget er bekreftet av regattakomiteen eller av en matchdommer. Om mulig skal båten fortsette å kappseile. D5.3Regattakommiteen skal avgjøre forespørsler om korrigering av poeng i sam- svar med reglene D5.4 og D5.5. Komiteen kan ta opp bevis på en hvilken som helst måte den finner formålstjenlig og kan gi sin avgjørelse muntlig. D5.4Når regattakommiteen finner at sluttplassering ble vesentlig forverret, at skaden ikke var på grunn av feil fra besetningen, og at en rimelig dyktig beset- ning under de samme omstendigheter ikke ville vært i stand til å unngå skaden, skal den avgjøre saken så rettferdig som mulig. Dette kan være å annullere seilasen og seile den om igjen eller, når båtens sluttplassering kunne forutses, å gi den poeng for denne plassering. Enhver tvil om en båts plassering når skaden oppsto skal avgjøres i båtens disfavør. D5.5En skade forårsaket av defekt utlånt utstyr eller et regelbrudd fra en konkurrents side, skal normalt ikke regnes som besetningens feil, men en skade forårsaket av skjødesløs behandling, kullseiling eller et regelbrudd av en båt på samme lag skal regnes som det. Enhver tvil om hvorvidt det er besetningens feil skal avgjøres i båtens favør. T.Log PUH! Det var hele Appendix D… ;-)

40 Anbefalt startsekvens (med f.eks. Auto Hoot): TidVisuelt signalLydsignalBetyr 3 minutt Kun seilasnr 3 langeVarselsignal 2 minutt Kun seilasnr 2 langeKlarsignal 1 minutt Kun seilasnr 1 langt 30 s Kun seilasnr 3 korte 20 s Kun seilasnr 2 korte 10 s Kun seilasnr 1 kort 5 s Kun seilasnr 1 kort 4 s Kun seilasnr 1 kort 3 s Kun seilasnr 1 kort 2 s Kun seilasnr 1 kort 1 s Kun seilasnr 1 kort 0 s Neste seilasnr 1 langtSTARTSIGNAL (og varselsignal for neste seilas) T.Log

41 Andre benyttede 3 minutt startsekvenser ”Battens”, 3 for 3 minutt, 2 for 2 minutt, etc til 0 for start (UK) Klokke som teller ned og piper på hele minutter (UK) 3-2-1-0 sekvens med flagg (i stedet for vanlig 5-4-1-0) Klart best synlig:Signalfargede oransje sylindere for 3-2-1-0 hengende høyt i mast på startbåten Startbåten pleier å rope seilnummer på OCS-båter Spinnaker SC, UK T.Log

42 Lag NM E-jolle 2011 (Starten av seilas nr 30, 4 på hvert lag) Christiansands SF (B1-B4) mot Bærum 2 (D1-D4)

43 Protest på banen T.Log

44

45

46 PROTEST ! 15FÅ RETT TIL VEIEN Når en båt får rett til veien, skal den til å begynne med gi den andre båten plass til å holde av veien, med mindre den får rett til veien på grunn av den andre båtens handlinger. Må rope ”PROTEST!” og vise rødt flagg tydelig slik at både Grå båt og dommerne ser det. Grå kan ta ”360” kjapt, eller vente på dommeravgjørelse… Dommerne gir: enten grønt og hvitt flagg* (dvs. ingen straff) eller rødt flagg (totørnstraff eller mer) til en av båtene. *) Grønt og hvitt flagg kan også bety at dommerne ikke så situasjonen godt nok eller at det ikke ble protestert korrekt med både ”PROTEST!” og tydelig flagg. Dommerne skal jo være helt sikre for å kunne straffe noen… Om du var dommer, hva ville du gjøre nå? T.Log

47 Lurt å gi tegn om at man tar entørnstraffen We take a spin! OK

48 Dersom ingen av båtene tar straff i løp av 15-20 s: Power RIB 50 hk 12 ! Det er derfor ofte lurt å si fra: ”JEG TAR STRAFFEN!” før dommerne griper flagget… T.Log

49 Var det du som fikk straff av Marianne og Anne?

50 Nr 12 tar sin totørnstraff, men forstår ikke dømmingen: Power RIB 50 hk Om dommerne har tid, spør dem gjerne etter målgang. De kommer ofte med forklaringer på hva de har sett (og ikke sett), etc. Fokuser på seilingen underveis. Men jeg hadde jo styrbord halser? Ja, men du brøt regel 15. Skal vi ta en kort prat etter målgang? OK, setter pris på forklaring T.Log

51 Lagseilas VM 2011 (Schull, Irland)

52 F.eks: Ved problemer med lånt båt. (Må tydelig vise rødt flagg og påkalle dommernes oppmerksomhet slik at de kan ta stilling til en eventuell godtgjørelse etter målgang.) Andre grunner til å flagge? DOMMER! Masten falt av! T.Log

53 Typiske regelbrudd i lagseilas Regel 2 eller D2.3(g)(kjefting, stygge ord, etc) Regel 10(ofte) Regel 11(ofte) Regel 12(ofte) Regel 13 Regel 14(ofte, også mellom lagmedlemmer) Regel 15 Regel 16.1(ofte) Regel 16.2 Regel 17(ofte) Regel 18/D1.1(b)(ofte, unntatt 18.4, som er strøket) Regel 19 Regel 20 Regel 22 Regel 28 Regel 31(ofte, grunnet tette situasjoner ved merkene) Regel 42(ofte i lite vind, vrikking og overdrevet rulleslag/-jibb) Regel 44(ofte, glemmer å ta en hel totørnstraff, spesielt på lens) Dette ser jo fælt ut. Men tenk hvor flink man blir i alle disse reglene? Det kan man jo utnytte maks i andre sammenhenger!!! ;-) T.Log

54 Dømming på vannet T.Log Wilson Trophy 2014, Friday highlights: (http://vimeo.com/94712618)

55 Dømming på vannet: Action-dommer ;-) Vanligvis 2 DommerBåter (DB), helst RIB’er, i hver seilas –Den ene DB er Hoved-DB, HDB –HDB velger et lag som ‘targetlag’ ved dømming av seilasen –Plasser DB’ene nær der det er action / kommer til å bli action –Fordel DB’ene slik at dere samlet sett har best mulig kontroll –Hvis mulig bør en ledig DB hjelpe til ved starten Vanligvis 2 dommere i hver DommerBåt (DB) –Dommeren som kjører DB’en (D1) representerer targetlagets båt(er) –Den andre dommeren (D2) representerer de(n) andre båten(e) –Snakk gjennom situasjonene, ligg i forkant av mulige regelbrudd –Da er det langt enklere å ta en korrekt avgjørelse hvis protest –Dommer 1 (kalles her D1) kjører RIB’en T.Log

56 og Gul 16Rød 14 er target for D1 (laget med lavest nummer) D2 følger Gul 17 Eksempel på ‘targetbåt’

57 Kommunikasjon innad i DB’en Eksempel 1 –D1: Styrbord, rett på veien (snakker for ‘sin’ båt) –D2: Babord, må holde av veien –D1: Jeg måtte endre kurs for å unngå kollisjon, "PROTEST!" og flagg –D2: Jeg holdt ikke av veien og tar ikke straff. Den er på meg. Enig? –D1: Ja, rødt flagg til din båt. Eksempel 2 –D2: Er på bidevind, trenger snart plass for å slå for hindring –D1: Enig –5 sek senere –D2: Jeg ropte tydelig ‘Plass for å slå’ og pekte mot lo (regel 20/D1.1(d)) –D1: Jeg verken svarte, pekte eller slo. Min straff hvis protest. Enig? –D2: Ja, den er på deg. Sjekker for praiing og protestflagg –D1: Der kom PROTEST! og rødt flagg - etter 20 s. For sent, eller? –D2: Ja, for sent. Måtte protestert ‘ved første rimelige anledning’ … –D1: Grønt flagg, OK ? –D2: Ja, grønt T.Log

58 Finaleseilas Wilson Trophy 2013 T.Log

59 Vind D1: Styrbord, jeg har rett på veien D2: Babord, jeg må holde av veien D1: Jeg holder kursen D2: Jeg slår D1: Du holdt av veien (Hvis protest, grønt flagg) Kommunikasjon innad i DB’en

60 D1: Jeg ligger i ‘fisen’, slår snart ut av dette D2: ;-)

61 Vind D1: Styrbord, har rett på veien D2: Babord, må holde av veien D2: Jeg dykker D1: Holder kursen D1: Du holdt av veien (Hvis protest, grønt flagg)

62 D1: Du holdt av veien D2: Ja, no problem (Hvis protest, grønt flagg)

63 D1: Jeg endret kurs! D2: Oi, jeg måtte umiddelbart endre kurs for å unngå deg (ref regel 16.2) D1: Ja, jeg brøt regel 16.2 D2: Vi ser det an om det blir en gyldig protest… Hva om dette skjedde?

64 T. Log Si fra når du observerer en riktig (eller feil) protest –D1: ‘Protest’ og rødt flagg JPN 1 –D2: Ja, vi ser om en av dem tar en straff –D1: Jeg synes ikke at du holdt tilstrekkelig av veien… –D2: Enig, den er på meg om ingen tar straff

65 Flere eksempler på dommerprat Situasjoner med overlapp, etter start –D1: Jeg er Le båt, overlapp, rett på veien, har lofferett –D2: Lo båt, holder av veien. Du fikk overlapp fra klar aktenom… –D1: Hm, ja. Kan da ikke loffe over bidevind etter startsignalet (17) –D1: Jeg luffer rolig nå, du holder ikke av veien… –D2: Jeg holdt ikke av vegen, brøt 11. Du brøt 17. Enig? –D1: Enig. Der, begge protestflagg og riktig praiing. Vi ser det an litt. –D2: Jeg tar en straff nå, snart ferdig med den. –D2: Jeg tok en riktig straff, ikke du. Rødt flagg på deg. Enig? –D1: Ja, riktig protest, jeg brøt 17, men tok ikke min straff –D2: FLØYTESIGNAL + RØDT FLAGG + ROPE seilnummer (1034) –Deretter følger D2 med på at 1034 tar sin totørnstraff –D1 kjører DB’en videre til der neste situasjon kan dukke opp… T.Log

66 Action Umpires follow the action! Hvor er det action? Hvor kommer det til å bli action? –Seilerne begynner ofte å kjempe om posisjoner tidlig –Vær der det er action / gå dit det kommer til å bli action –Følg seilerne fram mot start (ikke vent på dem under startlinjen…) En erfaren dommer i hver DB, bytt makker ofte for læring –Dømmingen er et samarbeid, og man lærer mye underveis –D2 (som ikke kjører DB’en) bør gi lydsignal (fløyte) og flagg –Noen ganger er man veldig usikker ved protest, gi Grønt flagg –Om seilerne stusser på avgjørelsen, forklar etter målgang T.Log

67 Plassering av DB’ene før start Følger båtene Vind T.Log HDB (Hoved DommerBåt) LDB (Le DommerBåt)

68 Rett før start av seilas nr ca 320 WT 2013 (fully umpired, dvs. 3 DB’er i hver seilas) T.Log Jeg følger båtene Laget med lavest nummer er targetlag Oransje 20 er min targetbåt (D1 i DB5)

69 Ved starten Vind T.Log Vanlig spredning av DB’ene. Begge ser kritiske avstander mellom båtene. HDB (Typisk ved startbåten) LDB (Typisk bortover linjen) Hva kommer de forskjellige båtene til å gjøre nå? (Det har alt å si for hvor DB’ene bør bevege seg)

70 Rett før start av seilas nr ca 310 Wilson Trophy 2013 T.Log Greg følger båtene. Vi ser inn i gapet mellom dem. Hvilken båt må holde av veien her? Ser om lo båt holder av veien Ser om le båt endrer kurs (og om den i så fall gir plass til å holde av veien)

71 Etter starten Vind T.Log Ofte deling: En DB går BB side opp, den andre STB. (Om båtene bryter vanlig mønster? OK, gå da der det er/blir action.)

72 Etter starten Vind T.Log Neppe mye action mellom disse to.

73 Vind Viktig å få en DB opp til toppmerket da det ofte blir action her. De kan se overlapp ved inngang til sonen, etc. T.Log

74 Vind Få DB’en godt på oversiden slik at båtene har den plass de trenger (for luffing og annen action) T.Log

75 Vind Her kan det skje mye. Vær klar til å stikke av med DB’en hvis de luffer hverandre, etc. (Bakre DB kan også velge å gå under layline til offset-merket.) T.Log

76 Leg 2, Wilson Trophy 2013

77 Vind Her kan det skje mye. Vær klar hvis de luffer hverandre, etc. Følg med på overlapp, riktig kurs, etc, STB vs BB, kursendringer, etc. Ofte veldig hektisk for dommerne her… ;-) T.Log

78 Vind Pass på å få en DB godt på innsiden for å se overlapp, etc. Gå kjapt under banen etterpå. T.Log Det går an å snu seg og se bakover mens man kjører DB’en framover… ;-)

79 Vind Gå under merkene etterpå T.Log

80 Vind Gå under, ellers kan du bli fanget ved luffing. T.Log

81 Vind Her går typisk en DB til BB og en til STB, men fokus på action. T.Log Hvilket lag leder, og hva vil det andre laget gjøre nå?

82 Her vil det typisk skje mye T.Log

83 Vind Til slutt går typisk DB’ene til mål, men utenfor layline. Fokus på mulig action. T.Log Hvilket lag leder? Hvor vil det ventelig skje MYE på akkurat denne seilasen?

84 Vind Om det utvikler seg slik som dette kan den ene DB gå tilbake og hjelpe til i neste seilas. Hvorfor trengs den ikke her? T.Log

85 Kommunikasjon med den andre DB’en Du har sett kontakt mellom båter nær den andre DB’en –Dunk flat hånd på eget hode for å markere at du har sett kontakt –Pek på deg selv dersom du kan dømme riktig på denne –Ikke døm uten at den andre DB’en har pekt på deg –Om dere har radioer, kommuniser via vanlig radiopraksis Båtene skifter side på banen, nærmer seg toppmerke, etc –Bruk armsignaler for å indikere hvor din DB bør gå videre –Eksempelvis kryssede armer om to DB’er bør bytte target båt –Sjekk at den andre DB’en oppfatter dette og er enig –Bruk radio om dere har dette T.Log

86 Actiondømming DB’ene må prøve å være på riktig sted: –Best om du forstår hva seilerne prøver å oppnå, Go For The Action –Ofte er dommerne for langt unna, andre ganger for nær –Pass på å ikke bli fanget ved luffing (merker og lenselegg) –Eller når en OCS-båt og går tilbake, plutselig tar en straff, etc –Seiljollene har vesentlig mindre svingradius enn en RIB –Om du er i vegen? Slå ut med armene og rop: Hindring (+ sorry!) –Du trenger ikke ha RIB’en i den retning du ser, vri litt på hodet… –Test hva DB’en er god for mhp svingradius, etc Hva er alternativet til dømming på vannet? –‘Lovløse tilstander?’ (‘Helt Texas?’) –Mange lange protestbehandlinger etter hver seilas? –Ved dommere på vannet begås langt færre regelbrudd –Selvregulerende entørn vs totørn straffestystem hjelper også… –Med DB’er på vannet avgjøres seilasene der og da Hva får dommerne igjen for jobben? –De lærer å bruke reglene godt (seilere bør øve på dømming) T.Log

87 Nyttige ISAF-dokumenter, etc Racing Rules of Sailing (inkl. Appendix D for lagseilas): http://www.sailing.org/tools/documents/ISAFRRS20132016Final-[13376].pdf Call Book for Team Racing: http://www.sailing.org/documents/caseandcall/call_book_team.php Umpires and Team Racing Manual: http://www.sailing.org/tools/documents/UmpiresAndTeamRacingManual2009-[13382].pdf T.Log

88 Kappseilingsreglene (inkl. Appendix D for lagseilas): http://www.seiling.no/Regler_skjemaer/Sider/ReglerSkjemaer.aspx T.Log

89 Call Book for Team Racing: http://www.sailing.org/documents/caseandcall/call_book_team.php T.Log

90 Umpires and Team Racing Manual: http://www.sailing.org/tools/documents/UmpiresAndTeamRacingManual2009-[13382].pdf T.Log

91 Two-Boat Umpiring (Bruce Hebbert) https://sites.google.com/site/ukteamracing/Home/Two_boat_Umpiring_v2_2009.ppt Team Racing Tactics for Umpires (Chris Atkins) http://www.rya.org.uk/SiteCollectionDocuments/Racing/RacingInformation/RaceOfficials/Se minarsConferences/Team%20Racing%20-%20Tactics%20for%20Umpires.pdf Disse er veldig fine forklaringer på engelsk - hvordan DB’ene skal følge båtene rundt banen - områder DB må unngå for ikke bli ‘fanget’ - Etc T.Log

92 Prøv deg som action-dommer du også !

93 Thomas og jeg i korrekt antrekk ;-)

94 T.Log Takk for oppmerksomheten !

95 Generelt om lagseilas Regler for lagseilas Dømming av lagseilas Avslutt presentasjonen


Laste ned ppt "2-Krona Norge ISAFs Regler for lagseilas (RRS Appendix D) + litt om dømming på vannet (med illustrasjoner og animasjoner) , 2014 Torgrim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google